Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2021/2022

Školy prihlásené do programu Aplikovaná ekonómia pre školský rok 2021/2022

Školy sú zoradené podľa dátumu odoslania prihlášky. Na niektorých školách sú vytvorené viaceré triedy Aplikovanej ekonómie, kde uvádzame meno učiteľa a tiež využívané moduly programu. Najskôr uvádzame školy zapojené do Aplikovaná ekonómia - 1. ročník a úplne na spodku stránky školy zapojené do Aplikovanej ekonómi - 2. ročník.

Vysvetlivky uvádzaných skratiek:  *UEP = Učebnica ekonómie a podnikania, *EvP = Etika v podnikaní.
Pozrite si aj informácie o jednotlivých moduloch vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia.

Školy, ktoré budú mať 1. ročník Aplikovanej ekonómie

Školy sú zoradené podľa času prihlásenia. Aktualizované 8. 4. 2021, 8:39

Škola Učiteľ Triedy Firma UEaP EvP
Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 Ing. Adriana Jurášková   1 x    
Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2 Mgr. Ing. Martin Pagáč   1 x    
Michalovce, Stredná odborná škola SOŠ sv. Cyrila a Metoda, Tehliarska 2         PhDr. Alena Lechmanová   1      
Košice, Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1 Ing. Ľudmila Olšinárová   1 x x  
Školy, ktoré budú mať 2. ročník Aplikovanej ekonómie

Školy sú zoradené abecedne podľa mesta školy. Aktualizované 8. 4. 2021

Škola Učiteľ Triedy Firma UEaP EvP
Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25 Ing. Zdenka Biloveská   2   x  
Banská Bystrica, Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80 Ing. Soňa Jonaštíková   1     x
Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2 Mgr. Ing. Martin Pagáč   2   x x
Bratislava, Gymnázium, Pankúchova 6 Ing. Jana Krajčírová   1   x  
Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 Ing. Adriana Jurášková   1   x  
Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107 Ing. Lucia Šimičáková   1   x  
Bratislava, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7 Mgr. Miroslava Verešvárska   1 x    
Bratislava, Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20 RNDr. Magdaléna Hessková   1 x    
Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701 Ing. Erika Padychová   1 x x  
Handlová, Stredná odborná škola, Lipová 8 Ing. Darina Krónerová   1   x  
Handlová, Stredná odborná škola, Lipová 8 Ing. Eva Turzová   1 x x  
Košice, Gymnázium, Alejová 1 Ing. Kvetoslava Danková   1 x x  
Košice, Gymnázium sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3 Ing. Kvetoslava Danková   1   x x
Košice, Košická akadémia Da Vinci, Tajovského 15 Ing. Katarína Šeboková   1   x  
Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 Mgr. Lýdia Cziriová   1   x  
Michalovce, Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1 Mgr. Tomáš Palovčák   1 x    
Michalovce, Obchodná akadémia, Kapušianska 2 Ing. Jana Bodnárová   1 x x  
Michalovce, Stredná odborná skola sv. Cyrila a Metoda, Tehliarska 2 PhDr. Alena Lechmanová   1   x  
Michalovce, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4 Ing. Ivana Buršáková   1 x x  
Modrý Kameň, Spojená škola, Jarmočná 1 Ing. Katarína Kériová   1   x  
Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 Ing. Lucia Medvecká   1      
Nové Zámky, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3 Ing. Henrieta Takácsová   1   x x
Pezinok, Obchodná akadémia, Myslenická 1 Ing. Martina Ančicová   1   x  
Prešov, Stredná odborná škola podnikania, Masaryková 24 Ing. Miroslav Vrabeľ, MBA 1 x    
Senec, Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova Mgr. Alena Balúchová   1 x x  
Spišská Nová Ves, Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1 Ing. Alica Vitková   1   x x
Svidník, Spojená škola, Centrálna 464 Ing. Jana Drábová   1 x x  
Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836 Ing. Erika Hrušková   1   x  
Topoľčany, Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609 Ing. Mária Urminská   1   x  
Trebišov, Obchodná akadémia, Komenského 3425/18 Ing. Beáta Andrášová   1   x  
Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1 Ing. Erika Senková   1   x