Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Tvoj svet, tvoje podnikanie

Popremýšľajte nad možnosťami podnikateľov. Dokážu zarábať peniaze, dokážu vytvárať pracovné miesta - a dokážu predložiť možnosti riešenia niektorých spoločenských a environmentálnych problémov, ktorým čelíme. Podnikatelia sú tí, ktorí menia svet.

Cieľom Aplikovanej ekonómie je inšpirovať mladých ľudí, aby sa stali takými podnikateľmi, akých naša spoločnosť stále viac potrebuje: kreatívni, dynamickí a odhodlaní meniť tento svet k lepšiemu.

Video a príručka pre učiteľov/konzultantov sú výsledkom spolupráce a partnerstva medzi Junior Achievement - Young Enterprise Europe (teraz len JA Europe) a Európskou komisiou. Dúfame, že v učiteľoch i študentoch, ktorých učia zapália iskru predstavivosti a pomôžu im naplniť ich potenciál podnikateľov odhodlaných presadzovať zlepšenie spoločenského a životného prostredia.