Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2024/2025

Zatiaľ si môže pozrieť zoznam škôl, kde beží program Aplikovaná ekonómia v školskom roku 2023/2024.

Po spustení prihlasovania na školský rok 2024/2025 nájdete na tejto stránke: 

Školy prihlásené do programu Aplikovaná ekonómia pre školský rok 2024/2025

Školy sú/budú zoradené podľa dátumu odoslania prihlášky. Na niektorých školách sú vytvorené viaceré triedy Aplikovanej ekonómie, kde uvádzame meno učiteľa a tiež využívané moduly programu. Najskôr uvádzame školy zapojené do Aplikovaná ekonómia - 1. ročník a úplne na spodku stránky školy zapojené do Aplikovanej ekonómi - 2. ročník.

Vysvetlivky uvádzaných skratiek:  *UEP = Učebnica ekonómie a podnikania, *EvP = Etika v podnikaní.
Pozrite si aj informácie o jednotlivých moduloch vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia.

Školy, ktoré budú mať 1. ročník Aplikovanej ekonómie

Školy sú zoradené abecedne podľa mesta školy. Posledná aktualizácia: 

 

Školy, ktoré budú mať 2. ročník Aplikovanej ekonómie

Školy sú zoradené abecedne podľa mesta školy. Posledná aktualizácia: