Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2022/2023

Školy prihlásené do programu Aplikovaná ekonómia pre školský rok 2022/2023

Školy sú zoradené podľa dátumu odoslania prihlášky. Na niektorých školách sú vytvorené viaceré triedy Aplikovanej ekonómie, kde uvádzame meno učiteľa a tiež využívané moduly programu. Najskôr uvádzame školy zapojené do Aplikovaná ekonómia - 1. ročník a úplne na spodku stránky školy zapojené do Aplikovanej ekonómi - 2. ročník.

Vysvetlivky uvádzaných skratiek:  *UEP = Učebnica ekonómie a podnikania, *EvP = Etika v podnikaní.
Pozrite si aj informácie o jednotlivých moduloch vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia.

Školy, ktoré budú mať 1. ročník Aplikovanej ekonómie

Školy sú zoradené abecedne podľa mesta školy. Posledná aktualizácia: 27. 9. 2022 21:04

Škola Učiteľ Triedy Firma UEaP EvP
Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25 Ing. Zdenka Biloveská  1 x    
Banská Bystrica, Spojená škola, SOŠ podnikania, Školská 7 Ing. Zdenka Valová  1 x    
Banská Bystrica, Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80 Ing. Soňa Jonaštíková  1 x   x
Bardejov, Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3 Mgr. Antónia Gracová  1 x x  
Bratislava, Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Haanova 2697/28 PaedDr. Roman Baranovič  1 x    
Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2 Mgr. Ing. Martin Pagáč  2 x    
Bratislava, Gymnázium, Ladislava Sáru 1 Ing. Mgr. Jana Budinská  2 x    
Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 Ing. Adriana Jurášková  1 x    
Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107 Ing. Jana Hartonová  1 x x  
Bratislava, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7 Mgr. Miroslava Verešvárska  1 x    
Bratislava, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7 Mgr. Miroslava Verešvárska  1      
Bratislava, Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20 RNDr. Magdaléna Hessková  1 x    
Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16 Ing. Mariana Veličová  1 x x  
Bratislava, Ústav manažmentu STU, Vazovova 5 Doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD. 2 x    
Bratislava, ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13 Ing. Anikó Barcziová  1 x    
Bratislava, ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13 Ing. Margita Bitterová  1 x x  
Brezno, Obchodná akadémia, Malinovského 1 Ing. Iveta Aschenbrierová  1 x x  
Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701 Ing. Erika Padychová  1 x x  
Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2 Mgr. Katarína Šašinková  1 x x  
Dubnica nad Váhom, Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1 Ing. Miriam Vlková  1 x    
Handlová, Stredná odborná škola, Lipová 8 Ing. Eva Turzová  1 x    
Holíč, Spojená škola, Nám. sv. Martina 5 Ing. Martina Petráková  1      
Komárno, Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakkozépiskola, Budovateľská 32 Ing. Sylvia Micháleková  1 x x  
Košice, Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Škultétyho 10 Mgr. Mária Lakatošová  0 x x  
Košice, Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Škultétyho 10 Mgr. Jana Šrenkelová  1 x x  
Košice, Gymnázium, Alejová 1 Ing. Kvetoslava Danková  1 x x x
Košice, Gymnázium, Opatovská cesta 7 Mgr. Jana Sidorová  1 x x  
Košice, Gymnázium, Park mládeže 5 Ing. Mariana Durániková  1 x x  
Košice, Gymnázium, Poštová 9 Mgr. Eva Wolfová, PhD. 1 x x  
Košice, Gymnázium, Šrobárova 1 Mgr. Marek Zvirinský, PhD. 1 x    
Košice, Gymnázium, Trebišovská 12 PaedDr. Gabriela Bednáriková  1 x x  
Košice, Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1 Ing. Ľudmila Olšinárová  1 x x  
Košice, Gymnázium sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50 Mgr. Marcela Martončíkova  1 x    
Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3 Ing. Kvetoslava Danková  1 x x x
Košice, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1 Ing. Dagmar Grancová  1 x x  
Košice, Stredná športová škola, Trieda SNP 104 PaedDr. Lenka Dušičková  1   x  
Košice, Súkromná SOŠ ekonomická Košická akadémia, Tajovského 15 Ing. Katarína Šeböková  1 x    
Košice, Súkromná stredná odborná škola ekonomicko-technická, Postupimská 37 Mgr. Marcel Leško, PhDr. 1 x    
Kráľovský Chlmec, Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18 Mgr. Bernadeta Oláhová  1 x    
Krupina, Gymnázium Andreja Sládkoviča, M. R. Štefánika 8 Ing. Mária Šumichrastová  1 x x  
Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 Mgr. Dominika Selieniová  1 x x  
Levice, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18 Ing. Monika Ivanovová  1 x x  
Levice, Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteatrom 7 Ing. Mária Bajúzová  1 x x  
Levice, Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteatrom 7 Ing. Anna Fraschová  1 x    
Lipany, Gymnázium, Komenského 13 Mgr. Ľubica Tomková  1 x    
Liptovský Mikuláš, Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804 Mgr. Veronika Hrnčiarová  1 x x  
Martin, Evanjelické gymnázium, M. R. Štefánika 19 Ing. Dana Bednárová  1 x x  
Martin, Obchodná akadémia, Bernolákova 2 Ing. Zuzana Štefáneková  1 x x  
Michalovce, Gymnázium, Ľ. Štúra 26 Ing. Beáta Polláková  1 x x  
Michalovce, Gymnázium Pavla Horova, Masarykova Mgr. Tomáš Palovčák  2 x x  
Michalovce, Obchodná akadémia, Kapušianska 2 Ing. Jana Bodnárová  1 x    
Michalovce, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4 Ing. Anna Kostrejová  1 x    
Michalovce, Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Tehliarska 2 PhDr. Alena Lechmanová  1 x x  
Modra, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3 Ing. Ida Matuškovičová  1 x x  
Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 Ing. Iveta Bodnárová  1 x x  
Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 Ing. Ivona Korčušková  1 x x  
Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 Ing. Erika Šušková  1 x x  
Námestovo, Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanická osada 2178 Ing. Anna Kozáková  1 x x  
Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Ľubomíra Kulháňová  1 x x  
Nitra, Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4 Ing. Jozefína Bánovská  1 x x  
Nitra, Súkromná spojená skola, Elokované pracovisko Nitra, Štúrova 22 Ing. Monika Laurová 1 x x  
Nitra, Súkromná stredná odborná škola Animus, Akademická 952/4 Ing. Tatiana OravcováMBA 1 x x  
Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80 Ing. Dana Hradileková  1 x x  
Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 226280 Ing. Luciana Hudcovicová  1 x x  
Nové Zámky, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3 Ing. Henrieta Takácsová  1 x x x
Partizánske, Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5 Ing. Ingrid Rigáňová  1 x x  
Pezinok, Obchodná akadémia, Myslenická 1 Ing. Martina Ančicová  1 x    
Piešťany, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2 Ing. Beata Ďuračková  1 x x  
Piešťany, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2 Ing. Eva Rolincová  1 x x  
Poprad, Gymnázium, Kukučínova 4239/1 Ing. Mgr. Iveta Šatanková  1 x    
Poprad, Obchodná akadémia, Murgašova 94 Ing. Tatiana Hadbavná  1 x x  
Poprad, Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828 Ing. Marta Tkáčová  1 x    
Poprad, Stredná športová škola, Francisciho 910/8 Ing. Beáta Adamková  1   x  
Poprad, Stredná športová škola, Francisciho 910/8 Ing. Andrea Trgiňová  1   x  
Poprad, Súkromná stredná odborná škola, Ul.29.augusta 4812 Ing. Jana Marcinová  1 x x  
Poprad, Súkromná stredná odborná škola, Ul.29.augusta 4812 Ing. Michaela Uhlárová  1 x x  
Považská Bystrica, Gymnázium, Školská 234/8 RNDr. Silvia Závadská  2 x x  
Prešov, Gymnázium, Konštantínova 2 Mgr. Vladimír Salák  1 x x  
Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 RNDr. Zuzana Mackovjaková  1 x x  
Prešov, Spojená škola, Masarykova 24 Ing. Miroslav Vrabeľ  1      
Prešov, Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov, Duklianska 2 PhDr. Dana Maťašová  1 x    
Prešov, Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov, Duklianska 2 Mgr. Ingrid Srvátková  0 x    
Prešov, Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36 Mgr. Marián Fedorko, PhD. 0 x    
Prešov, Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36 PaedDr. Jana Krakovská  1 x    
Prievidza, Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16 Ing. Marcela Škopcová  1 x x  
Prievidza, Obchodná akadémia, F. Madvu 2 Ing. Marcela Tišťanová  1 x    
Revúca, Gymnázium Martin Kukučína, Clementisova 1166 Ing. Ladislav Čajko  2 x x  
Ružomberok, Spojená škola, Scota Viatora 8 Ing. Katarína Buknová  1 x x  
Sečovce, Spojená škola, Kollárova 17 PardDr. Andrea PopovičováMBA 1 x x  
Senec, Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69 Mgr. Alena Balúchová  1 x x  
Sereď, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8 Mgr. Ľubica Štefáková  1 x x  
Sereď, Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5 Ing. Jana Mlynárová  1 x x  
Skalica, Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29 Ing. Katarína Korčáková  1 x x  
Snina, Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23 Ing. Anna Buchlaková  1 x x  
Spišská Nová Ves, Hotelová akadémia, Radničné námestie 1 Ing. Júlia Palušková  1 x    
Spišská Nová Ves, Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1 Ing. Alica Vitková  1 x x  
Sučany, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215 Mgr. Michal Libič  1 x    
Svidník, Spojená škola, Centrálna 464 Ing. Zuzana Bilá  1 x    
Svidník, Spojená škola, Centrálna 464 Ing. Zdenka Kožlejová  1 x    
Šahy, Gymnázium, Mládežnícka 22 RNDr. Alena Korcsoková  1 x x  
Štúrovo, Súkromná spojená škola, Sv.Štefana 36 Mgr.Ing. Tünde Molnárová  1 x x  
Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836/3 Ing. Erika Hrušková  1 x x  
Tisovec, Stredná odborná škola, Jesenského 903 Ing. Iveta Ganajová  1 x x  
Tlmače, Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9 Ing. Jana Hollá  2 x x  
Topoľčany, Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609 Ing. Mária Urminská  1 x    
Trebišov, Obchodná akadémia, Komenského 3425/18 Ing. Beáta Andrášová  1      
Trebišov, Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12 Mgr. Dominika Olejníková  1 x    
Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1 Ing. Erika Senková  1 x x  
Trenčín, Stredná odborná škola dopravná, Školská 66 Ing. Miroslava Palovičová  2 x x  
Trenčín, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24 Ing. Janka Mandincová  1 x x  
Trenčín, Stredná športová škola, Kožušnícka 2 Ing. Henrieta Nemčovičová  1 x x x
Trnava, Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23 Ing. Lucia Duranová  2 x x  
Trnava, Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23 Ing. Zuzana Kudláčová  2 x x  
Trnava, Stredná priemyselná škola stavebná D. S. Jurkoviča, Lomonosovova 7 Ing Ľubica Ježovičová  1 x    
Trnava, Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1 Ing. Jana Čechovičová  2 x    
Trnava, Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Limbová 3 Ing. Lucia Remišová  1 x x  
Trstená, Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278 Mgr. Marta Števuliaková  1 x x  
Tvrdošín, Stredná priemyselná škola IT IG, Medvedzie 133/1 Ing. Eva Šurinová  2 x x  
Veľké Kapušany, Gymnáziu - Gimnázium, Zoltána Fábryho 1 Ing. Renáta Szerbin  1 x    
Veľké Kapušany, Stredná odborná škola techniky a služieb – Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Janka Kráľa 25 Ing. Beáta Mihóková  1   x  
Veľký Krtíš, Gymnázium A. H. Škultétyho, Školská 21 PhDr. Miroslava Babicová  1 x x  
Vrbové, Gymnázium J. B. Magina, Benovského 358/100 Mgr. Zuzana Motyčková  2 x    
Zlaté Moravce, Stredná odborná škola obchodu a služieb, SNP 5 Ing Gabriela Ondrejmišková  1 x    
Zvolen, Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94 Ing. Renáta Trnovcová  1 x x  
Žilina, Hotelová akadémia, Hlinská 31 Ing. Michaela Grofová  1 x    
Žilina, Spojená škola, Rosinská cesta 4 Ing. Emília Vrábová  1 x    
Žilina, Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2 Ing. Miroslava Gálffyová  1 x x  
Žilina, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82 Ing. Miroslava Mičurová  1 x x  
Žilina, Súkromné gymnázium, Oravská 11 Ing. Simona Amrichová  0 x x  
Žilina, Súkromné gymnázium, Oravská 11 Mgr. Lucia Žiačková  0 x x  
Školy, ktoré budú mať 2. ročník Aplikovanej ekonómie

Školy sú zoradené abecedne podľa mesta školy. Posledná aktualizácia: 28. 6. 2022 21:25

Škola Učiteľ Triedy Firma UEaP EvP
Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25 Ing. Zdenka Biloveská   1   x  
Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25 Ing. Eva Melicherová   1   x  
Banská Bystrica, Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80 Ing. Soňa Jonaštíková   1     x
Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2 Mgr. Ing. Martin Pagáč   1   x x
Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 Ing. Adriana Jurášková   1   x  
Bratislava, Spojená škola, Tokajícka 24 Ing. Júlia Fekiačová   1 x x  
Bratislava, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7 Mgr. Miroslava Verešvárska   1 x    
Bratislava, Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20 RNDr. Magdaléna Hessková   1 x    
Handlová, Stredná odborná škola, Lipová 8 Ing. Jana Bojová   2   x  
Holíč, Stredná odborná škola dopravy a služieb, Nám. sv. Martina 5 Ing. Petra Liščáková   1 x    
Holíč, Stredná odborná škola dopravy a služieb, Nám. sv. Martina 5 Ing. Martina Petráková   1 x    
Košice, Gymnázium, Alejová 1 Ing. Kvetoslava Danková   2   x  
Košice, Gymnázium sv. Tomáša Avinského, Zbrojničná 3 Ing. Kvetoslava Danková   1   x x
Košice, Súkromná stredná odborná škola ekonomická - Košická akadémia, Tajovského 15 Ing. Katarína Šeböková   1   x  
Kráľovský Chlmec, Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18 Mgr. Bernadeta Oláhová   1   x  
Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 Ing. Mária Hauliková   1   x  
Michalovce, Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1 Mgr. Tomáš Palovčák   1 x    
Michalovce, Obchodná akadémia, Kapušianska 2 Ing. Jana Bodnárová   1   x  
Michalovce, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4 Ing. Anna Kostrejová   1   x  
Michalovce, Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Tehliarska 2 PhDr. Alena Lechmanová   1   x  
Modrý Kameň, Spojená škola, Jarmočná 1 Ing. Katarína Kériová   1 x    
Nové Zámky, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3 Ing. Henrieta Takácsová   1   x x
Pezinok, Obchodná akadémia, Myslenická 1 Ing. Martina Ančicová   1   x  
Poprad, Stredná športová škola, Francisciho 910/8 Ing. Beáta Adamková  1 x    
Poprad, Stredná športová škola, Francisciho 910/8 Ing. Andrea Trgiňová  1 x    
Prešov, Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24 Ing. Miroslav Vrabeľ   1 x x  
Senec, Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69 Mgr. Alena Balúchová   1   x  
Spišská Nová Ves, Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1 Ing. Ľudmila Lengvarská   1   x  
Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836 Ing. Erika Hrušková   1   x  
Topoľčany, Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609 Ing. Mária Urminská   1 x x  
Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1 Ing. Erika Senková   1   x  
Trnava, Stredná priemyselná škola stavebná D. S. Jurkoviča, Lomonosovova 7 Ing. Lubica Ježovičová   1   x