Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2010/2011

Školy zaradené do programu Aplikovaná ekonómia v školskom roku 2010/2011

Školy sú zoradené abecedne podľa mesta. Na niektorých školách sú vytvorené viaceré triedy Aplikovanej ekonómie, kde uvádzame meno učiteľa a tiež využívané moduly programu.

 
Škola
 
Pedagóg 
 
Program AE
 
        Moduly programu AE

Študentská

spoločnosť

 Online

učebnica AE

EWB

 Banky v akcii

 TITAN 

GEP

- Etika v podnikaní

Stredná odborná škola, Farská 7, Bánovce nad Bebravou Ing. Viera Korbelová jednoročný

1

1

       
Stredná odborná škola, Farská 7, Bánovce nad Bebravou Ing. Katarína Mikušová jednoročný

1

1

       
Športové gymnázium, Trieda SNP 54, Banská Bystrica Mgr. Dušan Snopko jednoročný

1

1

 

 

1  
Stredná odborná škola, Školská 5, Banská Bystrica Ing. Taťana Belašičová jednoročný 1          
Spojená škola, o.z. Stredná odborná škola, Školská 7, Banská Bystrica Ing. Zdenka Valová jednoročný 1          
Stredná odborná škola, Školská 5, Banská Bystrica Ing. Mária Zlatá jednoročný

1

 

 

     
Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banská Bystrica Ing. Lenka Mikolajová dvojročný

1

 

       
Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banská Bystrica Mgr. Zdenka Biloveská dvojročný

1

 

 

     
Súkromná hotelová akadémia, Drieňová 12, Banská Štiavnica Ing. Diana Kalnovičová jednoročný

1

1

 

     
Stredná odborná škola lesnícka , Akademická 16, Banská Štiavnica Ing. Vladimír Gálik jednoročný

1

1

 

 

 

Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov Ing. Lucia Jutková jednoročný

1

 1

       
Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov Ing. Anna Mihalcová jednoročný

1

 

       
Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava Ing. Ružena Oczvirková dvojročný

1

1

 

1

 

Obchdná akadémia, Račianska 107, Bratislava Ing. Diana Susková dvojročný

1

 

       
ZŠ a Gymnázium, Dunajská 13, Bratislava Ing. Margita Bitterová jednoročný

1

 

 

     
Spojená škola, Metodova 2, Bratislava Ing. PhD. Martin Grešš jednoročný

1

1

 

     
Súkromná obchodná akadémia Liberta, Borinská 23, Bratislava Ing. Dana Pospíšková jednoročný

1

1

 

     
Obchodná akadémia, Malinovského 1, Brezno Ing. Iveta Aschenbrierová jednoročný

1

1

 

     
Stredná odborná škola podnikania, Laskomerského 3, Brezno Ing. Blanka Cabanová jednoročný

1

1

 

1

 1

 
Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu , 17. novembra 2701, Čadca Ing. Erika Padychová dvojročný

1

1

 

1

 

Stredná odborná škola, Zimná 96, Dobšiná Ing. Katarína Baraxová dvojročný

1

 

       
Súkromná stredná odborná škola podnikania, Nemocničná 2, Dolný Kubín Mgr. Mária Borová dvojročný

1

1

 1

1

1

Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom Mgr. Andrea Kvorková jednoročný

1

 

 

 

 1

 

Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23A, Dubnica nad Váhom Ing. Alena Lotová jednoročný

1

1

 

     
Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom Ing. Michal Jančo jednoročný

1

1

 

1

 
Stredná odborná škola s VJM, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda Ing. Robert Marák jednoročný

1

 

       
Stredná odborná škola, Hlavné námestie 2, Dvory nad Žitavou Ing. Slávka Kollárová jednoročný

1

1

 

     
Gymnázium Gelnica, SNP 1, Gelnica Anna Pisková jednoročný

1

 

 1

     
Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431, Hnúšťa Mgr. Blažena Hrušková jednoročný

1

1

 

     
Stredná odborná škola, Hlavná 425, Hnúšťa Mgr. Štefan Majeský jednoročný

1

 1

       
Obchodná akadémia, Štefánikova 39, Humenné Ing. Mária Sivecká jednoročný

1

1

 

 1    
Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37, Košice Ing. Jaroslava Cvoreňová dvojročný

1

1

 

     
Stredná priemyselná škola stavebna a geodetická, Lermontovova 1, Košice Ing. Dagmar Grancová jednoročný

1

1

     
Gymnázium, Trebišovská 12, Košice Ing. Mária Kovaříková jednoročný

1

1

 

1

 
Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice Ing. Carmen Sabolová jednoročný

1

1

 

 

 
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Ing. Albín Sakal jednoročný

1

1

 

 
Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, Košice Ing. Andrea Hricišinová jednoročný

1

1

 

     
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3, Košice Ing. Kvetoslava Danková dvojročný

1

1

 

1

 1

1

Gymnázium, Opatovská 7, Košice Ing. Júlia Lukáčová jednoročný

1

1

 

     
Gymnázium, Poštová 9, Košice Mgr. Eva Vanečková jednoročný

1

1

     
Gymnázium, Poštová 9, Košice Mgr. Eva Vanečková jednoročný

1

1

 1

     
Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice Ing. Anna Fraschová jednoročný

1

1

 

     
Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice Ing. Eva Sleziaková jednoročný

1

 1

 

 

 1

 
Obchodná akadémia, Kálmána Kittenbergera 2, Levice Ing. Mária Hauliková dvojročný

1

1

 

 

 1

 
Súkromná stredná odborná škola ANIMUS, Janka Jesenského 41, Levice Ing. Jana Hollá dvojročný

1

1

     
Stredná odborná škola, Ul. sv. Michala 36, Levice Ing. Silvia Fortunová jednoročný

1

1

 

     
Gymnázium, Komenského 13, Lipany Mgr. Ľubica Tomková jednoročný

1

1

 1

1

 1

 
Stredná odborná škola, Zvolenská cesta 83, Lučenec Ing. Lucia Spodniaková dvojročný

1

1

 

     
Stredná odborná škola podnikania, Červenej armády 25, Martin Ing. Dušan Považan jednoročný

1

       
Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce Ing. Jana Bodnárová dvojročný

1

       
Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce Mgr. Ján Lajčák jednoročný

1

 1

 

 

 1

 
Cirkevná stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Tehliarska 2, Michalovce Ing. Jozefína Javorská jednoročný

1

1

 

     
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska , Kostolná 3, Modra Ing. Ida Matuškovičová jednoročný

1

1

 

     
Súkromná SOŠ podnikania EDUCO, Slanická osada, Námestovo Ing. Božena Chorvátová jednoročný

1

 

       
Spojená škola, Slanická osada, Námestovo Ing. Mária Košútová jednoročný

1

1

 

     
Spojená škola, Slanická osada, Námestovo Ing. Anna Kozáková jednoročný

1

1

 

     
Súkromná SOŠ podnikania EDUCO, Slanická osada, Námestovo Ing. Mária Líšková jednoročný

1

       
Stredná odborná škola, Hattalova 968/33, Námestovo Ing. Erika Šušková jednoročný

1

1

 

   
Súkromná stredná odborná škola Animus, Levická cesta 40, Nitra PaedDr. Stanislava Žemberová dvojročný

1

 

       
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra Ing. Jozefína Bánovská jednoročný

1

1

 

     
Súkromná stredná odborná škola ANIMUS, Levická 40, Nitra Ing. Monika Laurová dvojročný

1

 

       
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra Ing. Denisa Petráková jednoročný

1

1

 

     
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, Nová Baňa Ing. Mária Lenčová jednoročný

1

1

 

 
Gymnázium Nováky, Rastislavova 332, Nováky Mgr. Gerta Kytková jednoročný

1

 

 

 
Gymnázium Nováky, Rastislavova 332, Nováky Mgr. Gerta Kytková jednoročný

1

 1

 

 

 1

 
Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom Ing. Jana Pomajbová jednoročný

1

1

 

 

 1

 
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Zdravotnícka 3, Nové Zámky Ing. Henrieta Takácsová dvojročný

1

   1    
Spojená škola, o. z. Obchodná akadémia, Námestie SNP 5, Partizánske Ing. Fatima Blažeková jednoročný

1

1

 

1

 
Spojená škola Partizánske, o.z. SPŠ, Námestie SNP 5, Partizánske Ing. Miroslav Gašparovič jednoročný

1

 

       
Spojená škola, o. z. Obchodná akadémia, Námestie SNP 5, Partizánske Ing. Ingrid Rigáňová jednoročný

1

1

 1

1

 
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany Ing. Anetta Babulicova dvojročný

1

1

 1

1

 
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany Ing. Anna Drahovská dvojročný

1

1

 1

1

 
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, nám. SNP 8, Piešťany Ing. Beata Ďuračková jednoročný

1

       
Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad Ing. Tatiana Hadbavná jednoročný

1

1

 

     
Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812, Poprad Ing. Ľuboslava Kačmárová jednoročný

1

1

 

     
Stredná priemyselná škola, Mnoheľova 828/23, Poprad Ing. Anna Schaleková jednoročný

1

1

 

 

 
Stredná priemyselná škola, Mnoheľova 828/23, Poprad Ing. Anna Palková jednoročný

1

1

 

 

1

 
Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica Ing. Miriam Lidajová dvojročný

1

1

 

     
Gymnázium, ul. Školská 234/8, Považská Bystrica Mgr. Miroslav Pavlovič jednoročný

1

1

 

     
Spojená škola, o.z. SOŠ a OA, Breziny 282, Prakovce Ing. Valéria Dorková dvojročný

1

1

 

     
Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov Mgr. Mária Sabolová jednoročný

1

1

 

1

 1

 
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza Ing. Soňa Fedorová  

1

 

       
Piaristická spojená škola F. Hanáka, A. Hlinku 44, Prievidza Ing. Soňa Vidová jednoročný

1

 

       
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza Ing. Marcela Murárová jednoročný

1

1

 

     
Spojená škola, Scota Viatora 8, Ružomberok Ing. Katarína Buknová jednoročný

1

 1      
Stredná odborná škola polytechnická, Bystrická cesta 2, Ružomberok Ing. Daniela Hamranová jednoročný

1

1

 

 

 
Súkromná stredná odborná škola podnikania, Malé Tatry 3, Ružomberok Ing. Andrea Piecková jednoročný

1

1

 

1

 
Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce Ing. Miroslav Koreň jednoročný

1

 

       
Súkromná stredná odborná škola podnikania, Hollého 1380, Senica Mgr. Miroslava Medňanská jednoročný

1

       
Obchodná akadémia , Mládežnícka 158/5, Sereď Ing. Jana Mlynárová jednoročný

1

1

 

1

 
Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23, Snina Ing. Anna Buchlaková jednoročný

1

1

 

1

 1

 
Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23, Snina Ing. Zlatica Demčáková jednoročný

1

1

 

1

 1

 

obchodná akadémia, Stojan 1, Spišská Nová Ves Ing. Alica Vitková jednoročný

1

1

 

     
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves Mgr. Zuzana Suchá jednoročný

1

       
Centrum voľného času, Farbiarska35, Stará Ľubovňa Ing. Otília Pavelčíková jednoročný

1

1

     
Súkromná hotelová akadémia, M. R. Štefánika 375/63, Stará Turá Ing. Alena Havlíková jednoročný

1

1

 

1

1

Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske Ing. Dana Citrjaková jednoročný

1

1

 

     
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, Sučany Ing. Jozef Ristvej jednoročný

1

1

1

 1

 
Spojená škola, o.z. Obchodná akadémia, Centrálna 464, Svidník Ing. Zdena Kožlejová dvojročný

1

1

 

     
Stredná odborná škola, Štefánikova 39, Svit Ing. Eva Austerová jednoročný

1

1

 

1 1  
Stredná odborná škola, Štefánikova 39, Svit Mgr. Iveta Hájovská jednoročný

1

1

 

1 1  
Súkromná obchodná akadémia, Sv. Štefana 36, Štúrovo Ing. Tünde Molnárová jednoročný

1

1

       
Stredná odborná škola, Sv. Štefana 81, Štúrovo Ing. Judita Ficzová jednoročný

1

1

       
Evanjelické gymnázium , Jesenského 836, Tisovec Ing. Ladislav Čajko jednoročný

1

1

1

1

 
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače Ing. Bronislava Havranová jednoročný

1

1

       
Stredná odborná škola, Tovarnícka 1609, Topoľčany Ing. Ivana Kajanová   1          
Stredná odborná škola drevárska, Pílska 7, Topoľčany Ing. Dana Balajková jednoročný

1

1

       
Stredná odborná škola drevárska, Pílska 7, Topoľčany Ing. Jana Bielichová jednoročný

1

1

       
Stredná odborná škola, Komenského 12, Trebišov Ing. Helena Vargová jednoročný 1          
Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov Ing. Anna Sládeková dvojročný

1

1

       
Stredná odborná škola podnikania, Veľkomoravská 14, Trenčín Ing. Janka Mandincová jednoročný

1

1

       
Dopravná akadémia, Školská 66, Trenčín Ing. Oľga Šišovská jednoročný

1

1

 

 

 
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín PhDr. Miriam Filinová jednoročný

1

1

 1

 

 
Stredná umelecká škola, Staničná 8, Trenčín Ing. Marta Páleníková jednoročný

1

1

       
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín Ing. Sidónia Korienková   1  1        
Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa1, Trenčín Ing. Erika Senková dvojročný

1

1

1 1  
Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Palackého 4, Trenčín Ing. Patrik Farula  jednoročný  1  1     1  
Sojená škola , Medvedzie 133/1, Tvrdošín Ing. Jana Dreveňáková dvojročný

1

1

 

1 1  
Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen Ing. Renáta Trnovcová jednoročný

1

1

   1    
Súkromná stredná umelecká škola, Môťovská cesta 8164, Zvolen Mgr. Ivica Laurincová jednoročný 1          
Sterdná odborná škola technická, J. Švermu 1, Zvolen Mgr. Darina Stančeková jednoročný 1          
Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina Ing. Magdaléna Hajtmanková jednoročný

1

1

 

  1  
Súkromné gymnázium, Oravská cesta 11, Žilina Ing. Emília Korenčiaková jednoročný

1

1

       
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku , Predmestská 82, Žilina Ing. Katarína Némethová jednoročný

1

1

       
Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2, Žilina Ing. Martina Čelková jednoročný 1  1        
Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2, Žilina Ing. Anna Kroutilová jednoročný 1  1        
Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina Ing. Magdaléna Hajtmanková jednoročný

1

1