Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2020/2021

Školy prihlásené do programu Aplikovaná ekonómia pre školský rok 2020/2021

Školy sú zoradené podľa času odoslania prihlášky. Na niektorých školách sú vytvorené viaceré triedy Aplikovanej ekonómie, kde uvádzame meno učiteľa a tiež využívané moduly programu. Najskôr uvádzame školy zapojené do Aplikovaná ekonómia - 1. ročník a úplne na spodku stránky školy zapojené do Aplikovanej ekonómi - 2. ročník.

Vysvetlivky uvádzaných skratiek:  *UEP = Učebnica ekonómie a podnikania, *EvP = Etika v podnikaní.
Pozrite si aj informácie o jednotlivých moduloch vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia.

Aktualizované 

Školy, ktoré budú mať 1. ročník Aplikovanej ekonómie

Školy sú  zoradené podľa času odoslania prihlášky.

Škola Učiteľ Triedy JA Firma UEaP EvP
Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3                                                             Ing. Adriana Jurášková   1 x    
Školy, ktoré budú mať 2. ročník Aplikovanej ekonómie

Školy sú zoradené abecedne podľa mesta školy.

Škola Učiteľ Triedy JA Firma UEaP EvP
Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25 Ing. Lenka Mikolajová   1   x  
Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2 Ing. Martin Pagáč   1   x  
Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 Ing. Adriana Jurášková   1   x  
Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107 Ing. Jana Hartonová   1   x  
Bratislava, Spojená škola, Tokajícka 24 Ing. Agáta Danielovičová   1   x  
Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, Ul. 17. novembra 2701 Ing. Erika Padychová   2   x x
Handlová, Stredná odborná škola, Lipová 8 Ing. Darina Krónerová   1   x  
Handlová, Stredná odborná škola, Lipová 8 Ing. Eva Turzová   1   x  
Holíč, Stredná odborná škola, Nám. sv. Martina 5 Ing. Martina Petráková   1 x    
Košice, Gymnázium, Alejová 1 Mgr. Zuzana Dolhyová   2   x  
Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3 Ing. Kvetoslava Danková   1   x x
Košice, Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37 Ing. Eva Bérešová   1   x  
Košice, Súkromná stredná odborná škola ekonomická TERCIUM, Palackého 14 Ing. Katarína Šeböková   1   x  
Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 Ing. Mária Hauliková   1   x  
Michalovce, Obchodná akadémia, Kapušianska 2 Ing. Jana Bodnárová   1   x  
Michalovce, Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Tehliarska 2 Ing. Jozefína Javorská   1   x  
Nové Zámky, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3 Ing. Henrieta Takácsová   1   x x
Pezinok, Obchodná akadémia, Myslenická 1 Ing. Martina Ančicová   1   x  
Spišská Nová Ves, Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1 Ing. Alica Vitková   1   x x
Svidník, Spojená škola, Centrálna 464 Ing. Zdena Kožlejová   1   x  
Topoľčany, Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609 Ing. Mária Urminská   1   x  
Trebišov, Obchodná akadémia, Komenského 3425/18 Ing. Beáta Andrášová   1   x  
Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1 Ing. Erika Senková   1   x  
Žilina, Hotelová akadémia, Hlinská 31 Ing. Michaela Grofová   1 x    
Žilina, Hotelová akadémia, Hlinská 31 Mgr. Denisa Abafiová  1 x