Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Súťaže a príležitosti

pre študentov Aplikovanej ekonómie

Organizačný poriadok súťaží organizovaných v rámci predmetu aplikovaná ekonómia bol zaevidovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pod číslom 2018/4604:32-10E0 s platnosťou od 1. septembra 2018 (pod organizačný poriadok spadá Veľtrh podnikateľských talentov).

(Týmto dátumom sa ruší platnosť doterajšieho organizačného poriadku súťaží evidovaného pod číslom 2017/971:78-10E0 s platnosťou od 4. októbra 2017.)

Ministerstvo školstva si váži prácu Junior Achievement a odporúča školám zapájať sa do našich aktivít čo najviac.

Pripravili sme pre Vás:

Súťaže
Ďalšie príležitosti