Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2023/2024

Školy prihlásené do programu Aplikovaná ekonómia pre školský rok 2023/2024

Na niektorých školách sú vytvorené viaceré triedy Aplikovanej ekonómie, kde uvádzame meno učiteľa a tiež využívané moduly programu. Najskôr uvádzame školy zapojené do Aplikovaná ekonómia - 1. ročník a úplne na spodku stránky školy zapojené do Aplikovanej ekonómi - 2. ročník.

Vysvetlivky uvádzaných skratiek:  *UEP = Učebnica ekonómie a podnikania, *EvP = Etika v podnikaní.
Pozrite si aj informácie o jednotlivých moduloch vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia.

Školy, ktoré majú 1. ročník Aplikovanej ekonómie

Školy sú zoradené abecedne podľa mesta školy. Posledná aktualizácia: 23. 10. 2023 16:01

Škola Učiteľ Triedy Firma UEP EvP
Banská Bystrica, Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha, Tajovského 25 Ing. Zdenka Biloveská  1 x    
Banská Bystrica, Spojená škola, SOŠ podnikania, Školská 7 Ing. Zdenka Valová  1 x    
Banská Bystrica, Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80 Ing. Soňa Jonaštíková  1 x    
Banská Štiavnica, Gymnázium Andreja Kmeťa, Kolpašská 1738/9 Ing. Mgr. Silvia Debnárová  1 x x  
Bardejov, Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3 Mgr. Antónia Gracová  1 x    
Bratislava, 1. súkromné gymnázium, Bajkalská 20 Mgr. Lukáš Petrík  1 x x  
Bratislava, Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Haanova 28 PaedDr. Roman Baranovič  1 x    
Bratislava, Cambridge International School, Úprkova 3 PaedDr. Lenka Urblíková, Phd. 1 x    
Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2 Mgr. Ing. Martin Pagáč  2 x    
Bratislava, Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A Mgr. Mária Gogorová  1 x    
Bratislava, Obchodná akadémia, Dudova 4 Ing. Barbora Jergová  2 x    
Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 Ing. Adriana Jurášková  1 x    
Bratislava, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7 Mgr. Miroslava Verešvárska  2 x x  
Bratislava, Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20 RNDr. Magdaléna Hessková  1 x x x
Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16 Ing. Mariana Veličová  1 x x  
Bratislava, STU Ústav manažmentu, Vazovova 5 Ing. Ivan Katrenčík, PhD. 4 x    
Bratislava, STU Ústav manažmentu, Vazovova 5 doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD. 0 x x  
Bratislava, Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7 Mgr. Juraj Poljovka  1 x x  
Bratislava, ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13 Ing. Margita Bitterová  0 x x  
Bratislava, ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13 Ing. Anikó Barcziová  1 x x  
Brezno, Obchodná akadémia, Malinovského 1 Ing. Slávka Mareková  1 x x  
Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2 Mgr. Katarína Šašinková  1 x    
Dubnica nad Váhom, Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1 Ing. Miriam Vlková  1 x    
Galanta, Súkromné bilingválne gymnázium, Hodská 10 Ing. Jozef Vince  1 x    
Handlová, Stredná odborná škola, Lipová 8 Ing. Jana Bojová  1 x    
Holíč, Spojená škola, Nám. sv. Martina 5 Ing. Petra Liščáková  1   x  
Komárno, Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32 Ing. Zuzana Varga Podleiszek  1 x x  
Košice, Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Škultétyho 10 Mgr. Mária Podubinská  1 x x  
Košice, Evanjelické gymnázium J.A. Komenského, Škultétyho 10 Mgr. Jana Šrenkelová  0 x x  
Košice, Gymnázium, Alejová 1 Mgr. Zuzana Dolhyová  1 x    
Košice, Gymnázium, Opatovská cesta 7 Mgr. Jana Sidorová  1 x x  
Košice, Gymnázium, Park mládeže 5 Ing. Mariana Durániková  1 x x  
Košice, Gymnázium, Poštová 9 Mgr. Eva Wolfová, PhD. 2 x x  
Košice, Gymnázium, Šrobárova 1 Mgr. Marek Zvirinský, PhD. 2 x x  
Košice, Gymnázium, Trebišovská 12 PaedDr. Gabriela Bednáriková  1 x x  
Košice, Gymnázium, Trebišovská 12 Mgr. Jana Vodarčíková  1 x x  
Košice, Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1 Ing. Ľudmila Olšinárová  1   x  
Košice, Gymnázium sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50 Mgr. Marcela Martončíková  1 x    
Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3 Ing. Kvetoslava Danková  1 x x x
Košice, Hotelová akadémia, Južná trieda 10 PaedDr. Stanislav Petričko  1 x x  
Košice, Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Grešákova 1 Ing. Tímea Dulinová  1 x x  
Košice, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1 Ing. Dagmar Grancová  1 x x  
Košice, Stredná športová škola, Trieda SNP 104 PaedDr. Lenka Dušičková  1 x x x
Košice, Súkromná SOŠ ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA, Tajovského 15 Ing. Katarína Šeböková  2 x    
Košice, Súkromná stredná odborná škola ekonomicko-technická, Postupimská 37 PhDr. Marcel Leško  1 x    
Košice, Súkromná stredná športová škola, Užhorodská 39 Mgr. Renáta Tkáčová, PhD., MBA 1   x  
Košice, Súkromné gymnázium, Katkin park 2 Mgr. Pavol Holovka  2 x    
Kráľovský Chlmec, Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18 Mgr Bernadeta Oláhová  1 x    
Krupina, Gymnázium Andreja Sládkoviča, M.R. Štefánika 8 Mgr. Oľga Gajdošíková  1 x x  
Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 Ing. Mária Hauliková  1 x x  
Levice, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18 Ing. Monika Ivanovová  1 x x  
Levice, Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7 Ing. Mária Bajúzová  1 x x  
Levice, Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7 Ing. Pavel Ganecz  1 x x  
Lipany, Gymnázium, Komenského 13 Mgr. Zuzana Dudová  1 x    
Liptovský Mikuláš, Evanjelická spojená škola, Komenského 10 Ing. Stanislava Sochorová  2 x x  
Liptovský Mikuláš, Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804 Mgr. Veronika Hrnčiarová  1 x x  
Liptovský Mikuláš, Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804 Ing. Renata Lenková  1 x    
Liptovský Mikuláš, Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669 Ing. Marianna Halušková  1 x x  
Martin, Spojená škola, Československej armády 24 Ing. Mária Calíková, PhD. 1 x x  
Michalovce, Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1 Mgr. Tomáš Palovčák  2 x x  
Michalovce, Obchodná akadémia, Kapušianska 2 Ing. Jana Bodnárová  1 x    
Michalovce, Stredná odborná škola svätého Cyrila a Metoda, Tehliarska 2 PhDr. Alena Lechmanová  1 x    
Modra, Stredná vinársko-ovocinárska škola, Kostolná 3 Ing. Ida Matuškovičová  1 x x  
Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 Ing.Mgr. Anna Bránická  1 x x  
Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 Ing. Lucia Medvecká  1 x x  
Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 Ing. Erika Šušková  1 x x  
Námestovo, Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanická osada 2178 Ing. Mária Lofajová  1 x x  
Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Ľubomíra Kulháňová  1 x    
Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Silvia Leštinská  1 x    
Nitra, Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska  4 Ing. Jozefína Bánovská  1 x x  
Nitra, Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14 Mgr. Andrea Servanská  1   x  
Nitra, Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechniká, Fraňa Kráľa 20 Ing. Anna Tarková  1 x    
Nitra, Súkromná spojená škola, Elokované pracovisko Nitra, Štúrova 22 Ing. Kristína Schronková  1 x    
Nitra, Súkromná stredná odborná škola Animus, Akademická 4 Ing. Tatiana Oravcová, MBA 1 x x x
Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80 Ing. Dana Hradileková  1 x x  
Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80 Ing. Elena Taranová  1 x x  
Nové Zámky, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3 Ing. Henrieta Takácsová  2 x x  
Partizánske, Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5 Ing. Ingrid Rigáňová  1 x x  
Pezinok, Obchodná akadémia, Myslenická 1 Ing. Martina Ančicová  1 x    
Piešťany, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2 Ing. Beata Ďuračková  1 x    
Poprad, Gymnázium, Kukučínova 4239/1 Ing. Mgr. Iveta Šatanková  1 x x  
Poprad, Obchodná akadémia, Murgašova 94 Ing. Tatiana Hadbavná  1 x x  
Poprad, Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828 Ing. Marta Tkáčová  1 x    
Poprad, Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16 Ing. Beáta Adamková  1   x  
Poprad, Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16 Ing. Andrea Trgiňová  0   x  
Poprad, Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812 Ing. Jana Marcinová  1 x x  
Poprad, Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812 Ing. Michaela Uhlárová  1 x x  
Považská Bystrica, Gymnázium, Školská 234/8 RNDr. Silvia Závadská  1 x x  
Prešov, Evanjelické kolegiálne gymnázium, Námestie legionárov 3 Mgr. Anna Demčáková  1 x    
Prešov, Gymnázium, Konštantínova 2 Mgr. Vladimír Salák  1 x x  
Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 RNDr. Zuzana Mackovjaková  1 x x  
Prešov, Spojená škola, Masarykova 24 Ing. Miroslav Vrabeľ  1 x    
Prešov, Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Duklianska 2 Mgr. Ingrid Srvátková  0 x    
Prešov, Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov, Duklianska 2 PhDr. Dana Maťašová  1 x    
Prievidza, Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16 Ing. Marcela Škopcová  1 x x  
Prievidza, Obchodná akadémia, F. Madvu 2 Ing. Marcela Tišťanová  1 x    
Púchov, Spojená škola, I. Krasku 491 Ing. Mariana Jašeková  1 x    
Revúca, Gymnázium Martina Kukučína, Clementisova 1166 Ing. Ladislav Čajko  1 x x  
Ružomberok, Spojená škola, Scota Viatora 8 Ing. Katarína Buknová  1 x x  
Sečovce, Spojená škola, Kollárova 17 PaedDr. Andrea Popovičová, MBA 1 x x  
Senec, Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69 Mgr. Alena Balúchová  1 x x  
Senica, Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5 Mgr. Katarína Mičová, MBA 1 x    
Sereď, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119 Mgr. Ľubica Štefáková  2 x x  
Sereď, Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5 Ing. Jana Mlynárová  1 x x  
Skalica, Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29 Ing. Katarína Korčáková  1 x    
Skalica, Súkromná stredná odborná škola VIA HUMANA, Kráľovská 386/11 Mgr. Hana Vávrová  1 x    
Snina, Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059 PhDr. Jarmila Kuriljuková  1 x    
Spišská Nová  Ves, Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1 Ing. Alica Vitková  1 x    
Sučany, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215 Mgr. Michal Libič  1 x    
Svidník, Spojená škola, Centrálna 464 Ing. Zdenka Kožlejová  1 x   x
Šahy, Gymnázium, Mládežnícka 22 Mgr. Kristína Zvarová  1 x x  
Štúrovo, Súkromná spojená škola, Sv. Štefana 36 Ing. Mgr. Tünde Molnárová  1 x x  
Šurany, Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7 Ing. Sylvia Suchanová  1 x    
Šurany, Obchodná akadémia, Nám. Hrdinov 7 Mgr. Andrea Šumová  2 x    
Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836/3 Mgr. Martina Paľová  1 x    
Tisovec, Stredná odborná škola, Jesenského 903 Ing. Iveta Ganajová  1 x x  
Topoľčany, Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609 Ing. Mária Urminská  1 x    
Trebišov, Obchodná akadémia, Komenského 3425/18 Ing. Beáta Andrášová  1 x x  
Trebišov, Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12 Mgr. Dominika Olejníková  1 x x  
Trenčín, Gymnázium, 1.mája 2 Ing. Mária Tinková  1 x x  
Trenčín, Obchdoná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1 Ing. Erika Senková  1 x x  
Trenčín, Stredná odborná škola dopravná, Školská 66 Ing. Miroslava Palovičová  1 x x  
Trenčín, Stredná odborná škola dopravná, Školská 66 Ing. Miroslava Šicková  1 x x  
Trenčín, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24 Ing. Janka Mandincová  1 x x  
Trenčín, Stredná športová škola, Kožušnícka 2 Ing. Henrieta Nemčovičová  1 x    
Trnava, Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23 Ing. Lucia Duranová  1 x x  
Trnava, Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1 Ing. Jana Čechovičová  2 x    
Trnava, Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Limbová 3 Ing. Lucia Remišová  1 x    
Veľké Kapušany, Gymnázium - Gimnázium, Fábryho 1 Ing. Renáta Szerbin  2 x    
Veľký Krtíš, Gymnázium A. H. Škultétyho, Školská 21 Ing. Marta Šurková  2 x x  
Vrbové, Gymnázium J.B. Magina, Benovského 358/100 Mgr. Zuzana Motyčková  2 x    
Zlaté Moravce, Stredná odborná škola obchodu a služieb, SNP 5 Ing. Gabriela Ondrejmišková  1 x x  
Zvolen, Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94 Ing. Renáta Trnovcová  1 x x  
Žilina, Hotelová akadémia, Hlinská 31 Ing. Michaela Grofová  1 x    
Žilina, Obchodná akadémia, Veľká okružná 32 Ing. Michaela Kostolná  1 x    
Žilina, Obchodná akadémia, Veľká okružná 32 Ing. Lenka Synáková  1 x    
Žilina, Stredná odborná škola, Rosinská 3126/2 Ing. Martina Čelková  1 x x  
Žilina, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82 Ing. Miroslava Mičurová  1 x x  
Žilina, Súkromné gymnázium, Oravská 11 Ing. Simona Amrichová  1 x x  
Žilina, Súkromné gymnázium, Oravská 11 Mgr. Lucia Žiačková  0 x x  
Školy, ktoré majú 2. ročník Aplikovanej ekonómie

Školy sú zoradené abecedne podľa mesta školy. Posledná aktualizácia: 20. 10. 2023 11:04

Škola Učiteľ Triedy Firma UEaP EvP
Banská Bystrica, Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha, Tajovského 25 Ing. Zdenka Biloveská  1   x  
Banská Bystrica, Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80 Ing. Soňa Jonaštíková  1   x x
Bardejov, Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3 Mgr. Antónia Gracová  1     x
Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107 Ing. Jana Hartonová  1   x  
Bratislava, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7 Mgr. Miroslava Verešvárska  1 x    
Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701 Ing. Erika Padychová  1   x  
Handlová, Stredná odborná škola, Lipová 8 Ing. Eva Turzová  1   x  
Holíč, Spojená škola, Nám. sv. Martina 5 Ing. Petra Liščáková  1 x    
Košice, Gymnázium, Alejová 1 Mgr. Zuzana Dolhyová  1   x x
Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3 Ing. Kvetoslava Danková  1   x x
Košice, Stredná športová škola, Trieda SNP 104 PaedDr. Lenka Dušičková  1   x  
Košice, Súkromná SOŠ ekonomická Košická akadémia, Tajovského 15 Ing. Katarína Šeböková  1   x  
Košice, Súkromná stredná odborná škola ekonomicko-technická, Postupimská 37 Mgr. Marcel Leško, PhDr. 1   x  
Kráľovský Chlmec, Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18 Mgr. Bernadeta Oláhová  1   x  
Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 Ing. Mária Hauliková  1   x  
Michalovce, Obchodná akadémia, Kapušianska 2 Ing. Jana Bodnárová  1   x  
Michalovce, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4 Ing. Anna Kostrejová  1   x  
Nové Zámky, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3 Ing. Henrieta Takácsová  1     x
Pezinok, Obchodná akadémia, Myslenická 1 Ing. Martina Ančicová  1   x  
Poprad, Stredná športová škola, Francisciho 910/8 Ing. Beáta Adamková  1 x    
Poprad, Stredná športová škola, Francisciho 910/8 Ing. Andrea Trgiňová  1 x    
Prešov, Spojená škola, Masarykova 24 Ing. Miroslav Vrabeľ  1   x  
Senec, Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69 Mgr. Alena Balúchová  1   x  
Spišská Nová Ves, Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1 Ing. Miriam Hasajová  1   x  
Svidník, Spojená škola, Centrálna 464 Ing. Zuzana Bilá  1   x  
Svidník, Spojená škola, Centrálna 464 Ing. Zdenka Kožlejová  1   x  
Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836/3 Mgr. Martina Paľová  1   x  
Topoľčany, Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609 Ing. Mária Urminská  1   x  
Trebišov, Obchodná akadémia, Komenského 3425/18 Ing. Beáta Andrášová  1   x x
Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1 Ing. Erika Senková  1   x  
Trenčín, Stredná športová škola, Kožušnícka 2 Ing. Henrieta Nemčovičová  1   x x