Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2011/2012

Školy zaradené do programu Aplikovaná ekonómia v školskom roku 2011/2012
Škola Učiteľ Počet tried
Bánovce nad Bebravou, Stredná odborná škola, Farská 7 Ing. Viera Korbelová 1
Bánovce nad Bebravou, Stredná odborná škola, Farská 7 Ing. Katarína Mikušová 1
Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25 Ing. Zdenka Biloveská 2
Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25 Ing. Lenka Mikolajová 1
Banská Bystrica, Stredná odborná škola, Školská 5 Ing. Taťana Belašičová 1
Banská Bystrica, Stredná odborná škola, Školská 7 Ing. Iveta Complová 1
Banská Bystrica, Stredná odborná škola, Školská 7 Ing. Zdenka Valová 1
Banská Bystrica, Stredná odborná škola, Školská 5 Ing. Mária Zlatá 1
Banská Bystrica, Športové gymnázium, Trieda SNP 54 Mgr. Dušan Snopko 1
Banská Štiavnica, Stredná odborná škola lesnícka , Akademická 16 Ing. Vladimír Gálik 1
Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107 Ing. Mária Mydlová 1
Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 Ing. Ružena Oczvirková 1
Bratislava, Spojená škola , Metodova 2 Ing. Martin Grešš, PhD.  1
Bratislava, Stredná odborná škola drevárska, Pavlovičova 3 Ing. Agáta Danielovičová,
Ing. Mária Panáčková
1
Bratislava, Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím, Koceľova 26 Ing. Emília Hajdinová 1
Bratislava, Súkromná obchodná akadémia Liberta, Borinská 23 Ing. Jana Čermáková 1
Bratislava, ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13 Ing. Margita Bitterová 1
Brezno, Obchodná akadémia, Malinovského 1 Ing. Iveta Aschenbrierová 1
Brezno, Spojená škola, o.z. Stredná odborná škola podnikania, Laskomerského 3 Ing.  Eva  Maculová 1
Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701 Ing. Erika Padychová 1
Dolný Kubín, Obchodná akadémia, Radlinského 1725/55 Ing. Eva Klocoková 1
Dolný Kubín, Súkromná stredná odborná škola podnikania, Nemocničná 2 Ing. Mária Borová 1
Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2 Mgr. Andrea Kvorková 1
Dubnica nad Váhom, Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23A Ing. Jana Faltejsková 1
Dubnica nad Váhom, Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru  343/1 Ing. Michal Jančo 1
Dunajská Streda, Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21 Ing. Ágota Lelkes 1
Dvory nad Žitavou, Stredná dborná škola, Hlavné námestie 2 Ing. Slávka Kollárová 1
Gelnica, Gymnázium, SNP 1  Anna  Pisková 1
Handlová, Stredná odborná škola, Lipová 8 Ing. Jana Bojová 1
Hnúšťa, Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431 PhDr. Blažena Hrušková 1
Hnúšťa, Stredná odborná škola, Hlavná 425 Ing. Jana Paučová 1
Humenné, Obchodná akadémia, Komenského 1 Ing. Mária Sivecká 1
Ilava, Obchodná akadémia, Hviezdoslavova 330/17 Ing. Zuzana Novosádová 1
Košice, Gymnázium, Trebišovská 12 Ing. Mária Kovaříková 2
Košice, Gymnázium, Opatovská 7 Ing. Júlia Lukáčová 1
Košice, Gymnázium, Poštová 9 Mgr. Eva Vanečková 2
Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3 Ing. Kvetoslava Danková 1
Košice, Stredná odborná škola, Gemerská 1 Ing. Miroslav Jac 1
Košice, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1 Ing. Dagmar Grancová 1
Košice, Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2 Ing. Carmen Sabolová 2
Košice, Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37 Ing. Eva Puskásová 1
Košice, Súkromné gymnázium, Katkin park 2  Veronika  Temkovitzová 1
Levice, Obchodná akadémia, Kálmána Kittenbergera 2 Ing. Mária Hauliková 1
Levice, Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 Ing. Anna Fraschová 1
Levice, Stredná odborná škola, Ul. sv. Michala 36 Ing. Anna Kováčová 1
Levice, Stredná priemyselná škola, Františka Hečku 25 Ing. Monika Ivanovová,
Ing. Eva Mizeráková
1
Levice, Súkromná stredná odborná škola Animus, Janka Jesenského 41 Ing. Jana Hollá 2
Lipany, Gymnázium , Komenského 13 Mgr. Soňa Šuhajová 1
Martin, Gymnázium Jozefa Lettricha, Ul. J. Lettricha 2 Ing. Jozef Ristvej 1
Martin, Spojená škola, o.z. Stredná odborná škola podnikania, Červenej armády 25 Ing. Dušan Považan 1
Michalovce, Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1 Mgr. Ján Lajčák 1
Michalovce, Obchodná akadémia , Kapušianska 2 Ing. Viera Savincová 1
Michalovce, Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Tehliarska 2 Ing. Jozefína Javorská 1
Modra, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3 Ing. Ida Matuškovičová 1
Námestovo, Spojená škola, Slanická osada Ing. Mária Košútová 1
Námestovo, Spojená škola, Slanická osada Ing. Anna Kozáková 1
Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 Ing. Erika Šušková 1
Námestovo, Súkromná stredná odborná škola podnikania EDUCO, Slanická osada Ing. Božena Chorvátová 1
Nitra, Stredná odborná škola, Cintorínska 4 Ing. Jozefína Bánovská 1
Nitra, Stredná odborná škola, Cintorínska 4 Ing. Helena Barátová 1
Nitra, Súkromná stredná odborná škola Animus, Levická cesta 40 Mgr. Ivana Ďuriníková 1
Nitra, Súkromná stredná odborná škola Animus, Levická cesta 40 Ing. Tatiana Oravcová 1
Nováky, Spojená škola, Chemikov 8 Mgr. Gertrúda Kytková 2
Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80 Ing. Luciana Hudcovicová 1
Nové Zámky, Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61 Ing. Gabriela Rogozánová 1
Nové Zámky, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3 Ing. Petra Kováčová 1
Nové Zámky, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3 Ing. Henrieta Takácsová 1
Partizánske, Spojená škola, o.z. Obchodná akadémia, Námestie SNP 5 Ing. Fatima Blažeková 1
Partizánske, Spojená škola, o.z. Obchodná akadémia, Námestie SNP 5 Ing. Ingrid Rigáňová 1
Piešťany, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28 Ing. Anetta Babulicová 1
Piešťany, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28 Ing. Magdaléna Pavliková 1
Piešťany, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Nám. SNP 8 Ing. Beata Ďuračková 1
Poprad, Obchodná akadémia, Murgašova 94 Ing. Tatiana Hadbavná 1
Poprad, Stredná priemyselná škola, Mnoheľova 828 Ing. Anna Palková 1
Poprad, Stredná priemyselná škola, Mnoheľova 828 Ing. Anna Schaleková 1
Poprad, Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812 Ing. Jana Marcinová 1
Považská Bysatrica, Obchodná akadémia, Jesenského 259/6 Ing. Miroslava Kerepecká 1
Považská Bysatrica, Obchodná akadémia, Jesenského 259/6 Ing. Miriam Lidajová 1
Považská Bystrica, Gymnázium, Školská 234/8 Mgr. Miroslav Pavlovič 1
Prakovce, Stredná odborná škola, Breziny 282 Ing. Valéria Dorková 1
Prešov, Gymnázium, Konštantínova 2 Mgr. Mária Sabolová 1
Prievidza, Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice Slovenskej 16 Mgr. Kristína Košecká 1
Prievidza, Obchodná akadémia, F. Madvu 2 Ing. Marcela Murárová 1
Prievidza, Piaristická spojená škola F. Hanáka, A. Hlinku 44 Ing. Soňa Vidová 1
Ružomberok, Spojená škola, Scota Viatora 8 Ing. Katarína Buknová 1
Ružomberok, Stredná odborná škola polytechnická, Bystrická cesta 2 Ing. Daniela Hamranová 1
Ružomberok, Súkromná stredná odborná škola podnikania,  Ing. Mária Borová 1
Senica, Súkromná stredná odborná škola podnikania, Hollého 1380 Ing. Katarína Kromerinská 1
Sereď, Obchodná akadémia , Mládežnícka 158/5 Ing. Jana Mlynárová 1
Snina, Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059 Ing. Anna Buchlaková 1
Spišská Nová Ves, Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7 Mgr. Zuzana Strmeňová 1
Spišská Nová Ves, Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1 Ing. Miriam Hasajová 1
Stará Turá, Súkromná hotelová akadémia, Gen. M. R. Štefánika 375/63 Ing. Alena Havlíková 1
Strážske, Stredná odbormá škola, Mierová 727 Ing. Danka Citrjaková 1
Sučany, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského  215 Ing. Jozef Ristvej 1
Svidník, Spojená škola, o.z. Obchodná akadémia, Centrálna 464 Ing. Zdenka Kožlejová 1
Svit, Stredná odborná škola, Štefánikova 39 Ing. Eva Austerová 1
Svit, Stredná odborná škola, Štefánikova 39 PhDr. Iveta Hájovská 1
Štúrovo, Stredná odborná škola , Sv. Štefana 81 Ing. Zsófia Dajcs 1
Tisovec, Evenjelické gymnázium , Jesenského 836 Ing. Ladislav Čajko 1
Tlmače, Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9 Ing. Bronislava Havranová 1
Topoľčany, Stredná odborná škola, Tovarnícka 1609 Ing. Ivana Kajanová 1
Topoľčany, Stredná odborná škola drevárska, Pílska 7 Ing. Dana Balajková 1
Topoľčany, Stredná odborná škola drevárska, Pílska 7 Ing. Jana  Bielichová 1
Trebišov, Obchodná akadémia, Komenského 3425/18 Ing. Anna Sládeková 1
Trebišov, Stredná odborná škola, Komenského 12 Ing. Helena Vargová 1
Trenčín, Dopravná akadémia, Školská 66 Ing. Oľga Šišovská 1
Trenčín, Obcodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1 Ing. Erika Senková 1
Trenčín, Stredná odborná škola obchodu a služieb, ul. P. Jilemnického 24 PhDr. Miriam Filinová 1
Trenčín, Stredná odborná škola obchodu a služieb, ul. P. Jilemnického 24 Ing. Sidónia Korienková 1
Trenčín, Stredná odborná škola podnikania, Veľkomoravská 14 Ing. Janka Mandincová 1
Trenčín, Stredná odborná škola stavebná E. Belluša, Staničná 4 Ing. Slávka Hudcovicová 1
Trenčín, Trenčianske Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1.mája 2 Ing. Mária Tinková 3
Trstená, Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278 Mgr. Boris Matušek 2
Tvrdošín, Spojená škola , Medvedzie 133/1 Ing. Jana Dreveňáková 1
Zvolen, Stredná odborná škola technická, J. Švermu 1 Ing. Gabriela Holíková 1
Zvolen, Stredná odborná škola technická, J. Švermu 1 Mgr. Darina Stančeková 1
Zvolen, Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94 Ing. Renáta Trnovcová 1
Zvolen, Súkromná stredná odborná škola Animus, Dobronivská cesta 6 Mgr. Ivana Ďuriníková 1
Zvolen, Súkromná stredná umelecká škola, Môťovská cesta 8164 Mgr. Ivica Laurincová 1
Žilina, Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2 Ing. Martina Čelková 1
Žilina, Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2 Ing. Anna Kroutilová 1
Žilina, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82 Ing. Miroslava Mičurová 1
Žilina, Súkromné gymnázium, Oravská cesta 11 Ing. Emília Korenčiaková 1