Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2020/2021

Školy prihlásené do programu Aplikovaná ekonómia pre školský rok 2020/2021

Školy sú zoradené podľa času odoslania prihlášky. Na niektorých školách sú vytvorené viaceré triedy Aplikovanej ekonómie, kde uvádzame meno učiteľa a tiež využívané moduly programu. Najskôr uvádzame školy zapojené do Aplikovaná ekonómia - 1. ročník a úplne na spodku stránky školy zapojené do Aplikovanej ekonómi - 2. ročník.

Vysvetlivky uvádzaných skratiek:  *UEP = Učebnica ekonómie a podnikania, *EvP = Etika v podnikaní.
Pozrite si aj informácie o jednotlivých moduloch vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia.

Školy, ktoré budú mať 1. ročník Aplikovanej ekonómie

Školy sú  zoradené podľa času odoslania prihlášky. Aktualizované 28. 5. 2020, 11:45

Škola Učiteľ Triedy JA Firma UEaP EvP
Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 Ing. Adriana Jurášková   1 x    
Poprad, Strená priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828 Ing. Anna Schaleková   1 x x  
Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 Ing. Erika Šušková   1 x x  
Košice, Gymnázium, Trebišovská 12 Mgr. Jana Vodarčíková   1 x x  
Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 Ing. Iveta Bodnárová   1 x x  
Košice, Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1 Ing. Ľudmila Olšinárová   1 x x  
Žilina, Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2 Ing. Martina Čelková   1 x x  
Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80 Ing. Elena Taranová   1 x x  
Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16 Ing. Mariana Veličová   1 x    
Vrbové, Gymnázium J. B Magina, Benovského 358/100 Mgr. Zuzana Motyčková   1 x x  
Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701 Ing. Erika Padychová   1 x    
Krupina, Stredná odborná škola obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8 Ing. Mária Šumichrastová   1 x x  
Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 Mgr. Lýdia Cziriová   1 x x  
Martin, Obchodná akadémia, Bernolákova 2 Ing. Lýdia Juricová   1 x x  
Handlová, Stredná odborná škola, Lipová 8 Ing. Eva Turzová   1 x    
Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836 Ing. Erika Hrušková   1 x    
Košice, Gymnázium, Trebišovská 12 PaedDr. Gabriela Bednáriková   1 x x  
Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 Ing. Ivona Korčušková   1 x x  
Žilina, SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82 Ing. Martina Bellová   1 x x  
Lipany, Gymnázium, Komenského 13 Mgr. Soňa Šuhajová   1 x    
Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 Ing. Lucia Medvecká   1 x x  
Spišská Nová Ves, Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1 Ing. Alica Vitková   1 x x  
Trenčín, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24 Ing. Janka Mandincová   1 x x  
Bratislava, Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20 RNDr. Magdaléna Hessková   2   x  
Modra, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3 Ing. Ida Matuškovičová   1 x x  
Spišská Nová Ves, Hotelová akadémia, Radničné námestie 1 Ing. Júlia Palušková   1 x    
Poprad, Súkromná stredná odborná škola, Ul.29.augusta 4812 Ing. Jana Marcinová   1 x x  
Brezno, Obchodná akadémia, Malinovského 1 Ing. Iveta Aschenbrierová   1 x x  
Bratislava, Spojená škola, Tokajícka 24 Ing. Iveta Širgelová   1 x    
Považská Bystrica, Obchodná akadémia, Jesenského 259/6 Ing. Miriam Lidajová   1 x x  
Modrý Kameň, Spojená škola, Jarmočná 1 Ing. Katarína Kériová   1 x    
Komárno, Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakkozépiskola, Budovateľská 32 Ing. Ida Szabóová   1 x    
Školy, ktoré budú mať 2. ročník Aplikovanej ekonómie

Školy sú zoradené abecedne podľa mesta školy.

Škola Učiteľ Triedy JA Firma UEaP EvP
Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25 Ing. Lenka Mikolajová   1   x  
Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2 Ing. Martin Pagáč   1   x  
Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 Ing. Adriana Jurášková   1   x  
Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107 Ing. Jana Hartonová   1   x  
Bratislava, Spojená škola, Tokajícka 24 Ing. Agáta Danielovičová   1   x  
Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, Ul. 17. novembra 2701                   Ing. Erika Padychová   2   x x
Handlová, Stredná odborná škola, Lipová 8 Ing. Darina Krónerová   1   x  
Handlová, Stredná odborná škola, Lipová 8 Ing. Eva Turzová   1   x  
Holíč, Stredná odborná škola, Nám. sv. Martina 5 Ing. Martina Petráková   1 x    
Košice, Gymnázium, Alejová 1 Mgr. Zuzana Dolhyová   2   x  
Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3 Ing. Kvetoslava Danková   1   x x
Košice, Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37 Ing. Eva Bérešová   1   x  
Košice, Súkromná SOŠ ekonomická TERCIUM, Palackého 14 Ing. Katarína Šeböková   1   x  
Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 Ing. Mária Hauliková   1   x  
Michalovce, Obchodná akadémia, Kapušianska 2 Ing. Jana Bodnárová   1   x  
Michalovce, Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Tehliarska 2 Ing. Jozefína Javorská   1   x  
Nové Zámky, SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3 Ing. Henrieta Takácsová   1   x x
Pezinok, Obchodná akadémia, Myslenická 1 Ing. Martina Ančicová   1   x  
Spišská Nová Ves, Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1 Ing. Alica Vitková   1   x x
Svidník, Spojená škola, Centrálna 464 Ing. Zdena Kožlejová   1   x  
Topoľčany, Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609 Ing. Mária Urminská   1   x  
Trebišov, Obchodná akadémia, Komenského 3425/18 Ing. Beáta Andrášová   1   x  
Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1 Ing. Erika Senková   1   x  
Žilina, Hotelová akadémia, Hlinská 31 Ing. Michaela Grofová   1 x    
Žilina, Hotelová akadémia, Hlinská 31 Mgr. Denisa Abafiová  1 x