Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


1994/1995

Školy zaradené do programu Aplikovaná ekonómia pre školský rok 1994/1995
Bernolákovo SPaPŠ J. A. Gagarina Svätoplukova 38
Bratislava Gymnázium Matky Alexie Palackého 1
Bratislava Obchodná akadémia Dudova 4
Bratislava Obchodná akadémia Račianska 107
Bratislava SPŠ chemická Račianska 78
Dolný Kubín Obchodná akadémia Radlinského 1755/25
Dvory nad Žitavou Stredná škola podnikania Hlavné nám. 2
Handlová Stredná priemyselná škola Lipová 15
Komárno Dievčenská odborná škola Budovateľská 32
Komárno Stredná priemyselná škola Petöfiho 2
Košice Gymnázium Šrobárova 1
Košice Obchodná akadémia Watsonova 61
Košice - Šaca Gymnázium Železiarenská 1
Košice - Šaca SOU hutnícke Železiarenská 1
Kysucké Nové Mesto Stredná priemyselná škola Nábrežná 1325
Levice Obchodná akadémia Hviezdoslavova 16
Levice Stredná priemyselná škola Fr. Hečku 25
Martin Stredná priemyselná škola Novomeského 5/24
Myjava Stredná priemyselná škola SNP 413/8
Nitra Gymnázium Párovská 1
Partizánske Obchodná akadémia Nám SNP 200/14
Partizánske Stredná priemyselná škola Nám. SNP 14
Partizánske Stredné odborné učilište Nám. SNP 14
Pezinok Obchodná akadémia Myslenická 1
Prešov Obchodná akadémia Volgogradská 3
Prievidza Obchodná akadémia F. Madvu 2
Rimavská Sobota Obchodná akadémia Mikszátha 1
Senica Obchodná akadémia Dlhá 256
Sereď Gymnázium Kostolná 119
Sereď Obchodná akadémia Mládežnícka 158
Spišská Nová Ves SPŠ drevárska Filinského 7
Trenčín Jilemnického 24 Dievčenská odborná škola
Trenčín Gymnázium Ľudovíta Štúra Ul. 1. mája 2
Trenčín Obchodná akadémia M. Rázusa 1
Trnava Obchodná akadémia Kukučínova 34
Žilina Gymnázium Veľká Okružná 22