Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2024/2025

Zatiaľ si môže pozrieť zoznam škôl, kde beží program Aplikovaná ekonómia v školskom roku 2023/2024.

Po spustení prihlasovania na školský rok 2024/2025 nájdete na tejto stránke: 

Školy prihlásené do programu Aplikovaná ekonómia pre školský rok 2024/2025

Školy sú/budú zoradené podľa dátumu odoslania prihlášky. Na niektorých školách sú vytvorené viaceré triedy Aplikovanej ekonómie, kde uvádzame meno učiteľa a tiež využívané moduly programu. Najskôr uvádzame školy zapojené do Aplikovaná ekonómia - 1. ročník a úplne na spodku stránky školy zapojené do Aplikovanej ekonómi - 2. ročník.

Vysvetlivky uvádzaných skratiek:  *UEP = Učebnica ekonómie a podnikania, *EvP = Etika v podnikaní.
Pozrite si aj informácie o jednotlivých moduloch vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia.

Školy, ktoré budú mať 1. ročník Aplikovanej ekonómie

Školy sú zoradené abecedne podľa mesta školy. Posledná aktualizácia: 18. 6. 2024 15:00

Škola Učiteľ Triedy Firma UEaP EvP
Bánovce nad Bebravou, Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76 Ing. Katarína Mikušová 1 x x  
Banská Bystrica, Spojená škola, SOŠ podnikania, Školská 7 Ing. Zdenka Valová 1 x    
Banská Bystrica, Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80 Ing. Soňa Jonaštíková 1 x x  
Bratislava, Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Haanova 28 PaedDr. Roman Baranovič 1 x    
Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2707/2 Ing. Mária Dvorská 2 x    
Bratislava, Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A Mgr. Mária Gogorová 1 x x  
Bratislava, Gymnázium, Ulica Ladislava Sáru 1 Ing.Mgr. Jana Budinská 1 x    
Bratislava, Obchodná akadémia, Dudova 4 Ing. Barbora Jergová 1 x x  
Bratislava, Obchodná akadémia, Dudova 4 Mgr. Michaela Malinkovičová 2 x    
Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 Ing. Adriana Jurášková 1 x    
Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16 Ing. Mariana Veličová 1 x x x
Brezno, Obchodná akadémia, Malinovského 1 Ing. Slávka Mareková 1 x x  
Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2  Katarína Šašinková 1 x    
Dubnica nad Váhom, Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1 Ing. Miriam Vlková 1 x    
Galanta, Súkromné bilingválne gymnázium, Hodská 10 Ing. Jozef Vince, MSc. 1 x x  
Handlová, Stredná odborná škola, Lipová 8 Ing. Eva Turzová 1 x    
Komárno, Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakkozépiskola, Budovateľská 32 Ing. Sylvia Micháleková 1 x x  
Košice, Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského, Škultétyho 10 Ing. Lucia Michaleková, PhD. 1 x x x
Košice, Gymnázium sv. Košických mučeníkov, Čordáková 50 Mgr. Marcela Martončíková 1 x    
Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3 Ing. Lenka Košibová 1 x x x
Košice, Gymnázium, Alejová 1 Mgr. Zuzana Dolhyová 2 x   x
Košice, Gymnázium, Park mládeže 5 Ing. Mariana Durániková 1 x x  
Košice, Gymnázium, Šrobárova 1 Mgr. Marek ZvirinskýPhD. 1 x    
Košice, Gymnázium, Trebišovská 12 Mgr. Jana Vodarčíková 1 x x  
Košice, Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Grešákova 1 Ing. Tímea Dulinová 1 x x  
Košice, Stredná športová škola, Trieda SNP 104 PaedDr. Lenka Dušičková 1 x    
Košice, Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA, Tajovského 15 Ing. Katarína Šeböková 2 x    
Košice, Súkromná stredná odborná škola ekonomicko-technická, Postupimská 37 PhDr. Marcel Leško 1      
Krupina, Gymnázium A.Sládkoviča, M.R. Štefánika 8 Mgr. Oľga Gajdošíková 1 x x  
Levice, SOŠ techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7 Ing. Mária Bajúzová, MBA 1 x    
Levice, SOŠ techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7 Ing. Pavel Ganecz 1 x    
Levice, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18 Ing. Monika Ivanovová 1 x x  
Lipany, Gymnázium, Komenského 13 Mgr. Zuzana Dudová 1 x    
Liptovský Mikuláš, Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského, Komenského 10 Mgr. Patrik Fuzák 1      
Liptovský Mikuláš, Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804 Mgr. Veronika Hrnčiarová 1 x x  
Liptovský Mikuláš, Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804 Ing. Renata Lenková 1 x x  
Martin, Spojená škola, Československej armády 24 Ing. Mária Calíková, PhD. 1 x x  
Michalovce, Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1 Mgr. Tomáš Palovčák 2 x x  
Michalovce, Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Tehliarska 2 PhDr. Alena Lechmanová 1 x x  
Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a sluýieb, Hattalova 968/33 Mgr. Andrea Pazúriková 1 x    
Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/22 Mgr. Lucia Veselovská 1 x x  
Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 Ing. Erika Šušková 1 x x  
Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Ľubomíra Kulháňová 1 x    
Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Silvia Leštinská 1 x    
Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Ivana Vargová, Phd. 1 x    
Nitra, Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4 Ing. Jozefína Bánovská 1 x x  
Nitra, Súkromná stredná odborná škola ANIMUS, Akademická 4 Ing. Tatiana Oravcová, MBA 1 x x x
Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80 Ing. Dana Hradileková 2 x x  
Partizánske, Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5 Ing. Ingrid Rigáňová 1 x x  
Piešťany, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2 Ing. Beata Ďuračková 1 x    
Piešťany, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2 Mgr. Jana Glasnáková 1 x    
Poprad, Gymnázium, Kukučínova 4239/1 Ing., Mgr. Iveta Šatanková 2 x x x
Poprad, Obchodná akadémia, Murgašova 94 Ing. Tatiana Hadbavná 1 x x  
Poprad, Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828 Ing. Marta Tkáčová 1 x    
Považská Bystrica, Gymnázium Dominika Tatarku, Školská 234/8 RNDr. Silvia Závadská 1 x x  
Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 RNDr. Zuzana Mackovjaková 1 x x x
Prešov, Gymnázium, Konštantínova 2 Mgr. Vladimír Salák 1 x    
Prešov, Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Duklianska 2 PhDr. Dana Maťašová 1 x    
Prievidza, Obchodná akadémia, F. Madvu 2 Ing. Marcela Tišťanová 1 x    
Púchov, Spojená škola, I. Krasku 491 Ing. Mariana Jašeková 1   x  
Revúca, Gymnázium Martina Kukučína, Clementisova 1166 Mgr. Dávid Daubner 1 x    
Senec, Gymnázium Anton Bernoláka, Lichnerova 69 Mgr. Ivan Junek 2 x    
Senica, Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Mgr. Jana Hrabinová 1 x x x
Sereď, Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5 Ing. Jana Mlynárová 1 x x  
Snina, Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059 PhDr. Jarmila Kuriljuková 1 x x  
Spišská Nová Ves, Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1 Ing. Alica Vitková 1 x    
Šahy, Gymnázium, Mládežnícka 22 Mgr. Kristína Zvarová 1 x    
Šurany, Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7 Ing. Sylvia Suchanová 1 x    
Šurany, Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7 Mgr. Andrea Šumová 2 x x  
Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836/3 Mgr. Martina Paľová 1 x    
Trebišov, Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12 Mgr. Dominika Bodnárová 1 x x  
Trenčín, Gymnázium Ľ. Štúra, 1.mája 2 Ing. Mária Tinková 1 x x  
Trenčín, Stredná odborná škola dopravná, Školská 66 Ing. Miroslava Palovičová 1 x x  
Trenčín, Stredná odborná škola dopravná, Školská 66 Ing. Miroslava Šicková 1 x x  
Trenčín, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24 Ing. Adriana Blahová 1 x x  
Trenčín, Stredná športová šola, Kožušnícka 2 Ing. Henrieta Nemčovičová 2 x x x
Trnava, Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30 Ing. Lucia Remišová 1 x x  
Trnava, Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23 Ing. Lucia Duranová 1 x x  
Trnava, Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23 Ing. Michaela Rehová 1 x x  
Vrbové, Gymázium J.B. Magina, Beňovského 358/100 Mgr. Zuzana Motyčková 2 x    
Zlaté Moravce, Stredná odborná škola obchodu a služieb, SNP 5 Ing. Gabriela Ondrejmišková 1 x x  
Žilina, Hotelová akadémia, Hlinská 31 Ing. Michaela Grofová 1 x    
Žilina, Stredná odborná škola dopravná, Rosinská 3126/2 Ing. Martina Čelková 1 x    
Žilina, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82 Ing. Miroslava Mičurová 1 x x  
Žilina, Súkromné gymnázium, Oravská 11 Ing. Simona Amrichová 0 x x  
Žilina, Súkromné gymnázium, Oravská 11 Mgr. Lucia Žiačková 1 x x  
Školy, ktoré budú mať 2. ročník Aplikovanej ekonómie

Školy sú zoradené abecedne podľa mesta školy. Posledná aktualizácia: 12. 4. 2024 6:11

Škola Učiteľ Triedy Firma UEaP EvP
Banská Bystrica, Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha, Tajovského 25 Ing. Zdenka Biloveská  1   x  
Banská Bystrica, Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80 Ing. Soňa Jonaštíková  1     x
Bardejov, Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3 Mgr. Antónia Gracová  1     x
Bratislava, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7 Mgr. Miroslava Verešvárska  1 x    
Handlová, Stredná odborná škola, Lipová 8 Ing. Jana Bojová  1   x x
Holíč, Spojená škola, Nám. sv. Martina 5 Ing. Petra Liščáková  1 x    
Košice, Gymnázium, Alejová 1 Mgr. Zuzana Dolhyová  1   x  
Košice, Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1 Ing. Ľudmila Olšinárová  1 x    
Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3 Ing. Kvetoslava Danková  1   x  
Košice, Súkromná SOŠ ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA, Tajovského 15 Ing. Katarína Šeböková  2   x  
Košice, Súkromná stredná odborná škola ekonomicko-technická, Postupimská 37 PhDr. Marcel Leško  1   x  
Košice, Súkromné gymnázium, Katkin park 2 Mgr. Pavol Holovka  1   x  
Kráľovský Chlmec, Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18 Mgr Bernadeta Oláhová  1   x  
Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 Ing. Mária Hauliková  1   x  
Liptovský Mikuláš, Evanjelická spojená škola, Komenského 10 Mgr. Patrik Fuzák 1   x  
Michalovce, Obchodná akadémia, Kapušianska 2 Ing. Jana Bodnárová  1   x  
Michalovce, Stredná odborná škola svätého Cyrila a Metoda, Tehliarska 2 PhDr. Alena Lechmanová  1   x  
Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Ľubomíra Kulháňová  1   x x
Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Silvia Leštinská  1   x x
Nové Zámky, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3 Ing. Henrieta Takácsová  1   x x
Pezinok, Obchodná akadémia, Myslenická 1 Ing. Martina Ančicová  1   x  
Poprad, Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16 Ing. Beáta Adamková  1 x    
Poprad, Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16 Ing. Andrea Trgiňová  0 x    
Prešov, Spojená škola, Masarykova 24 Ing. Miroslav Vrabeľ  1 x    
Senec, Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69 Mgr. Alena Balúchová  1   x  
Skalica, Súkromná stredná odborná škola VIA HUMANA, Kráľovská 386/11 Mgr. Hana Vávrová  1   x  
Spišská Nová  Ves, Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1 Ing. Alica Vitková  1   x  
Svidník, Spojená škola, Centrálna 464 Ing. Zdenka Kožlejová  1   x  
Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836/3 Mgr. Martina Paľová  1   x  
Topoľčany, Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609 Ing. Mária Urminská  1   x  
Trebišov, Obchodná akadémia, Komenského 3425/18 Ing. Beáta Andrášová  1     x
Trenčín, Obchdoná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1 Ing. Erika Senková  1   x  
Trenčín, Stredná športová škola, Kožušnícka 2 Ing. Henrieta Nemčovičová  2   x  
Žilina, Obchodná akadémia, Veľká okružná 32 Ing. Michaela Kostolná  1   x  
Žilina, Obchodná akadémia, Veľká okružná 32 Ing. Lenka Synáková  1   x