Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2021/2022

Školy prihlásené do programu Aplikovaná ekonómia pre školský rok 2021/2022

Školy sú zoradené podľa dátumu odoslania prihlášky. Na niektorých školách sú vytvorené viaceré triedy Aplikovanej ekonómie, kde uvádzame meno učiteľa a tiež využívané moduly programu. Najskôr uvádzame školy zapojené do Aplikovaná ekonómia - 1. ročník a úplne na spodku stránky školy zapojené do Aplikovanej ekonómi - 2. ročník.

Vysvetlivky uvádzaných skratiek:  *UEP = Učebnica ekonómie a podnikania, *EvP = Etika v podnikaní.
Pozrite si aj informácie o jednotlivých moduloch vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia.

Školy, ktoré budú mať 1. ročník Aplikovanej ekonómie

Školy sú zoradené abecedne podľa mesta školy. Aktualizované 22. 9. 2021, 21:22

Škola Učiteľ Triedy Firma UEaP EvP
Bánovce nad Bebravou, Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76 Ing. Katarína Mikušová   1 x x  
Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25 Ing. Zdenka Biloveská   1 x    
Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25 Ing. Eva Melicherová   1 x    
Banská Bystrica, Spojená škola, Školská 7 Ing. Zdenka Valová   1 x    
Banská Bystrica, Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80 Ing. Soňa Jonaštíková   1 x   x
Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2 Mgr. Ing. Martin Pagáč   1 x    
Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 Ing. Adriana Jurášková   1 x    
Bratislava, Spojená škola, Pankúchova 6 Ing. Jana Krajčírová   1 x    
Bratislava, Spojená škola, Tokajícka 24 Ing. Iveta Širgelová   1 x x  
Bratislava, Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9 Ing. Ivica Škarbová   1 x    
Bratislava, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7 Mgr. Miroslava Verešvárska   1 x x  
Bratislava, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7 Mgr. Miroslava Verešvárska   1   x  
Bratislava, Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20 RNDr. RNDr.Magdaléna Hessková   1 x x  
Bratislava, Stredná priemyselná škole elektrotechnická, Hálova 16 Ing. Mariana Veličová   1 x    
Bratislava, ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13 Ing. Margita Bitterová   1 x x  
Brezno, Obchodná akadémia, Malinovského 1 Ing. Iveta Aschenbrierová   1 x x  
Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2 Mgr. Katarína Šašinková   1 x x  
Dubnica nad Váhom, Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1 Ing. Miriam Vlková   1 x x  
Handlová, Stredná odborná škola, Lipová 8 Ing. Jana Bojová   2 x    
Hnúšťa, Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431 Ing. Andrea Janečková   1 x x  
Holíč, Stredná odborná škola dopravy a služieb, Nám. sv. Martina 5 Ing. Petra Liščáková   1   x  
Holíč, Stredná odborná škola dopravy a služieb, Nám. sv. Martina 5 Ing. Martina Petráková   1   x  
Komárno, Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakkozépiskola, Budovateľská 32 Ing. Zuzana Varga Podlieszek   1 x x  
Košice, Gymnázium, Alejová 1 Ing. Kvetoslava Danková   2 x x  
Košice, Gymnázium, Opatovská cesta 7 Ing. Júlia Lukáčová   1 x x  
Košice, Gymnázium, Poštová 9 Mgr. Eva Wolfová PhD. 1 x x  
Košice, Gymnázium, Šrobárova 1 Ing. Milan Lagosz MBA 2 x    
Košice, Gymnázium, Trebišovská 12 Mgr. Jana Vodarčíková   1 x x  
Košice, Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1 Ing. Ľudmila Olšinárová   1 x x  
Košice, Gymnázium sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50 Mgr. Marcela Martončíková   1 x    
Košice, Gymnázium sv. Tomáša Avinského, Zbrojničná 3 Ing. Kvetoslava Danková   1 x x x
Košice, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1 Ing. Dagmar Grancová   1 x x  
Košice, Súkromná stredná odborná škola ekonomická - Košická akadémia da Vinci, Tajovského 15 Ing. Katarína Šeböková   1 x    
Kráľovský Chlmec, Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18 Mgr. Bernadeta Oláhová   1 x x  
Krupina, Gymnázium Andreja Sládkoviča, M. R. Štefánika 8 Ing. Mária Šumichrastová   1 x x  
Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 Ing. Mária Hauliková   1 x x  
Levice, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18 Ing. Monika Ivanovová   1 x x  
Levice, Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7 Ing. Mária Bajúzová   0 x    
Levice, Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7 Ing. Anna Fraschová   1 x    
Lipany, Gymnázium, Komenského 13 Mgr. Ľubica Tomková   1 x    
Liptovský Mikuláš, Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804 Mgr. Veronika Hrnčiarová   1 x    
Liptovský Mikuláš, Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804 Ing. Renata Lenková   1 x    
Liptovský Mikuláš, Stredná zdravotnícka škola, Vrbická 632 Mgr. Peter Gustáv Hrbatý PhD. 1 x x  
Martin, Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 19 Ing. Dana Bednárová   2 x    
Martin, Obchodná akadémia, Bernolákova 2 Ing. Ivana Židová   1 x x  
Michalovce, Gymnázium, Ľ. Štúra 26 Ing. Beáta Polláková   1 x x  
Michalovce, Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1 Mgr. Tomáš Palovčák   1   x  
Michalovce, Obchodná akadémia, Kapušianska 2 Ing. Jana Bodnárová   1 x    
Michalovce, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4 Ing. Anna Kostrejová   1 x    
Michalovce, Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Tehliarska 2 PhDr. Alena Lechmanová   1 x x  
Modra, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 162/3 Ing. Ida Matuškovičová   1 x x  
Modrý Kameň, Spojená škola, Jarmočná 1 Ing. Katarína Kériová   2   x  
Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 Ing. Iveta Bodnárová   1 x x  
Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 Ing. Mgr Anna Bránická   1 x x  
Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 Ing. Lucia Medvecká   1 x x  
Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 Ing. Erika Šušková - 1 x x  
Námestovo, Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanická osada 2178 Ing. Mária Košútová   1 x x  
Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Ľubomíra Kulháňová   1 x x  
Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Silvia Leštinská   1 x x  
Nitra, Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4 Ing. Milana Došeková PhD. 1 x x  
Nitra, Súkromná spojená škola Štúrovo, Elokované pracovisko Nitra, Štúrova 2 Ing. Anna Kúbeková PhD. 1 x x  
Nitra, Súkromná stredná odborná škola Animus, Levická cesta 40 Ing. Tatiana Oravcová MBA 1 x x  
Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80 Ing. Dana Hradileková   1 x x  
Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80 Ing. Jana Pomajbová   1 x x x
Nové Zámky, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3 Ing. Henrieta Takácsová   1      
Partizánske, Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5 Ing. Ingrid Rigáňová   1 x x  
Pezinok, Obchodná akadémia, Myslenická 1 Ing. Martina Ančicová   1      
Piešťany, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2 Ing. Beata Ďuračková   1 x x  
Poprad, Gymnázium, Kukučinova 4239/1 Ing. Veronika Špiner PhD. 2 x    
Poprad, Obchodná akadémia, Murgašova 94 Ing. Tatiana Hadbavná   1 x x  
Poprad, Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828 Ing. Nataša Sobanská   1 x    
Poprad, Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828 Ing. Marta Tkáčová   0 x    
Poprad, Stredná športová škola, Kukučinova 4239/1 Ing. Veronika Špiner PhD. 1   x  
Poprad, Súkromná stredná odborná škola, ul. 29. augusta 4812 Ing. Michaela Kopková   1 x x  
Poprad, Súkromná stredná odborná škola, Ul.29.augusta 4812 Ing. Jana Marcinová   1 x x  
Považská Bystrica, Gymnázium, Školská 234/8 RNDr. Silvia Závadská   1 x x  
Prešov, Gymnázium, Konštantínova 2 Mgr. Vladimír Salák   1 x x  
Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 RNDr. Zuzana Mackovjaková   1 x x  
Prešov, Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24 Ing. Miroslav Vrabeľ   1      
Prievidza, Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16 Ing. Marcela Škopcová   1 x x  
Prievidza, Obchodná akadémia, F. Madvu 2 Ing. Marcela Tišťanová   1 x    
Ružomberok, Spojená škola, Scota Viatora 8 Ing. Katarína Buknová   1 x x  
Sečovce, Spojená škola, Kollárova 17 PaedDr. Andrea Popovičová MBA 2 x x  
Senec, Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69 Mgr. Alena Balúchová   1 x x  
Sereď, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8 Mgr. Ľubica Štefáková   1 x x  
Sereď, Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5 Ing. Jana Mlynárová   1 x x  
Skalica, Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29 Ing. Katarína Korčáková   1 x x  
Snina, Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23 Ing. Anna Buchlaková   1 x x  
Spišská Nová Ves, Hotelová akadémia, Radničné námestie 1 Ing. Katarína Cebuľová Habasová   1 x    
Spišská Nová Ves, Hotelová akadémia, Radničné námestie 1 Ing. Júlia Palušková 0      
Spišská Nová Ves, Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1 Ing. Ľudmila Lengvarská   1 x    
Sučany, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215 Mgr. Michal Libič   1 x    
Svidník, Spojená škola, obchodná akadémia, Centrálna 464 Ing. Zdenka Kožlejová   1 x    
Svit, Stredná odborná škola polytechnická J.A.Baťu, Štefánikova 39 PhDr. Iveta Hájovská   1 x x  
Šahy, Gymnázium, Mládežnícka 22 RNDr. Alena Korcsoková   1 x x  
Štúrovo, Súkromná spojená škola, Sv.Štefana 36 Mgr. Ing. Tünde Molnárová   1 x x  
Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836 Ing. Erika Hrušková   1 x x  
Tisovec, Stredná odborná škola, Jesenského 903 Ing. Iveta Ganajová   1 x x  
Tlmače, Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9 Ing. Jana Hollá   1 x x  
Topoľčany, Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609 Ing. Mária Urminská   1      
Trebišov, Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12 Mgr. Dominika Olejníková   1 x    
Trenčín, Gymnázium Ľ. Štúra, 1.mája 2 Ing. Mária Tinková   2 x x  
Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1 Ing. Erika Senková   1 x x  
Trenčín, Stredná odborná škola dopravná, Školská 66 Ing. Miroslava Palovičová   1 x x  
Trenčín, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24 Ing. Janka Mandincová   1 x x  
Trnava, Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23 Ing. Lucia Duranová   1 x x  
Trnava, Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23 Ing Zuzana Kudláčová   1 x x  
Trnava, Stredná priemyselná škola stavebná D. S. Jurkoviča, Lomonosovova 7 Ing. Lubica Ježovičová   1 x x  
Trnava, Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1 Ing. Jana Čechovičová   1 x    
Trnava, Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Limbová 3 Ing. Barbora Jergová   2 x x  
Trstená, Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278 Mgr. Marta Števuliaková   0 x x  
Trstená, Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278 Ing. Jana Zbojová   1 x x  
Tvrdošín, Spojená škola, Medvedzie 133/1 Ing. Eva Šurinová   1 x x  
Veľké Kapušany, Gymnázium-Gimnázium, Fábryho 1 Ing. Renáta Szerbin   1 x    
Veľký Krtíš, Gymnázium A. H. Škultétyho, Školská 21 PhDr. Miroslava Babicová   1 x    
Vrbové, Gymnázium Jána Baltazara Magina, Beňovského 358/100 Mgr. Zuzana Motyčková   1 x    
Zvolen, Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94 Ing. Renáta Trnovcová   2 x x  
Žilina, Hotelová akadémia, Hlinská 31 Ing. Michaela Grofová   1 x    
Žilina, Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2 Ing. Miroslava Gálffyová   1 x x  
Žilina, Stredná odborná škola poľnohohospodárstva a služieb na vidieku Žilina, Predmestská 82 Ing. Katarína Némethová   1 x x  
Žilina, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82 Ing. Miroslava Mičurová   1 x x  
Žilina, Súkromné gymnázium, Oravská 11 Ing. Emília Korenčiaková   1 x x  
Školy, ktoré budú mať 2. ročník Aplikovanej ekonómie

Školy sú zoradené abecedne podľa mesta školy. Aktualizované 3. 9. 2021

Škola Učiteľ Triedy Firma UEaP EvP
Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25 Ing. Zdenka Biloveská   2   x  
Banská Bystrica, Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80 Ing. Soňa Jonaštíková   1     x
Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2 Mgr. Ing. Martin Pagáč   2   x x
Bratislava, Gymnázium, Pankúchova 6 Ing. Jana Krajčírová   1   x  
Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 Ing. Adriana Jurášková   1   x  
Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107 Ing. Lucia Šimičáková   1 x x  
Bratislava, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7 Mgr. Miroslava Verešvárska   1 x    
Bratislava, Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20 RNDr. Magdaléna Hessková   1 x    
Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701 Ing. Erika Padychová   1 x x  
Handlová, Stredná odborná škola, Lipová 8 Ing. Darina Krónerová   1 x x  
Handlová, Stredná odborná škola, Lipová 8 Ing. Eva Turzová   1 x x  
Holíč, Stredná odborná škola dopravy a služieb, Nám. sv. Martina 5 Ing. Petra Liščáková   1 x    
Holíč, Stredná odborná škola dopravy a služieb, Nám. sv. Martina 5 Ing. Martina Petráková   1 x    
Košice, Gymnázium, Alejová 1 Ing. Kvetoslava Danková   1   x  
Košice, Gymnázium sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3 Ing. Kvetoslava Danková   1   x x
Košice, Košická akadémia Da Vinci, Tajovského 15 Ing. Katarína Šeboková   1   x  
Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 Mgr. Lýdia Cziriová   1 x x  
Michalovce, Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1 Mgr. Tomáš Palovčák   1 x    
Michalovce, Obchodná akadémia, Kapušianska 2 Ing. Jana Bodnárová   1 x x  
Michalovce, Stredná odborná skola sv. Cyrila a Metoda, Tehliarska 2 PhDr. Alena Lechmanová   1   x  
Michalovce, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4 Ing. Anna Kostrejová   1   x  
Modrý Kameň, Spojená škola, Jarmočná 1 Ing. Katarína Kériová   1 x x  
Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 Ing. Lucia Medvecká   1   x  
Nové Zámky, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3 Ing. Henrieta Takácsová   1 x x x
Pezinok, Obchodná akadémia, Myslenická 1 Ing. Martina Ančicová   1   x  
Prešov, Stredná odborná škola podnikania, Masaryková 24 Ing. Miroslav Vrabeľ MBA 1 x    
Senec, Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova Mgr. Alena Balúchová   1 x x  
Spišská Nová Ves, Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1 Ing. Alica Vitková   1   x x
Svidník, Spojená škola, Centrálna 464 Ing. Jana Drábová   1 x x  
Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836 Ing. Erika Hrušková   1   x  
Topoľčany, Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609 Ing. Mária Urminská   1   x  
Trebišov, Obchodná akadémia, Komenského 3425/18 Ing. Beáta Andrášová   1   x  
Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1 Ing. Erika Senková   1 x x