Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2020/2021

Školy prihlásené do programu Aplikovaná ekonómia pre školský rok 2020/2021

Školy sú zoradené podľa abecedne podľa mesta školy. Na niektorých školách sú vytvorené viaceré triedy Aplikovanej ekonómie, kde uvádzame meno učiteľa a tiež využívané moduly programu. Najskôr uvádzame školy zapojené do Aplikovaná ekonómia - 1. ročník a úplne na spodku stránky školy zapojené do Aplikovanej ekonómi - 2. ročník.

Vysvetlivky uvádzaných skratiek:  *UEP = Učebnica ekonómie a podnikania, *EvP = Etika v podnikaní.
Pozrite si aj informácie o jednotlivých moduloch vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia.

Školy, ktoré budú mať 1. ročník Aplikovanej ekonómie

Aktualizované 14. 10. 2020, 21:27

Škola Učiteľ Triedy Firma UEaP EvP
Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25 Ing. Zdenka Biloveská   1 x    
Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25 Ing. Lenka Mikolajová   1 x    
Banská Bystrica, Spojená škola, SOŠ podnikania, Školská 7 Ing. Zdenka Valová   1 x    
Banská Bystrica, Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80 Ing. Soňa Jonaštíková   1 x   x
Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2 Mgr. Ing. Martin Pagáč   2 x    
Bratislava, Gymnázium, Pankúchova 6 Ing. Jana Krajčírová   1 x x  
Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 Ing. Adriana Jurášková   1 x    
Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107 Ing. Lucia Šimičáková   1 x    
Bratislava, Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9 Ing. Ivica Škarbová   1 x x  
Bratislava, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7 Mgr. Miroslava Verešvárska   3 x x  
Bratislava, Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20 RNDr. Magdaléna Hessková   2   x  
Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16 Ing. Mariana Veličová   1 x    
Bratislava, ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13 Ing. Margita Bitterová   1 x x  
Brezno, Obchodná akadémia, Malinovského 1 Ing. Iveta Aschenbrierová   1 x x  
Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701 Ing. Erika Padychová   1 x    
Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2 Mgr. Katarína Šašinková   1 x    
Dubnica nad Váhom, Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1 Ing. Michal Jančo   1 x    
Handlová, Stredná odborná škola, Lipová 8 Ing. Darina Krónerová   1 x    
Handlová, Stredná odborná škola, Lipová 8 Ing. Eva Turzová   1 x    
Hnúšťa, Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431 PhDr. Blažena Hrušková   1 x x  
Holíč, Stredná odborná škola dopravy a služieb, Nám. sv. Martina 5 Ing. Petra Liščáková   1   x  
Holíč, Stredná odborná škola dopravy a služieb, Nám. sv. Martina 5 Ing. Martina Petráková   1   x  
Komárno, Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakkozépiskola, Budovateľská 32 Ing. Sylvia Micháleková   1 x    
Košice, Gymnázium, Alejová 1 Ing. Kvetoslava Danková   1 x x  
Košice, Gymnázium, Opatovská cesta 7   Júlia Lukáčová   1 x x  
Košice, Gymnázium, Park mládeže 5 Ing. Albín Sakal   1 x x x
Košice, Gymnázium, Poštová 9 Mgr. Eva Wolfová PhD. 1 x x  
Košice, Gymnázium, Trebišovská 12 PaedDr. Gabriela Bednáriková   0 x x  
Košice, Gymnázium, Trebišovská 12 Ing. Mária Kovaříková   1 x x  
Košice, Gymnázium, Trebišovská 12 Mgr. Jana Vodarčíková   1 x x  
Košice, Gymnázium sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50 Mgr. Marcela Martončíkova   1 x    
Košice, Gymnázium sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3 Ing. Kvetoslava Danková   1 x x x
Košice, Košická akadémia Da Vinci, Tajovského 15 Ing. Katarína Šeboková   1 x    
Košice, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, 040 01 Košice Ing. Dagmar Grancová   1 x x  
Krupina, Gymnázium Andreja Sládkoviča, M. R. Štefánika 8 Ing. Mária Šumichrastová   1 x x  
Krupina, Stredná odborná škola obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8 Ing. Mária Šumichrastová   1 x x  
Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 Mgr. Lýdia Cziriová   1 x x  
Levice, Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7 Ing. Anna Fraschová   1 x x  
Levice, Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Levice, Fr. Hečku 25 Ing. Eva Mizeráková   1 x x  
Lipany, Gymnázium, Komenského 13 Mgr. Ľubica Tomková   1 x    
Liptovský Mikuláš, Stredná zdravotnícka škola, Komenského 843 Mgr. Peter Gustáv Hrbatý   1 x    
Martin, Evanjelická spojená škola - org. zložka Evanjelické gymnázium, M. R. Štefánika 19 Ing. Dana Bednárová   1 x    
Martin, Obchodná akadémia, Bernolákova 2 Ing. Ivana Židová   1 x x  
Michalovce, Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1 Mgr. Tomáš Palovčák   2 x x  
Michalovce, Obchodná akadémia, Kapušianska 2 Ing. Jana Bodnárová   1 x    
Michalovce, Stredná odborná skola sv. Cyrila a Metoda, Tehliarska 2 PhDr. Alena Lechmanová   1 x x  
Michalovce, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4 Ing. Ivana Buršáková   1 x    
Michalovce, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4 Ing. Anna Kostrejová   1 x x  
Modra, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3 Ing. Ida Matuškovičová   1 x x  
Modrý Kameň, Spojená škola, Jarmočná 1 Ing. Katarína Kériová   1 x    
Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 Ing. Iveta Bodnárová   1 x x  
Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 Ing. Ivona Korčušková   1 x x  
Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 Ing. Lucia Medvecká   1 x x  
Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 Ing. Erika Šušková   1 x x  
Námestovo, Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanická osada 2178 Ing. Mária Košútová   1 x x  
Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Ľubomíra Kulháňová   1 x    
Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Silvia Leštinská   0 x    
Nitra, Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4 Ing. Milana Došeková PhD. 1 x x  
Nitra, Súkromná spojená škola Štúrovo, Elokované pracovisko Nitra, Štúrova 2 Ing. Monika Laurová   1 x    
Nitra, Súkromná stredná odborná škola Animus Nitra, Levická cesta 40 Ing. Tatiana Oravcová MBA 1 x x  
Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80 Ing. Luciana Hudcovicová   1 x x  
Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80 Ing. Elena Taranová   1 x x  
Nové Zámky, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3 Ing. Henrieta Takácsová   1 x    
Partizánske, Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5 Ing. Fatima Blažeková   1 x x  
Partizánske, Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5 Ing. Ingrid Rigáňová   1 x x  
Pezinok, Obchodná akadémia, Myslenická 1 Ing. Martina Ančicová   1 x    
Piešťany, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2 Ing. Beata Ďuračková   1 x x  
Poprad, Obchodná akadémia, Murgašova 94 Ing. Tatiana Hadbavná   1 x x  
Poprad, Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828 Ing. Anna Schaleková   1 x x  
Poprad, Súkromná stredná odborná škola, Ul.29.augusta 4812 Ing. Jana Marcinová   1 x x  
Považská Bystrica, Gymnázium, Školská 234/8 RNDr. Silvia Závadská   1 x x  
Prešov, Gymnázium, Konštantínova 2 Mgr. Vladimír Salák   1 x x  
Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 RNDr, Zuzana Mackovjaková   1 x x  
Prešov, Stredná odborná škola podnikania, Masaryková 24 Ing. Miroslav Vrabeľ MBA 2 x x  
Prešov, Stredná odborná škola podnikania, Masaryková 24 Ing. Miroslav Vrabeľ MBA 1   x  
Prešov, Súkromná obchodná akadémia, Petrovianska 34 Ing. Danka Kožlejová   1 x    
Prievidza, Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16 Ing. Marcela Škopcová   1 x x  
Prievidza, Obchodná akadémia, F. Madvu 2 Ing. Marcela Tišťanová   1 x x  
Revúca, Gymnázium Martina Kukučína, Clementisova 1166 Ing. Kamila Sopko-Zimová 1 x x  
Rimavská Sobota, Gymnázium Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským, Daxnerova 42 PaedDr. Katarína Pivníková   1 x x  
Rimavská Sobota, Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Mikszátha 1 Ing. Andrea Suchánková   1 x x  
Ružomberok, Spojená škola, Scota Viatora 8 Ing. Katarína Buknová   1 x x  
Senec, Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova Mgr. Alena Balúchová   1 x    
Sereď, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8 Mgr. Ľubica Štefáková   1 x x  
Sereď, Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5 Ing. Jana Mlynárová   1 x x  
Snina, Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23 Ing. Anna Buchlaková   1 x x  
Spišská Nová Ves, Hotelová akadémia, Radničné námestie 1 Ing. Katarína Cebuľová Habasová   0 x    
Spišská Nová Ves, Hotelová akadémia, Radničné námestie 1 Ing. Júlia Palušková   1 x    
Spišská Nová Ves, Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1 Ing. Alica Vitková   1 x x  
Sučany, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215 Mgr. Michal Libič   1 x    
Svidník, Spojená škola, Centrálna 464 Ing. Jana Drábová   1 x    
Šahy, Gymnázium, Mládežnícka 22 RNDr. Alena Korcsoková   1 x x  
Štúrovo, Súkromná spojená škola Štúrovo, Sv. Štefana 36 Ing. Tünde Molnárová   1 x x  
Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836 Ing. Erika Hrušková   1 x    
Topoľčany, Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609 Ing. Mária Urminská   1 x    
Trebišov, Obchodná akadémia, Komenského 3425/18 Ing. Beáta Andrášová   2 x x  
Trenčín, Dopravná akadémia, Školská 66 Ing. Miroslava Palovičová   1 x x  
Trenčín, Gymnázium Ľ. Štúra, 1. mája 2 Ing. Mária Tinková   1 x x  
Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1 Ing. Erika Senková   1 x    
Trenčín, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24 Ing. Janka Mandincová   1 x x  
Trnava, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9 Ing. Štefan Kollarovič   2 x    
Trnava, Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23 Ing. Lucia Duranová   1 x x  
Trnava, Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23 Ing. Zuzana Kudláčová   2 x x  
Trnava, Stredná priemyselná škola stavebná D. S. Jurkoviča, Lomonosovova 7 Ing. Ľubica Ježovičová   1 x x  
Trnava, Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1 Ing. Jana Čechovičová   2 x    
Trstená, Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278 Mgr. Boris Matušek   2 x x  
Tvrdošín, Spojená škola, Medvedzie 133/1 Ing. Eva Šurinová   2 x x  
Vrbové, Gymnázium J. B. Magina, Benovského 358/100 Mgr. Zuzana Motyčková   1 x x  
Zvolen, Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94 Ing. Renáta Trnovcová   1 x x  
Žilina, Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2 Ing. Martina Čelková   1 x x  
Žilina, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82 Ing. Miroslava Mičurová  1 x x  
Školy, ktoré budú mať 2. ročník Aplikovanej ekonómie

Školy sú zoradené abecedne podľa mesta školy.

Škola Učiteľ Triedy Firma UEaP EvP
Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25 Ing. Lenka Mikolajová   1   x  
Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2 Mgr. Ing. Martin Pagáč   1   x  
Bratislava, Gymnázium, Pankúchova 6 Ing. Jana Krajčírová 1   x  
Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 Ing. Adriana Jurášková   1   x  
Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107 Ing. Jana Hartonová   1   x  
Bratislava, Spojená škola, Tokajícka 24 Ing. Agáta Danielovičová   1   x  
Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, Ul. 17. novembra 2701                   Ing. Erika Padychová   2   x x
Handlová, Stredná odborná škola, Lipová 8 Ing. Darina Krónerová   1   x  
Handlová, Stredná odborná škola, Lipová 8 Ing. Eva Turzová   1   x  
Holíč, Stredná odborná škola, Nám. sv. Martina 5 Ing. Martina Petráková   1 x    
Holíč, Stredná odborná škola, Nám. sv. Martina 5 Mgr. Katarína Mičová 1 x    
Košice, Gymnázium, Alejová 1 Ing. Kvetoslava Danková   2   x  
Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3 Ing. Kvetoslava Danková   1   x x
Košice, Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37 Ing. Eva Bérešová   1   x  
Košice, Košická akadémia Da Vinci, Tajovského 15 Ing. Katarína Šeböková   1   x  
Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 Ing. Mária Hauliková   1   x  
Michalovce, Obchodná akadémia, Kapušianska 2 Ing. Jana Bodnárová   1   x  
Michalovce, Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Tehliarska 2 PhDr. Alena Lechmanová   1   x  
Nové Zámky, SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3 Ing. Henrieta Takácsová   1   x x
Pezinok, Obchodná akadémia, Myslenická 1 Ing. Martina Ančicová   1   x  
Senec, Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69 Ing. Alena Balúchová 1   x  
Spišská Nová Ves, Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1 Ing. Alica Vitková   1   x x
Svidník, Spojená škola, Centrálna 464 Ing. Zdena Kožlejová   1   x  
Topoľčany, Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609 Ing. Mária Urminská   1   x  
Trebišov, Obchodná akadémia, Komenského 3425/18 Ing. Beáta Andrášová   1   x  
Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1 Ing. Erika Senková   1   x  
Žilina, Hotelová akadémia, Hlinská 31 Ing. Michaela Grofová   1 x