Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Súťaže a príležitosti

pre študentov Aplikovanej ekonómie

Organizačný poriadok súťaží organizovaných v rámci predmetu aplikovaná ekonómia bol zaevidovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pod číslom 2018/4604:32-10E0 s platnosťou od 1. septembra 2018 (pod organizačný poriadok spadá Veľtrh podnikateľských talentov).

(Týmto dátumom sa ruší platnosť doterajšieho organizačného poriadku súťaží evidovaného pod číslom 2017/971:78-10E0 s platnosťou od 4. októbra 2017.)

Ministerstvo školstva si váži prácu Junior Achievement a odporúča školám zapájať sa do našich aktivít čo najviac.

Pripravili sme pre Vás:

Súťaže
Ďalšie príležitosti
  • Dni kariéry - Career Days - 29. 9. | 6. 10. | 13. 10.  (online)
  • Školenie manažmentu s AT&T - 3. 11. 2021 - online (predbežný termín)
  • Konferencia prezidentov s Accace - koniec novembra 2021 - online
  • Prezentačné zručnosti (nielen) pre Veľtrh podnikateľských talentov - 21. - 25. 02. Bratislava (1x), 28. 02. - 04. 03. Košice (1x)
  • Bankári do škôl - Bratislava/online (pre budúcoročných študentov Aplikovanej ekonómie) - polovica júna 2022
  • Company of the Year Competition (Víťazná slovenská študentská firma na medzinárodnej súťaži) - júl 2022 - Tallinn, Estónsko