Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2006/2007

Školy zaradené do programu Aplikovaná ekonómia pre školský rok 2006/2007
Spojená škola Farská 7 Bánovce nad Bebravou
Združená stredná škola Školská 5 Banská Bystrica
Združená stredná škola Školská 5 Banská Bystrica
Stredné odborné učilište poľnohospodársko-potravinárske Pod Bánošom 80 Banská Bystrica
Osemročné športové gymnázium Tr. SNP 54 Banská Bystrica
Gymnázium Mikuláša Kováča Mládežnícka 51 Banská Bystrica
Obchodná akadémia Tajovského 25 Banská Bystrica
Stredná priemyselná škola strojnícka S. Mikovíniho Akademická 11 Banská Štiavnica
Stredná lesnícka škola Akademická 16 Banská Štiavnica
Združená stredná škola J. Andraščíka Veterná 16 Bardejov
Stredné odborné učilište Pod Vinbargom Pod Vinbargom 3 Bardejov
Stredná poľnohospodárska a priemyselná škola J. A. Gagarina Svätoplukova 38 Bernolákovo
Stredná poľnohospodárska a priemyselná škola J. A. Gagarina Svätoplukova 38 Bernolákovo
Obchodná akadémia pre telesne postihnutých Mokrohájska 3 Bratislava
Obchodná akadémia Nevädzová 3 Bratislava
Obchodná akadémia Račianska 107 Bratislava
Obchodná akadémia Nevädzová 3 Bratislava
Súkromná obchodná akadémia LIBERTA Borinská 23 Bratislava
Spojená škola - Gymnázium Jura Hronca Novohradská 3 Bratislava
Gymnázium s VJM Dunajská 13 Bratislava
Obchodná akadémia Malinovského 1 Brezno
Spojená škola - Stredná škola podnikania Laskomerského 3 Brezno
Spojená škola - Stredná priemyselná škola Laskomerského 3 Brezno
Obchodná akadémia D. M. Janotu Ul. 17. Novembra 2701 Čadca
Spojená škola - Obchodná akadémia Železničná 127 Čierna nad Tisou
Obchodná akadémia Radlinského 1725/55 Dolný Kubín
Stredná priemyselná škola Obrancov mieru 343/1 Dubnica nad Váhom
Gymnázium Školská 2 Dubnica nad Váhom
Združená stredná škola s VJM Gyulu Szabóa 21 Dunajská Streda
Združená stredná škola Hlavné námestie 2 Dvory nad Žitavou
Združená stredná škola Hlavné námestie 2 Dvory nad Žitavou
Združená stredná škola obchodu a služieb Lipová 8 Handlová
Stredná priemyselná škola Lipová 15 Handlová
Gymnázium Mateja Hrebendu Hlavná 431 Hnúšťa
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu Komenského 4 Humenné
Spojená stredná škola - Dievčenská odborná škola Hlavná 425 Hnúšťa
Obchodná akadémia Štefánikova 39 Humenné
Obchodná akadémia Medňanská 822/14 Ilava
Stredná priemyselná škola Petöfiho 2 Komárno
Združená stredná škola obchodu a služieb Budovateľská 32 Komárno
Súkromná stredná odborná škola Bukovecká 17 Košice
Gymnázium Trebišovská 12 Košice
Gymnázium sv. T. Akvinského Zbrojničná 3 Košice
Stredná priemyselná škola stavebná a geodet. Lermontovova 1 Košice
Stredná priemyselná škola dopravná Hlavná 113 Košice
Stredná priemyselná škola strojnícka Komenského 2 Košice
Združená stredná škola odevná a textilná Textilná 1/A Košice
Stredná priemyselná škola hutnícka Alejová 1 Košice
Obchodná akadémia M. R. Štefánika 8 Krupina
Stredná priemyselná škola Nábrežná 1325 Kysucké Nové Mesto
Združená stredná škola sklárska Súhradka 193 Lednické Rovne
Združená stredná škola sklárska Súhradka 193 Lednické Rovne
Obchodná akadémia K. Kittenbergera 2 Levice
Súkromná stredná odborná škola ANIMUS Janka Jesenského 41 Levice
Gymnázium Komenského 13 Lipany
Združená stredná škola Demänovská cesta 669 Liptovský Mikuláš
Obchodná akadémia Bernolákova 2 Martin
Stredná škola podnikania Červenej armády 25 Martin
Stredná priemyselná škola Novomeského 5/24 Martin
Združená stredná škola obchodu a služieb Stavbárska 11 Martin
Združená stredná škola obchodu a služieb Stavbárska 11 Martin
Združená stredná škola obchodu a služieb Stavbárska 11 Martin
Gymnázium P Horova Masarykova 1 Michalovce
Obchodná akadémia Kapušianska 2 Michalovce
Obchodná akadémia Kapušianska 2 Michalovce
Stredná vinársko-ovocinárska škola Kostolná 3 Modra
Spojená škola - Obchodná akadémia Jarmočná 1 Modrý Kameň
Stredná priemyselná škola SNP 8 Myjava
Obchodná akadémia Slanická osada Námestovo
Združená stredná škola Hattalova 968/33 Námestovo
Súkromna stredná odobrná škola ANIMUS Vajanského 1 Nitra
Súkromná stredná odborná škola ANIMUS Vajanského 1 Nitra
Združená stredná škola dopravy, obchodu a služieb  Cintorínska 4  Nitra 
Združená stredná škola dopravy, obchodu a služieb  Cintorínska 4  Nitra 
Združená stredná škola dopravy, obchodu a služieb  Cintorínska 4  Nitra 
Združená stredná škola Osvety 17 Nová Baňa
Gymnázium Rastislavova 332 Nováky
Združená stredná priemyselná škola chemická Rastislavova 332 Nováky
Združená stredná škola obchodu a služieb Piešťanská 2262/80 Nové Mesto nad Váhom
Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu Zdravotnícka 3 Nové Zámky
Spojená škola - Stredná priemyselná škola Nám. SNP 5 Partizánske
Spojená škola - Obchodná akadémia Nám. SNP 5 Partizánske
Spojená škola - Obchodná akadémia Nám. SNP 5 Partizánske
Stredná priemyselná škola elektrotechnická Nám. SNP 8 Piešťany
Stredná priemyselná škola elektrotechnická Nám. SNP 8 Piešťany
Stredná priemyselná škola Mnoheľova 828/23 Poprad
Stredná priemyselná škola Mnoheľova 828/23 Poprad
Obchodná akadémia Murgašova 94 Poprad
Obchodná akadémia Jesenského 259/6 Považská Bystrica
Gymnázium Školská 8 Považská Bystrica
Spojená škola - Obchodná akadémia Breziny 282 Prakovce
Súkromná obchodná akadémia Petrovianska 34 Prešov
Gymnázium Konštantínova 2 Prešov
Obchodná akadémia F. Madvu 2 Prievidza
Gymnázium V. B. Nedožerského Matice Slovenskej 16 Prievidza
Gymnázium Hostinského 3 Rimavská Sobota
Obchodná akadémia Akademika Hronca 8 Rožňava
Združená stredná škola Bystrická cesta 2 Ružomberok
Obchodná akadémia Kukučínova 1 Sabinov
Spojená škola - Dievčenská odborná škola Kollárova 17 Sečovce
Obchodná akadémia Dlhá 256 Senica
Súkromná stredná škola podnikania Hollého 1380 Senica
Stredná priemyselná škola drevárska Filinského 7 Spišská Nová Ves
Spojená škola - Obchodná akadémia Stojan 1 Spišská Nová Ves
Stredná škola podnikania Mierová 727 Strážske
Stredná škola podnikania Mierová 727 Strážske
Gymnázium Konštantínova 64 Stropkov
Gymnázium bilingválne anglicko-slovenské Komenského 215 Sučany
Spojená škola organizačná zložka obchodná akadémia Centrálna 464 Svidník
Združená stredná škola Štefánikova 39 Svit
Gymnázium Mládežnícka 22 Šahy
Súkromná obchodná akadémia Sv. Štefana 36 Štúrovo
Evanjelické gymnázium Jesenského 836 Tisovec
Obchodná akadémia Inovecká 2041 Topoľčany
Združená stredná škola drevárska a nábytkárska Pílska 7 Topoľčany
Združená stredná škola drevárska a nábytkárska Pílska 7 Topoľčany
Obchodná akadémia Komenského 3425/18 Trebišov
Združená stredná škola Komenského 12 Trebišov
ŽSR-SOU železničné Školská 66 Trenčín
Stredná umelecká škola Staničná 8 Trenčín
Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu Jilemnického 24 Trenčín
Obchodná akadémia Martina Rázusa 1 Trenčín
Spojená škola - Stredná priemyselná škola stavebná E. Belluša Staničná 4 Trenčín
Združená stredná školy priemyselná Komenského 1 Trnava
Stredná priemyslná škola stavebná Lomonosova 7 Trnava
Gymnázium M. Hattalu Železničiarov 278 Trstená
Obchodná akadémia Medvedzie 133/1 Tvrdošín
Obchodná akadémia Medvedzie 133/1 Tvrdošín
Združená stredná škola drevárska Lúčna 1055 Vranov nad Topľou
Stredná priemyselná škola strojnícka Švermova 1 Zvolen
Stredná priemyselná škola dopravná Sokolská 911/94 Zvolen
Stredné odborné učilište Lieskovská cesta 2298/4 Zvolen
Združená stredná škola drevárska Lučenecká cesta 2193 Zvolen
Združená stredná škola Dr. Jánskeho 10 Žiar nad Hronom
Združená stredná škola Rosinská cesta 2 Žilina
Súkromné gymnázium Oravská cesta 11 Žilina
Stredná poľnohospodárska škola Predmestská 82 Žilina
Dievčenská odborná škola Hlinská 31 Žilina
Dievčenská odborná škola Hlinská 31 Žilina
Gymnázium Hlinská 29 Žilina
Gymnázium Veľká okružná 22 Žilina
Stredná zdravotnícka škola Hlboká cesta 23 Žilina