Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2012/2013

Školy zaradené do programu Aplikovaná ekonómia v školskom roku 2012/2013

Školy sú zoradené abecedne podľa mesta. Na niektorých školách sú vytvorené viaceré triedy Aplikovanej ekonómie, kde uvádzame meno učiteľa a tiež využívané moduly programu.

Vysvetlivky uvádzaných skratiek: *STUCO=študentská spoločnosť, *EWB=Entreprise without Borders (Podnikanie bez hraníc), *OLU=Online učebnica, *GEP=Globálny etický program - Etika v podnikaní, * BiA=Banky v akcii, *MESE/Titan=Manažéske a ekonomické simulačné cvičenia.

1. ROČNÍK APLIKOVANEJ EKONÓMIE
Škola     Adresa Mesto Titul Meno Piezvisko učiteľa STUCO EWB OLU GEP BiA MESE
Stredná odborná škola Farská 7 Bánovce nad Bebravou Ing. Katarína Mikušová x   x      
Obchodná akadémia Tajovského 25 Banská Bystrica Ing. Zdenka Biloveská x          
Stredná odborná škola Školská 5 Banská Bystrica Ing. Taťana Belašičová x          
Spojená škola, org. zl. Stredná odborná škola Školská 7 Banská Bystrica Ing. Zdenka Valová x          
Stredná odborná škola Školská 5 Banská Bystrica Ing. Mária Zlatá x          
Športové gymnázium Trieda SNP 54 Banská Bystrica Mgr. Dušan Snopko x   x      
Obchodná akadémia Nevädzová 3 Bratislava Ing. Ružena Oczvirková x x x   x  
Súkromné gymnázium Galileo School Dudvážska 6 Bratislava Ing. Mgr. Matej Kubeš     x      
ZŠ a Gymnázium s VJM Dunajská 13 Bratislava Ing. Margita Bitterová x x x x   x
Stredná odborná škola drevárska Pavlovičova 3 Bratislava Ing. Agáta Danielovičová x          
Stredná priemyselná škola elektrotechnická Hálova 16 Bratislava Ing. Mariana Veličová x          
SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutí, Koceľova 26  Bratislava  Mgr.  Agata  Čermáková         
Obchodná akadémia Malinovského 1 Brezno Ing. Iveta Aschenbrierová x   x      
Spojená škola, org. zl. Stredná odborná škola podnikania Laskomerského 3 Brezno Ing. Eva Maculová x   x      
Súkromná stredná odborná škola S. Sakalovej 1300 Bytča Ing. Beáta Latková x   x      
Obchodná akadémia D. M. Janotu 17. novembra 2701 Čadca Ing. Lenka Juračková x          
Obchodná akadémia Radlinského 1725/55 Dolný Kubín Ing. Alena Zelinová x       x  
Stredná odborná škola Štúrova 1388/23A Dubnica nad Váhom Ing. Jana Faltejsková x   x     x
Stredná priemyselná škola Obrancov mieru 343/1 Dubnica nad Váhom Ing. Michal Jančo x       x  
Gymnázium Školská 2 Dubnica nad Váhom Mgr. Andrea Kvorková x   x      
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola Gyulu Szabóa 21 Dunajská Streda Ing. Ágota Lelkes x          
Stredná odborná škola Hlavné námestie 2 Dvory nad Žitavou Ing. Slávka Kollárová x   x      
Gymnázium SNP 1 Gelnica Mgr. Renáta Faguľová x   x      
Gymnázium Mateja Hrebendu Hlavná 431 Hnúšťa PhDr. Blažena Hrušková x   x      
Stredná odborná škola technická Družstevná 1737 Humenné Ing. Mgr. Mária Burdová x   x      
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského Zbrojničná 3 Košice Ing. Kvetoslava Danková x   x x x x
Súkromná stredná odborná škola Postupimská 37 Košice Ing. Eva Puskásová            
Súkromná stredná odborná škola ekonomická Tercium Lermontovova 1 Košice Ing. Beáta Kapitánová x          
Gymnázium Trebišovská 12 Košice Ing. Mária Kovaříková x x x   x x
Gymnázium Opatovská 7 Košice Ing. Júlia Lukáčová x   x     x
Stredná priemyselná škola elektrotechnická Komenského 44 Košice Ing. Marta Greňová x          
Škola úžitkového výtvarníctva Jakobyho 15 Košice Ing. Radek Jakoby x          
Súkromné gymnázium Katkin park Katkin park 2 Košice Mgr. Veronika Temkovitzová x          
Stredná priemyselná škola Komenského 2 Košice Ing. Carmen Sabolová x   x      
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická Lermontovova 1 Košice Ing. Dagmar Grancová x x x      
Spojená škola Nábrežná 1325 Kysucké Nové Mesto Ing. Monika Rolková x   x      
Obchodná akadémia Ul. Kálmána Kittenbergera 2 Levice Ing. Mária Hauliková x   x     x
Stredná odborná škola Ul. sv. Michala 36 Levice Ing. Silvia Fortunová x   x      
Stredná odborná škola Pod amfiteátrom 7 Levice Ing. Anna Fraschová x   x      
Súkromná stredná odborná škola Animus Janka Jesenského 41 Levice Ing. Jana Hollá x   x      
Stredná priemyselná škola  Františka Hečku 25  Levice  Ing.   Monika   Ivanovová       
Stredná priemyselná škola  Františka Hečku 25  Levice  Ing.  Eva  Mizeráková       
Gymnázium Komenského 13 Lipany Mgr. Ľubica Tomková x          
Stredná odborná škola polytechnická Demänovská cesta 669 Liptovský Mikuláš Ing. Anna Zubeková x   x      
Spojená škola, org. zl. Stredná odborná škola podnikania Červenej armády 25 Martin Ing. Dušan Považan x   x      
Obchodná akadémia Kapušianska 2 Michalovce Ing. Jana Bodnárová            
Gymnázium Pavla Horova Masarykova 1 Michalovce Mgr. Juraj Štunda x x x      
Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda  Tehliarska 2  Michalovce  Ing.  Jozefína  Javorská           
Stredna odborná škola vinársko-ovocinárska Kostolná 3 Modra Ing. Ida Matuškovičová x   x      
Stredná odborná škola Hattalova 968/33 Námestovo Ing. Erika Šušková x   x   x  
Spojená škola Slanická osada Námestovo Ing. Mária Košútová x   x      
Spojená škola Slanická osada Námestovo Ing. Anna Kozáková x   x      
Súkromná stredná odborná škola podnikania EDUCO Slanická osada Námestovo Ing. Mária Líšková x   x      
Súkromná stredná odborná škola Animus Levická cesta 40 Nitra Mgr. Ivana Ďuriníková x          
Stredná odborná škola Cintorínska 4 Nitra Ing. Denisa Petráková x   x      
Spojená škola Rastislavova 332 Nováky Mgr. Gertrúda Kytková x   x     x
Stredná odborná škola Piešťanská 2262/80 Nové Mesto nad Váhom Ing. Jana Pomajbová x   x      
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zdravotnícka 3 Nové Zámky Ing. Henrieta Takácsová x   x      
Stredná odborná škola - Szakközépiskola Nitrianska cesta 61 Nové Zámky Ing. Gabriela Rogozánová x          
Spojená škola, org. zl. Obchodná akadémia Námestie SNP 5 Partizánske Ing. Fatima Blažeková x   x   x x
Spojená škola, org. zl. Obchodná akadémia Námestie SNP 5 Partizánske Ing. Ingrid Rigáňová x   x   x x
Stredná odborná škola obchodu a služieb Mojmírova 99/28 Piešťany Ing. Anetta Babulicová x x        
Stredná odborná škola obchodu a služieb Mojmírova 99/28 Piešťany Ing. Anna Drahovská x x        
Stredná priemyselná škola Mnoheľova 828 Poprad Ing. Anna Palková x x x     x
Obchodná akadémia Murgašova 94 Poprad Ing. Tatiana Hadbavná x   x      
Súkromná stredná odborná škola Ul. 29.augusta 4812 Poprad Ing. Jana Marcinová x   x      
Stredná priemyselná škola Mnoheľova 828 Poprad Ing. Anna Schaleková x x x      
Obchodná akadémia Jesenského 259/6 Považská Bystrica Ing. Miriam Lidajová x          
Gymnázium Školská 234/8 Považská Bystrica Mgr. Miroslav Pavlovič x   x      
Stredná odborná škola Prakovce 282 Prakovce Ing. Valéria Dorková x   x      
Gymnázium Konštantínova 2 Prešov Mgr. Mária Sabolová x   x   x x
Obchodná akadémia F. Madvu 2 Prievidza Ing. Marcela Murárová x   x   x  
Gymnázium V. B. Nedožerského Matice slovenskej 16 Prievidza Mgr. Monika Siváková x          
Súkromná stredná odborná škola Železničná 2 Revúca Ing. Kamila Sopko-Zimová x          
Spojená škola Scota Viatora 8 Ružomberok Ing. Katarína Buknová x   x      
Stredná odborná škola polytechnická Bystrická cesta 2 Ružomberok Ing. Daniela Hamranová x   x      
Súkromná stredná odborná škola podnikania Hollého 1380 Senica Mgr. Miroslava Medňanská            
Obchodná akadémia Mládežnícka 158/5 Sereď Ing. Jana Mlynárová x x x   x x
Stredná priemyselná škola Partizánska 1059/23 Snina Ing. Anna Buchlaková x   x      
Stredná odborná škola ekonomická Stojan 1 Spišská Nová Ves Ing. Miriam Hasajová x   x      
Stredná odborná škola ekonomická Stojan 1 Spišská Nová Ves Ing. Alica Vitková x   x      
Stredná odborná škola Mierová 727 Strážske Ing. Bc. Beáta Kužmová x   x x    
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Komenského 215 Sučany Ing. Jozef Ristvej x x x x    
Spojená škola, org. zl. Obchodná akadémia Centrálna 464 Svidník Ing. Zdenka Kožlejová x   x      
Stredná odborná škola Štefánikova 39 Svit PhDr. Iveta Hájovská x   x   x x
Stredná odborná škola Sv. Štefana 81 Štúrovo Ing. Zsófia Dajcs x          
Evanjelické gymnázium Jesenského 836 Tisovec Ing. Ladislav Čajko x x x   x x
Stredná odborná škola drevárska Pílska 7 Topoľčany Ing. Dana Balajková x   x      
Stredná odborná škola drevárska Pílska 7 Topoľčany Ing. Daniela Minarovičová x   x      
Stredná odborná škola Komenského 12 Trebišov Ing. Helena Vargová x          
Obchodná akadémia Milana Hodžu Martina Rázusa 1 Trenčín Ing. Erika Senková x x x   x x
Stredná odborná škola obchodu a služieb P. Jilemnického 24 Trenčín Ing. Sidonia Korienková x   x     x
Dopravná akadémia Školská 66 Trenčín Ing. Oľga Šišovská x   x     x
Stredná odborná škola podnikania Veľkomoravská 14 Trenčín Ing. Janka Mandincová x          
Stredná odborná škola obchodu a služieb P. Jilemnického 24 Trenčín PhDr. Miriam Filinová x   x      
Trenčianske gymnázium Ľudovíta Štúra 1. mája 2 Trenčín Ing. Mária Tinková x   x      
Stredná priemyselná škola stavebná D. S. Jurkoviča Lomonosovova 7 Trnava Ing. Ľubica Ježovičová            
Spojená škola Medvedzie 133/1 Tvrdošín Ing. Jana Dreveňáková x x     x  
Stredná priemyselná škola dopravná Sokolská 911/94 Zvolen Ing. Renáta Trnovcová x   x   x  
Súkromná stredná umelecká škola Môťovská cesta 8164 Zvolen Mgr. Ivica Laurincová x          
Stredná odborná škola technická J. Švermu 1 Zvolen Mgr. Darina Stančeková x          
Gymnázium Varšavská cesta 1 Žilina Ing. Magdaléna Hajtmanková x   x     x
Gymnázium Veľká okružná 22 Žilina Ing. Katarína Fecmanová x   x      
Súkromné gymnázium Oravská cesta 11 Žilina Ing. Emília Korenčiaková x   x      
Dopravná akadémia Rosinská cesta 2 Žilina Ing. Jana Kostolná x   x      
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Predmestská 82 Žilina Ing. Katarína Némethová x   x      
Dopravná akadémia Rosinská cesta 2 Žilina Ing. Martina Čelková x   x x    

 

2. ROČNÍK APLIKOVANEJ EKONÓMIE
Škola                                            Adresa                         Mesto                Titul Meno Priezvisko učiteľa STUCO EWB OLU GEP BIA MESE
Obchodná akadémia Tajovského 25 Banská Bystrica Ing. Lenka Mikolajová     x      
Obchodná akadémia Račianska 107 Bratislava Ing. Mária Mydlová x   x      
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím Koceľova 26 Bratislava Ing. Emília Hajdinová x     x    
Obchodná akadémia Nevädzová 3 Bratislava Ing. Ružena Oczvirková x x x      
Obchodná akadémia D. M. Janotu 17. novembra 2701 Čadca Ing. Erika Padychová     x x   x
Obchodná akadémia Radlinského 1725/55 Dolný Kubín Ing. Eva Klocoková     x      
Stredná odborná škola Lipová 8 Handlová Ing. Jana Bojová x   x      
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského Zvrojničná 3 Košice Ing. Kvetoslava Danková     x   x x
Súkromná stredná odborná škola Postupimská 37 Košice Ing. Eva Puskásová x   x      
Stredná priemyselná škola strojnícka Komenského 2 Košice Ing. Carmen Sabolová x   x   x x
Stredná priemyselná škola strojnícka Komenského 2 Košice Ing. Carmen Sabolová x   x   x x
Obchodná akadémia Kálmána Kittenbergera 2 Levice Ing. Mária Hauliková     x   x  
Obchodná akadémia Kapušianska 2 Michalovce Ing. Viera Savincová x   x      
Súkromná stredná odborná škola Animus Levická cesta 40 Nitra Ing. Tatiana Oravcová     x      
Súkromná stredná odborná škola Animus Levická cesta 40 Nitra Mgr. Ivana Ďuriníková     x      
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zdravotnícka 3 Nové Zámky Ing. Petra Kováčová x   x   x  
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zdravotnícka 3 Nové Zámky Ing. Henrieta Takácsová x   x x x  
Stredná odborná škola obchodu a služieb Mojmírova 99/28 Piešťany Ing. Magdaléna Pavliková     x   x  
Stredná odborná škola obchodu aslužieb Mojmírova 99/28 Piešťany Ing. Anetta Babulicová     x   x  
Stredná odborná škola Breziny 282 Prakovce Ing. Valéria Dorková     x      
Spojená škola, o.z. Obchodná akadémia Centrálna 464 Svidník Ing. Zdenka Kožlejová     x      
Stredná odborná škola Sv. Štefana 81 Štúrovo Ing. Zsófia Dajcs x   x      
Obchodná akadémia Komenského 3425/18 Trebišov Ing. Anna Sládeková     x      
Obcodná akadémia Milana Hodžu Martina Rázusa 1 Trenčín Ing. Erika Senková   x x   x x
Spojená škola Medvedzie 133/1 Tvrdošín Ing. Jana Dreveňáková   x x   x x