Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2008/2009

Školy zaradené do programu Aplikovaná ekonómia v školskom roku 2008/2009
škola ulica mesto meno učiteľa priezvisko učiteľa
Spojená škola Farská 7 Bánovce nad Bebravou Katarína Mikušová
Športové gymnázium Trieda SNP 54 Banská Bystrica Dušan Snopko
Združená stredná škola Školská 5 Banská Bystrica Taťana Belašičová
Združená stredná škola Školská 5 Banská Bystrica Mária Zlatá
Obchodná akadémia Tajovského 25 Banská Bystrica Lenka Mikolajová
Združená stredná škola Pod Bánošom 80 Banská Bystrica Alexandra Šuhajdová
Gymnázium J. G. Tajovského Tajovského 25 Banská Bystrica Marián Neradný
Stredná lesnícka škola Akademická 16 Banská Štiavnica Vladimír Gálik
SPŠ S. Mikovíniho Akademická 11 Banská Štiavnica Daniela Sokolovičová
Združená stredná škola J. Andraščíka Pod Vimbargom 3 Bardejov Marta Biľová
Obchodná akadémia Račianska 107 Bratislava Diana Susková
Súkromná obchodná akadémia Liberta Borinská 23 Bratislava Jana Čermáková
Obchodná akadémia Nevädzová 3 Bratislava Ružena Oczvirková
Obchodná akadémia pre telesne postihnutých Mokrohájska 3 Bratislava Mária Komárová
ZŠ a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským Dunajská 13 Bratislava Margita Bitterová
Súkromné SOU GASMO Žehrianska 6 Bratislava Anna Skovajsová
Obchodná akadémia Malinovského 1 Brezno Iveta Aschenbrierová
Spojená škola Laskomerského 3 Brezno Eva Maculová
Obchodná akadémia D. M. Janotu Ul. 17. Novembra 2701 Čadca Erika Padychová
Obchodná akadémia Radlinského 1725/55 Dolný Kubín Hana Šutvajová
Gymnázium Školská 2 Dubnica nad Váhom Adriana Vančová
Stredná priemyselná škola Obrancov mieru 343/1 Dubnica nad Váhom Ľubomír Znášik
Združená stredná škola s VJM Ul. Gyulu Szabóa 21 Dunajská Streda Robert Marák
Združená stredná škola Hlavné námestie 2 Dvory nad Žitavou Slávka Kollárová
Združená stredná škola Hlavné námestie 2 Dvory nad Žitavou Zita Plankóová
Spojená škola, o. z. ZSŠOaS Lipová 8 Handlová Jana Bojová
Gymnázium M. Hrebendu Hlavná 431 Hnúšťa Blažena Hrušková
Spojená stredná škola Hlavná 425 Hnúšťa Štefan Majeský
Obchodná akadémia Štefánikova 39 Humenné Andrea Firdová
Združená stredná škola obchodu a služieb Budovateľská 32 Komárno Iveta Domonkosová
Gymnázium Trebišovská 12 Košice Mária Kovaříková
Gymnázium sv. T. Akvinského Zbrojničná 3 Košice Kvetoslava Danková
Súkromná stredná odborná škola Postupimská 37 Košice Jaroslava Cvoreňová
Obchodná akadémia Polárna 1 Košice Andrea Gajdošová
Stredná priemyselná škola strojnícka Komenského 215 Košice Robert Péchy
Stredná priemyselná škola hutnícka Alejová 1 Košice Carmen Sabolová
Gymnázium Poštová 9 Košice Eva Vanečková
Zdtužená stredná škola Gemerská 1 Košice Albín Sakal
Stredná priemyselná škola dopravná Hlavná 113 Košice Monika Davidová
Stredná priemyselná škola stavebná Lermontovova 1 Košice Dagmar Grancová
Škola úžitkového výtvarníctva  Jakobyho 15  Košice  Izabela  Víchová 
Obchodná akadémia M. R. Štefánika 8 Krupina Mária Šumichrastová
Stredná priemyselná škola Nábrežná 1325 Kysucké Nové Mesto Jozef Gužík
Stredná priemyselná škola Františka Hečku 25 Levice Monika Ivanovová
Obchodná akadémia Kálmána Kittenbergera 2 Levice Mária Haulíková
Združená stredná škola Ul. Sv. Michala 36 Levice Marta Agárdyová
Súkromná stredná odborná škola Animus J. Jesenského 41 Levice Bronislava Havranová
Gymnázium Lipany Komenského 13 Lipany Soňa Šuhajová
Spojená škola, o.z. Stredná škola podnikania Červenej armády 25 Martin Dušan Považan
Stredná odborná škola obchodu a služieb Stavbárska 11 Martin Slávka Šidlová
Stredná priemyselná škola Novomestského 5/24 Martin Tibor Konček
Obchodná akadémia Kapušianska 2 Michalovce Jana Bodnárová
Gymnázium P. Horova Masarykova 1 Michalovce Ján Lajčák
Stredná škola vinársko-ovocinárska Kostolná 3 Modra Ida Matuškovičová
Spojená škola, o.z. Obchodná akadémia Jarmočná 1 Modrý Kameň Miroslav Varga
Združená stredná škola Hattalova 968/33 Námestovo Erika Šušková
Združená stredná škola Hattalova 968/33 Námestovo Ľubica Ľubová
Spojená škola Slanická osada Námestovo Anna Kozáková
Spojená škola Slanická osada Námestovo Mária Košútová
Združená stredná škola dopravy, obchodu a služieb Cintorínska 4 Nitra Jozefína Bánovská
Združená stredná škola dopravy, obchodu a služieb Cintorínska 4 Nitra Denisa Petráková
Súkromná stredná odborná škola Animus Vajanského 1 Nitra Darina Ondrejčeková
Združená stredná škola Osvety 17 Nová Baňa Mária Lenčová
Gymnázium Rastislavova 332 Nováky Gerta Kytková
Združená stredná školaobchodu a služieb Piešťanská 2262/80 Nové Mesto nad Váhom Jana Pomajbová
Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu Zdravotnícka 3 Nové Zámky Petra Kováčová
Spojená škola, o. z. Obchodná akadémia Námestie SNP 5 Partizánske Fatima Blažeková
Spojená škola, o. z. SPŠ Námestie SNP 5 Partizánske Miroslav Gašparovič
Združená stredná škola obchodu a služieb Mojmírova 99/28 Piešťany Anetta Babulicová
Stredná priemyselná škola elektrotechnická Námestie SNP 8 Piešťany Beáta Ďuračková
Združená stredná škola obchodu a služieb Mojmírova 99/28 Piešťany Anna Drahovská
Stredná priemyselná škola Mnoheľova 828/23 Poprad Anna Palková
Stredná priemyselná škola Mnoheľova 828/23 Poprad Anna Schaleková
Obchodná akadémia Murgašova 94 Poprad Tatiana Hadbavná
Obchodná akadémia Jesenského 259/6 Považská Bystrica Anna Mrenová
Spojená škola, o.z. SOU a OA Breziny 282 Prakovce Valéria Dorková
Gymnázium Konštantínova 2 Prešov Mária Sabolová
Gymnázium V. B. Nedožerského Matice slovenskej 16 Prievidza Soňa Fedorová
Obchodná akadémia F. Madvu 2 Prievidza Marcela Murárová
Piaristická spojená škola F. Hanáka A. Hlinku 44 Prievidza Soňa Vidová
Gymnázium I. Kraska P. Hostinského 3 Rimavská Sobota Viera Koháryová
Združená stredná škola Bystrická cesta 2 Ružomberok Daniela Hamranová
Škola podnikania Ružomberok  Klačno 4  Ružomberok  Ľubomíra  Urbanová 
Obchodná akadémia Kukučínova 1 Sabinov Gabriela Jankurová
Spojená škola s o.z. Gymnázium, SOU a DOŠ Kollárova 17 Sečovce Mária Straková
Obchodná akadémia Mládežnícka 158/5 Sereď Jana Mlynárová
Združená stredná škola Filinského 7 Spišská Nová Ves Renáta Štefániková
Spojená škola, o. z. SPoŠ a OA Stojan 1 Spišská Nová Ves Miriam Hasajová
Stredná škola podnikania Mierová 727 Strážske Danka Citrjaková
Stredná škola podnikania Mierová 727 Strážske Beáta Kužmová
Bilingválne gymnázium M. Hodžu Komenského 215 Sučany Jozef Ristvej
Spojená škola - Obchodná akadémia Centrálna 464 Svidník Zdenka Kožlejová
Združená stredná škola Štefánikova 39 Svit Iveta Hájovská
Gymnázium Mládežnícka 22 Šahy Ľubica Černáková
Súkromná obchodná akadémia Sv. Štefana 36 Štúrovo Tünde Molnárová
Združená stredná škola Sv. Štefana 81 Štúrovo Judita Okolenská
Evanjelické gymnázium Tisovec Jesenského 836 Tisovec Ladislav Čajko
Združená stredná škola drevárska a nábytkárska Pílska 7 Topoľčany Dana Balajková
Združená stredná škola drevárska a nábytkárska Pílska 7 Topoľčany Jana Bielichová
Združená stredná škola Tovarnícka 1609 Topoľčany Mária Urminská
Obchodná akadémia Komenského 3425/18 Trebišov Anna Sládeková
Združená stredná škola Komenského 12 Trebišov Helena Vargová
Združená stredná škola Komenského 12 Trebišov Alena Hodničáková
Piaristické gymnázium J. Braneckého Palackého 4 Trenčín Daniela Michalíková
Obchodná akadémia M. Hodžu Martina Rázusa 1 Trenčín Erika Senková
Spojená škola, o. z. SPŠ stavebná E. Belluša Staničná 4 Trenčín Slávka Hudcovicová
Stredné odborné učilište odevné a textilné Veľkomoravská 14 Trenčín Janka Mandincová
Stredná umelecká škola Staničná 8 Trenčín Helena Kolarovičová
SOU železničné Školská 66 Trenčín Oľga Šišovská
ZSŠ hotelových služieb a obchodu Jilemnického 24 Trenčín Sidónia Korienková
ZSŠ hotelových služieb a obchodu Jilemnického 24 Trenčín Zuzana Gloneková
Gymnázium M. Hattalu Železničiarov 278 Trstená Boris Matušek
Gymnázium Ľ. Štúra 35 Turzovka Jana Belková
Spojená škola Medvedzie 133/1 Tvrdošín Janka Dreveňáková
Spojená škola Medvedzie 133/1 Tvrdošín Jana Hucková
Združená stredná škola J. Švermu 1 Zvolen Valentína Kaljužna
Súkromná stredná umelecká škola Môťovská cesta 8164 Zvolen Ivica Laurincová
Stredná priemyselná škola dopravná Sokolská 911/94 Zvolen Renáta Trnovcová
Dievčenská odborná škola Hlinská 31 Žilina Beáta Latková
Gymnázium Veľká okružná 22 Žilina Renáta Saganová
Gymnázium Varšavská cesta 1 Žilina Magdaléna Hajtmanková
Združená stredná škola Rosinská cesta 2 Žilina Jana Kostolná
Združená stredná škola Rosinská cesta 2 Žilina Martina Čelková
Združená stredná škola Rosinská cesta 2 Žilina Anna Kroutilová
Stredná poľnohospodárska škola Predmestská 82 Žilina Katarína Némethová
Súkromné gymnázium Oravská cesta 11 Žilina Emília Korenčiaková