Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2019/2020

Školy prihlásené do programu Aplikovaná ekonómia a Podnikanie v cestovnom ruchu II pre školský rok 2019/2020

Školy sú zoradené abecedne podľa mesta školy. Na niektorých školách sú vytvorené viaceré triedy Aplikovanej ekonómie, kde uvádzame meno učiteľa a tiež využívané moduly programu. Najskôr uvádzame školy zapojené do Aplikovaná ekonómia - 1. ročník a školy zapojené do programu Podnikanie v cestovnom ruchu II (JA Firma) a úplne na spodku stránky školy zapojené do Aplikovanej ekonómi - 2. ročník.

Vysvetlivky uvádzaných skratiek:  *UEP = Učebnica ekonómie a podnikania, *EvP = Etika v podnikaní. *AE = Aplikovaná ekonómia, *PvCR II = Podnikanie v cestovnom ruchu II (JA Firma)
Pozrite si aj informácie o jednotlivých moduloch vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia.

Aktualizované 5. 9. 2019 - 7:00

Školy, ktoré budú mať 1. ročník Aplikovanej ekonómie a 2. ročník Podnikania v cestovnom ruchu (JA Firmu)
Škola Učiteľ Triedy JA Firma UEaP EvP Program
Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25 Ing. Lenka Mikolajová   1 x     AE
Banská Bystrica, Spojená škola, SOŠ podnikania, Školská 7 Ing. Zdenka Valová   1 x     AE
Banská Bystrica, Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80 Ing. Soňa Jonaštíková  1 x     PvCR II
Banská Štiavnica, Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Kolpašská 9 Ing. Renáta Krištoffová  1 x x   PvCR II
Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2 Ing. Martin Pagáč   1 x     AE
Bratislava, Gymnázium, Pankúchova 6 Ing. Jana Krajčírová   1 x     AE
Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 Ing. Adriana Jurášková   1 x     AE
Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107 Ing. Jana Hartonová   1 x     AE
Bratislava, Spojená škola, Tokajícka 24 Ing. Agáta Danielovičová   1 x     AE
Bratislava, Spojená škola, Tokajícka 24 Mgr. Jana Hegyiová   1 x     AE
Bratislava, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7 Mgr. Miroslava Verešvárska   2 x     AE
Bratislava, Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20 RNDr. Magdaléna Hessková  1 x     PvCR II
Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16 Ing. Mariana Veličová   1 x     AE
Bratislava, Súkromná stredná športová škola, M. C. Sklodowskej 1 Mgr. Kristína Valášková   1 x x   AE
Bratislava, ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13 Ing. Margita Bitterová   1 x x   AE
Bratislava 214, Súkromné gymnázium GALILEO SCHOOL, Dudvážska 6 Mgr. Roman Mikuš   1 x     AE
Brezno, Obchodná akadémia, Malinovského 1 Ing. Iveta Aschenbrierová   1 x x   AE
Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, Ul. 17. novembra 2701 Ing. Erika Padychová   2 x x   AE
Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2 Mgr. Adriana Vančová   1 x x   AE
Dubnica nad Váhom, Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1 Ing. Michal Jančo   1 x     AE
Handlová, Stredná odborná škola, Lipová 8 Ing. Darina Krónerová  1 x     PvCR II
Handlová, Stredná odborná škola, Lipová 8 Ing. Darina Krónerová   1 x     AE
Handlová, Stredná odborná škola, Lipová 8 Ing. Eva Turzová   1 x     AE
Hnúšťa, Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431 PhDr. Blažena Hrušková   1 x x   AE
Holíč, Stredná odborná škola, Nám. sv. Martina 5 Ing. Petra Liščáková  1 x     PvCR II
Holíč, Stredná odborná škola, Nám. sv. Martina 5 Mgr. Katarína Mičová 2 x     AE, PvCRII
Holíč, Stredná odborná škola, Nám. sv. Martina 5 Ing. Martina Petráková 1   x   AE
Košice, Gymnázium, Alejová 1 Mgr. Zuzana Dolhyová   2 x x   AE
Košice, Gymnázium, Opatovská cesta 7 Ing. Júlia Lukáčová   1 x x   AE
Košice, Gymnázium, Park mládeže 5 Ing. Albín Sakal   1 x x x AE
Košice, Gymnázium, Poštová 9 Mgr Eva Wolfová PhD 1 x x   AE
Košice, Gymnázium, Šrobárova 1 Mgr. Ingrid Melichová   1 x x   AE
Košice, Gymnázium, Trebišovská 12 Ing. Mária Kovaříková   2 x x   AE
Košice, Gymnázium, Trebišovská 12 Mgr. Jana Vodarčíková   1 x x   AE
Košice, Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1 Ing. Ľudmila Olšinárová   1 x x   AE
Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3 Ing. Kvetoslava Danková   1 x x x AE
Košice, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1 Ing. Dagmar Grancová   1 x x   AE
Košice, Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37 Ing. Eva Bérešová   1 x     AE
Košice, Súkromná stredná odborná škola ekonomická TERCIUM, Palackého 14 Ing. Katarína Šeböková   1 x     AE
Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 Ing. Mária Hauliková   1 x x   AE
Levice, Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7 Ing. Anna Fraschová   1 x x   AE
Levice, Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Fr. Hečku 25 Ing. Eva Mizeráková   1 x x   AE
Lipany, Gymnázium, Komenského 13 Mgr. Soňa Šuhajová   1 x     AE
Martin, Evanjelická spojená škola, org. zložka Evanjelické gymnázium, M. R. Štefánika 19 Ing. Dana Bednárová   1 x x   AE
Martin, Obchodná akadémia, Bernolákova 2 Ing. Lýdia Juricová   1 x x   AE
Michalovce, Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1 Mgr. Tomáš Palovčák   1 x x   AE
Michalovce, Obchodná akadémia, Kapušianska 2 Ing. Jana Bodnárová   1       AE
Michalovce, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4 Ing. Anna Kostrejová   1 x     AE
Michalovce, Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Tehliarska 2 Ing. Jozefína Javorská   1 x     AE
Modra, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3 Ing. Ida Matuškovičová   1 x x   AE
Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 Ing. Mgr. Anna Bránická  1 x     PvCR II
Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 Ing. Iveta Bodnárová   1 x x   AE
Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 Ing. Erika Šušková   1 x x   AE
Námestovo, Súkromná spojená škola EDUCO, Slanická osada 2178 Ing. Mária Košútová   1 x x   AE
Nitra, Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4 Ing. Jozefína Bánovská   1 x x   AE
Nitra, Súkromná spojená škola Štúrovo, Elokované pracovisko Nitra, Štúrova 22 Ing. Monika Laurová   1 x     AE
Nitra, Súkromná stredná odborná škola Animus Nitra, Levická cesta 40 Ing.,MBA Tatiana Oravcová   1 x x   AE
Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80 Ing. Dana Hradileková   1 x x   AE
Nové Zámky, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3 Intg. Henrieta Takácsová   1 x x x AE
Nové Zámky, Stredná odborná škola stavebná -ÉSzKI, Nitrianska cesta 61 Ing. Mgr. Gabriela Rogozánová   1 x     AE
Partizánske, Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5 Ing. Fatima Blažeková   1 x x   AE
Partizánske, Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5 Ing. Zuzana Foltánová   1 x     AE
Partizánske, Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5 Ing. Ingrid Rigáňová   1 x x   AE
Pezinok, Obchodná akadémia, Myslenická 1 Ing. Martina Ančicová   1 x x   AE
Piešťany, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2 Ing. Beata Ďuračková   1 x x   AE
Poprad, Obchodná akadémia, Murgašova 94 Ing. Tatiana Hadbavná   1 x x   AE
Poprad, Obchodná akadémia, Murgašova 94 Ing. Monika Mašlonková  1 x     PvCR II
Poprad, Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828 Ing. Anna Schaleková   1 x x   AE
Poprad, Súkromná stredná odborná škola, Ul.29.augusta 4812 Ing. Jana Marcinová   1 x x   AE
Považská Bystrica, Gymnázium, Školská 234/8 RNDr. Silvia Závadská   1 x x   AE
Považská Bystrica, Obchodná akadémia, Jesenského 259/6 Ing. Miriam Lidajová   1 x x   AE
Prešov, Evanjelická spojená škola org. zl. Evanjelické kolegiálne gymnázium, Námestie legionárov 3 Mgr. Jana Gregová   1 x     AE
Prešov, Gymnázium, Konštantínova 2 Mgr. Vladimír Salák   1 x     AE
Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 RNDr. Zuzana Mackovjaková   1 x x   AE
Prievidza, Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16 Ing. Marcela Škopcová   1 x x   AE
Prievidza, Obchodná akadémia, F. Madvu 2 Ing. Marcela Tišťanová   1 x     AE
Rimavská Sobota, Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Mikszátha 1 Ing. Andrea Suchánková   1 x x   AE
Ružomberok, Spojená škola, Scota Viatora 8 Ing. Katarína Buknová   1 x x   AE
Senec, Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69 Mgr. Alena Balúchová   2 x x   AE
Senica, Súkromná stredná odborná škola podnikania, Hollého 1380 Ing. Katarína Kromerinská   1 x     AE
Sereď, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119 Mgr. Ľubica Štefáková   1 x x   AE
Sereď, Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5 Ing. Jana Mlynárová   1 x x   AE
Snina, Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23 Ing. Anna Buchlaková   1 x x   AE
Spišská Nová Ves, Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1 Ing. Alica Vitková   1 x x   AE
Sučany, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215 Mgr. Michal Libič   1 x x   AE
Svidník, Spojená škola, Centrálna 464 Ing. Zdena Kožlejová   1 x     AE
Svit, Stredná odborná škola polytechnická J. A. Baťu, Štefánikova 39 PhDr. Iveta Hájovská   1 x x   AE
Šahy, Gymnázium, Mládežnícka 22 RNDr. Alena Korcsoková   1 x x   AE
Štúrovo, Súkromná spojená škola, Sv.Štefana 36 Ing. Tünde Molnárová   1 x x   AE
Tisovec, Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836 Ing. Ladislav Čajko   1 x x   AE
Tisovec, Stredná odborná škola, Jesenského 903 Ing. Iveta Ganajová  1 x     PvCR II
Topoľčany, Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609 Ing. Mária Urminská   1       AE
Trebišov, Obchodná akadémia, Komenského 3425/18 Ing. Beáta Andrášová   1 x x   AE
Trenčín, Dopravná akadémia, Školská 66 Ing. Miroslava Palovičová   1 x x   AE
Trenčín, Gymnázium Ľ. Štúra, 1. mája 2 Ing. Mária Tinková   1 x x   AE
Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1 Ing. Erika Senková   1 x x   AE
Trenčín, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24 Ing. Janka Mandincová   1 x x   AE
Trnava, Stredná priemyselná škola, Komenského 1 Ing. Jana Čechovičová   1 x     AE
Trnava, Stredná priemyselná škola, Komenského 1 Ing. Karin Chalányová   1 x     AE
Trnava, Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23 Ing. Lucia Duranová   1 x x   AE
Trnava, Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23 Ing. Zuzana Kudláčová   1 x x   AE
Trstená, Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278 Mgr. Boris Matušek   1 x x   AE
Tvrdošín, Spojená škola, Medvedzie 133/1 Ing. Eva Šurinová   1 x x x AE
Vrbové, Gymnázium J. B. Magina, Benovského 358/100 Mgr Zuzana Motyčková   1 x     AE
Zvolen, Stredná odborná škola technická, J. Švermu 1 Mgr. Valentína Kaljužna   1 x x   AE
Zvolen, Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94 Ing. Renáta Trnovcová   1 x x   AE
Žilina, Gymnázium bilingválne, T. Ružičku 3 Ing. Veronika Paurová   1 x x   AE
Žilina, Hotelová akadémia, Hlinská 31 Mgr. Denisa Abafiová  1 x     PvCR II
Žilina, Hotelová akadémia, Hlinská 31 Ing. Michaela Grofová   1   x   AE
Žilina, Hotelová akadémia, Hlinská 31 Ing. Michaela Grofová  1 x     PvCR II
Žilina, Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2 Ing. Martina Čelková   1 x x   AE
Žilina, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82 Ing. Katarína Némethová   1 x     PvCR II
Žilina, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská82 Ing. Miroslava Mičurová  1 x     PvCR II
Žilina, Súkromné gymnázium, Oravská 11 Ing. Emília Korenčiaková   1 x x   AE
Školy, ktoré budú mať 2. ročník Aplikovanej ekonómie
Škola Učiteľ Triedy JA Firma UEaP EvP
Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25 Ing. Lenka Mikolajová   1   x  
Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2 Ing. Martin Pagáč   1   x  
Bratislava, Galileo School, Hradská 85 Mgr. Roman Mikuš  1 x    
Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 Ing. Adriana Jurášková   1   x  
Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107 Ing. Lucia Šimičáková   1   x  
Bratislava, Spojená škola, Tokajícka 24 Ing. Agáta Danielovičová   1   x  
Handlová, Stredná odborná škola, Lipová 8 Ing. Ľubica Varsová   1   x  
Komárno, Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szaközöpiskola, Budovateľská 32 Ing. Zuzana Varga Podleiszek   1 x    
Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3 Ing. Kvetoslava Danková   1   x  
Košice, Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37 Ing. Eva Bérešová   1 x x  
Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 Mgr. Lýdia Cziriová   1   x  
Michalovce, Obchodná akadémia, Kapušianska 2 Ing. Jana Bodnárová   2   x  
Michalovce, SOŠ obchodu a služieb, Školská 4 Ing. Anna Kostrejová   1   x  
Michalovce, Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Tehliarska 2 Ing. Jozefína Javorská   1 x x  
Nové Zámky, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3 Ing. Henrieta Takácsová  1   x x
Pezinok, Obchodná akadémia, Myslenická 1 Ing. Martina Ančicová   1   x  
Prešov, Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24 Ing. Miroslav Vrabeľ   1 x x  
Revúca, Súkromná stredná odborná škola, Železničná 2 Ing. Kamila Sopko-Zimová   1   x  
Spišská Nová Ves, Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1 Ing. Alica Vitková   1   x x
Svidník, Spojená škola, Obchodná akadémia, Centrálna 464 Ing. Jana Drábová   1   x  
Topoľčany, Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609 Ing. Mária Urminská   1   x  
Trebišov, Obchodná akadémia, Komenského 3425/18 Ing. Beáta Andrášová   2 x x  
Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1 Ing. Erika Senková   1   x