Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2002/2003

Školy zaradené do programu Aplikovaná ekonómia a študentské spoločnosti pre školský rok 2002/2003
Bánovce n/Bebr. SOU strojárske Partizánska cesta 76 ELITTA
Bánovce n/Bebravou Stredná priemyselná škola Farská 7 XXL
Banská Bystrica Gymnázium Mládežnícka 51 EPHYRA
Banská Bystrica Gymnázium J. G. Tajovského Tajovského 25 BCE
Banská Bystrica Obchodná akadémia Skuteckého 8 ŠOK
Banská Bystrica Obchodná akadémia Tajovského 25 C&D COMPANY
Banská Bystrica Obchodná akadémia Tajovského 25 CAPITAL
Banská Bystrica Osemročné športové gymnázium Trieda SNP 54 APLECON
Banská Bystrica SOU poľnohospodársko-potravinárske Pod Bánošom 80 S. Y. P. 
Banská Bystrica Združená stredná škola Školská 5 ZOREX
Banská Bystrica Dievčenská odborná škola Školská 7 HOPKA
Banská Štiavnica Stredná lesnícka škola Akademická 16 ALFABETA
Bardejov        Obchodná akadémia Stöcklova 24 DEFACTO
Bardejov       Združená stredná škola J. Andraščíka Veterná 16 TEENAGE
Bardejov       Stredné odborné učilište Pod Vinbargom 3 FUTURE WORLD
Bernolákovo Stredná poľn.a priem.škola Gagarina Svätoplukova 38 jr.COMPANY
Bratislava Dievčenská odborná škola Znievska 2-4 ELITA
Bratislava Gymnázium Jura Hronca Novohradská 1 TEXTILIATOUR
Bratislava Gymnázium s vyuč.jaz.maďarským Dunajská 13 DUNASTAR
Bratislava Obchodná akadémia pre TP Mokrohájska 3 STOREKINGS
Bratislava Obchodná akadémia Nevädzová 3 PLUS
Bratislava Obchodná akadémia Račianska 107 BIZNIS PEOPLE
Bratislava Stredná priemyselná škola chemická Račianska 78 FREETIS
Bratislava Súkromné gymnázium Mercury Lazaretská 3 TITANIK skrutky fšecko  
Brezno Obchodná akadémia Malinovského 1 MVP
Brezno Stredná priemyslená škola Laskomerského 3 C3D
Čadca Obchodná akadémia 17. novembra 2701 CASPER
Čaklov Stredná poľn. a záhrad. škola   BARTES
Čierna nad Tisou Obchodná akadémia Železničná 127 OA COMPANY
Dolný Kubín Obchodná akadémia Radlinského 1725/55 KOA3
Dubnica n/Váhom Gymnázium Školská 2 UNIQUE
Dubnica n/Váhom Stredná priemyselná škola Obr.mieru 343/1 TISCOM
Dubnica n/Váhom SOU elektrotechnické Ľ. Štúra 1 MOTÝĽ
Dvory nad Žitavou Stredná škola podnikania Hlavné námestie 2 SUCCES TEAM
Handlová Stredná priemyselná škola Lipová 15 ABO21
Handlová Stredné odborné učilište Lipová 8 EKODENT
Hnúšťa Gymnázium Mateja Hrebendu Hlavná 431 EMIT02
Holíč Súkr.stredná odborná škola Moyzesova 27 HUMANICA
Humenné Gymnázium arm. gen. L. Svobodu Komenského 4 ASTER
Humenné Obchodná akadémia Štefánikova 39 NAMACK
Komárno Stredná priemyselná škola Petőfiho 2 KING TEAM/
Komárno Stredné odborné učilište Budovateľská 32 DIAMANT
Košice Ev.gymnázium J. A. Komenského Puškinova 3 GLIDE FREEDOM
Košice Gymnázium Šrobárova 1 PROXIMA
Košice Gymnázium Trebišovská 12 YES
Košice Gymnázium sv. Tomáša Akvinského Zbrojničná 3 NEXUS
Košice Hotelová akadémia Južná trieda 10 AC COMPANY
Košice OA s vyuč.jazykom maďarským Grešákova 1 ALBATROS
Košice Stredná priemyselná škola dopravná Hlavná 113 MULTIBOSS
Košice Stredná priemyselná škola hutnícka Alejová 1 TISTEAM
Košice SPŠ stavebná a geodet. Lermontovova 1 AKTIS
Košice Stredná priemyselná škola strojnícka Komenského 2 TAB COM
Košice Stredná priemyselná škola strojnícka Komenského 2 APECO
Košice Stredné odborné učilište Aurela Stodolu Strojárenska 3 REBELS
Kráľovský Chlmec Gymnázium Horešská 18 DECOM
Krupina Obchodná akadémia M. R. Štefánika 8 STARS
Kysucké N.Mesto Obchodná akadémia Nábrežná 1325 EKŠN
Kysucké N.Mesto Obchodná akadémia Nábrežná 1325 MEDEA
Levice Dievčenská odborná škola Sv. Michala 36 ANGELS
Levice Obchodná akadémia Kal.Kittenbergera 2 LUNA
Levice Stredná priemyselná škola Fr. Hečku 25 KOTY a SPOL.
Levoča SOU poľnohospodárske Kukučínova 9 ARTWOM
Lipany Gymnázium Komenského 13 STEP
Liptovský Mikuláš Združená hotelová a obch.škola Čs.brigády 1804 PEGAS
Liptovský Mikuláš Dievčenská odborná škola Petrovičovo nábr.157 KRÁTER
Lučenec Obchodná akadémia Lúčna 4 DREAM TEAM
Martin Dievčenská odborná škola Stavbárska 11 MATRIX
Martin Obchodná akadémia Bernolákova 2 SYMPATIA
Martin Obchodná akadémia Bernolákova 2 SUN
Martin SPŠ Novomeského 5/24 TRICOMA
Martin Stredná škola podnikania Červenej armády 25 FOR EYES
Michalovce Obchodná akadémia Kapušianska 2 REBEL
Michalovce Obchodná akadémia Kapušianska 2 STRONGER
Myjava Stredná priemyselná škola SNP 8 TRICSIT
Námestovo Gymnázium Antona Bernoláka Mieru 307/23 DEVILS
Námestovo Obchodná akadémia Slanícka osada ANIMUS
Námestovo Obchodná akadémia Slanícka osada FAREBNÝ SVET
Nitra Združ. SŠ dopravy,obchodu a služieb Cintorínska 4 UNITED
Nitra Združ. SŠ dopravy,obchodu a služieb Cintorínska 4 APLE
Nová Baňa Dievčenská odborná škola Osvety 17 TORNÁDO
Nováky SPŠ chemická Rastislavova 332 TISCOM
Nové Mesto n/Váhom Združená stredná škola obchodu a služieb Piešťanská 2262/80 ANEXX
Nové Zámky Dievčenská odborná škola Šulekova 59 BERUŠKA
Nové Zámky SPŠ elektrotechnická S. A. Jedlíka Pod kopcom 75 3UMPH
Partizánske Obchodná akadémia (budova I.ZŠ) Námestie SNP 200/14 JOLLY
Partizánske Stredná priemyselná škola Námestie SNP 14 ŠIKULO
Partizánske Stredné odborné učilište Námestie SNP 5 ÁČKO
Piešťany Gymnázium SNP 9 GEKON
Poprad Gymnázium Popradské nábr.15 IDENTIC
Poprad Obchodná akadémia Murgašova 94 MAESTRO
Považská Bystrica Gymnázium Školská 8 SUP KLUB
Považská Bystrica Obchodná akadémia Jesenského 259/6 IMPULZ
Prakovce Obchodná akadémia Breziny 282 MINI-MAX
Prešov Gymnázium Konštantínova 2 SMART
Prešov Obchodná akadémia Volgogradská 3 OBH
Prievidza Gymnázium V.B.Nedožerského Matice slov.16 TRADECON
Prievidza Obchodná akadémia F.Madvu 2 INTEAM
Púchov Združená stredná škola odevná Svätoplukova 1463 TRIDIT
Rakovice Združená stred.škola poľnohospodárska Rakovice JUVENES
Rakovice Združená stred.škola poľnohospodárska Rakovice BUTTERFLY
Rimavská Sobota Obchodná akadémia K. Mikszátha 1 HO-HE
Rimavská Sobota Obchodná akadémia K. Mikszátha 1 TENDRI PRO FUTURO
Rimavská Sobota Gymnázium Daxnerova 42 NEW GENERATION
Rožňava Obchodná akadémia Ul.akad.Hronca 8 JUNIOR COMP.
Sabinov Obchodná akadémia Kukučínova 107 ALL-TEAM
Sečovce Dievčenská odborná škola Kollárova 17 KVIMLATAL
Senica Obchodná akadémia Dlhá 256 MERLIN
Senica Súkromná stredná škola podnikania Hollého 1380 B&G
Sereď Gymnázium Kostolná 119 TREFA
Sereď Obchodná akadémia Mládežnícka 158 PICCOLO
Snina Stredná priemyselná škola Partizánska 1059/23 TROLLO
Spišská Nová Ves Gymnázium Javorová 16 NAČO NÁZOV
Spišská Nová Ves Obchodná akadémia Stojan 1 SMILE COMP.
Sučany Gymn.biling.angl.-slov. Komenského 215 ŠPAYZA
Svit Stredné odborné učilište chemické Hviezdoslavova 32 CHEMSTARS
Štúrovo Súkromná obchodná akadémia Sv. Štefana 36 FLAME
Tisovec Evanjelické gymnázium Jesenského 836 NP GROUP
Topoľčany SPŠ drevárska Pílska 7 DIZAJN
Trebišov Združená stredná škola Komenského 12 ZDRAVKO
Trenčín Gymnázium Ľudovíta Štúra ul. 1. mája 2 VULKÁN
Trenčín Obchodná akadémia M. Rázusa 1 E-ČKO
Trenčín Stredná priemyselná škola odevná Staničná 8 ETIS
Trenčín SPŠ stavebná Emila Belluša Staničná 4 TEAM 4 YOU
Trenčín Stredné odborné učilište železničné Školská 66 IN-NER CITY     
Trnava Stredná poľnohospodárska škola Zavarská 9 MANY
Trnava Stredná priemyselná škola stavebná Lomonosovova 7 ELITT
Trnava Združená stredná priemyselná škola Komenského 1 SÉPIA
Trnava Združená stredná priemyselná škola Komenského 1 ALIENS
Trstená Gymnázium M.Hattalu Železničiarov 278 MAHACO
Tvrdošín Obchodná akadémia Medvedzie 133/1 DUO A&B
Tvrdošín Stredná priemyselná škola Medvedzie 133/1 SPA
Tvrdošín Stredná priemyselná škola Medvedzie 133/1 DETRIO
Valaská-Piesok Dievčenská odborná škola Strojárenská 22 CRAZY TEAM
Vranov n/Topľou SPŠ drevárska Lúčna 1055 DREVOMAX
Zvolen Stredná priemyselná škola dopravná Sokolská 911/94 SCARABEUS
Zvolen Stredná priemyselná školadrevárska Lučenecká cesta MODRÝ SEN
Zvolen Stredná priemyselná škola strojnícka Švermova 1 EXCELENT
Zvolen Stredné odborné učilište železničné Lieskovská c. 2298/4 BLANCHE
Žiar nad Hronom Gymnázium M. R. Štefánika 17 EASYDOOR
Žiar nad Hronom Obchodná akadémia SNP 16 GENESIS
Žilina Gymnázium Hlinská 29 FLASH
Žilina Obchodná akadémia Veľká okružná 32 DEA
Žilina Stredná poľnohospodárska škola Predmestská 82 PRAGMA
Žilina Stredná poľnohospodárska škola Predmestská 82 KADEČO
Žilina Stredné odborné učilište chemické Rosinská cesta 2 NO PROBLEM
Žilina Stredné odborné učilište chemické Rosinská cesta 2 TRIOS
Žilina - Bánová Stredná priemyselná škola Osvety 29 BUKOS