Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Aplikovaná ekonómia
 

Kalendár

pre školský rok 2022/2023

 

August 2022
 • do 15. 08.Registrácia nových učiteľov do online učebnice 
 • 15. 08. - 15. 12. | Vzdelávanie nových učiteľov - Modul 1 - Učebnica ekonómie a podnikania (dištančné vzdelávanie)
 • 24. 08. | Úvodný metodický tréning pre nových učiteľov Aplikovanej ekonómie - Učebnica ekonómie a podnikania - online prostredníctvom MS Teams 8:00 - 10:00
September 2022
Október 2022
November 2022
December 2022
Január 2023
Február 2023
Marec 2023
Apríl 2023
Máj 2023              
Jún 2023
 • 29. 05.  - 09. 06. | Centrálne výstupné testovanie v Učebnici ekonómie a podnikania (2. termín) 
 • 12. - 16. 06. | Záverečné prezentácie učiteľov zapojených do vzdelávania
 • prvá pol. |  Job Shadowing a Mentoring v Citi (pre víťazov kategórie Citi Finančné riadenie)
 • 08. 06. Bankári do škôl - workshop pre budúcoročných študentov Aplikovanej ekonómie, Bratislava
 • polovica | Globálne finále súťaže Social Innnovation Relay, online  
Júl 2023
 • 12. - 14. 07. | Company of the Year Competition - Turecko
August 2023
 • do 14. 08.Registrácia nových učiteľov do online učebnice 
 • 14. 08. - 14. 12. | Vzdelávanie nových učiteľov - Modul 1 - Učebnica ekonómie a podnikania (dištančné vzdelávanie)
 • 22. 08. | Úvodný metodický tréning pre nových učiteľov Aplikovanej ekonómie - Učebnica ekonómie a podnikania - online prostredníctvom MS Teams 8:00 - 10:00
September 2023