Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Súťaže a príležitosti

pre študentov Aplikovanej ekonómie

Organizačný poriadok súťaží organizovaných v rámci predmetu aplikovaná ekonómia bol zaevidovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pod číslom 2018/4604:32-10E0 s platnosťou od 1. septembra 2018 (pod organizačný poriadok spadá Veľtrh podnikateľských talentov).

(Týmto dátumom sa ruší platnosť doterajšieho organizačného poriadku súťaží evidovaného pod číslom 2017/971:78-10E0 s platnosťou od 4. októbra 2017.)

Ministerstvo školstva si váži prácu Junior Achievement a odporúča školám zapájať sa do našich aktivít čo najviac.

Pripravili sme pre Vás:

Súťaže
Ďalšie príležitosti
  • Webinár Desing Thinking - online 4. 10. 2022
  • Dni kariéry - Career Days - online - 12.10.2022 modul I, 13.10.2022 modul II
  • Školenie manažmentu s AT&T - Bratislava 9. 11.2022 / Košice termín upresníme čoskoro
  • Mediálny tréning - november - online
  • Konferencia prezidentov s Accace - začiatok decembra - Bratislava alebo online
  • Prezentačné zručnosti (nielen) pre Veľtrh podnikateľských talentov - koniec februára/začiatok marca - Bratislava/Košice alebo online
  • Konferencia prezidentov s ANASOFTom - 9. 2. 2023 Bratislava (predbežný termín)
  • Bankári do škôl - Bratislava/online (pre budúcoročných študentov Aplikovanej ekonómie) - polovica júna - Bratislava
  • Company of the Year Competition (Víťazná slovenská študentská firma na medzinárodnej súťaži) - 12. - 14. júl 2023 - Turecko