Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2016/2017

Školy zaradené do programu JA Aplikovaná ekonómia a JA Podnikanie v cestovnom ruchu II v školskom roku 2016/2017

Školy sú zoradené podľa abecedy. Na niektorých školách sú vytvorené viaceré triedy JA Aplikovanej ekonómie, kde uvádzame meno učiteľa a tiež využívané moduly programu.

Vysvetlivky uvádzaných skratiek:  *EWB=Entreprise without Borders (Podnikanie bez hraníc), *UEP=JA Učebnica ekonómie a podnikania, *EvP=Etika v podnikaní. *AE = JA Aplikovaná ekonómia, *PvCR II = Podnikanie v cestovnom ruchu II (JA Firma)
Pozrite si aj informácie o jednotlivých moduloch vzdelávacieho programu JA Aplikovaná ekonómia.

Škola Učiteľ Triedy STUCO EWB UEP EvP Program
Bánovce nad Bebravou, Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76 Ing. Katarína Mikušová   1 x   x x AE
Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25 Ing. Lenka Mikolajová   1 x       AE
Banská Bystrica, Spojená škola, SOŠ podnikania, Školská 7 Ing. Zdenka Valová   1 x       AE
Banská Štiavnica, Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16 Ing. Vladimír Gálik   1 x       AE
Banská Štiavnica, Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Kolpašská 9 Ing. Renáta Krištoffová  1 x       PvCR II
Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2 Ing. Martin Pagáč   1 x       AE
Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 Ing. Adriana Jurášková   1 x       AE
Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107 Ing. Lucia Šimičáková   1 x   x   AE
Bratislava, Spojená škola, Tokajícka 24 Ing. Agáta Danielovičová   1 x       AE
Bratislava, Spojená škola, Tokajícka 24 Ing. Júlia Fekiačová   1 x       AE
Bratislava, Stredná odborná škola automobilová, Jána Jonáša 5 Ing. Miroslava Križanská   1 x   x   AE
Bratislava, Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím, Koceľova 26 Ing. Anton Klačanský   1         AE
Bratislava, Stredná odborná škola pre žiakov s teleným postihnutím, Mokrohájska 1 Ing. Eva Bistáková   1 x   x   AE
Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16 Ing. Mariana Veličová   1 x       AE
Bratislava, Súkromné gymnázium GALILEO SCHOOL, Dudvážska 6 Mgr. Lukáš Molnár   1     x   AE
Bratislava, Základná škola a Gymnázium s VJM, Dunajská 13 Ing. Margita Bitterová   1 x x x   AE
Brezno, Hotelová akadémia, Malinovského 1 Ing. Erika Kurajdová  1 x       PvCR II
Brezno, Obchodná akadémia, Malinovského 1 Ing. Iveta Aschenbrierová   1 x   x   AE
Bytča, Súkromná stredná odborná škola, S. Sakalovej 182 PhDr. PaedDr. Mgr. Edita Šamajová   1 x       AE
Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701 Ing. Erika Padychová   2 x       AE
Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2 Mgr. Adriana Vančová   1 x x x   AE
Dubnica nad Váhom, Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343 Ing. Michal Jančo   1 x       AE
Dvory nad Žitavou, Stredná odborná škola, Hlavné nánestie 2 Ing. Slávka Kollárová   1 x   x   AE
Galanta, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765 Ing. Pavol Kollár   1 x   x   AE
Hnúšťa, Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431 PhDr. Blažena Hrušková   1 x   x   AE
Holíč, Stredná odborná škola, Nám.sv. Martina 5 Mgr. Katarína Mičová  2 x       PvCR II
Humenné, Stredná odborná škola technická v Humennom, Družstevná 1737 Ing. Mgr. Mária Burdová   1 x       AE
Ilava, Obchodná akadémia Považská Bystrica  - Elokované pracovisko Ilava, Hviezdoslavova 330/17 Ing. Miriam Vlková   1 x   x   AE
Komárno, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Budovateľská 32 Ing. Zuzana Varga Podleiszek   1     x   AE
Košice, Gymnázium, Opatovská cesta 7 Ing. Júlia Lukáčová   1 x x x   AE
Košice, Gymnázium, Park mládeže 5 Ing. Albín Sakal   1 x x x   AE
Košice, Gymnázium, Poštová 9 Mgr. Eva Wolfová   1 x   x   AE
Košice, Gymnázium, Trebišovská 12 Mgr. Jana Vodarčíková   1 x   x   AE
Košice, Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1 Ing. Ľudmila Olšinárová   1 x x x   AE
Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3 Ing. Kvetoslava Danková   1 x x x x AE
Košice, Premonštrátske gymnázium, Kováčska 28 Ing. Andrea Hricišinová   1 x   x   AE
Košice, Stredná odborná škola J. Bocatia, Bocatiova 1 Ing. Petra Pekalová   1 x       AE
Košice, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická Košice, Lermontovova 1 Ing. Dagmar Grancová   1 x   x   AE
Košice, Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37 Mgr. Dominika Keruľ-Kmecová  1 x       PvCR II
Košice, Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37 Ing. Eva Puskásová   1 x   x   AE
Košice, Súkromná stredná odborná škola ekonomická Tercium, Palackého 14 Ing. Katarína Šeböková   1 x       AE
Košice, Súkromné gymnázium Katkin park II, Katkin park 2 Mgr. Veronika Kotráňová   1 x   x   AE
Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 Mgr. Lýdia Cziriová   1 x   x   AE
Levice, Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 Ing. Anna Fraschová   1 x   x   AE
Levice, Stredná odborná škola, Ul. sv. Michala 36 Ing. Silvia Fortunová   1 x x x   AE
Levice, Stredná priemyselná škola Levice, Fr. Hečku 25 Ing Monika Ivanovová   1 x   x   AE
Lipany, Gymnázium, Komenského 13 Mgr. Ľubica Tomková   1 x       AE
Liptovský Mikuláš, Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669 Ing. Vlasta Nahálková   1 x       AE
Martin, Evanjelická spojená škola, Evanjelické gymnázium, M. R. Štefánika 17 Ing. Zuzana Štefáneková   1 x       AE
Martin, Obchodná akadémia, Bernolákova 2 Ing. Lýdia Juricová   1 x   x   AE
Michalovce, Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1 Mgr. Tomáš Palovčák   1 x   x   AE
Michalovce, Obchodná akadémia, Kapušianska 2 Ing. Jana Bodnárová   2 x       AE
Michalovce, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4 Ing. Ivana Buršáková   1 x       AE
Michalovce, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4 Ing. Anna Kostrejová   1 x       AE
Michalovce, Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Tehliarska 2 Ing. Jozefína Javorská   2 x   x   AE
Modra, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra, Kostolná 3 Ing. Ida Matuškovičová   1 x       AE
Námestovo, Súkromná spojená škola EDUCO, Slanická osada 2178 Ing. Mária Košútová   1 x   x   AE
Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 Ing. Iveta Bodnárová   1 x   x   AE
Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 Ing. Ivona Korčušková  1 x       PvCR II
Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 Ing. Mária Líšková   1 x   x   AE
Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 Ing. Lucia Medvecká   1 x x x   AE
Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 Ing. Erika Šušková   1 x   x   AE
Námestovo, Súkromná stredná odborná škola podnikania EDUCO, Slanická osada 2178 Ing. Božena Chorvátová   1 x   x   AE
Nitra, Stredná odborná škola, Cintorínska 4 Ing. Jozefína Bánovská   1 x   x   AE
Nitra, Súkromná spojená škola Štúrovo EP Nitra, Štúrova 22 Ing. Anna Kúbeková , PhD. 1 x       AE
Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80 Ing. Jana Pomajbová   1 x   x x AE
Nové Zámky, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3 Ing. Henrieta Takácsová   1 x   x   AE
Nové Zámky, Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61 Ing. Gabriela Rogozánová   1 x       AE
Partizánske, Stredná odborná škola, Námestie SNP 5 Ing. Fatima Blažeková   1 x   x   AE
Partizánske, Stredná odborná škola, Námestie SNP 5 Ing. Jana Hamarová  1 x       PvCR II
Partizánske, Spojená škola, o.z. Obchodná akadémia, Námestie SNP 5 Ing. Ingrid Rigáňová   1 x   x   AE
Pezinok, Obchodná akadémia, Myslenická 1 Ing. Martina Ančicová   1 x       AE
Piešťany, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28 Ing. Magdaléna Pavlíková   1 x       AE
Piešťany, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2 Ing. Eva Rolincová   1 x       AE
Poprad, Obchodná akadémia, Murgašova 94 Ing. Katarína Gajdošová  1 x       PvCR II
Poprad, Obchodná akadémia, Murgašova 94 Ing. Tatiana Hadbavná   1 x   x   AE
Poprad, Stredná priemyselná škola, Mnoheľova 828 Ing. Anna Schaleková   1 x x x   AE
Poprad, Súkromná stredná odborná škola, Ul.29.augusta 4812 Ing. Jana Marcinová   1 x   x   AE
Považská Bystrica, Gymnázium, Školská 234/8 RNDr. Silvia Závadská   2 x   x   AE
Prešov, EES Súkromné gymnázium, Solivarská 28 Mgr. Monika Knapiková   1 x   x   AE
Prešov, Gymnázium, Konštantínova 2 Mgr. Vladimír Salák   1 x   x   AE
Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 Mgr. Dana Bessenyeiová   1 x       AE
Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 Ing. Daniela Bučková   1 x       AE
Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 RNDr. Mária Kredátusová , PhD. 1 x     x AE
Prešov, Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24 Ing. Miroslav Vrabeľ   1 x   x   AE
Prievidza, Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16 Ing. Marcela Škopcová   1 x   x   AE
Prievidza, Obchodná akadémia, F. Madvu 2 Ing. Renáta Úradníčková   1 x       AE
Pruské, Stredná odborná škola, Pruské 294 Mgr. Miroslava Šlesarová  1 x       PvCR II
Revúca, Základná škola, Komenského 7 PaedDr. Ľubomíra Hláveková  1 x       PvCR II
Ružomberok, Spojená škola, Scota Viatora 8 Ing. Katarína Buknová   1 x   x   AE
Ružomberok, Spojená škola, Scota Viatora 8 Ing. Miroslava Dechtárová   1 x x x   AE
Ružomberok, Stredná odborná škola polytechnická, Sládkovičova ulica 104 Ing. Daniela Hamranová   1 x   x   AE
Sečovce, Spojená škola, Kollárova 17 Ing. Mária Straková   1 x       AE
Senica, Súkromná stredná odborná škola podnikania, Hollého 1380 Ing. Katarína Kromerinská   1 x       AE
Sereď, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119 Mgr. Ľubica Štefáková   1 x       AE
Sereď, Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5 Ing. Jana Mlynárová   1 x   x   AE
Snina, Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23 Ing. Anna Buchlaková   1 x   x   AE
Snina, Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23 Ing. Zlatica Demčáková   1 x   x   AE
Spišská Nová Ves, Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1 Ing. Miriam Hasajová  1 x   x   AE
Stará Turá, Súkromná hotelová akadémia, gen. M. R. Štefánika 375/63 Ing. Elena Taranová   1 x   x   AE
Svidník, Spojená škola, Centrálna 464 Ing. Jana Drábová   1 x       AE
Svit, Stredná odborná škola, Štefánikova 39 PhDr. Iveta Hájovská   1 x   x   AE
Štúrovo, Súkromná spojená škola, Sv .Štefana 36 Ing. Tünde Molnárová   1 x   x   AE
Šurany, Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7 Ing. Ľudmila Kvasnovská  1 x       PvCR II
Šurany, Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7 Ing. Jaroslava Ostrožlíková  1 x       PvCR II
Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836 Ing. Ladislav Čajko   1 x x x   AE
Tisovec, Stredná odborná škola, Jesenského 903 Ing. Iveta Ganajová  1         PvCR II
Tlmače, Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9 Ing. Bronislava Tomljenovičová   1 x   x   AE
Trebišov, Obchodná akadémia, Komenského 3425/18 Ing. Beáta Andrášová   1 x       AE
Trebišov, Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12 Ing. Helena Vargová   1 x       AE
Trenčín, Dopravná akadémia, Školská 66 Ing. Miroslava Palovičová   1 x       AE
Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1 Ing. Erika Senková   1 x   x   AE
Trenčín, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24 Ing. Sidonia Korienková   1 x   x   AE
Trenčín, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24 Ing. Janka Mandincová   2 x   x   AE
Trenčín, Trenčianske gymnázium Ľ. Štúra, 1.mája 170/2 Ing. Mária Tinková   1 x   x   AE
Trnava, Stredná priemyselná škola, Komenského 1 Ing. Jana Čechovičová   1 x       AE
Trnava, Stredná priemyselná škola, Komenského 1 Ing. Karin Chalányová   1 x       AE
Trnava, Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23 Ing. Lucia Duranová   1 x   x   AE
Trnava, Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23 Ing. Zuzana Kudláčová   1 x   x   AE
Trnava, Stredná priemyselná škola stavebná D. S. Jurkoviča, Lomonosovova 7 Ing.  Ľubica Ježovičová   1 x   x   AE
Trstená, Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278 Mgr. Boris Matušek   1 x   x   AE
Tvrdošín, Spojená škola, Medvedzie 133/1 Ing. Jana Dreveňáková   1 x       AE
Veľký Krtíš, Gymnázium A. H. Škultétyho, Školská 21 Mgr. Miroslava Čopová  1 x       PvCR II
Vrbové, Gymnázium Ján Baltazára Magina, Beňovského 358/100 Ing.PaedDr. František Glos , PhD. 1 x   x   AE
Zvolen, Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94 Ing. Renáta Trnovcová   1 x   x   AE
Zvolen, Súkromná stredná umelecká škola, Môťovská cesta 8164 Mgr. Ivica Laurincová   1 x       AE
Zvolen, Technická akadémia, Gen. M. R. Štefánika 375/63 Mgr. Valentína Kaljužna   1 x   x   AE
Žilina, Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2 Ing. Martina Čelková   1 x   x   AE
Žilina, Hotelová akadémia, Hlinská 31 Ing. Michaela Grofová  2 x       PvCR II
Žilina, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82 Ing. Veronika Gaboríková  1 x       PvCR II
Žilina, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82 Ing. Beáta Latková   1 x   x   AE
Žilina, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82 Ing. Katarína Némethová   1 x       PvCR II
Žilina, Súkromné gymnázium, Oravská 11 Ing. Emília Korenčiaková   1 x   x   AE

 

Školy, ktoré majú 2. ročník JA Aplikovanej ekonómie

Školy, ktoré majú 2. ročník, sú zoradené podľa abecedy.

Škola Učiteľ Triedy STUCO EWB UEP EvP
Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25 Ing. Lenka Mikolajová   2     x  
Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzova 3 Ing. Adriana Jurášková   1     x  
Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107 Ing. Mária Mydlová   1     x  
Bratislava, Spojená škola, Tokajícka 24 Ing. Agáta Danielovičová   1     x  
Bratislava, Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím, Koceľová 26 Ing. Anton Klačanský   1 x   x  
Bratislava, Súkromné gymnázium Galileo School, Dudvážska 6 Mgr. Lukáš Molnár  1 x      
Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701 Ing. Erika Padychová   2     x x
Handlová, Stredná odborná škola, Lipová 8 Ing. Ľubica Varsová   1     x  
Komárno, Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Budovateľská 32 Ing. Zuzana Varga Podleiszek   1   x x  
Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3 Ing. Kvetoslava Danková   1     x  
Košice, SSOŠE TERCIUM, Palackého 14 Ing. Katarína Šeboková   1     x  
Košice, Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37 Ing. Eva Puskásová   1     x  
Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 Ing. Mária Hauliková   1     x  
Michalovce, Obchodná akadémia, Kapušianská 2 Ing. Jana Bodnárová   1     x  
Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 Ing. Lucia Medvecká   1 x      
Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 Ing. Erika Šušková   1 x      
Nové Zámky, SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3 Ing. Henrieta Takácsová   2     x x
Pezinok, Obchodná akadémia, Myslenická 1 Ing. Martina Ančicová   1     x  
Piešťany, Stredná odborná škola  obchodu  a  služieb, Mojmírova 99/28 Ing. Anetta Babulicová  1     x x
Prešov, Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24 Ing. Miroslav Vrabeľ   2 x   x  
Púchov, Stredná odborná škola obchodu a služieb, 1.mája 1264 Ing. Mgr. Anna Pagáčová   1   x x  
Revúca, Súkromná stredná odborná škola, Železničná 2 Ing. Kamila Sopko-Zimová   1     x  
Spišská Nová Ves, Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1 Ing. Ľudmila Lengvarská   1     x x
Spišská Nová Ves, Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1 Ing. Alica Vitková   1     x x
Trebišov, Obchodná akadémia, Komenského 3425/18 Ing. Anna Sládeková   1     x  
Trenčín, Obchodná akadémia M. Hodžu, Martina Rázusa 1 Ing. Erika Senková   1     x  
Tvrdošín, Spojená škola, Medvedzie 133/1 Ing. Jana Dreveňáková   1     x