Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2022/2023

Školy prihlásené do programu Aplikovaná ekonómia pre školský rok 2022/2023

Školy sú zoradené podľa dátumu odoslania prihlášky. Na niektorých školách sú vytvorené viaceré triedy Aplikovanej ekonómie, kde uvádzame meno učiteľa a tiež využívané moduly programu. Najskôr uvádzame školy zapojené do Aplikovaná ekonómia - 1. ročník a úplne na spodku stránky školy zapojené do Aplikovanej ekonómi - 2. ročník.

Vysvetlivky uvádzaných skratiek:  *UEP = Učebnica ekonómie a podnikania, *EvP = Etika v podnikaní.
Pozrite si aj informácie o jednotlivých moduloch vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia.

Školy, ktoré budú mať 1. ročník Aplikovanej ekonómie

Školy sú zoradené abecedne podľa mesta školy. Posledná aktualizácia: 19. 5. 2022 13:04

Škola Učiteľ Triedy Firma UEaP EvP
Bratislava, Bilingválne gymnázium CSLewisa, Haanova 2697/28 PaedDr. Roman Baranovič  1 x    
Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 Ing. Adriana Jurášková  1 x    
Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16 Ing. Mariana Veličová  1 x x  
Bratislava, ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13 Ing. Anikó Barcziová  1 x    
Bratislava, ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13 Ing. Margita Bitterová  1 x x  
Košice, Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Škultétyho 10 Mgr. Mária Lakatošová  0 x x  
Košice, Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Škultétyho 10 Mgr. Jana Šrenkelová  1 x x  
Košice, Gymnázium, Šrobárova 1 Ing. Milan Lagosz, MBA 1 x x  
Košice, Gymnázium, Trebišovská 12 PaedDr. Gabriela Bednáriková  1 x x  
Košice, Súkromná stredná odborná škola ekonomicko-technická, Postupimská 37 Mgr. Marcel Leško, PhDr. 1 x    
Krupina, Gymnázium Andreja Sládkoviča, M. R. Štefánika 8 Ing. Mária Šumichrastová  1 x x  
Lipany, Gymnázium, Komenského 13 Mgr. Ľubica Tomková  1 x    
Liptovský Mikuláš, Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804 Ing. Renata Lenková  1 x x  
Michalovce, Gymnázium, Ľ. Štúra 26 Ing. Beáta Polláková  1 x x  
Michalovce, Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Tehliarska 2 PhDr. Alena Lechmanová  1 x x  
Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 Ing. Ivona Korčušková  1 x x  
Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 Ing. Erika Šušková  1 x x  
Nitra, Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4 Ing. Jozefína Bánovská  1 x x  
Pezinok, Obchodná akadémia, Myslenická 1 Ing. Martina Ančicová  1 x    
Poprad, Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad, Kukučínova 4239/1 Ing. Mgr. Iveta Šatanková  1 x    
Poprad, Obchodná akadémia, Murgašova 94 Ing. Tatiana Hadbavná  1 x x  
Poprad, Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828 Ing. Marta Tkáčová  1 x    
Poprad, Stredná športová škola, Francisciho 910/8 Ing. Veronika ŠpinerPhD. 2 x x  
Poprad, Stredná športová škola, Francisciho 910/8 Ing. Andrea Trgiňová  2 x    
Považská Bystrica, Gymnázium, Školská 234/8 RNDr. Silvia Závadská  2 x x  
Prievidza, Obchodná akadémia, F. Madvu 2 Ing. Marcela Tišťanová  1 x    
Sereď, Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5 Ing. Jana Mlynárová  1 x x  
Šahy, Gymnázium, Mládežnícka 22 RNDr. Alena Korcsoková  1 x x  
Trebišov, Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12 Mgr. Dominika Olejníková  1 x    
Trenčín, Stredná odborná škola dopravná, Školská 66 Ing. Miroslava Palovičová  2 x x  
Veľké Kapušany, Gymnáziu - Gimnázium, Zoltána Fábryho 1 Ing Renáta Szerbin  1 x    
Žilina, Súkromné gymnázium, Oravská 11 Ing. Simona Amrichová  1 x x  
Žilina, Súkromné gymnázium, Oravská 11 Mgr. Lucia Žiačková  1 x x  
Školy, ktoré budú mať 2. ročník Aplikovanej ekonómie

Školy sú zoradené abecedne podľa mesta školy. Posledná aktualizácia: 20. 4. 2022 12:04

Škola Učiteľ Triedy Firma UEaP EvP
Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25 Ing. Zdenka Biloveská   1   x  
Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25 Ing. Eva Melicherová   1   x  
Banská Bystrica, Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80 Ing. Soňa Jonaštíková   1     x
Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2 Mgr. Ing. Martin Pagáč   1   x x
Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 Ing. Adriana Jurášková   1   x  
Bratislava, Spojená škola, Pankúchova 6 Ing. Jana Krajčírová   1   x  
Bratislava, Spojená škola, Tokajícka 24 Ing. Iveta Širgelová   1 x x  
Bratislava, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7 Mgr. Miroslava Verešvárska   1 x    
Bratislava, Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20 RNDr. Magdaléna Hessková   1 x    
Handlová, Stredná odborná škola, Lipová 8 Ing. Jana Bojová   2   x  
Holíč, Stredná odborná škola dopravy a služieb, Nám. sv. Martina 5 Ing. Petra Liščáková   1 x    
Holíč, Stredná odborná škola dopravy a služieb, Nám. sv. Martina 5 Ing. Martina Petráková   1 x    
Košice, Gymnázium, Alejová 1 Ing. Kvetoslava Danková   2   x  
Košice, Gymnázium sv. Tomáša Avinského, Zbrojničná 3 Ing. Kvetoslava Danková   1   x x
Košice, Súkromná stredná odborná škola ekonomická - Košická akadémia, Tajovského 15 Ing. Katarína Šeböková   1   x  
Kráľovský Chlmec, Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18 Mgr. Bernadeta Oláhová   1   x  
Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 Ing. Mária Hauliková   1   x  
Michalovce, Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1 Mgr. Tomáš Palovčák   1 x    
Michalovce, Obchodná akadémia, Kapušianska 2 Ing. Jana Bodnárová   1   x  
Michalovce, Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Tehliarska 2 PhDr. Alena Lechmanová   1   x  
Modrý Kameň, Spojená škola, Jarmočná 1 Ing. Katarína Kériová   1 x    
Nové Zámky, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3 Ing. Henrieta Takácsová   1   x x
Pezinok, Obchodná akadémia, Myslenická 1 Ing. Martina Ančicová   1   x  
Poprad, Stredná športová škola, Kukučinova 4239/1 Ing. Veronika Špiner , PhD. 1 x    
Prešov, Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24 Ing. Miroslav Vrabeľ   1 x x  
Senec, Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69 Mgr. Alena Balúchová   1   x  
Spišská Nová Ves, Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1 Ing. Ľudmila Lengvarská   1   x  
Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836 Ing. Erika Hrušková   1   x  
Topoľčany, Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609 Ing. Mária Urminská   1 x x  
Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1 Ing. Erika Senková   1   x  
Trnava, Stredná priemyselná škola stavebná D. S. Jurkoviča, Lomonosovova 7 Ing. Lubica Ježovičová   1   x