Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2017/2018

Školy zaradené do programu JA Aplikovaná ekonómia a JA Podnikanie v cestovnom ruchu II v školskom roku 2017/2018

Školy sú zoradené podľa abecedy. Na niektorých školách sú vytvorené viaceré triedy JA Aplikovanej ekonómie, kde uvádzame meno učiteľa a tiež využívané moduly programu.

Vysvetlivky uvádzaných skratiek:  *UEP=JA Učebnica ekonómie a podnikania, *EvP=Etika v podnikaní. *AE = JA Aplikovaná ekonómia, *PvCR II = Podnikanie v cestovnom ruchu II (JA Firma)
Pozrite si aj informácie o jednotlivých moduloch vzdelávacieho programu JA Aplikovaná ekonómia.

Škola Učiteľ Triedy JA Firma UEP EvP Program
Bánovce nad Bebravou, Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76 Ing. Katarína Mikušová   1 x x   AE
Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25 Ing. Lenka Mikolajová   1 x     AE
Banská Bystrica, Spojená škola, SOŠ podnikania, Školská 7 Ing. Zdenka Valová   1 x     AE
Banská Štiavnica, Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Kolpašská 9 Ing. Renáta Krištoffová  1 x     PvCR II
Bratislava, Evanjelické gymnázium, Vranovská 2 Ing. Martin Pagáč   1 x     AE
Bratislava, Galileo School, s.r.o., Hradská 85 PhDr. Ivana Klimová   1       AE
Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 Ing. Adriana Jurášková   1 x     AE
Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107 Ing. Lucia Šimičáková   1 x     AE
Bratislava, Spojená škola, Tokajícka 24 Ing. Agáta Danielovičová   1 x x   AE
Bratislava, Spojená škola, Tokajícka 24 Ing. Júlia Fekiačová   1 x     AE
Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16 Ing. Mariana Veličová   1 x     AE
Bratislava, ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13 Ing. Margita Bitterová   1 x x   AE
Brezno, Obchodná akadémia, Malinovského 1 Ing. Iveta Aschenbrierová   1 x x   AE
Bytča, Súkromná stredná odborná škola, Sidónie Sakalovej 182 PhDr. Edita Šamajová   1 x x   AE
Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701 Ing. Erika Padychová   1 x     AE
Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2 Mgr. Adriana Vančová   1 x x   AE
Dubnica nad Váhom, Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1 Ing. Michal Jančo   1 x     AE
Dunajská Streda, Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21 Ing. Ágota Lelkes   1 x     AE
Dvory nad Žitavou, Stredná odborná škola, Hlavné námestie 2 Ing. Slávka Kollárová   1 x x   AE
Handlová, Stredná odborná škola, Lipová 8 Ing. Darina Krónerová  1 x     PvCR II
Hnúšťa, Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431 PhDr. Blažena Hrušková   1 x x   AE
Komárno, Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakkozépiskola, Budovateľská 32 Ing. Ida Szabóová   1   x   AE
Košice, Gymnázium, Opatovská cesta 7 Ing. Júlia Lukáčová   1 x x   AE
Košice, Gymnázium, Park mládeže 5 Ing. Albín Sakal   1 x x   AE
Košice, Gymnázium, Poštová č.9 Mgr. Martin Daňko   2 x x   AE
Košice, Gymnázium, Trebišovská 12 Mgr. Jana Vodarčíková   1 x x   AE
Košice, Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1 Ing. Ľudmila Olšinárová   1 x x   AE
Košice, Gymnázium sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50 Mgr. Marcela Martončíková   2 x x   AE
Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3 Ing. Kvetoslava Danková   1 x x x AE
Košice, SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1 Ing. Dagmar Grancová   1 x x   AE
Košice, SSOŠE Tercium, Palackého 14 Ing. Katarína Šeboková   1 x     AE
Košice, Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1 Ing. Tímea Dulinová  1 x     PvCR II
Košice, Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37 Mgr. Dominika Keruľ-Kmecová  1 x     PvCR II
Košice, Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37 Ing. Eva Puskásová   1 x     AE
Košice, Súkromné gymnázium Katkin park 2, Katkin park 2 Mgr. Veronika Kotráňová   1 x     AE
Krupina, Stredná odborná škola obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8 Ing. Mária Šumichrastová  1 x     PvCR II
Levice, Katolícka spojená škola, Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87 Ing. Eva Mizeráková   1 x x   AE
Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 Ing. Mária Hauliková   1 x x   AE
Levice, Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 Ing Anna Fraschová   1 x x   AE
Levice, Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36 Ing. Anna Kováčová   1 x x   AE
Levice, Stredná priemyselná škola, Fr. Hečku 25 Ing. Eva Mizeráková   1 x x   AE
Lipany, Gymnázium, Komenského 13 Mgr. Soňa Šuhajová   1 x     AE
Liptovský Mikuláš, Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669 Ing. Vlasta Nahálková   1 x     AE
Martin, Obchodná akadémia, Bernolákova 2 Ing. Lýdia Juricová   1 x x   AE
Michalovce, Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1 Mgr. Tomáš Palovčák   1 x x   AE
Michalovce, Obchodná akadémia, Kapušianska 2 Ing. Jana Bodnárová   1 x     AE
Michalovce, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4 Ing. Ivana Buršáková   1 x x   AE
Michalovce, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4 Ing. Anna Kostrejová   1 x x   AE
Michalovce, Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Tehliarska 2 Ing. Jozefina Javorská   1 x     AE
Modra, Stredná odborná škola  vinársko-ovocinárska, Kostolná 3 Ing. Ida Matuškovičová   1 x x   AE
Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 Ing. Iveta Bodnárová   1 x x   AE
Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 Ing., Mgr. Anna Bránická  1 x     PvCR II
Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 Ing. Lucia Medvecká   1 x x   AE
Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 Ing. Erika Šušková   1 x x   AE
Nitra, Stredná odborná škola, Cintorínska 4 Ing. Jozefína Bánovská   1 x x   AE
Nitra, Súkromná spojená škola Štúrovo EP Nitra, Štúrova 22 Ing. Anna Kúbeková PhD. 1 x x   AE
Nitra, Súkromná stredná odborná škola Animus, Levická cesta 40 Ing. Tatiana Oravcová MBA 1 x     AE
Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80 Ing. Dana Hradileková   1 x x   AE
Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80 Ing. Elena Taranová   1 x x   AE
Nové Zámky, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3 Ing. Henrieta Takácsová   2 x x   AE
Nové Zámky, Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Nitrianska cesta  61 Ing. Mgr. Gabriela Rogozánová   1 x x   AE
Partizánske, Stredná odborná škola, Námestie SNP 5 Ing. Fatima Blažeková   1 x x   AE
Partizánske, Stredná odborná škola, Námestie SNP 5 Ing Zuzana Foltánová   1 x x   AE
Partizánske, Stredná odborná škola, Námestie SNP 5 Ing. Miroslav Gašparovič   1 x x   AE
Partizánske, Stredná odborná škola, Námestie SNP 5 Ing. Jana Hamarová  2 x     PvCR II
Partizánske, Stredná odborná škola, Námestie SNP 5 Ing. Ingrid Rigáňová   2 x x   AE
Pezinok, Obchodná akadémia, Myslenická 1 Ing. Martina Ančicová   1 x     AE
Piešťany, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28 Ing. Anna Drahovská   1 x x   AE
Piešťany, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2 Ing. Beata Ďuračková   1 x x   AE
Poprad, Obchodná akadémia, Murgašova 94 Ing. Tatiana Hadbavná   1 x x   AE
Poprad, Obchodná akadémia, Murgašova 94 Ing. Monika Mašlonková  2 x     PvCR II
Poprad, Stredná priemyselná škola, Mnoheľova 828/23 Ing. Anna Schaleková   1 x x   AE
Poprad, Súkromná stredná odborná škola, Ul.29.augusta 4812 Ing. Jana Marcinová   1 x x   AE
Považská Bystrica, Gymnázium, Školská 234/8 RNDr. Silvia Závadská   2 x x   AE
Prešov, Gymnázium, Konštantínova 2 Mgr. Vladimír Salák   1 x     AE
Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 Ing. Daniela Bučková   1 x   x AE
Prešov, Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24 Ing. Miroslav Vrabeľ   2 x     AE
Prievidza, Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16 Ing. Marcela Škopcová   1 x x   AE
Prievidza, Obchodná akadémia, F. Madvu 2 Ing. Marcela Tišťanová   1 x x   AE
Revúca, Súkromná stredná odborná škola, Železničná 2 Ing. Kamila Sopko-Zimová   1 x     AE
Ružomberok, Spojená škola, Scota Viatora 8 Ing. Katarína Buknová   1 x x   AE
Senica, Súkromná stredná odborná škola podnikania, Hollého 1380 Mgr. Miroslava Medňanská   1 x     AE
Sereď, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119 Mgr. Ľubica Štefáková   1 x x   AE
Sereď, Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5 Ing. Jana Mlynárová   1 x x   AE
Snina, Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23 Ing. Anna Buchlaková   1 x x   AE
Snina, Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23 Ing. Zlatica Demčáková   1 x x   AE
Spišská Nová Ves, Hotelová akadémia, Radničné námestie 1 Ing. Alena Brincková   1 x x   AE
Spišská Nová Ves, Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1 Ing. Alica Vitková   1 x x   AE
Sučany, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215 Ing. Zuzana Štefáneková   1 x     AE
Svidník, Spojená škola, Obchodná akadémia, Centrálna 464 Ing. Zdenka Kožlejová   1 x     AE
Svit, Stredná odborná škola, Štefánikova 39 PhDr. Iveta Hájovská   1 x x   AE
Tisovec, Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836 Ing. Ladislav Čajko   1 x x   AE
Tisovec, Stredná odborná škola, Jesenského 903 Ing. Iveta Ganajová  1 x     PvCR II
Topoľčany, Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609 Ing. Mária Urminská   1 x     AE
Trebišov, Obchodná akadémia, Komenského 3425/18 Ing. Beáta Andrášová   2 x x   AE
Trebišov, Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12 Ing. Helena Vargová   1 x     AE
Trenčín, Dopravná akadémia, Školská 66 Ing. Miroslava Palovičová   1 x x   AE
Trenčín, Gymnázium Ľ. Štúra, 1.mája 2 Ing. Mária Tinková   1 x x   AE
Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1 Ing. Erika Senková   1 x x   AE
Trenčín, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24 Ing. Zuzana Gloneková   1 x x   AE
Trenčín, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24 Ing. Janka Mandincová   1 x x   AE
Trnava, Stredná priemyselná škola, Komenského 1 Ing. Jana Čechovičová   1 x     AE
Trnava, Stredná priemyselná škola, Komenského 1 Ing. Karin Chalányová  1  x      AE
Trnava, Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23 Ing. Lucia Duranová   2 x x   AE
Tvrdošín, Spojená škola Tvrdošín, Medvedzie 133/1 Ing. Jana Dreveňáková   1 x     AE
Vrbové, Gymnázium J. B. Magina Vrbové, Beňovského 358/100 Mgr. Zuzana Motyčková   2 x     AE
Zvolen, Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94 Ing. Renáta Trnovcová   1 x x   AE
Zvolen, Technická akadémia, J.Švermu 1 Mgr. Darina Stančeková   1 x x   AE
Žilina, Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2 Ing. Martina Čelková   1 x x   AE
Žilina, Gymnázium, Varšavská cesta 1 Ing. Magdaléna Hajtmanková   1 x x   AE
Žilina, Hotelová akadémia, Hlinská 31 Mgr. Denisa Abafiová  1 x     PvCR II
Žilina, Hotelová akadémia, Hlinská 31 Ing. Michaela Grofová  2 x     PvCR II
Žilina, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82 Ing. Veronika Gaboríková  1 x x   PvCR II
Žilina, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82 Ing. Beáta Latková   1 x x   AE
Žilina, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82 Ing. Miroslava Mičurová   1 x x   PvCR II
Žilina, Súkromné gymnázium, Oravská cesta 11 Ing. Emília Korenčiaková   1 x x   AE
Školy, ktoré majú 2. ročník JA Aplikovanej ekonómie

Školy, ktoré majú 2. ročník, sú zoradené podľa abecedy.

Škola Učiteľ Triedy JA Firma UEP EvP Program
Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25 Ing. Lenka Mikolajová   1   x   AE
Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2 Ing. Martin Pagáč   1   x   AE
Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 Ing. Adriana Jurášková   1   x   AE
Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107 Ing. Lucia Šimičáková   1   x   AE
Bratislava, Spojená škola, Tokajícka 24 Ing. Agáta Danielovičová   1   x   AE
Bratislava, Súkromné gymnázium GALILEO SCHOOL, Dudvážska 6 PhDr. Ivana Klimová   1 x     AE
Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701 Ing. Erika Padychová   1   x   AE
Komárno, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Budovateľská 32 Ing. Zuzana Varga Podleiszek   1 x x   AE
Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3 Ing. Kvetoslava Danková   1   x   AE
Košice, Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37 Ing. Eva Puskásová   1   x   AE
Košice, Súkromná stredná odborná škola ekonomická Tercium, Palackého 14 Ing. Katarína Šeböková   1   x   AE
Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 Mgr. Lýdia Cziriová   1   x   AE
Michalovce, Obchodná akadémia, Kapušianska 2 Ing. Jana Bodnárová   2   x   AE
Michalovce, Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Tehliarska 2 Ing. Jozefína Javorská   2   x   AE
Nové Zámky, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3 Ing. Henrieta Takácsová   1 x x x AE
Pezinok, Obchodná akadémia, Myslenická 1 Ing. Martina Ančicová   1   x   AE
Piešťany, Stredná odborná škola  obchodu  a  služieb, Mojmírova 99/28 Ing. Anetta Babulicová  1   x x AE
Prešov, Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24 Ing. Miroslav Vrabeľ   1 x x   AE
Sereď, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119 Mgr. Ľubica Štefáková   1   x   AE
Spišská Nová Ves, Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1 Ing. Miriam Hasajová  1   x   AE
Svidník, Spojená škola, Centrálna 464 Ing. Jana Drábová   1   x   AE
Trebišov, Obchodná akadémia, Komenského 3425/18 Ing. Beáta Andrášová   1   x   AE
Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1 Ing. Erika Senková   1   x   AE
Trnava, Stredná priemyselná škola stavebná D. S. Jurkoviča, Lomonosovova 7 Ing.  Ľubica Ježovičová   1   x   AE