Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


JA Firma
 

Kalendár

pre školský rok 2019/2020

 

August 2019
September 2019
Október 2019
November 2019
December 2019
Január 2020
Február 2020
Marec 2020
 • prvá polovica      Prezentačné zručnosti (nielen) pre Veľtrh podnikateľských talentov - Bratislava, Košice - 1 deň (termíny budú upresnené)
 • 05. 03.                  Mini Innovation Camp v rámci projektu Podpora inovácií v podnikaní - Banská Bystrica
 • 09. - 13. 03.         Webinár pre tímy prihlásené na Veľtrh podnikateľských talentov (online) - (termín bude upresnený)
 • do 22. 03.            Registrácia prvotného nápadu pre súťaž Social Innnovation Relay (mimo veľtrhových tímov) 
 • do 24. 03.            Registračná karta pre Veľtrh podnikateľských talentov pre prihlásené tímy (vrátane zaslania správy o činnosti a prezentácie pre tímy prihlásené do kategórie Prezentácia na pódiu)   
 • 31. 03.                  Veľtrh podnikateľských talentov - Bratislava
Apríl 2020
Máj 2020
Jún 2020
 • 01. - 12. 06.           Centrálne výstupné testovanie v Učebnici ekonómie a podnikania (2. termín) 
 • začiatok                 Bankári do škol - Bratislava - projektové riadenie pre budúcoročných študentov JA Firiem (1 deň - termín bude upresnený)
 • začiatok                 Mentoring v Citibank - Bratislava - pre aktívne JA Firmy z JA Veľtrhu podnikateľských talentov (1 deň - termín bude upresnený) 
 • 02. - 05. 06.           Mladý líder - Bratislava - Belušské Slatiny (študentská konferencia - pre víťazov Leadership Award)
 • prvá pol.               stáže pre víťazov súťaže Mediálny pohár 
 • 09. - 11. 06.           Záverečné prezentácie učiteľov zapojených do vzdelávania - Bratislava, Banská Bystrica, Košice (termíny pre jednotlivé mestá budú upresnené)
 • druhá pol. 06.       Medzinárodné finále súťaže Social Innnovation Relay   
Júl 2020
 •  22. - 24. 07.          Company of the Year Competition - Lisabon, Portugalsko
August 2020
 • 17. - 21. 08.           Úvodný metodický tréning pre nových učiteľov Aplikovanej ekonómie (miesto bude upresnené)