Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2005/2006

Školy zaradené do programu Aplikovaná ekonómia pre školský rok 2005/2006
Stredná priemyselná škola Farská 7  Bánovce nad Bebravou   
Obchodná akadémia Skuteckého 8 Banská Bystrica  
Obchodná akadémia Tajovského 25 Banská Bystrica 2 triedy
Osemročné športové gymnázium Tr. SNP 54  Banská Bystrica   
Spojená stredná škola - Dievčenská odborná škola Školská 7 Banská Bystrica  
Združená stredná škola Školská 5 Banská Bystrica  2 triedy
Stredná lesnícka škola Akademická 16 Banská Štiavnica  
Obchodná akadémia Stöklova 24 Bardejov  
Združená stredná škola J. Andraščíka Veterná 16 Bardejov  
Gymnázium Jura Hronca Novohradská 3 Bratislava  
Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským Dunajská 13 Bratislava  
Obchodná akadémia Nevädzová 3 Bratislava  
Obchodná akadémia Račianska 107 Bratislava  
Obchodná akadémia pre TPM Mokrohájska 3 Bratislava  
Súkromná obchodná akadémia LIBERTA Borinská 23 Bratislava  
Obchodná akadémia Malinovského 1 Brezno  
Stredná priemyselná škola Laskomerského 3 Brezno  
Obchodná akadémia Ul. 17. Novembra 2701 Čadca  
Obchodná akadémia Železničná 127  Čierna nad Tisou  
Obchodná akadémia Radlinského 1725/55  Dolný Kubín 2 triedy
Gymnázium Školská 2 Dubnica nad Váhom  
Stredná priemyselná škola Obrancov mieru 343/1 Dubnica nad Váhom  
Združená stredná škola s VJM Gyuku Szabóa 21 Dunajská Streda  
Združená stredná škola Hlavné námestie 2 Dvory nad Žitavou  
Stredná priemyselná škola Lipová 15 Handlová  
Združená stredná škola obchodu a služieb Lipová 8 Handlová  
Gymnázium Mateja Hrebendu Hlavná 431 Hnúšťa  
Spojená stredná škola - Dievčenská odborná škola Hlavná 425 Hnúšťa  
Súkromná stredná odborná škola Humanus Via Moyzesova 27 Holíč   
Gymnázium Komenského 4  Humenné   
Obchodná akadémia Štefánikova 39 Humenné  
Obchodná akadémia Medňanská 822/14 Ilava  
Stredná priemyselná škola Petofiho 2  Komárno  
Združená stredná škola obchodu a služieb Budovateľská 32 Komárno  
Gymnázium Trebišovská 12 Košice  
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského Zbrojničná 3 Košice  
Stredná priemyselná škola dopravná Hlavná 113 Košice  
Stredná priemyselná škola hutnícka Alejová 1 Košice  
Stredná priemyselná škola stavebná a geodet. Lermontovova 1 Košice  
Stredná priemyselná škola strojnícka Komenského 2 Košice  
Stredné odborné učilište Aurela Stodolu Strojárenska 3 Košice  
Združená stredná škola odevná a textilná Textilná 1 Košice  
Obchodná akadémia M. R. Štefánika 8 Krupina  
Stredná priemyselná škola Nábrežná 1325  Kysucké Nové Mesto  
Obchodná akadémia K. Kittenbergera 2 Levice  
Stredná priemyselná škola Fr. Hečku 25 Levice  
Gymnázium Komenského 13  Lipany   
Združená hotelová a obchodná škola Čsl. brigády 1804  Liptovský Mikuláš  
Združená stredná škola poľnohospodárska Demänovská cesta Liptovský Mikuláš  
Obchodná akadémia Lúčna 4 Lučenec  
Obchodná akadémia Bernolákova 2 Martin  
Stredná priemyselná škola Novomeského 5/24 Martin  
Stredná škola podnikania Červenej armády 25 Martin  
Združená stredná škola obchodu a služieb Stavbárska 11 Martin 2 triedy
Gymnázium Pavla Horova Masarykova 1 Michalovce   
Spojená škola - Obchodná akadémia Jarmočná 30 Modrý Kameň  
Stredná priemyselná škola SNP 8 Myjava  
Obchodná akadémia Slanická osada Námestovo  
Združená stredná škola odevná Hattalova 968/33 Námestovo  
Súkromná stredná odborná škola ANIMUS Krčméryho 2 Nitra  
Združená stredná škola dopravy, obchodu a služieb Cintorínska 4 Nitra 3 triedy
Združená stredná škola Osvety 17 Nová Baňa  
Gymnázium Rastislavova 332 Nováky  
Združená stredná priemyselná škola chemická Rastislavova 332 Nováky  
Združená stredná škola obchodu a služieb Piešťanská 2262/80 Nové Mesto nad Váhom  
Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu Zdravotnícka 3 Nové Zámky 2 triedy
Spojená škola - Obchodná akadémia Nám. SNP 5 Partizánske   
Spojená škola - Stredná priemyselná škola Nám. SNP 5 Partizánske  
Spojená škola - Stredné odborné učilište Nám. SNP 5 Partizánske  
Dievčenská odborná škola Strojárenská 22 Piesok  
Stredná priemyselná škola elektrotechnická Nám. SNP 8 Piešťany 2 triedy
Gymnázium Kukučínova  Poprad   
Obchodná akadémia Murgašova 94 Poprad  
Stredná priemyselná škola Mnoheľova 828/23 Poprad  
Gymnázium Školská 8 Považská Bystrica  
Obchodná akadémia Jesenského 259/6  Považská Bystrica  
Stredná priemyselná škola Slovenských partizánov 1132 Považská Bystrica  
Obchodná akadémia Breziny 282 Prakovce  
Gymnázium Konštantínova 2 Prešov  
Súkromná obchodná akadémia Petrovianska 34 Prešov  
Gymnázium V. B. Nedožerského Matice Slovenskej 16 Prievidza  
Obchodná akadémia F. Madvu 2 Prievidza 2 triedy
Obchodná akadémia K. Mikszátha 1 Rimavská Sobota 2 triedy
Obchodná akadémia Akademika Hronca 8 Rožňava  
Stredná priemyselná škola Scota Viatora 8 Ružomberok  
Obchodná akadémia Kukučínova 1 Sabinov  
Dievčenská odborná škola Kollárova 17 Sečovce 2 triedy
Obchodná akadémia Dlhá 256 Senica  
Súkromná stredná škola podnikania Hollého 1380 Senica  
Obchodná akadémia Mládežnícka 158 Sereď  
Stredná priemyselná škola Partizánska 1059/23 Snina 2 triedy
Obchodná akadémia Stojan 1 Spišská Nová Ves  
Stredná priemyselná škola drevárska Filinského 7 Spišská Nová Ves  
Stredná škola podnikania Mierová 727 Strážske  
Gymnázium bilingválne anglicko-slovenské Komenského 215 Sučany  
Stredné odborné učilište Hviezdoslavova 32 Svit  
Súkromná obchodná akadémia Sv. Štefana 36 Štúrovo 2 triedy
Evanjelické gymnázium Jesenského 836 Tisovec  
Združená stredná škola drevárska a nábytkárska Pílska 7 Topoľčany  
Obchodná akadémia Komenského 3425/18 Trebišov  
Zduržená stredná škola Komenského 12  Trebišov   
Obchodná akadémia Dr. M. Hodžu M. Rázusa 1 Trenčín  
Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého Palackého 4 Trenčín  
Stredná priemyselná škola odevná Staničná 8 Trenčín  
Stredná priemyselná škola stavebná E. Belluša Staničná 4 Trenčín  
Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu Jilemnického 24 Trenčín  
ŽSR-SOU železničné Školská 66 Trenčín  
Stredná poľnohospodárska škola Zavarská 9 Trnava  
Gymnázium M. Hattalu Železničiarov 278 Trstená  
Obchodná akadémia Medvedzie 133/1  Tvrdošín 2 triedy
Stredná priemyselná škola dopravná Sokolská 911/94 Zvolen  
Stredná priemyselná škola strojnícka Švermova 1 Zvolen  
Stredné odborné učilište železničné Lieskovská cesta 2298/4 Zvolen  
Združená stredná škola drevárska Lučenecká cesta 2193 Zvolen  
Gymnázium J. Kollára 2 Žiar nad Hronom  
Združená stredná škola Dr. Jánskeho 10 Žiar nad Hronom  
Gymnázium Hlinská 29 Žilina  
Gymnázium Varšavská cesta 1 Žilina  
Gymnázium Veľká okružná 22  Žilina  
Stredná poľnohospodárska škola Predmestská 82 Žilina  
Stredná zdravotnícka škola Hlboká cesta 23 Žilina  
Stredné odborné učilište chemické Rosinská cesta 2 Žilina   
Združená stredná škola Rosinská cesta 2 Žilina 2 triedy