Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2019/2020

Školy prihlásené do programu Aplikovaná ekonómia a Podnikanie v cestovnom ruchu II pre školský rok 2019/2020

Školy sú zoradené podľa dátumu doručenia prihlášky. Na niektorých školách sú vytvorené viaceré triedy Aplikovanej ekonómie, kde uvádzame meno učiteľa a tiež využívané moduly programu. Najskôr uvádzame školy zapojené do Aplikovaná ekonómia - 1. ročník, nižšie školy zapojené do programu Podnikanie v cestovnom ruchu II (JA Firma) a úplne na spodku stránky školy zapojené do Aplikovanej ekonómi - 2. ročník.

Vysvetlivky uvádzaných skratiek:  *UEP = Učebnica ekonómie a podnikania, *EvP = Etika v podnikaní. *AE = Aplikovaná ekonómia, *PvCR II = Podnikanie v cestovnom ruchu II (JA Firma)
Pozrite si aj informácie o jednotlivých moduloch vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia.

Aktualizované 23. 4. 2019 - 18:50

Školy, ktoré budú mať 1. ročník Aplikovanej ekonómie
Škola Učiteľ Triedy JA Firma UEaP EvP Program
Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 Ing. Erika Šušková   1 x x   AE
Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 Ing. Adriana Jurášková   1 x     AE
Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2 Ing. Martin Pagáč   1 x     AE
Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3 Ing. Kvetoslava Danková   1 x x x AE
Martin, Obchodná akadémia, Bernolákova 2 Ing. Lýdia Juricová   1 x x   AE
Rimavská Sobota, Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Mikszátha 1 Ing. Andrea Suchánková   1 x x   AE
Bratislava, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7 Mgr. Miroslava Verešvárska   3 x     AE
Školy, ktoré budú mať 2. ročník Podnikania v cestovnom ruchu (JA Firmu)
Škola Učiteľ Triedy JA Firma UEaP EvP
Banská Štiavnica, Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Kolpašská 9 Ing. Renáta Krištoffová  1 x ?  
Handlová, Stredná odborná škola, Lipová 8 Ing. Darina Krónerová  1 x ?  
Holíč, Stredná odborná škola, Nám. sv. Martina 5 Ing. Petra Liščáková  1 x ?  
Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 Ing., Mgr. Anna Bránická  1 x ?  
Nové Zámky, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3 Ing. Eleonóra Benková  1 x ?  
Poprad, Obchodná akadémia, Murgašova 94 Ing. Monika Mašlonková  1 x ?  
Žilina, Hotelová akadémia, Hlinská 31 Ing. Michaela Grofová  1 x ?  
Žilina, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82 Ing. Miroslava Mičurová  1 x ?  
Školy, ktoré budú mať 2. ročník Aplikovanej ekonómie
Škola Učiteľ Triedy JA Firma UEaP EvP
Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25 Ing. Lenka Mikolajová   1   x  
Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2 Ing. Martin Pagáč   1   x  
Bratislava, Galileo School, Hradská 85 PhDr. Ivana Klimová   1 x    
Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 Ing. Adriana Jurášková   1   x  
Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107 Ing. Lucia Šimičáková   1   x  
Bratislava, Spojená škola, Tokajícka 24 Ing. Agáta Danielovičová   1   x  
Handlová, Stredná odborná škola, Lipová 8 Ing. Ľubica Varsová   1   x  
Komárno, Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szaközöpiskola, Budovateľská 32 Ing. Zuzana Varga Podleiszek   1 x    
Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3 Ing. Kvetoslava Danková   1   x  
Košice, Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37 Ing. Eva Bérešová   1 x x  
Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 Mgr. Lýdia Cziriová   1   x  
Michalovce, Obchodná akadémia, Kapušianska 2 Ing. Jana Bodnárová   2   x  
Michalovce, SOŠ obchodu a služieb, Školská 4 Ing. Anna Kostrejová   1   x  
Michalovce, Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Tehliarska 2 Ing. Jozefína Javorská   1 x x  
Nové Zámky, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3 Ing. Henrieta Takácsová  1   x x
Pezinok, Obchodná akadémia, Myslenická 1 Ing. Martina Ančicová   1   x  
Prešov, Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24 Ing. Miroslav Vrabeľ   1 x x  
Revúca, Súkromná stredná odborná škola, Železničná 2 Ing. Kamila Sopko-Zimová   1   x  
Spišská Nová Ves, Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1 Ing. Alica Vitková   1   x x
Svidník, Spojená škola, Obchodná akadémia, Centrálna 464 Ing. Jana Drábová   1   x  
Topoľčany, Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609 Ing. Mária Urminská   1   x  
Trebišov, Obchodná akadémia, Komenského 3425/18 Ing. Beáta Andrášová   2 x x  
Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1 Ing. Erika Senková   1   x