Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2023/2024

Školy prihlásené do programu Aplikovaná ekonómia pre školský rok 2023/2024

Školy sú zoradené podľa dátumu odoslania prihlášky. Na niektorých školách sú vytvorené viaceré triedy Aplikovanej ekonómie, kde uvádzame meno učiteľa a tiež využívané moduly programu. Najskôr uvádzame školy zapojené do Aplikovaná ekonómia - 1. ročník a úplne na spodku stránky školy zapojené do Aplikovanej ekonómi - 2. ročník.

Vysvetlivky uvádzaných skratiek:  *UEP = Učebnica ekonómie a podnikania, *EvP = Etika v podnikaní.
Pozrite si aj informácie o jednotlivých moduloch vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia.

Školy, ktoré budú mať 1. ročník Aplikovanej ekonómie

Školy sú zoradené podľa dátumu odoslania prihlášky. Posledná aktualizácia: 2. 6. 2023 20:10 

Škola Učiteľ Triedy Firma UEaP EvP
Košice, Hotelová akadémia, Južná trieda 10 PaedDr. Stanislav Petričko  1 x x  
Bratislava, Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Haanova 28 PaedDr. Roman Baranovič  1 x    
Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 Ing. Erika Šušková  1 x x  
Košice, Stredná športová škola, Trieda SNP 104 PaedDr. Lenka Dušičková  1 x x x
Bratislava, 1. súkromné gymnázium, Bajkalská 20 Mgr. Lukáš Petrík  1 x x  
Trenčín, Stredná odborná škola dopravná Trenčín, Školská 66 Ing. Miroslava Palovičová  2 x x  
Michalovce, Stredná odborná škola svätého Cyrila a Metoda, Tehliarska 2 PhDr. Alena Lechmanová  1 x    
Banská Štiavnica, Gymnázium Andreja Kmeťa, Kolpašská 1738/9 Ing. Mgr. Silvia Debnárová  1 x x  
Púchov, Spojená škola, I. Krasku 491 Ing. Mariana Jašeková  1 x    
Púchov, Spojená škola, I. Krasku 491 Ing. Iveta Krchňavá  0 x    
Krupina, Gymnázium Andreja Sládkoviča, M.R. Štefánika 8 Mgr. Oľga Gajdošíková  1 x x  
Liptovský Mikuláš, Evanjelická spojená škola, Komenského 10 Ing. Stanislava Pethövá  2 x x  
Bratislava, Obchodná akadémia, Dudova 4 Ing. Barbora Jergová  1 x    
Žilina, Obchodná akadémia, Veľká okružná 32 Ing. Lenka Synáková  1 x    
Žilina, Obchodná akadémia, Veľká okružná 32 Ing. Michaela Kostolná  1 x    
Bratislava, Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A Mgr. Andrea Kaderová, PhD. 1 x    
Trebišov, Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12 Mgr. Dominika Olejníková  1 x x  
Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 Ing. Adriana Jurášková  1 x    
Poprad, Gymnázium, Kukučínova 4239/1 Ing. Mgr. Iveta Šatanková  1 x x  
Revúca, Gymnázium Martina Kukučína, Clementisova 1166 Ing. Ladislav Čajko  1 x x  
Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16 Ing. Mariana Veličová  2 x x  
Lipany, gymnázium, Komenského 13 Mgr. Ľubica Tomková  1 x    
Šurany, Obchodná akadémia, Nám. Hrdinov 7 Mgr. Andrea Šumová  2 x    
Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836/3 Mgr. Martina Paľová  1 x    
Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Silvia Leštinská  1 x    
Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Ľubomíra Kulháňová  1 x    
Žilina, Súkromné gymnázium, Oravská 11 Ing. Simona Amrichová  1 x x  
Žilina, Súkromné gymnázium, Oravská 11 Mgr. Lucia Žiačková  1 x x  
Bratislava, Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7 Mgr. Juraj Poljovka  1 x x  
Šurany, Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7 Ing. Sylvia Suchanová  1 x    
Poprad, Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828 Ing. Marta Tkáčová  1 x    
Dubnica nad Váhom, Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1 Ing. Miriam Vlková  1 x    
Poprad, Obchodná akadémia, Murgašova 94 Ing. Tatiana Hadbavná  1 x x  
Štúrovo, Súkromná spojená škola Štúrovo, Sv. Štefana 36 Ing. Kristína Schronková  1 x    
Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80 Ing. Dana Hradileková  1 x x  
Žilina, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82 Ing. Miroslava Mičurová  1 x x  
Košice, Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1 Ing. Ľudmila Olšinárová  1 x x  
Košice, Gymnázium, Trebišovská 12 PaedDr. Gabriela Bednáriková  1 x x  
Bratislava, STU Ústav manažmentu, Vazovova 5 doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD. 2 x x  
Košice, Súkromná stredná odborná škola ekonomicko-technická, Postupimská 37 PhDr. Marcel Leško  1 x    
Bratislava, Slovenská technická univerzita, Vazovova 5 Ing. Ivan Katrenčík, PhD. 4 x    
Trenčín, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24 Ing. Janka Mandincová  1 x x  
Bardejov, Spojená škola, Štefánikova 64 Ing. Anna Mihalcová  1   x  
Prievidza, Obchodná akadémia, F. Madvu 2 Ing. Marcela Tišťanová  1 x    
Skalica, Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29 Ing. Katarína Korčáková  1 x    
Banská Bystrica, Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80 Ing. Soňa Jonaštíková  1      
Žilina, Stredná odborná škola, Rosinská 3126/2 Ing. Miroslava Gálffyová  1 x x  
Levice, Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7 Ing. Pavel Ganecz  1 x x  
Levice, Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7 Ing. Mária Bajúzová  1 x x  
Bratislava, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7 Mgr. Miroslava Verešvárska  2 x x  
Zlaté Moravce, Stredná odborná škola obchodu a služieb, SNP 5 Ing. Gabriela Ondrejmišková  1 x x  
Trenčín, Obchdoná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1 Ing. Erika Senková  1 x x  
Bratislava, Cambridge International School, Úprkova 3 PaedDr. Lenka Urblíková, Phd. 2 x    
Prešov, Gymnázium, Konštantínova 2 Mgr. Vladimír Salák  1 x x  
Levice, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18 Ing. Monika Ivanovová  1 x x  
Sereď, Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5 Ing. Jana Mlynárová  1 x x  
Komárno, Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32 Ing. Zuzana Varga Podleiszek  1 x x  
Spišská Nová  Ves, Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1 Ing. Alica Vitková  1 x    
Košice, Súkromné gymnázium, Katkin Park 2 Ing. Stanislava Sukeľová  2 x    
Školy, ktoré budú mať 2. ročník Aplikovanej ekonómie

Školy sú zoradené abecedne podľa mesta školy. Posledná aktualizácia: 25. 5. 2023 12:40

Škola Učiteľ Triedy Firma UEaP EvP
Banská Bystrica, Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha, Tajovského 25 Ing. Zdenka Biloveská  1   x  
Banská Bystrica, Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80 Ing. Soňa Jonaštíková  1     x
Bratislava, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7 Mgr. Miroslava Verešvárska  1 x    
Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701 Ing. Erika Padychová  1   x  
Handlová, Stredná odborná škola, Lipová 8 Ing. Eva Turzová  1   x  
Holíč, Spojená škola, Nám. sv. Martina 5 Ing. Martina Petráková  1 x    
Košice, Gymnázium, Alejová 1 Ing. Kvetoslava Danková  1   x x
Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3 Ing. Kvetoslava Danková  1   x x
Košice, Stredná športová škola, Trieda SNP 104 PaedDr. Lenka Dušičková  1   x  
Košice, Súkromná SOŠ ekonomická Košická akadémia, Tajovského 15 Ing. Katarína Šeböková  1   x  
Košice, Súkromná stredná odborná škola ekonomicko-technická, Postupimská 37 Mgr. Marcel Leško, PhDr. 1   x  
Kráľovský Chlmec, Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18 Mgr. Bernadeta Oláhová  1   x  
Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 Mgr. Dominika Selieniová  1   x  
Michalovce, Obchodná akadémia, Kapušianska 2 Ing. Jana Bodnárová  1   x  
Michalovce, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4 Ing. Anna Kostrejová  1   x  
Pezinok, Obchodná akadémia, Myslenická 1 Ing. Martina Ančicová  1   x  
Poprad, Stredná športová škola, Francisciho 910/8 Ing. Beáta Adamková 1 x    
Poprad, Stredná športová škola, Francisciho 910/8 Ing. Andrea Trgiňová 1 x    
Prešov, Spojená škola, Masarykova 24 Ing. Miroslav Vrabeľ  1   x  
Senec, Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69 Mgr. Alena Balúchová  1   x  
Spišská Nová Ves, Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1 Ing. Alica Vitková  1   x  
Svidník, Spojená škola, Centrálna 464 Ing. Zuzana Bilá  1   x  
Svidník, Spojená škola, Centrálna 464 Ing. Zdenka Kožlejová  1   x  
Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836/3 Ing. Erika Hrušková  1   x  
Topoľčany, Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609 Ing. Mária Urminská  1   x  
Trebišov, Obchodná akadémia, Komenského 3425/18 Ing. Beáta Andrášová  1   x x
Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1 Ing. Erika Senková  1   x  
Trenčín, Stredná športová škola, Kožušnícka 2 Ing. Henrieta Nemčovičová  1   x x
Veľké Kapušany, Stredná odborná škola techniky a služieb – Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Janka Kráľa 25 Ing. Beáta Mihóková  1 x