Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


1995/1996

Školy zaradené do programu Aplikovaná ekonómia pre školský rok 1995/1996
Banská Bystrica Gymnázium J. G. Tajovského Tajovského 25
Banská Bystrica Stredná priemyselná škola J. Murgaša Hurbanova 6
Bardejov Obchodná akadémia Stöcklova 24
Bardejov Stredné odborné učilište Pod Vinbargom 3
Bratislava Gymnázium Matky Alexie Palackého 1
Bratislava Gymnázium - Gimnazium Dunajská 13
Bratislava Obchodná akadémia Dudova 4
Bratislava Obchodná akadémia Nevädzová 3
Bratislava Obchodná akadémia Račianska 107
Bratislava Obchodná akadémia pre TPM Mokrohájska 3
Bratislava SPŠ elektrotechnická Markova 1
Bratislava SPŠ chemická Račianska 78
Bratislava SPŠ potravinárska Harmincova 1
Čierna nad Tisou Obchodná akadémia Železničná 127
Dolný Kubín Obchodná akadémia Radlinského 1755/25
Dvory nad Žitavou Stredná škola podnikania Hlavné nám. 2
Handlová Stredná priemyselná škola Lipová 15
Humenné Gymnázium arm. gen. L. Svobodu Komenského 4
Komárno Dievčenská odborná škola Budovateľská 32
Komárno Stredná priemyselná škola Petöfiho 2
Košice Gymnázium Šrobárova 1
Košice Obchodná akadémia Watsonova 61
Košice SPŠ stavebná a geodetická Lermontovova 1
Košice Stredné odborné učilište Aurela Stodolu Strojárenská 3
Košice - Šaca Gymnázium Železiarenská 1
Košice - Šaca SOU hutnícke Železiarenská 1
Kráľovský Chlmec Gymnázium Horešská ul. 18
Kysucké Nové Mesto Stredná priemyselná škola Nábrežná 1325
Levice Obchodná akadémia Kallmana Kittenbergera 2
Levice Stredná priemyselná škola Fr. Hečku 25
Liptovský Mikuláš Dievčenská odborná škola Hurbanova 6
Martin Stredná priemyselná škola Novomeského 5/24
Myjava Stredná priemyselná škola SNP 413/8
Nitra Gymnázium Párovská 1
Nové Zámky Dievčenská odborná škola Zdravotnícka 3
Partizánske Obchodná akadémia Nám SNP 200/14
Partizánske Stredná priemyselná škola Nám. SNP 14
Partizánske Stredné odborné učilište Nám. SNP 14
Pezinok Obchodná akadémia Myslenická 1
Poprad Obchodná akadémia Murgašova 94
Prešov Obchodná akadémia Volgogradská 3
Prievidza Obchodná akadémia F. Madvu 2
Rimavská Sobota Obchodná akadémia Mikszátha 1
Sečovce Dievčenská odborná škola Kollárova 17
Senica Obchodná akadémia Dlhá 256
Sereď Gymnázium Kostolná 119
Sereď Obchodná akadémia Mládežnícka 158
Spišská Nová Ves Gymnázium Javorová 16
Spišská Nová Ves SPŠ drevárska Filinského 7
Svit SOU chemické Hviezdoslavova 32
Trenčín Dievčenská odborná škola Jilemnického 24
Trenčín Gymnázium Ľudovíta Štúra ul. 1. mája 2
Trenčín Obchodná akadémia M. Rázusa 1
Trenčín SPŠ stavebná Emila Belluša Staničná 4
Trnava Obchodná akadémia Kukučínova 34
Trnava Združená stredná priemyselná škola Komenského 1
Zvolen Gymnázium Ľudovíta Štúra Hronská 3
Zvolen SOU železničné Lieskovská cesta 2298/4
Zvolen SPŠ dopravná Sokolská 911/94
Zvolen SPŠ strojnícka Švermova 1
Žilina Gymnázium Hlinská 29
Žilina Gymnázium Veľká Okružná 22
Žilina Obchodná akadémia Veľká Okružná 32
Žilina SOU chemické Rosinská cesta 2