Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2015/2016

Školy zaradené do programu JA Aplikovaná ekonómia v školskom roku 2015/2016

Školy sú zoradené podľa abecedy. Na niektorých školách sú vytvorené viaceré triedy Aplikovanej ekonómie, kde uvádzame meno učiteľa a tiež využívané moduly programu.

Vysvetlivky uvádzaných skratiek:  *EWB=Entreprise without Borders (Podnikanie bez hraníc), *Učebnica=JA Učebnica ekonómie a podnikania, *EvP=Etika v podnikaní.
Pozrite si aj informácie o jednotlivých moduloch vzdelávacieho programu JA Aplikovaná ekonómia.

Škola Učiteľ Triedy JA Firma EWB Učebnica EvP
Bánovce nad Bebravou, Stredná odborná škola, Farská 7 Ing. Katarína Mikušová   1 x   x  
Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25 Ing. Lenka Mikolajová   2 x x    
Banská Bystrica, Spojená škola, SOŠ podnikania, Školská 7 Ing. Zdenka Valová   2 x      
Bratislava, British International School Bratislava, Peknikova 6   David Warmington   1 x      
Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2 Mgr. Anna Wolnerová   1 x      
Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzova 3 Ing. Adriana Jurášková   1 x      
Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107 Ing. Mária Mydlová   1 x      
Bratislava, Spojená škola, Tokajícka 24 Ing. Agáta Danielovičová   1  x      
Bratislava, SPŠE, Hálova 16 Ing. Mariana Veličová   1 x      
Bratislava, Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21 Mgr. Marcela Ondrejková   1 x   x  
Bratislava, Stredná odborná škola automobilová, J. Jonáša 5 Ing. Jana Maštrlová   1 x   x  
Bratislava, Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím, Mokrohájska 1 Ing. Eva Bistáková   1 x   x  
Bratislava, Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím, Koceľová 26 Ing. Anton Klačanský   1     x  
Bratislava, Súkromné gymnázium Galileo School, Dudvážska 6 Ing. Mgr. Matej Kubeš PhD. 1     x  
Bratislava, ZŠ a Gymnázium s  VJM, Dunajská 13 Ing. Margita Bitterová   1 x x x  
Brezno, Obchodná akadémia, Malinovského 1 Ing. Iveta Aschenbrierová   1 x   x  
Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701 Ing. Lenka Juračková   1 x      
Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2 Mgr. Adriana Vančová   1 x x x  
Dubnica nad Váhom, Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23A Ing. Jana Faltejsková   1 x      
Dubnica nad Váhom, Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1 Ing. Michal Jančo   1 x      
Dunajská Streda, Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21 Ing. Ágota Lelkes   1 x      
Dvory nad Žitavou, Stredná odborná škola, Hlavné nám. 2 Ing. Slávka Kollárová   1 x   x  
Galanta, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765 Ing. Pavol Kollár   1 x   x  
Handlová, Stredná odborná škola, Lipová 8 Ing. Ľubica Varsová   1 x   x  
Hnúšťa, Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431 PhDr. Blažena Hrušková   1 x   x  
Humenné, Stredná odborná škola technická, Družstevná 1737 Ing. Mgr. Mária Burdová   1 x      
Komárno, Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Budovateľská 32 Ing. Zuzana Varga Podleiszek   1 x      
Košice, Gymnázium, Park mládeže 5 Ing. Albín Sakal   1 x x x  
Košice, Gymnázium, Poštová 9 Mgr. Martin Daňko   1 x   x  
Košice, Gymnázium, Trebišovská 12 Ing. Mária Kovaříková   1 x x x  
Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3 Ing. Kvetoslava Danková   1 x x x x
Košice, Premonštrátske gymnázium, Kováčska 28 Ing. Andrea Hricišinová   1 x   x  
Košice, SSOŠE TERCIUM, Palackého 14 Ing. Katarína Šeboková   1 x      
Košice, Stredná priemyselná škola stavebná, Lermontovova 1 Ing. Dagmar Grancová   1 x   x  
Košice, Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37 Ing. Eva Puskásová   1 x   x  
Levice, Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87 Ing. Eva Mizeráková   1 x x x  
Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 Mgr. Lýdia Cziriová   1 x   x  
Levice, Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 Ing. Anna Fraschová   1 x x x  
Levice, Stredná odborná škola, Ul. sv. Michala 36 Ing. Anna Kováčová   1 x   x x
Levice, Stredná priemyselná škola, Fr. Hečku 25 Ing. Eva Mizeráková   1 x   x  
Lipany, Gymnázium, Komenského 13 Mgr. Soňa Šuhajová   1 x   x  
Liptovský Mikuláš, Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669 Ing. Vlasta Nahálková   1 x      
Martin, Obchodná akadémia, Bernolákova 2 Ing. Lýdia Juricová   1 x   x  
Michalovce, Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1 Mgr. Juraj Štunda   1 x   x  
Michalovce, Obchodná akadémia, Kapušianská 2 Ing. Jana Bodnárová   1        
Michalovce, Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Tehliarska 2 Ing. Jozefína Javorská   1 x   x  
Modra, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3 Ing. Ida Matuškovičová   1 x   x  
Námestovo, Spojená škola - Obchodná akadémia, Slanická osada 2178 Ing. Mária Košútová   1 x x x  
Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 Ing. Iveta Bodnárová   1 x   x  
Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 Ing. Lucia Medvecká   1 x x x  
Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 Ing. Erika Šušková   1 x   x  
Námestovo, Súkromná stredná odborná škola podnikania EDUCO, Slanická osada Ing Božena Chorvátová   1 x   x  
Nitra, Stredná odborná škola, Cintorínska 4 Ing. Milada Došeková PhD. 1 x   x  
Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80 Ing. Luciana Hudcovicová   1 x   x  
Nové Zámky, SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3 Ing. Petra Kerekes   1 x   x  
Nové Zámky, SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3 Ing. Henrieta Takácsová   1 x   x  
Partizánske, Spojená škola, . o. z.  Obchodná akadémia, Námestie SNP 5 Ing. Fatima Blažeková   1 x x x  
Pezinok, Obchodná akadémia, Myslenická 1 Ing. Martina Ančicová   1        
Piešťany, Stredná odborná škola  obchodu  a  služieb, Mojmírova 99/28 Ing. Anetta Babulicová  1 x x    
Poprad, Obchodná akadémia, Murgašova 94 Ing. Tatiana Hadbavná   1 x   x  
Poprad, Stredná priemyselná škola, Mnoheľova 828 Ing. Anna Schaleková   1 x x x  
Poprad, Súkromná stredná odborná škola, Ul.29.augusta 4812 Ing. Jana Marcinová   1 x   x  
Považská Bystrica, Gymnázium, Školská 234/8 RNDr. Silvia Závadská   2 x   x  
Považská Bystrica - Elokované pracovisko Hviezdoslavova 330/17, Ilava, Obchodná akadémia, Jesenského 259/6 Ing. Miriam Vlková   1 x   x  
Prešov, Gymnázium, Konštantínova 2 Mgr. Vladimír Salák   1 x   x  
Prešov, Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24 Ing. Miroslav Vrabeľ   2        
Prievidza, Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16 PhDr. Monika Siváková   1 x   x  
Prievidza, Obchodná akadémia, F. Madvu 2 Ing. Renáta Úradníčková   1 x      
Púchov, Stredná odborná škola obchodu a služieb, 1.mája 1264 Ing. Mgr. Anna Pagáčová   1 x      
Revúca, Súkromná stredná odborná škola, Železničná 2 Ing. Kamila Sopko-Zimová   1 x      
Ružomberok, Spojená škola, Scota Viatora 8 Ing. Katarína Buknová   1 x   x  
Ružomberok, Stredná odborná škola polytechnická, Sládkovičova ulica 104 Ing. Daniela Hamranová   1 x   x  
Ružomberok, Stredná odborná škola polytechnická Ružomberok, Sládkovičova ulica 104 Ing. Ľubomíra Urbanová   1 x   x  
Senica, Stredná odborná škola podnikania, Hollého 1380 Mgr. Albína Moskáľová   1 x      
Sereď, Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5 Ing. Jana Mlynárová   1 x x x  
Snina, Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23 Ing. Zlatica Demčáková   1 x   x  
Spišská Nová Ves, Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1 Ing. Ľudmila Lengvarská   1 x   x  
Spišská Nová Ves, Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1 Ing. Alica Vitková   1 x   x  
Stará Turá, Súkromná hotelová akadémia, gen. M. R. Štefánika 375/63 Ing. Elena Taranová   1 x   x  
Svidník, Spojená škola, Obchodná akadémia, Centrálna 464 Ing. Zdena Kožlejová   1 x    x  
Svit, Stredná odborná škola, Štefánikova 39 PhDr. Iveta Hájovská   1 x   x  
Štúrovo, Stredná odborná škola, Sv. Štefana 81 Ing. Judita Ficzová   1 x      
Štúrovo, Súkromná spojená škola, Sv.Štefana 36 Ing. Tünde Molnárová   1 x   x  
Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836 Ing. Ladislav Čajko   1 x x x  
Tlmače, Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9 Ing. Bronislava Tomljenovičová   1 x   x  
Topoľčany, Stredná odborná škola drevárska, Pílska 7 Ing. Dana Balajková   1 x   x  
Trebišov, Obchodná akadémia, Komenského 3425/18 Ing. Anna Sládeková   1 x      
Trebišov, Stredná odborná škola, Komenského 12 Ing. Helena Vargová   1 x      
Trenčín, Dopravná akadémia, Školská 66 Ing. Andrea Juríčková   1 x      
Trenčín, Obchodná akadémia M. Hodžu, Martina Rázusa 1 Ing. Erika Senková   1 x   x  
Trenčín, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Jilemnického 24 PhDr. Miriam Filinová   1 x   x  
Trenčín, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Jilemnického 24 Ing. Sidonia Korienková   1 x   x  
Trenčín, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Jilemnického 24 Ing. Janka Mandincová   1 x      
Trenčín, Trenčianske Gymnázium Ľ.Štúra, 1.mája 170/2 Ing. Mária Tinková   1 x   x  
Trnava, Stredná priemyselná škola, Komenského 1 Ing. Jana Čechovičová   1 x      
Trnava, Stredná priemyselná škola, Komenského 1 Ing. Karin Chalányová   1 x      
Trnava, Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23 Ing. Zuzana Kudláčová   2 x   x  
Trstená, Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278 Mgr. Boris Matušek   1 x   x  
Tvrdošín, Spojená škola, Medvedzie 133/1 Ing. Jana Dreveňáková   1 x      
Zvolen, Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94 Ing. Renáta Trnovcová   1 x   x  
Zvolen, Technická akadémia, J.Švermu 1 Mgr. Valentína Kaljužna   1 x   x  
Žilina, Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2 Ing. Martina Čelková   1 x   x  
Žilina, Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2 Mgr. Mária Sikorová   1 x   x  
Žilina, Gymnázium, Varšavská cesta 1 Ing. Magdaléna Hajtmanková   1 x   x  
Žilina, SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82 Ing. Katarína Némethová   1 x   x  
Žilina, Súkromné gymnázium, Vysokoškolákov 13 Ing. Emília Korenčiaková   1 x   x  
Školy, ktoré majú 2. ročník JA Aplikovanej ekonómie
Škola Učiteľ Triedy JA Firma EWB Učebnica EvP
Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25 Ing. Lenka Mikolajová   1     x  
Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 Ing. Ružena Oczvirková   1   x x  
Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107 Ing. Diana Susková   1     x  
Bratislava, Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím, Koceľova 26 Ing. Anton Klačanský   1     x  
Bratislava, Súkromné gymnázium Galileo School, Dudvážska 6 Ing. Mgr. Matej Kubeš PhD. 1 x      
Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701 Ing. Erika Padychová   1     x x
Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3 Ing. Kvetoslava Danková   1     x  
Košice, Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37 Ing. Eva Puskásová   1     x  
Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 Ing. Mária Hauliková   1     x  
Michalovce, Obchodná akademia, Kapušianska 2 Ing. Jana Bodnárová   1     x  
Nové Zámky, SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3 Ing. Petra Kerekes   1     x x
Piešťany, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28 Ing. Anna Drahovská   1     x x
Prešov, Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24 Ing. Miroslav Vrabeľ   1   x x x
Revúca, Súkromná stredná odborná škola, Železničná 2 Ing. Kamila Sopko-Zimová   1     x  
Trebišov, Obchodná akadémia, Komenského 3425/18 Ing. Anna Sládeková   1     x  
Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1 Ing. Erika Senková   1     x  
Tvrdošín, Spojená škola, Medvedzie 133/1 Ing. Janka Dreveňáková   1     x