Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2014/2015

Školy zaradené do programu Aplikovaná ekonómia v školskom roku 2014/2015

Školy sú zoradené podľa abecedy. Na niektorých školách sú vytvorené viaceré triedy Aplikovanej ekonómie, kde uvádzame meno učiteľa a tiež využívané moduly programu.

Vysvetlivky uvádzaných skratiek: *STUCO=študentská spoločnosť, *EWB=Entreprise without Borders (Podnikanie bez hraníc), *OLU=Online učebnica, *GEP=Globálny etický program - Etika v podnikaní, *SFF=Skills for the Future (Zručnosti pre úspech - študentská spoločnosť zameraná na automobilový priemysel).
Pozrite si aj informácie o jednotlivých moduloch vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia.

Škola Učiteľ Triedy STUCO EWB OLU GEP SFF
Bánovce nad Bebravou, Stredná odborná škola, Farská 7 Ing. Katarína Mikušová   1 x   x    
Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25 Ing. Lenka Mikolajová   1 x       x
Banská Bystrica, SŠ, SOŠ podnikania, Školská 7 Ing. Zdenka Valová   1 x       x
Banská Bystrica, Športové gymnázium, Trieda SNP 54 Mgr. Dušan Snopko   1 x   x    
Bardejov, Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3 Mgr. Antónia Gracová   1 x   x    
Bratislava, British International School Bratislava, Peknikova 6   David Warmington   1          
Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 Ing. Ružena Oczvirková   1 x x x   x
Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107 Ing. Diana Susková   1 x        
Bratislava, Spojená škola, Tokajícka 24 Ing. Júlia Fekiačová   1 x        
Bratislava, Spojená škola, Tokajícka 24 Mgr. Jana Hegyiová   1 x        
Bratislava, Spojená škola, Tokajícka 24 Ing. Agáta Danielovičová   1 x   x    
Bratislava, Stredná odborná škola pre  žiakov s telesným postihnutím, Mokrohájska 1 Ing. Eva Bistáková   1 x   x    
Bratislava, Stredná odborná škola pre  žiakov so sluchovým postihnutím, Koceľova 26 Ing. Emília Hajdinová   1 x   x    
Bratislava, Stredná priemyselná elektrotechnická škola, Hálova 16 Ing. Mariana Veličová   1 x        
Bratislava, Súkromná stredná odborná škola HOST, Riazanská 75 PaedDr. Ing. Viera Belková   1 x        
Bratislava, Súkromné gymnázium Galileo School, Dudvážska 6 Ing. Mgr. Matej Kubeš PhD. 1     x    
Bratislava, ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13 Ing. Margita Bitterová   1 x x x   x
Brezno, Obchodná akadémia, Malinovského 1 Ing. Iveta Aschenbrierová   1 x   x    
Bytča, Stredná odborná škola, S. Sakalovej 182 Ing. Beáta Latková   1 x   x    
Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701 Ing. Erika Padychová   1 x        
Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2 Mgr. Adriana Vančová   1 x x x   x
Dubnica nad Váhom, Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23A Ing. Jana Faltejsková   1 x        
Dubnica nad Váhom, Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1 Ing. Michal Jančo   1 x       x
Dunajská Streda, Stredná odborná škola s  v.j.m. - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21 Ing. Ágota Lelkes   1 x        
Dvory nad Žitavou, Stredná odborná škola, Hlavné nám. 2 Ing. Slávka Kollárová   1 x   x    
Hnúšťa, Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431 PhDr. Blažena Hrušková   1 x   x    
Humenné, Stredná odborná škola technická, Družstevná 1737 Ing. Mgr. Mária Burdová   1 x        
Ilava, Obchodná akadémia, Hviezdoslavova 330/17 Ing. Miriam Vlková   1 x   x    
Košice, Gymnázium, Opatovská 7 Ing. Júlia Lukáčová   1 x   x    
Košice, Gymnázium, Park mládeže 5 Ing. Albín Sakal   1 x   x    
Košice, Gymnázium, Poštová 9 Mgr. Eva Vanečková   1 x   x    
Košice, Gymnázium, Trebišovská 12 Ing. Mária Kovaříková   1 x   x   x
Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3 Ing. Kvetoslava Danková   2 x   x    
Košice, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická Košice, Lermontovova 1 Ing. Dagmar Grancová   1 x   x    
Košice, Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37 Ing. Eva Puskásová   1 x   x   x
Košice, Súkromná stredná odborná škola ekonomická Tercium, Palackého 14 Ing. Beáta Kapitánová   1 x        
Krupina, Obchodná akadémia, M. R. Štefánika 8 Ing. Mária Šumichrastová   1 x   x    
Levice, Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87 Ing. Eva Mizeráková   1 x   x    
Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 Ing. Mária Hauliková   1 x   x   x
Levice, Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 Ing. Anna Fraschová   1 x   x   x
Levice, Stredná odborná škola, Ul. sv. Michala 36 Ing. Silvia Fortunová   1 x   x    
Levice, Stredná priemyselná škola, Fr. Hečku 25 Ing Monika Ivanovová   1 x   x   x
Levice, Súkromná stredná odborná škola Animus, Janka Jesenského  41 Ing. Jana Hollá   1 x   x    
Lipany, Gymnázium, Komenského 13 Mgr. Soňa Šuhajová   1 x        
Liptovský Mikuláš, Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669 Ing. Vlasta Nahálková   1 x        
Martin, Obchodná akadémia, Bernolákova 2 Ing. Lýdia Juricová   1 x   x    
Martin, Obchodná akadémia, Bernolákova 2 Ing. Ivana Židová   1 x   x    
Martin, Stredná odborná škola, organ. zložka Stredná odborná škola podnikania, Červenej armády 25 Ing. Dušan Považan   1 x   x    
Michalovce, Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1 Mgr. Juraj Štunda   1 x   x    
Michalovce, Obchodná akademia, Kapušianska 2 Ing. Jana Bodnárová   1 x   x   x
Michalovce, Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Tehliarska 2 Ing. Jozefína Javorská   1 x       x
Modra, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3 Ing. Ida Matuškovičová   1 x   x    
Námestovo, Spojená škola, Slanická osada Ing. Anna Kozáková   1 x   x    
Námestovo, Spojená škola, Slanická osada Ing. Mária Košútová   1 x   x    
Námestovo, SSOŠP EDUCO Námestovo, Vladina Ing. Božena Chorvátová   1 x   x    
Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 Ing. Erika Šušková   1 x   x    
Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 Ing. Mária Líšková   1 x        
Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 Ing. Iveta Bodnárová   1 x        
Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 Ing. Lucia Medvecká   1 x x      
Nitra, Stredná odborná škola, Cintorínska 4 Ing. Jozefína Bánovská   1 x   x    
Nitra, Súkromná spojená škola, elokované pracovisko - o.z. Súkromná obchodná akadémia, Štúrova 22 Ing. Monika Laurová   1 x        
Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80 Ing. Dana Hradileková   1 x   x    
Nové Zámky, SOŠ hotelových služieb a  obchodu, Zdravotnícka 3 Ing. Henrieta Takácsová   1 x   x x x
Nové Zámky, Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61 Ing. Gabriela Rogozánová   1 x        
Partizánske, Spojená škola, o. z. Obchodná akadémia, Námestie SNP 5 Ing. Ingrid Rigáňová   1 x x x    
Partizánske, Spojená škola, o. z. Obchodná akadémia, Námestie SNP 5 Ing. Fatima Blažeková   1 x x x    
Piešťany, Stredná odborná škola obchodu a  služieb, Mojmírova 99/28 Ing. Anna Drahovská   1 x x      
Poprad, Obchodná akadémia, Murgašova 94 Ing. Tatiana Hadbavná   1 x   x   x
Poprad, Stredná priemyselná škola, Mnoheľova 828 Ing. Anna Palková   1 x x x    
Poprad, Stredná priemyselná škola, Mnoheľova828/23 Ing. Anna Schaleková   1 x x x   x
Poprad, Súkromná stredná odborná škola, Ul.29.augusta 4812 Ing. Jana Marcinová   1 x   x   x
Považská Bystrica, Gymnázium, Školská 234/8 Ing Eva Žernovičová   2 x   x    
Prešov, Gymnázium, Konštantínova 2 Mgr. Vladimír Salák   1 x   x    
Prešov, Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24 Ing. Miroslav Vrabeľ   1 x   x    
Prešov, Súkromná spojená škola European English School, Solivarská 28 Ing. Renáta Madzinová PhD. 1 x   x    
Prievidza, Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16 Mgr. Monika Siváková   1 x   x    
Prievidza, Obchodná akadémia, F. Madvu 2 Ing. Marcela Murárová   1 x   x    
Revúca, Súkromná stredná odborná škola, Železničná 2 Ing. Kamila Sopko-Zimová   1 x        
Ružomberok, Spojená škola, Scota Viatora 8 Ing. Katarína Buknová   1 x   x    
Ružomberok, Stredná odborná škola polytechnická, Sládkovičova ulica 104 Ing. Daniela Hamranová   1 x   x    
Senica, Súkromná stredná odborná škola podnikania, Hollého 1380 Ing. Katarína Kromerinská   1 x        
Sereď, Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5 Ing. Jana Mlynárová   1 x x x   x
Snina, Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23 Ing. Zlatica Demčáková   1 x   x    
Snina, Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23 Ing. Anna Buchlaková   1 x   x    
Stará Turá, Stredná odborná škola, Športova 675 Ing. Elena Taranová   1 x   x    
Stará Turá, Súkromná hotelová akadémia, gen. M. R. Štefánika 375/63 Ing. Elena Taranová   1 x   x    
Sučany, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215 / 10 Ing. Jozef Ristvej   1 x   x    
Svidník, Spojená škola, Obchodná akadémia, Centrálna 464 Ing. Jana Drábová   1 x        
Štúrovo, Stredná odborná škola, Sv. Štefana 81 Ing. Judita Ficzová   1 x        
Štúrovo, Súkromná spojená škola, Sv. Štefana 36 Ing. Tünde Molnárová   1 x   x    
Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836 Ing. Ladislav Čajko   1 x x x    
Tlmače, SOŠ technická, Kozmálovská cesta 9 Ing. Bronislava Havranová   1 x   x   x
Topoľčany, Stredná odborná škola drevárska, Pílska 7 Ing. Dana Balajková   1 x   x    
Trebišov, Obchodná akadémia, Komenského 3425/18 Ing. Anna Sládeková   1 x   x    
Trebišov, Stredná odborná škola, Komenského 12 Ing. Helena Vargová   1 x        
Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1 Ing. Erika Senková   1 x   x   x
Trenčín, Stredná odborná škola obchodu a  služieb, Jilemnického 24 Ing. Sidonia Korienková   1 x   x    
Trenčín, Stredná odborná škola podnikania, Veľkomoravská 14 Ing. Janka Mandincová   1 x        
Trnava, Stredná priemyselná škola, Komenského 1 Ing. Jana Čechovičová   2 x        
Trnava, Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23 Ing. Zuzana Kudláčová   2 x   x   x
Trstená, Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278 Mgr. Boris Matušek   1 x x x    
Tvrdošín, Spojená škola, Medvedzie 133/1 Ing. Janka Dreveňáková   1 x x      
Zvolen, Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94 Ing. Renáta Trnovcová   1 x   x   x
Zvolen, Technická akadémia, J. Švermu 1 Mgr. Valentína Kaljužna   1 x       x
Žilina, Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2 Mgr. Mária Sikorová   1 x        
Žilina, Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2 Ing. Martina Čelková   1 x   x   x
Žilina, Gymnázium, Varšavská cesta 1 Ing. Magdaléna Hajtmanková   1 x   x    
Žilina, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82 Ing. Miroslava Mičurová   1 x   x    
Žilina, Súkromné gymnázium, Oravská 11 Ing. Emília Korenčiaková   1 x        

Školy, ktoré majú 2. ročník Aplikovanej ekonómie

Škola Učiteľ Triedy STUCO EWB OLU GEP
Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25 Ing. Lenka Mikolajová  1     x  
Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 Ing. Ružena Oczvirková  1   x x  
Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107 Ing. Mária Mydlová  1     x  
Bratislava, Stredná odborná škola pre  žiakov so sluchovým postihnutím, Koceľova 26 Ing. Ema Hajdinová  1     x  
Bratislava, Spojená škola, Tokajícka 24 Ing. Agáta Danielovičová 1     x  
Bratislava, Súkromné gymnázium Galileo School, Dudvážska 6 Ing. Mgr. Matej Kubeš PhD. 1 x      
Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701 Ing. Lenka Juračková  1     x  
Dolný Kubín, Obchodná akadémia, Radlinského 0725/55 Ing. Alena Zelinová  1     x  
Handlová, Stredná odborná škola, Lipová 8 Ing. Ľubica Varsová  1 x   x  
Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3 Ing. Kvetoslava Danková  1     x  
Košice, Súkromná stredná odborná skola, Postupimská 37 Ing. Eva Puskásová  1     x  
Košice, Súkromná stredná odborná škola ekonomická Tercium, Palackého 14   Beáta Kapitánová  1     x  
Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 Ing. Mária Hauliková  1     x  
Nové Zámky, SOŠ hotelových služieb a  obchodu, Zdravotnícka 3 Ing. Henrieta Takácsová  1 x   x x
Piešťany, Stredná odborná škola obchodu a  služieb, Mojmírova 99/28 Ing. Anetta Babulicová  1   x x  
Revúca, Súkromná stredná odborná škola, Železničná 2 Ing. Kamila Sopko-Zimová  1     x x
Svidník, Spojená škola, Obchodná akadémia, Centrálna 464 Ing. Zdenka Kožlejová  1     x  
Trebišov, Obchodná akadémia, Komenského 3425/18 Ing. Anna Sládeková   1     x  
Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1 Ing. Erika Senková  1     x  
Tvrdošín, Spojená škola, Medvedzie 133/1 Ing. Janka Dreveňáková  1     x