Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Podmienky zapojenia sa do programu Aplikovaná ekonómia

  • Vyučujúci s vysokoškolským vzdelaním, najlepšie ekonomického zamerania (mal by to byť človek dynamický, prístupný novým metódam, aktívny, tvorivý, nadšený pre predmet).
  • Vyučovať program môže len učiteľ vyškolený organizáciou Junior Achievement Slovensko, ktorý získal osvedčenie vyučovať predmet aplikovaná ekonómia úspešným absolvovaním vzdelávania v programe Aplikovaná ekonómia alebo  v programe Podnikanie v cestovnom ruchu II. Učiteľ môže začať realizovať program už po absolvovaní úvodného metodického školenia.
  • Poplatok za vzdelávací program Aplikovaná ekonómia je 60 € za školu/program, na jeden školský rok - bez ohľadu na počet tried a vyučujúcich.
  • Aplikovaná ekonómia je určená pre študentov 1. - 4. ročníka všetkých typov stredných škôl.
  • Program Aplikovaná ekonómia sa realizuje v priebehu jedného alebo dvoch školských rokov, modul Študentská firma sa štandardne realizuje počas jedného školského roka.
  • Učiteľ môže viesť niekoľko študentských firiem, prípadne viacero tried Aplikovanej ekonómie.
  • Rozsah výučby je stanovený individuálne podľa potrieb predmetu a možností na škole 2 - 4 hodiny týždenne.
  • Počet študentov v jednej triede programu Aplikovaná ekonómia - maximálne 25 (odporúčame minimálne 10).
  • Materiály sú chránené autorskými právami JA Worldwide.