Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2013/2014

Školy zaradené do programu Aplikovaná ekonómia v školskom roku 2013/2014


Zobraziť Aplikovaná ekonómia - zapojené školy 2013/2014 na väčšej mape

Školy sú zoradené abecedne podľa mesta. Na niektorých školách sú vytvorené viaceré triedy Aplikovanej ekonómie, kde uvádzame meno učiteľa a tiež využívané moduly programu.

Vysvetlivky uvádzaných skratiek: *STUCO=študentská spoločnosť, *EWB=Entreprise without Borders (Podnikanie bez hraníc), *OLU=Online učebnica, *GEP=Globálny etický program - Etika v podnikaní, * BiA=Banky v akcii.
Pozrite si aj informácie o jednotlivých moduloch vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia.

Škola Učiteľ Triedy STUCO EWB OLU GEP BiA
Bánovce nad Bebravou, Stredná odborná škola, Farská 7 Ing. Lenka Mikolajová 1 x   x    
Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25 Ing. Zdenka Biloveská 1 x        
Bardejov, Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3 Mgr. Antónia Gracová 1 x   x    
Banská Bystrica, Športové gymnázium, Trieda SNP 54 Mgr. Dušan Snopko 1 x   x    
Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová, 3 Ing. Ružena Oczvirková 1 x   x    
Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107 Ing. Mária Mydlová 1 x  x x    x
Bratislava, Spojená škola, Tokajícka 24 Ing. Agáta Danielovičová 1 x   x    
Bratislava, Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím, Koceľova 26 Ing. Ema Hajdinová 1          
Bratislava, Súkromné gymnázium Galileo School, Dudvážska 6 Ing. Mgr. Matej Kubeš, PhD. 1     x    
Bratislava, ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13 Ing. Margita Bitterová 1 x x x    
Bratislava 5, SPŠ elektrotechnická, Hálova 16 Ing. Mariana Veličová 1 x        
Brezno, Obchodná akadémia, Malinovského 1 Ing. Iveta Aschenbrierová 1 x   x    
Brezno, Spojená škola, o. z. SOŠ, Laskomerského 3 Ing. Blanka Cabanová 1 x   x    
Brezno, Spojená škola, o. z. SOŠ, Laskomerského 3 Ing. Eva Maculová 1 x   x    
Bytča, Súkromná stredná odborná škola, S.Sakalovej 182 Ing. Beáta Latková 1 x   x    
Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701 Ing. Lenka Juračková 1 x   x    
Dolný Kubín, Obchodná akadémia, Radlinského 0725/55 Ing. Alena Zelinová 2     x    
Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2 Mgr. Andrea Kvorková 1 x x x    
Dubnica nad Váhom, Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23A Ing. Jana Faltejsková 1 x   x    
Dubnica nad Váhom, Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1 Ing. Michal Jančo 1 x        
Dunajská Streda, Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21 Ing. Ágota Lelkes 1 x        
Dvory nad Žitavou, Stredná odborná škola, Hlavné námestie 2 Ing. Slávka Kollárová 1 x   x    
Handlová, Stredná odborná škola, Lipová 8 Ing. Ľubica Varsová 2     x    
Hnúšťa, Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431 PhDr. Blažena Hrušková 1 x   x    
Humenné, Stredná odborná škola technická v Humennom, Družstevná 1737 Ing. Mgr. Mária Burdová 1 x        
Ilava, Obchodná akadémia, Hviezdoslavova 330/17 Ing. Miriam Vlková 1 x   x    
Košice, Gymnázium, Opatovská 7 Júlia Lukáčová 1 x   x    
Košice, Gymnázium, Poštová 9 Mgr. Eva Vanečková 1 x   x    
Košice, Gymnázium, Trebišovská 12 Ing. Mária Kovaříková 1 x x x   x
Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3 Ing. Kvetoslava Danková 2 x x x    
Košice, Stredná odborná škola, Gemerská 1 Ing. Miroslav Jac 1 x        
Košice, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1 Ing. Dagmar Grancová 1 x   x    
Košice, Súkromná stredná odborná škola ekonomická Tercium, Palackého 14 Beáta Kapitánová 1 x        
Košice, Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37 Ing. Eva Puskásová 1 x   x    
Levice, Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Saratovská 85 Ing. Eva Mizeráková 1 x   x    
Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 Ing. Mária Hauliková 1 x x x    
Levice, Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 Ing. Anna Fraschová 1 x   x    
Levice, Stredná odborná škola, Ul. sv. Michala 36 Ing. Anna Kováčová 1 x x x    
Levice, Stredná priemyselná škola, Fr. Hečku 25 Ing. Eva Mizeráková 1 x   x    
Levice, Súkromná stredná odborná škola Animus, Janka Jesenského 41 Ing. Jana Hollá 1 x   x    
Lipany, Gymnázium, Komenského 13 Mgr. Soňa Šuhajová 1 x        
Liptovský Mikuláš, Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669 Ing. Malvína Fuzáková 1 x        
Martin, Obchodná akadémia, Bernolákova 2 Ing. Lýdia Juricová 1 x        
Martin, Spojená škola Martin, org. jednotka Stredná odborná škola podnikania, Červenej armády 25 Ing. Dušan Považan 1 x   x    
Michalovce, SOŠ sv. Cyrila a Metoda, Tehliarska 2 Ing. Jozefína Javorska 1 x   x    
Modra, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3 Ing. Ida Matuškovičová 1 x   x    
Námestovo, Spojená škola, Slanická osada Ing. Anna Kozáková 1 x   x    
Námestovo, Spojená škola, Slanická osada Ing. Mária Košútová  1 x   x    
Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 Ing. Mária Líšková 1 x   x    
Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 Ing. Erika Šušková 1 x   x   x
Nováky, Spojená škola, Chemikov 8 PaedDr. Viera Chlebinová 2 x   x    
Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80 Ing. Luciana Hudcovicová 1 x   x    
Nové Zámky, SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3 Ing Henrieta Takácsová 2 x   x x  
Nové Zámky, Stredná odborná škola -Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61 Ing. Gabriela Rogozánová 1 x        
Partizánske, Spojená škola Partizánske, organizačná zložka SPŠ, Nám. SNP 5 Ing. Miroslav Gašparovič 1 x        
Partizánske, Spojená škola, o.z. Obchodná akadémia, Námestie SNP 5 Ing. Fatima Blažeková 1 x x x   x
Partizánske, Spojená škola, o.z. Obchodná akadémia, Námestie SNP 5 Ing. Ingrid Rigáňová 1 x x x   x
Piešťany, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28 Ing. Anetta Babulicová 1 x x      
Poprad, Obchodná akadémia, Murgašova 94 Ing. Tatiana Hadbavná 1 x   x    
Poprad, Stredná priemyselná škola, Mnoheľova 828 Ing. Anna Schaleková 1 x x x    
Poprad, Stredná priemyselná škola, Mnoheľova 828/23 Ing. Anna Palková 1 x x x    
Poprad, Súkromná stredná odborná škola, Ul.29.augusta 4812 Ing. Jana Marcinová 2 x   x    
Považská Bystrica, Gymnázium, Školská 234/8 Ing. Eva Žernovičová 1 x   x    
Považská Bystrica, Obchodná akadémia, Jesenského 259/6 Ing. Miriam Lidajová 1 x        
Prešov, Gymnázium, Konštantínova 2 Mgr. Vladimír Salák 1 x   x   x
Prešov, SPŠ Strojnícka, Duklianska 1 Ing. Iveta Drábová 1 x x      
Prešov, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1 Ing. Ljuba Krišová 1 x x x x  
Prievidza, Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16 Mgr. Monika Siváková 1 x   x   x
Prievidza, Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza, F. Madvu 2 Ing. Marcela Murárová 1 x x x   x
Revúca, Súkromná stredná odborná škola, Železničná 2 Ing. Kamila Sopko-Zimová 1 x        
Ružomberok, Spojená škola, Scota Viatora 8 Ing. Katarína Buknová 1 x   x    
Ružomberok, Stredná odborná škola polytechnická, Sládkovičova ulica 104 Ing. Daniela Hamranová 1 x   x    
Senica, Súkromná stredná odborná škola podnikania, Hollého 1380 Ing. Katarína Kromerinská 1 x        
Sereď, Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5 Ing. Jana Mlynárová 1 x x x   x
Snina, Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23 Ing. Zlatica Demčáková 1  x   x    
Spišská Nová Ves, Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1 Ing. Miriam Hasajová 1 x   x    
Stará Turá, SOŠ, Športová 675 Ing. Elena Taranová 1 x   x    
Strážske, Stredná odborná škola, SereďMierová 727 Ing. Bc. Beáta Kužmová 1 x     x  
Sučany, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215 Ing. Jozef Ristvej 1 x x x    
Svidník, Spojená škola, Obchodná akadémia, Centrálna 464 Ing. Zdenka Kožlejová 1 x   x    
Štúrovo, Stredná odborná škola, Sv. Štefana 81 Ing. Zsófia Dajcs 1 x   x    
Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836 Ing. Ladislav Čajko 1 x x x   x
Tisovec, Stredná odborná škola, Jesenského 903 Ing. Helena Košarníková 1 x        
Tlmače, Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta č.9 Ing. Bronislava Havranová 1 x   x    
Topoľčany, Stredná odborná škola drevárska, Pílska 7 Ing. Dana Balajková 1 x   x    
Trebišov, Obchodná akadémia, Komenského 3425/18 Ing. Anna Sládeková  1 x        
Trebišov, Stredná odborná škola, Komenského 12 Ing. Helena Vargová 1 x        
Trenčín, Dopravná akadémia, Školská 66 Ing Oľga Šišovská 1 x        
Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1 Ing. Erika Senková 1 x x x   x
Trenčín, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Jilemnického 24 PhDr. Miriam Filinová 1 x   x    
Trenčín, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Jilemnického 24 Ing. Sidonia Korienková 1 x   x    
Trenčín, Stredná odborná škola podnikania, Veľkomoravská 14 Ing. Janka Mandincová 1 x        
Trenčín, Trenčianske Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1.mája 2 Ing. Mária Tinková 1 x   x    
Tvrdošín, Spojená škola, Medvedzie 133/1 Ing. Janka Dreveňáková 1 x       x
Zvolen, Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94 Ing. Renáta Trnovcová 1 x   x   x
Zvolen, Súkromná stredná umelecká škola, Môťovská cesta 8164 Mgr. Ivica Laurincová 1 x        
Zvolen, Technická akadémia, J. Švermu 1 Ing. Gabriela Holíková 1 x        
Žilina, Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2 Ing. Martina Čelková 1 x   x    
Žilina, Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2 Mgr. Mária Sikorová 1 x   x    
Žilina, Gymnázium, Varšavská cesta 1 Ing. Magdaléna Hajtmanková 2 x   x   x
Žilina, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82 Ing. Miroslava Mičurová 1 x   x    
Žilina, Súkromné gymnázium, Oravská 11 Ing. Emília Korenčiaková 1 x   x    

Školy, ktoré majú 2. ročník Aplikovanej ekonómie

Škola Učiteľ Triedy STUCO EWB OLU GEP BiA
Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského  25 Ing. Zdenka Biloveská 1     x    
Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského  25 Ing. Lenka Mikolajová 1     x    
Bratislava, Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím, Koceľova 26 Mgr. Agata Čermáková 1 x   x    
Bratislava, Súkromné gymnázium Galileo School, Dudvážska 6 Ing. Mgr. Matej Kubeš, PhD. 1 x   x    
Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 Ing. Ružena Oczvirková 1 x x x   x
Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107 Ing. Diana Susková 1 x   x    
Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu , 17. novembra 2701 Ing. Lenka Juračková 1 x   x    
Dolný Kubín, Obchodná akadémia, Radlinského 1725/55 Ing. Alena Zelinová 1 x       x
Handlová, Stredná odborná škola, Lipová 8 Ing. Ľubica Varsová 1 x   x    
Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3 Ing. Kvetoslava Danková 1     x   x
Košice, Stredná priemyselná škola, Komenského 2 Ing. Carmen Sabolová 1          
Košice, Súkromná stredná odborná škola ekonomická Tercium, Palackého 14 Ing. Katarína Šebӧková 1     x    
Košice, Stredná priemyselná škola, Komenského 2 Ing. Carmen Sabolová 1          
Košice, Gymnázium, Park mládeže 5 Ing. Albín Sakal 1 x x x    
Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 Ing. Mária Hauliková 1     x    
Michalovce, Obchodná akadémia , Kapušianska 2 Ing. Jana Bodnárová 1     x    
Nové Zámky, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3 Ing. Henrieta Takácsová 1       x  
Piešťany, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28 Ing. Anetta Babulicová 1     x   x
Piešťany, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28 Ing. Anna Drahovská 1     x   x
Prakovce, Stredná odborná škola, Prakovce 282 Ing. Valéria Dorková 1     x x  
Revúca, Súkromná stredná odborná škola, Železničná 2 Ing. Kamila Sopko-Zimová 1     x x  
Senica, Súkromná stredná odborná škola podnikania, Hollého 1380 Mgr. Miroslava Medňanská 1 x        
Svidník, Spojená škola, org. zl. Obchodná akadémia, Centrálna 464 Ing. Zdenka Kožlejová 1     x    
Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1 Ing. Erika Senková 1   x x    
Tvrdošín, Spojená škola , Medvedzie 133/1 Ing. Jana Dreveňáková 1     x   x