Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Súťaže a príležitosti

pre študentov Aplikovanej ekonómie

Organizačný poriadok súťaží organizovaných v rámci predmetu aplikovaná ekonómia bol zaevidovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pod číslom 2018/4604:32-10E0 s platnosťou od 1. septembra 2018 (pod organizačný poriadok spadá Veľtrh podnikateľských talentov).

(Týmto dátumom sa ruší platnosť doterajšieho organizačného poriadku súťaží evidovaného pod číslom 2017/971:78-10E0 s platnosťou od 4. októbra 2017.)

Pripravili sme pre Vás:

Súťaže
Ďalšie príležitosti
  • Základy podnikania (pre absolventov programu Aplikovaná ekonómia)
  • Dni kariéry - Career Days - online - 20.10., 21.10., 28.10.2020
  • Školenie manažmentu s AT&T  - predpokladaný termín november/december 2020 online
  • Konferencia prezidentov s ANASOFTom - Bratislava - predpokladaný termín jar 2021
  • Webinár Sociálne podnikanie - podnikanie budúcnosti    
  • Prezentačné zručnosti (nielen) pre Veľtrh podnikateľských talentov - predpokladaný termín jar 2020
  • Job Shadowing - Bratislava, Košice - predpokladaný termín jar 2021 (po veľtrhu)    
  • Bankári do škôl - Bratislava (pre budúcoročných študentov programu Aplikovaná ekonómia) - predpokladaný termín jún 2021
  • Company of the Year Competition (Víťazná slovenská študentská firma na medzinárodnej súťaži)