Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Podmienky zapojenia sa do programu JA Firma

Keďže program JA Firma je súčasťou programov JA Aplikovaná ekonómiaJA Podnikanie v cestovnom ruchu II - ak máte záujem o JA Firmu, môžete sa prihlásiť do jedného z týchto programov Junior Achievement.

  • Vyučujúci s vysokoškolským vzdelaním, najlepšie ekonomického zamerania (mal by to byť človek dynamický, prístupný novým metódam, aktívny, tvorivý, nadšený pre predmet).
  • Vyučovať program môže len učiteľ vyškolený organizáciou Junior Achievement Slovensko, ktorý získal osvedčenie vyučovať predmet aplikovaná ekonómia úspešným absolvovaním kontinuálneho inovačného vzdelávania v programe JA Aplikovaná ekonómia alebo získal osvedčenie vyučovať predmet podnikanie v cestovnom ruchu úspešným absolvovaním kontinuálneho inovačného vzdelávania v programe JA Podnikanie v cestovnom ruchu I a II.  Učiteľ môže začať realizovať program už po absolvovaní úvodného metodického školenia.
  • Poplatok za vzdelávací program JA Aplikovaná ekonómia aj JA Podnikanie v cestovnom ruchu, ktorých je JA Firma súčasťou, je 30 € za školu/program, na jeden školský rok - bez ohľadu na počet tried a vyučujúcich.
  • JA Firma je určená pre študentov 1. - 4. ročníka všetkých typov stredných škôl resp. 9. ročníka Základných škôl ako súčasť programu JA Podnikanie v cestovnom ruchu II.
  • Program JA Firma sa štandardne realizuje v priebehu jedného školského roka.
  • Učiteľ môže viesť niekoľko JA Firiem, prípadne viacero tried.
  • Rozsah výučby je stanovený individuálne podľa potrieb predmetu a možností na škole 2 - 4 hodiny týždenne.
  • Počet študentov v jednej JA Firme/triede - maximálne 25 (odporúčame minimálne 10).
  • Materiály sú chránené autorskými právami JA Worldwide.