Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2001/2002

Školy zaradené do programu Aplikovaná ekonómia a študentské spoločnosti pre školský rok 2001/2002
Bánovce nad Bebravou SOU strojárske Partizánska cesta 76 KANIDO
Bánovce nad Bebravou, Stredná priemyselná škola Farská 7 MATRIX
Banská Bystrica Gymnázium Mládežnícka 51 APOLON
Banská Bystrica Gymnázium J. G. Tajovského Tajovského 25 G & G
Banská Bystrica Obchodná akadémia Skuteckého 8 ZME
Banská Bystrica Obchodná akadémia Tajovského 25 ALGERA
Banská Bystrica Obchodná akadémia Tajovského 25 PROFIT
Banská Bystrica Osemročné športové gymnázium Trieda SNP 54 MAESTRO
Banská Bystrica SOU poľnohospodársko-potravinárske Pod Bánošom 80 SLADKÝ ÚSMEV
Banská Bystrica Združená stredná škola Školská 5 LIBERTY
Banská Štiavnica Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho Akademická 16 BERYL
Bardejov        Obchodná akadémia Stöcklova 24 WINDEX
Bardejov       Združená stredná škola J. Andraščíka Veterná 16 ZÓNA D
Bernolákovo Stredná poľnoh.a priem.škola J.A.Gagarina Svätoplukova 38 GARFIELD
Bratislava Gymnázium Jura Hronca Novohradská 1 GJH TRADING
Bratislava Gymnázium Tilgnerova 14 RYWAL
Bratislava Obchodná akadémia Nevädzová 3 AMIGO
Bratislava Stredná priemyselná škola chemická Račianska 78 VILKO
Bratislava Súkromné gymnázium Mercury Lazaretská 3 ABSOLUT Invest
Bratislava Združená stredná odevná škola Tokajícka 24 BIANCA
Bratislava Dievčenská odborná škola Znievska 2-4 ŠTAFETA
Bratislava Obchodná akadémia pre TP Mokrohájska 3 IMEX
Bratislava Stredná priemyselná škola elektrotechnická Markova 1 SECOM
Brezno Obchodná akadémia Malinovského 1 ORAPS
Čadca Obchodná akadémia 17. novembra 2701 MONTY
Čaklov Stredná poľnohospodárska a záhradnícka škola   TEENS
Dolný Kubín Obchodná akadémia Radlinského 1725/55 T. A. B.
Dubnica nad Váhom Gymnázium Školská 2 DWESS
Dubnica nad Váhom Stredná priemyselná škola Obrancov mieru 343/1 TISCOM
Dubnica nad Váhom       Stredné odborné učilište elektrotechnické Ľ. Štúra 1 ŽIVOT
Dubnica nad Váhom Stredné odborné učilište strojárske Dukelská štvrť MILLENIUM
Dvory nad Žitavou Stredná škola podnikania Hlavné námestie 2 GREAT COMPANY
Galanta Združená stredná škola obchodu a služieb Z. Kodálya 765 VISA
Handlová Stredná priemyselná škola Lipová 15 SEZON
Handlová Stredné odborné učilište Lipová 8 ATTACK
Hnúšťa Dievčenská odborná škola Hlavná 425 HVIEZDY
Hnúšťa Gymnázium Mateja Hrebendu Hlavná 431 TIME
Humenné Gymnázium arm. gen. L. Svobodu Komenského 4 M OF B
Humenné Obchodná akadémia Štefánikova 39 TRICE
Kežmarok Združená stredná umelecká škola Slavkovská 19 ARTYS
Komárno Stredná priemyselná škola Petőfiho 2 PEGAS/
Komárno Stredné odborné učilište Budovateľská 32 ŠIKO
Košice Evanjelické gymnázium J. A. Komenského Puškinova 3 KOCKA
Košice Gymnázium Trebišovská 12 NICO
Košice Gymnázium Šrobárova 1 PROFEE
Košice Gymnázium sv. Tomáša Akvinského Zbrojničná 3 ARAMIS
Košice Hotelová akadémia Južná trieda 10 CASSOVIA UNITE
Košice Obchodná akadémia Watsonova 61 4 SEASONS
Košice Stredná priemyselná škola dopravná Hlavná 113 MULTIBOSS
Košice Stredná priemyselná škola hutnícka Alejová 1 ŠTUPLÍK
Košice Stredná priemyselná škola stavebná a geodet. Lermontovova 1 STAVMAX
Košice Stredná priemyselná škola strojnícka Komenského 2 PORKY
Košice Stredné odborné učilište Aurela Stodolu Strojárenska 3 LEXON
Kráľovský Chlmec Gymnázium Horešská 18 FRESH
Krupina Obchodná akadémia M. R. Štefánika 8 KAMI
Kysucké Nové Mesto Stredná priemyselná škola Nábrežná 1325 KATRICE
Levice Dievčenská odborná škola Sv. Michala 36 NELLY
Levice Obchodná akadémia Kal.Kittenbergera 2 PROEKO
Levice Stredná priemyselná škola Fr. Hečku 25 ZED
Lipany Gymnázium Komenského 13 APEKO
Liptovský Hrádok Gymnázium Hradná 23 3SELIFI
Liptovský Mikuláš Dievčenská odborná škola Hurbanova 6 SALEM
Lučenec Gymnázium B. S. Timravy Haličská cesta 9 DUGEST
Lučenec Obchodná akadémia Lúčna 4 ETNA
Lučenec Súkromné gymnázium Fándlyho 3 INLC
Martin Dievčenská odborná škola Stavbárska 11 FUTURE
Martin Stredná priemyselná škola Novomeského 5/24 MARTIS
Martin Stredná škola podnikania Červenej armády 25 KÁMA
Michalovce Obchodná akadémia Kapušianska 2 ABSENT
Michalovce Obchodná akadémia Kapušianska 2 Bufeťák
Myjava Stredná priemyselná škola SNP 8 DYAMONS
Námestovo Gymnázium Antona Bernoláka Mieru 307/23 TNT
Námestovo Obchodná akadémia Slanícka osada S. O. A.
Nitra Združená stredná škola dopravy, obchodu a služieb Cintorínska 4 APLE
Nová Baňa Dievčenská odborná škola Osvety 17 POWER OF GIRLS
Nováky SPŠ chemická Rastislavova 332 BAJKONUR
Nové Mesto nad Váhom Združená stredná škola obchodu a služieb Trenčianska 1880/20 A - TRIO
Nové Zámky Dievčenská odborná škola Šulekova 59 Bosorka
Nové Zámky SPŠ elektrotechnická S. A. Jedlíka Pod kopcom 75 MYSTICAL
Partizánske Obchodná akadémia (budova I.ZŠ) Námestie SNP 200/14 ETRIBA
Partizánske Stredná priemyselná škola Námestie SNP 14 A JE TO!
Piešťany Gymnázium SNP 9 AEG - TRADE
Poprad Gymnázium Popradské nábrežie 15 TERČ
Poprad Obchodná akadémia Mugašova 94 ALFA
Prakovce Obchodná akadémia Breziny 282 KROK ZA KROKOM
Prešov Gymnázium Konštantínova 2 TUNNEL
Prešov Obchodná akadémia Volgogradská 3 BÉ-PRODUCTION
Prievidza Obchodná akadémia F. Madvu 2 OLYMP
Rakovice Stredné odborné učilište poľnohospodárske Rakovice 25 BIZNIS
Rimavská Sobota Obchodná akadémia K. Mikszátha 1 VICTORY
Rožňava Obchodná akadémia Ul.akad.Hronca 8 PUŽULIK
Sabinov Obchodná akadémia Kukučínova 107 ORIN
Sabinov Obchodná akadémia Kukučínova 107 ECOMA
Sečovce Dievčenská odborná škola Kollárova 17 MPI
Senica Obchodná akadémia Dlhá 256 ORIN Senica
Senica Súkromná stredná škola podnikania Hollého 1380 SHARK
Senica Súkromná stredná škola podnikania Hollého 1380 SSŠP COMP
Snina Stredná priemyselná škola Partizánska 1059/23 FRIENDS
Spišská Nová Ves Gymnázium Javorová 16 EQUIPO
Spišská Nová Ves Obchodná akadémia Stojan 1 Fri - Bi
Spišská Nová Ves Stredná priemyselná škola drevárska Filinského 7 REAL B&C
Sučany Gymnázium bilingválne anglicko-slovenské Komenského 215 TYCOON
Svit Stredné odborné učilište chemické Hviezdoslavova 32 TWISTER
Štúrovo Súkromná obchodná akadémia Sv. Štefana 36 RAINBOW
Tisovec Evanjelické gymnázium Jesenského 836 UNIQUE
Trebišov Združená stredná škola Komenského 12 ESKO z. s.
Trenčín Gymnázium Ľudovíta Štúra ul. 1. mája 2 SMRŠŤ
Trenčín Obchodná akadémia M. Rázusa 1 E-ČKO
Trenčín Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Staničná 4 TISCOM
Trenčín Stredné odborné učilište železničné Školská 66 sp     
Trnava Stredná poľnohospodárska škola Zavarská 9 GROUP
Trnava Stredná priemyselná škola stavebná Lomonosovova 7 SIS
Trnava Združená stredná priemyselná škola Komenského 1 BOSS
Tvrdošín Obchodná akadémia Medvedzie 1 JEUNESSE
Tvrdošín Stredná priemyselná škola Medvedzie 1 TRICÉČKO
Valaská-Piesok Dievčenská odborná škola Strojárenská 22 ALLSTARS
Zvolen Stredná priemyselná škola dopravná Sokolská 911/94 KREATIV
Zvolen Stredná priemyselná škola strojnícka Švermova 1 CREATIVE GROUP
Zvolen Stredné odborné učilište dopravy a služieb Jabloňová 1351 O.K.PRODUCT
Zvolen Stredné odborné učilište železničné Lieskovská c. 2298/4 OHEŇ
Žiar nad Hronom Gymnázium M. R. Štefánika 17 SMILING
Žiar nad Hronom Obchodná akadémia SNP 16 FUNNY COMPANY
Žiar nad Hronom Obchodná akadémia SNP 16 GENIUS
Žiar nad Hronom Stredné odborné učilište hutnícke a SPŠ Dr. Janského 10 A-YETO
Žilina Gymnázium Hlinská 29 CASH
Žilina Gymnázium Veľká okružná 22 P. S.
Žilina Obchodná akadémia Veľká okružná 32 BOCA
Žilina Stredná poľnohospodárska škola Predmestská 82 BOMBA KŠEFT
Žilina Stredná poľnohospodárska škola Predmestská 82 HALLO
Žilina Stredné odborné učilište chemické Rosinská cesta 2 B. G. KINGS
Žilina - Vlčince Gymnázium Varšavská cesta 1 NVR COMP
Žilina - Bánová Stredná priemyselná škola Osvety 29 MA - PO