Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2000/2001

Školy zaradené do programu Aplikovaná ekonómia pre školský rok 2000/2001
Bánovce nad Bebravou Stredná priemyselná škola Farská 7
Banská Bystrica Gymnázium Mládežnícka 51
Banská Bystrica Gymnázium J. G. Tajovského Tajovského 25
Banská Bystrica Obchodná akadémia Skuteckého 8
Banská Bystrica Obchodná akadémia Tajovského 25
Banská Bystrica SOU poľnohosp.-potrav. Pod bánošom 80
Banská Bystrica Združená stredná škola Školská 5
Bardejov Obchodná akadémia Stöcklova 24
Bardejov Stredné odborné učilište Pod Vinbargom 3
Bardejov Združená stredná škola J. Andraščíka Veterná 16
Bernolákovo SPaPŠ J. A. Gagarina Svätoplukova 38
Bratislava Dievčenská odborná škola Znievská 2-4
Bratislava Gymnázium Jura Hronca Novohradská
Bratislava Gymnázium Tilgnerova 14
Bratislava Gymnázium - Gimnazium Dunajská 13
Bratislava Obchodná akadémia Dudova 4
Bratislava Obchodná akadémia Račianska 107
Bratislava Obchodná akadémia Nevädzová 3
Bratislava Obchodná akadémia pre TPM Mokrohájska 3
Bratislava SPŠ elektrotechnická Markova 1
Bratislava SPŠ chemická Račianska 78
Bratislava Súkromné gymnázium Mercury Lazaretská 3
Čaklov Stredná poľnoh. a záhradnícka škola Čaklov
Dolný Kubín Obchodná akadémia Radlinského 1755/25
Dubnica nad Váhom Gymnázium Školská 2
Dubnica nad Váhom SOU elektrotechnické Ľ. Štúra 1
Dubnica nad Váhom Stredná priemyselná škola Obrancov mieru
Dvory nad Žitavou Stredná škola podnikania Hlavné nám. 2
Galanta ZSŠ obchodu a služieb Z.KOdálya 765
Handlová Stredná priemyselná škola Lipová 15
Humenné Gymnázium arm. gen. L. Svobodu Komenského 4
Humenné Obchodná akadémia Štefánikova 39
Komárno Dievčenská odborná škola Budovateľská 32
Komárno Stredná priemyselná škola Petöfiho 2
Košice Evanjelické gymnázium Puškinova 3
Košice Gymnázium Šrobárova 1
Košice Gymnázium Trebišovská 12
Košice Gymnázium sv.T.Akvinského Zbrojničná 3
Košice OA a SPŠ (maď. jaz.) Grešákova 1
Košice Obchodná akadémia Watsonova 61
Košice SPŠ dopravná Hlavná 113
Košice SPŠ hutnícka Alejová 1
Košice SPŠ stavebná a geodetická Lermontovova 1
Košice SPŠ strojnícka Komenského 2
Košice Stredné odborné učilište Aurela Stodolu Strojárenská 3
Krupina SPŠ strojnícka M.R.Štefánika 8
Kysucké Nové Mesto Stredná priemyselná škola Nábrežná 1325
Levice Dievčenská odborná škola Sv. Michala 36
Levice Obchodná akadémia Hviezdoslavova 16
Lipany Gymnázium Komenského 13
Liptovský Mikuláš Dievčenská odborná škola Hurbanova 6
Liptovský Mikuláš SOU obchodné Československej brigády
Lučenec Obchodná akadémia Lúčna 4
Martin Gymnázium V.Paulíniho Tótha Malá hora 3
Martin Obchodná akadémia Bernolákova 2
Martin Stredná priemyselná škola Novomeského 5/24
Martin Stredná škola podnikania Červenej armády 25
Michalovce Obchodná akadémia Kapušianska 2
Myjava Stredná priemyselná škola SNP 413/8
Námestovo Dievčenská odborná škola Slanická osada
Námestovo Gymnázium A.Bernoláka Mieru 307/23
Námestovo SPŠ odevná Mieru 307/23
Nitra Dievčenská odborná škola Cintorínska
Nitra Gymnázium Párovská 1
Nová Baňa Dievčenská odborná škola Osvety 13
Partizánske Obchodná akadémia Nám SNP 200/14
Partizánske Stredná priemyselná škola Nám. SNP 14
Piešťany Gymnázium SNP 9
Poprad Gymnázium Popradské nábrežie
Poprad Obchodná akadémia Murgašova 94
Považská Bystrica Gymnázium Školská 8
Považská Bystrica Obchodná akadémia Jesenského 259/6
Prievidza Obchodná akadémia F. Madvu 2
Prievidza ZSŠ hotelových služieb a obchodu A.KAlinčiaka 1
Rimavská Sobota Obchodná akadémia Mikszátha 1
Rožňava Obchodná akadémia ak.Hronca 8
Rožňava Stredné odbroné učilište Hviezdoslavova 5
Sabinov Obchodná akadémia Kukučínova 107
Sečovce Dievčenská odborná škola Kollárova 17
Sečovce Gymnázium Kollárova 17
Senica Obchodná akadémia Dlhá 256
Senica Súkromná stredná škola podnikania Holého 1380
Sereď Obchodná akadémia Mládežnícka 158
Sereď Gymnázium Kostolná 119
Spišská Nová Ves Gymnázium Javorová 16
Spišská Nová Ves Obchodná akadémia Stojan 1
Spišská Nová Ves SPŠ drevárska Filinského 7
Stará Turá SPŠ elektrotechnická Štefánikova 2
Sučany Bilingválne a.-s. gymnázium Komenského 215
Svit SOU chemické Hviezdoslavova 32
Šaľa SOU chemické Nivy 2
Štúrovo Súkromná obchodná akadémia Sv. Štefana 36
Tisovec Evanjelické gymnázium Jesenského 836
Trebišov SPŠ potravinárska Komenského 12
Trenčín Gymnázium Ľudovíta Štúra ul. 1. mája 2
Trenčín Obchodná akadémia M.Rázusa 1
Trenčín SPŠ stavebná Emila Belluša Staničná 4
Trnava Združená stredná priem.škola Komenského 1
Trnava Gymnázium Angely Merici Hviezdoslavova 10
Zvolen SOU železničné Lieskovská cesta 2298/4
Zvolen SPŠ dopravná Sokolská 911/94
Zvolen SPŠ strojnícka Švermova 1
Žiar nad Hronom Gymnázium M.R.Štefánika 17
Žiar nad Hronom Obchodná akadémia SNP 16
Žiar nad Hronom SOU hutnícke a SPŠ Dr.Janského 10
Žilina Gymnázium Hlinská 29
Žilina Gymnázium Veľká Okružná 22
Žilina Obchodná akadémia Veľká Okružná 32
Žilina SOU chemické Rosinská cesta 2
Žilina Stredná poľnohosp. škola Predmestská 82