Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2003/2004

Školy zaradené do programu Aplikovaná ekonómia a študentské spoločnosti pre školský rok 2003/2004
Bánovce n/Bebravou Stredná priemyselná škola Farská 7

TRAVIS

Banská Bystrica Gymnázium Mládežnícka 51 ESEA
Banská Bystrica Obchodná akadémia Skuteckého 8 BEES
Banská Bystrica Obchodná akadémia Tajovského 25 C&D company
Banská Bystrica Obchodná akadémia Tajovského 25 CAPITAL
Banská Bystrica Osemročné športové gymnázium Trieda SNP 54 STYX
Banská Bystrica SOU poľnohospodársko-potravinárske Pod Bánošom 80 AGROMIX
Banská Bystrica Združená stredná škola Školská 5 PAPAJ-JO
Banská Bystrica Združená stredná škola Školská 5 EAGLE
Banská Bystrica Dievčenská odborná škola Školská 7 BAMBÍNA
Banská Štiavnica Stredná lesnícka škola Akademická 16 ARCTUS
Bardejov Obchodná akadémia Stöcklova 24 WIZARD
Bardejov Združená stredná škola J. Andraščíka Veterná 16 GIRLS TEAM
Bardejov       Stredná priemyselná škola Komenského 5 C3
Bernolákovo Stredná poľn.a priem.škola Gagarina Svätoplukova 38 FUNCORP
Bratislava Gymnázium s vyuč.jaz.maďarským Dunajská 13 DunaSTAR
Bratislava Obchodná akadémia Nevädzová 3 FLASH
Bratislava Obchodná akadémia pre TP Mokrohájska 3 Fit4Fun
Bratislava Stredná odborná škola Znievska 2-4 PARABOLA
Bratislava Stredná priemyselná škola chemická Račianska 78 BIMBO
Bratislava Stredná priemyselná škola dopravná Kvačalova 20 PETRYD
Bratislava Stredná priemyselná škola elektrotechnická  Markova 1  PORKY
Bratislava Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium Teplická 7 ASGARD
Bratislava Združená stredná škola odevná Tokajícka 24 SKYLINE
Brezno Obchodná akadémia Malinovského 1 ALLFY
Brezno Stredná priemyslená škola Laskomerského 3 ISC
Čadca Obchodná akadémia 17. novembra 2701 JERRY
Čierna nad Tisou Obchodná akadémia Železničná 127 OA Company
Dolný Kubín Obchodná akadémia Radlinského 1725/55 3D EFFECT
Dubnica n/Váhom Gymnázium Školská 2 IMPULSE
Dubnica n/Váhom Stredná priemyselná škola Obr.mieru 343/1 TISCOM
Dubnica n/Váhom SOU elektrotechnické Ľ. Štúra 1 GALAXIA
Dunajská Streda Združená stredná škola s VJM Gyuku Szabóa 21 HELPING ANGELS
Dvory nad Žitavou Stredná škola podnikania Hlavné námestie 2 GI&BO company
Giraltovce Stredná škola podnikania Dukelská 33 GALAKTIC
Handlová Stredná priemyselná škola Lipová 15 A JE TO!
Handlová Združená stredná škola obchodu a služieb Lipová 8 FUNNY
Hnúšťa Gymnázium Hlavná 431 BandA
Holíč Súkr.stredná odborná škola Moyzesova 27 CRAZY
Humenné Gymnázium arm. gen. L. Svobodu Komenského 4 AEKON
Humenné Obchodná akadémia Štefánikova 39 IDEAL
Komárno Stredná priemyselná škola Petőfiho 2 STARS
Komárno Združená stredná škola obchodu a služieb Budovateľská 32 NEBO-PEKLO
Košice Ev.gymnázium J. A. Komenského Puškinova 3 PORKY
Košice Gymnázium Šrobárova 1 ESCAPE
Košice Gymnázium Trebišovská 12 N. A. E. X.
Košice Gymnázium sv. Tomáša Akvinského Zbrojničná 3 NUEVO
Košice Stredná priemyselná škola dopravná Hlavná 113 DÉJA VU
Košice OA s vyuč.jazykom maďarským Grešákova 1 F@ktALL
Košice Stredná priemyselná škola hutnícka Alejová 1 SITIS
Košice Stredná priemyselná škola strojnícka Komenského 2 MORIAK
Košice Stredná priemyselná škola strojnícka Komenského 2 NESSI
Košice SPŠ stavebná a geodet. Lermontovova 1 TRIBEX
Košice Stredné odborné učilište Aurela Stodolu Strojárenska 3 DUMAX
Košice Združená stredná škola odevná a textilná Textilná 1 TACKLE
Krupina Obchodná akadémia M. R. Štefánika 8 AJETO
Kysucké Nové Mesto Stredná priemyselná škola Nábrežná 1325 TRYAL
Levice Združená stredná škola obchodu a služieb Sv. Michala 36 MYSTIC
Levice Obchodná akadémia Kal.Kittenbergera 2 HARMÓNIA
Levice Stredná priemyselná škola Fr. Hečku 25 MAFFIA
Lipany Gymnázium Komenského 13 SIMPA
Liptovský Mikuláš Združená hotelová a obch.škola Čs.brigády 1804 AxiSTAR
Liptovský Mikuláš Dievčenská odborná škola Petrovičovo nábr. 157 SEVAS
Martin Obchodná akadémia Bernolákova 2 AJETO
Martin SPŠ Novomeského 5/24 SPLYŠO
Martin Stredná škola podnikania Červenej armády 25 CHAMELEON
Martin Združená stredná škola obchodu a služieb Stavbárska 11 ZOYA
Martin Združená stredná škola obchodu a služieb Stavbárska 11 DONAS
Martin Združená stredná škola obchodu a služieb Stavbárska 11 FEST
Michalovce Obchodná akadémia Kapušianska 2 THE BEST
Michalovce  Obchodná akadémia  Kapušianska 2  EAGLES
Modrý Kameň Obchodná akadémia Jarmočná 30 KLAMAR
Myjava Stredná priemyselná škola SNP 8 M4S
Myjava Stredná priemyselná škola SNP 8 QUICKY
Námestovo Združená stredná škola odevná Hattalova 968/33 ONE WAY   
Námestovo Obchodná akadémia Slanická osada NOTA
Námestovo Obchodná akadémia Slanická osada I. N. G.
Nitra Združ. SŠ dopravy,obchodu a služieb Cintorínska 4 WITCHES
Nitra Združ. SŠ dopravy,obchodu a služieb Cintorínska 4 JUVENA
Nitra Stredné odborné učilište Vajanského 1 COURAGE
Nová Baňa Dievčenská odborná škola Osvety 17 AISCHA
Nováky SPŠ chemická Rastislavova 332 AJETO
Nové Mesto n/Váhom Združená stredná škola obchodu a služieb Weisseho 1 CORDIAL
Partizánske Obchodná akadémia (budova I.ZŠ) Námestie SNP 200/14 ABekon
Partizánske Stredná priemyselná škola Námestie SNP 14 ROXTEDY
Partizánske Stredné odborné učilište Námestie SNP 5 BIGZET
Piešťany Gymnázium SNP 9 G - CUBES
Poprad Gymnázium Kukučínova 1 SETRIA  
Poprad Obchodná akadémia Murgašova 94 Sektor-D
Poprad Stredná priemyselná škola Mnoheľova 828 EFEKT
Považská Bystrica Gymnázium Školská 8 FUNNY MONEY
Prakovce Obchodná akadémia Breziny 282 EXTASY
Prešov Gymnázium Konštantínova 2 Trip it production
Prievidza Gymnázium V.B.Nedožerského Matice slov.16 PORYDOVAZ
Prievidza Obchodná akadémia F.Madvu 2 EDEN10
Rakovice Združená stred.škola poľnohospodárska Rakovice KVECYNA
Rimavská Sobota Obchodná akadémia K. Mikszátha 1 S(o)ME 1
Rimavská Sobota Gymnázium Daxnerova 42 KEŠOS
Ružomberok Stredná priemyselná škola Scota Viatora 8 ArtEgo
Rožňava Obchodná akadémia Akademika Hronca 8 HALÓÓÓ
Sabinov Obchodná akadémia Kukučínova 107 ANOmy
Sečovce Dievčenská odborná škola Kollárova 17 STAR TEAM
Sečovce Gymnázium Kollárova 17 A. I. P.
Senica Obchodná akadémia Dlhá 256 DEVILS
Senica Súkromná stredná škola podnikania Hollého 1380 KASPER
Sereď Obchodná akadémia Mládežnícka 158 FANTAZY
Snina Stredná priemyselná škola Partizánska 1059/23 KASOS
Spišská Nová Ves Gymnázium Javorová 16 ZWENG
Spišská Nová Ves Stredná priemyselná škola drevárska Filinského 7 NOBU
Sučany Gymn.biling.angl.-slov. Komenského 215 VENUE
Svit Stredné odborné učilište chemické Hviezdoslavova 32 EXCENTRIC
Štúrovo Súkromná obchodná akadémia Sv. Štefana 36 FREEDOM
Štúrovo Súkromná obchodná akadémia Sv. Štefana 36 CLONE 32
Tisovec Evanjelické gymnázium Jesenského 836 YBC
Topoľčany Združená stredná škola drevárska a nábytkárska Pílska 7 MINÚTKA
Trebišov Obchodná akadémia  Komenského 19 AMOS
Trebišov Združená stredná škola Komenského 12 TRETEAM
Trenčín Gymnázium Ľudovíta Štúra ul. 1. mája 2 ZOOM
Trenčín Obchodná akadémia M. Rázusa 1 E-čko
Trenčín Piaristické gymnázium J. Braneckého Palackého 4 COMMUNITY
Trenčín Stredná priemyselná škola odevná Staničná 8 TOP
Trenčín SPŠ stavebná Emila Belluša Staničná 4 CYHLA
Trnava Stredná poľnohospodárska škola Zavarská 9 WIDLY PEOPLE
Trnava Stredná priemyselná škola stavebná Lomonosovova 7 69
Trnava Združená stredná priemyselná škola Komenského 1 DEWILS
Trnava Združená stredná priemyselná škola Komenského 1 STORM
Trstená Gymnázium M.Hattalu Železničiarov 278 NEWCOM
Tvrdošín Stredná priemyselná škola Medvedzie 133/1 4 YOU
Tvrdošín Obchodná akadémia  Medvedzie 133/1 Galactic
Valaská-Piesok Dievčenská odborná škola Strojárenská 22 AB APLIK
Vranov n/Topľou SPŠ drevárska Lúčna 1055 ALL FOR ONE
Vranov n/Topľou Stredné odborné učilište textilné A. Dubčeka 963 ANGELS
Zvolen Stredná priemyselná škola dopravná Sokolská 911/94 Monte COCO
Zvolen Stredná priemyselná škola drevárska Lučenecká cesta TUKAN
Zvolen Stredná priemyselná škola strojnícka Švermova 1 BUSY BEES
Zvolen Stredné odborné učilište železničné Lieskovská c. 2298/4 DOMINIKA
Zvolen Združená stredná škola služieb Jabloňová 1351 PREZENT
Žiar nad Hronom Gymnázium M. R. Štefánika 17 TRADECRAFT
Žiar nad Hronom Obchodná akadémia SNP 16 RAINBOW
Žiar nad Hronom Obchodná akadémia SNP 16 JOINT company
Žilina Gymnázium Varšavská cesta 1 ETOS
Žilina Stredná poľnohospodárska škola Predmestská 82 KRUH
Žilina Stredná poľnohospodárska škola Predmestská 82 SPECTRA
Žilina Stredné odborné učilište chemické Rosinská cesta 2 CHEMICAL PEOPLE
Žilina Stredné odborné učilište chemické Rosinská cesta 2 T & T
Žilina - Bánová Združená stredná škola Osvety 29 KARMAX