Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2018/2019

Školy zaradené do programu JA Aplikovaná ekonómia a JA Podnikanie v cestovnom ruchu II v školskom roku 2018/2019

Školy sú zoradené podľa abecedy. Na niektorých školách sú vytvorené viaceré triedy JA Aplikovanej ekonómie, kde uvádzame meno učiteľa a tiež využívané moduly programu. Najskôr uvádzame školy zapojené do JA Aplikovaná ekonómia - 1. ročník a školy zapojené do programu JA Podnikanie v cestovnom ruchu II a úplne na spodku stránku školy zapojené do JA Aplikovaná ekonómi - 2. ročník.

Vysvetlivky uvádzaných skratiek:  *UEP=JA Učebnica ekonómie a podnikania, *EvP=JA Etika v podnikaní. *AE = JA Aplikovaná ekonómia, *PvCR II = JA Podnikanie v cestovnom ruchu II (JA Firma)
Pozrite si aj informácie o jednotlivých moduloch vzdelávacieho programu JA Aplikovaná ekonómia.

Aktualizácia k 7.9.2018, 13:46

Škola Učiteľ Triedy JA Firma JA UEaP JA EvP Program
Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25 Ing. Lenka Mikolajová   1 x     AE
Banská Bystrica, Spojená škola, SOŠ podnikania, Školská 7 Ing. Zdenka Valová   1 x     AE
Banská Bystrica, Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80 Ing. Soňa Jonaštíková  1 x     PvCR II
Banská Štiavnica, SOŠ služieb a lesníctva, Kolpašská 9 Ing. Renáta Krištoffová  1 x     PvCR II
Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2 Ing. Martin Pagáč   1 x     AE
Bratislava, Galileo School, Hradská 85 PhDr. Ivana Klimová   1 x x   AE
Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 Ing. Adriana Jurášková   1 x     AE
Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107 Ing. Lucia Šimičáková   1 x     AE
Bratislava, Spojená škola, Tokajícka 24 Ing. Agáta Danielovičová   1 x     AE
Bratislava, Spojená škola, Tokajícka 24 Ing. Júlia Fekiačová   1 x     AE
Bratislava, Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20 RNDr. Magdaléna Hessková  1 x     PvCR II
Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16 Ing. Mariana Veličová   1 x     AE
Bratislava, Súkromná športová stredná odborná škola, M.C.Sklodowskej 1 Mgr. Kristína Valášková   2 x     AE
Bratislava, ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunaská 13 Ing. Margita Bitterová   1 x x   AE
Bratislava 4, Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím, Mokrohájska 1 Ing. Eva Bistáková   1 x     AE
Brezno, Obchodná akadémia, Malinovského 1 Ing. Iveta Aschenbrierová   1 x x   AE
Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2 Mgr. Adriana Vančová   1 x x   AE
Dubnica nad Váhom, Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1 Ing. Michal Jančo   1 x     AE
Dvory nad Žitavou, Stredná odborná škola, Hlavné námestie 2 Ing. Slávka Kollárová   1 x x   AE
Handlová, Stredná odborná škola, Lipová 8 Ing. Ľubica Varsová   1 x     AE
Hnúšťa, Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431 PhDr. Blažena Hrušková   1 x x   AE
Holíč, Stredná odborná škola, Nám. sv. Martina 5 Ing. Petra Liščáková  1 x     PvCR II
Komárno, Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szaközöpiskola, Budovateľská 32 Ing. Zuzana Varga Podleiszek   1   x   AE
Košice, Gymnázium, Alejová 1 Mgr. Zuzana Dolhyová   1 x x   AE
Košice, Gymnázium, Opatovská cesta 7 Ing. Júlia Lukáčová   1 x x   AE
Košice, Gymnázium, Park mládeže 5 Ing. Albín Sakal   1 x x x AE
Košice, Gymnázium, Poštová 9 Mgr. Eva Wolfová PhD. 1 x x   AE
Košice, Gymnázium, Šrobárova 1 Mgr. Ingrid Melichová   1 x     AE
Košice, Gymnázium, Trebišovská 12 Mgr. Jana Vodarčíková   1 x x   AE
Košice, Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1 Ing. Ľudmila Olšinárová   1 x x   AE
Košice, Gymnázium sv. košických mučeníkov, Čordákova 50 Mgr. Marcela Martončíkova   1 x     AE
Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3 Ing. Kvetoslava Danková   1 x x x AE
Košice, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1 Ing. Dagmar Grancová   1 x x   AE
Košice, Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37 Ing. Eva Bérešová   1 x x   AE
Košice, Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37 Mgr. Dominika Keruľ-Kmecová  1 x     PvCR II
Krupina, Stredná odborná škola obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8 Ing. Mária Šumichrastová  1 x     PvCR II
Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 Mgr. Lýdia Cziriová   1 x     AE
Levice, Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7 Ing. Anna Fraschová   1 x x   AE
Levice, Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36 Ing. Silvia Fortunová   1 x x   AE
Levice, Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Fr. Hečku 25 Ing. Monika Ivanovová   1 x x   AE
Lipany, Gymnázium, Komenského 13 Mgr. Ľubica Tomková   1 x     AE
Liptovský Mikuláš, Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669 Ing. Vlasta Nahálková   1 x     AE
Martin, Obchodná akadémia, Bernolákova 2 Ing. Lýdia Juricová   1 x x   AE
Martin - Priekopa, Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2 Ing. Daniela Hamranová   1 x     AE
Michalovce, Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1 Mgr. Tomáš Palovčák   1 x     AE
Michalovce, Obchodná akadémia, Kapušianska 2 Ing. Jana Bodnárová   2 x     AE
Michalovce, SOŠ obchodu a služieb, Školská 4 Ing. Ivana Buršáková   1 x     AE
Michalovce, SOŠ obchodu a služieb, Školská 4 Ing. Anna Kostrejová   1 x     AE
Michalovce, Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Tehliarska 2 Ing. Jozefína Javorská   1 x     AE
Modra, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3 Ing Ida Matuškovičová   1 x x   AE
Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 Ing. Iveta Bodnárová   1 x x   AE
Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 Ing. Ivona Korčušková  1 x x   PvCR II
Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 Ing. Erika Šušková   1 x x   AE
Nitra, Stredná odborná škola, Cintorínska 4 Ing. Jozefína Bánovská   1 x x   AE
Nitra, Súkromná spojená škola, elokované pracovisko - o.z. Súkromná obchodná akadémia, Štúrova 22 Ing. Monika Laurová   1 x x   AE
Nitra, Súkromná stredná odborná škola Animus, Levická cesta 40 Ing. Tatiana Oravcová MBA 1 x x   AE
Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80 Ing. Luciana Hudcovicová   1 x x   AE
Nové Mesto nad váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80 Ing. Elena Taranová   1 x x   AE
0 0 0 x x x AE
Nové Zámky, Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61 Ing. Mgr. Gabriela Rogozánová   1 x     AE
Partizánske, Stredná odborná škola, Námestie SNP 5 Ing. Jana Hamarová  1 x x   PvCR II
Partizánske, Stredná odborná škola, Námestie SNP 5 Ing. Ingrid Rigáňová   2 x x   AE
Pezinok, Obchodná akadémia, Myslenická 1 Ing. Martina Ančicová   1 x     AE
Piešťany, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28 Ing. Anetta Babulicová   1 x x   AE
Piešťany, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2 Ing. Beata Ďuračková   1 x x   AE
Poprad, Obchodná akadémia, Murgašova 94 Ing. Katarína Gajdošová  1 x     PvCR II
Poprad, Obchodná akadémia, Murgašova 94 Ing. Tatiana Hadbavná   1 x x   AE
Poprad, Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828 Ing. Anna Schaleková   1 x x   AE
Poprad, Súkromná stredná odborná škola, Ul.29.augusta 4812 Ing. Jana Marcinová   1 x x   AE
Považská Bystrica, Gymnázium, Školská 234/8 RNDr. Silvia Závadská   2 x x   AE
Prešov, Evanjelická spojená škola, org. zložka Evanjelické kolegiálne gymnázium, Námestie legionárov 3 Mgr. Anna Demčáková   1 x x   AE
Prešov, Gymnázium, Konštantínova 2 Mgr. Vladimír Salák   2 x x   AE
Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 Ing. Daniela Bučková   1 x x   AE
Prešov, Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24 Ing. Miroslav Vrabeľ   1   x   AE
Prievidza, Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16 Ing. Marcela Škopcová   1 x x   AE
Prievidza, Obchodná akadémia, F. Madvu 2 Ing. Marcela Tišťanová   1 x     AE
Revúca, Súkromná stredná odborná škola, Železničná 2 Ing. Kamila Sopko-Zimová   1 x     AE
Ružomberok, Spojená škola, Scota Viatora 8 Ing. Katarína Buknová   1 x x   AE
Senica, Súkromná stredná odborná škola podnikania, Hollého 1380 Mgr. Albína Moskáľová   2   x   AE
Sereď, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119 Mgr. Ľubica Štefáková   1 x x   AE
Sereď, Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5 Ing. Jana Mlynárová   1 x x   AE
Snina, Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23 Ing. Anna Buchlaková   1 x x   AE
Spišská Nová Ves, Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1 Ing. Alica Vitková   1 x x   AE
Sučany, Bilingválne gymnázium Milan Hodžu, Komenského 215 Ing. Zuzana Štefáneková   1 x x   AE
Svidník, Spojená škola, Obchodná akadémia, Centrálna 464 Ing. Jana Drábová   1 x     AE
Svit, Stredná odborná škola, Štefánikova 39 PhDr. Iveta Hájovská   1 x x   AE
Štúrovo, Súkromná Spojená škola, Sv.Štefana 36 Ing. Tünde Molnárová   1 x x   AE
Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836 Ing. Laco Čajko   1 x x   AE
Tisovec, Stredná odborná škola, Jesenského 903 Ing. Iveta Ganajová  1 x     PvCR II
Topoľčany, Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609 Ing. Mária Urminská   1 x     AE
Trebišov, Obchodná akadémia, Komenského 3425/18 Ing. Beáta Andrášová   2 x x   AE
Trenčín, Dopravná akadémia, Školská 66 Ing. Miroslava Palovičová   1 x     AE
Trenčín, Gymnázium Ľ. Štúra, 1.mája 2 Ing. Mária Tinková   1 x x   AE
Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1 Ing. Erika Senková   1 x x   AE
Trenčín, Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Palackého 4 Mgr. Katarína Šašinková   1 x x   AE
Trenčín, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24 Ing. Zuzana Gloneková   1 x x   AE
Trenčín, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24 Ing. Janka Mandincová   1 x x   AE
Trnava, Stredná priemyselná škola, Komenského 1 Ing. Jana Čechovičová   1 x     AE
Trnava, Stredná priemyselná škola, Komenského 1 Ing. Karin Chalányová   1 x     AE
Trnava, Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23 Ing. Lucia Duranová   1 x x   AE
Trnava, Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23 Ing. Zuzana Kudláčová   1 x x   AE
Tvrdošín, Spojená škola, Medvedzie 133/1 Ing. Jana Dreveňáková   1 x     AE
Vrbové, Gymnázium J.B. Magina, Beňovského 358/100 Mgr. Zuzana Motyčková   1 x     AE
Zvolen, Stredná odborná škola technická, J.Švermu 1 Mgr. Valenína Kaljužna   1 x x   AE
Zvolen, Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94 Ing. Renáta Trnovcová   1 x x   AE
Žilina, Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2 Ing. Jana Kostolná   1 x x   AE
Žilina, Hotelová akadémia, Hlinská 31 Mgr. Denisa Abafiová  1 x x   PvCR II
Žilina, Hotelová akadémia, Hlinská 31 Ing. Michaela Grofová  1 x x   PvCR II
Žilina, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82 Ing. Miroslava Mičurová  1 x     PvCR II
Žilina, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82 Ing. Katarína Némethová   1 x     PvCR II
Žilina, Súkromné gymnázium, Oravská 11 Ing. Emília Korenčiaková   1 x x   AE
Školy, ktoré majú 2. ročník JA Aplikovanej ekonómie
Škola Učiteľ Triedy JA Firma JA UEaP JA EvP Program
Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25 Ing. Lenka Mikolajová   1   x   AE
Bratislava, Evanjelické gymnázium, Vranovská 2 Ing. Martin Pagáč   1   x   AE
Bratislava, Galileo School, Hradská 85 PhDr. Ivana Klimová   1 x     AE
Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 Ing. Adriana Jurášková   1   x   AE
Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107 Ing. Lucia Šimičáková   1   x   AE
Bratislava, Spojená škola, Tokajícka 24 Ing. Agáta Danielovičová   1   x   AE
Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701 Ing. Erika Padychová   1   x   AE
Komárno, Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakkozépiskola, Budovateľská 32 Ing. Ida Szabóová   1 x     AE
Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3 Ing. Kvetoslava Danková   1   x   AE
Košice, SSOŠE Tercium, Palackého 14 Ing. Katarína Šeboková   1   x   AE
Košice, Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37 Ing. Eva Puskásová   1   x   AE
Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 Ing. Mária Hauliková   1   x   AE
Michalovce, Obchodná akadémia, Kapušianska 2 Ing. Jana Bodnárová   1   x   AE
Nové Zámky, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3 Ing. Henrieta Takácsová   2     x AE
Pezinok, Obchodná akadémia, Myslenická 1 Ing. Martina Ančicová   1   x   AE
Piešťany, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28 Ing. Anna Drahovská   1   x x AE
Prešov, Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24 Ing. Miroslav Vrabeľ   1 x x   AE
Revúca, Súkromná stredná odborná škola, Železničná 2 Ing. Kamila Sopko-Zimová   1   x   AE
Spišská Nová Ves, Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1 Ing. Alica Vitková   1   x x AE
Topoľčany, Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609 Ing. Mária Urminská   1   x   AE
Trebišov, Obchodná akadémia, Komenského 3425/18 Ing. Beáta Andrášová   1   x   AE
Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1 Ing. Erika Senková   1   x   AE