Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


1998/1999

Školy zaradené do programu Aplikovaná ekonómia pre školský rok 1998/1999
Bánovce nad Bebravou Stredná priemyselná škola Farská 7
Banská Bystrica Gymnázium J. G. Tajovského Tajovského 25
Banská Bystrica Obchodná akadémia Tajovského 25
Banská Bystrica SOU poľnohosp.-potrav. Pod bánošom 80
Banská Bystrica Stredná priemyselná škola J. Murgaša Hurbanova 6
Bardejov Obchodná akadémia Stöcklova 24
Bardejov Stredné odborné učilište Pod Vinbargom 3
Bardejov Združená stredná škola J. Andraščíka Veterná 16
Bernolákovo SPaPŠ J. A. Gagarina Svätoplukova 38
Bratislava 1. súkromné gymnázium Čapkova 2
Bratislava Dievčenská odborná škola Znievská 2-4
Bratislava Gymnázium Jura Hronca Novohradská
Bratislava Gymnázium Tilgnerova 14
Bratislava Gymnázium - Gimnazium Dunajská 13
Bratislava Obchodná akadémia Dudova 4
Bratislava Obchodná akadémia Račianska 107
Bratislava Obchodná akadémia Nevädzová 3
Bratislava Obchodná akadémia pre TPM Mokrohájska 3
Bratislava SPŠ elektrotechnická Markova 1
Bratislava SPŠ chemická Račianska 78
Bratislava Súkromné gymnázium Mercury Lazaretská 3
Čaklov Stredná poľnoh. a záhradnícka škola Čaklov
Dolný Kubín Obchodná akadémia Radlinského 1755/25
Dubnica nad Váhom Gymnázium Školská 2
Dubnica nad Váhom SOU elektrotechnické Ľ. Štúra 1
Dubnica nad Váhom Stredná priemyselná škola Obrancov mieru
Dvory nad Žitavou Stredná škola podnikania Hlavné nám. 2
Handlová Stredná priemyselná škola Lipová 15
Humenné Gymnázium arm. gen. L. Svobodu Komenského 4
Humenné Obchodná akadémia Štefánikova 39
Komárno Dievčenská odborná škola Budovateľská 32
Komárno Stredná priemyselná škola Petöfiho 2
Košice Gymnázium Opatovská 7
Košice Gymnázium Šrobárova 1
Košice Gymnázium Trebišovská 12
Košice OA a SPŠ (maď. jaz.) Grešákova 1
Košice Obchodná akadémia Watsonova 61
Košice Súkromná obchodná akadémia Popradská 66
Košice SPŠ dopravná Hlavná 113
Košice SPŠ hutnícka Alejová 1
Košice SPŠ stavebná a geodetická Lermontovova 1
Košice Stredné odborné učilište Aurela Stodolu Strojárenská 3
Kráľovský Chlmec Gymnázium Horešská ul. 18
Kysucké Nové Mesto Stredná priemyselná škola Nábrežná 1325
Levice Dievčenská odborná škola Sv. Michala 36
Levice Obchodná akadémia Hviezdoslavova 16
Levice Stredná priemyselná škola Fr. Hečku 25
Lipany Gymnázium Komenského 13
Liptovský Hrádok Gymnázium Hradná 23
Liptovský Mikuláš Dievčenská odborná škola Hurbanova 6
Liptovský Mikuláš SOU obchodné Československej brigády
Lučenec Obchodná akadémia Lúčna 4
Martin Stredná priemyselná škola Novomeského 5/24
Martin Stredná škola podnikania Červenej armády 25
Myjava Stredná priemyselná škola SNP 413/8
Námestovo Dievčenská odborná škola Slanická osada
Námestovo SOU SZSD Slanická osada
Nitra Gymnázium Párovská 1
Nová Baňa Dievčenská odborná škola Osvety 13
Nové Zámky Dievčenská odborná škola Zdravotnícka 3
Partizánske Obchodná akadémia Nám SNP 200/14
Partizánske Stredná priemyselná škola Nám. SNP 14
Partizánske Stredné odborné učilište Nám. SNP 14
Pezinok Obchodná akadémia Myslenická 1
Piešťany Gymnázium SNP 9
Poprad Gymnázium Popradské nábrežie
Poprad Obchodná akadémia Murgašova 94
Považská Bystrica Gymnázium Školská 8
Považská Bystrica Obchodná akadémia Jesenského 259/6
Prešov SOU a SUŠ Vodárenská 3
Prievidza Obchodná akadémia F. Madvu 2
Rimavská Sobota Obchodná akadémia Mikszátha 1
Sabinov Obchodná akadémia Kukučínova 107
Sečovce Dievčenská odborná škola Kollárova 17
Sečovce Gymnázium Kollárova 17
Senica Obchodná akadémia Dlhá 256
Spišská Nová Ves Gymnázium Javorová 16
Spišská Nová Ves Hotelová akadémia Radničné nám. 1
Spišská Nová Ves SPŠ drevárska Filinského 7
Stará Turá Dievčenská odborná škola Športová 1
Stará Turá SPŠ elektrotechnická Štefánikova 2
Sučany Bilingválne a.-s. gymnázium Komenského 215
Svit SOU chemické Hviezdoslavova 32
Šaľa SOU chemické Nivy 2
Štúrovo Súkromná obchodná akadémia Sv. Štefana 36
Tisovec Evanjelické gymnázium Jesenského 836
Trebišov SPŠ potravinárska Komenského 12
Trenčín Gymnázium Ľudovíta Štúra ul. 1. mája 2
Trnava Združená stredná priem.škola Komenského 1
Trenčín SPŠ stavebná Emila Belluša Staničná 4
Trnava Obchodná akadémia Kukučínova 34
Zvolen Obchodná akadémia Lieskovská cesta 1
Zvolen SOU železničné Lieskovská cesta 2298/4
Zvolen SPŠ dopravná Sokolská 911/94
Zvolen SPŠ drevárska areál Bučiny
Zvolen SPŠ strojnícka Švermova 1
Žilina Gymnázium Hlinská 29
Žilina Gymnázium Veľká Okružná 22
Žilina Obchodná akadémia Veľká Okružná 32
Žilina SOU chemické Rosinská cesta 2