Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2007/2008

Školy zaradené do programu Aplikovaná ekonómia pre školský rok 2007/2008
Škola Ulica Mesto Učiteľ
Spojená škola Farská 7 Bánovce nad Bebravou Ing. Katarína Mikušová
Združená stredná škola Školská 5 Banská Bystrica Ing. Mária Zlatá
Združená stredná škola Školská 5 Banská Bystrica Ing. Taťana Belašičová
Športové gymnázium Trieda SNP 54 Banská Bystrica Mgr. Dušan Snopko
Obchodná akadémia Tajovského 25 Banská Bystrica Ing Lenka Mikolajová
Obchodná akadémia Tajovského 25 Banská Bystrica Mgr. Janka Leštáková
Stredná priemyselná škola S. Mikovíniho Akademická 11 Banská Štiavnica Ing. Daniela Sokolovičová
Stredná lesnícka škola Akademická 16 Banská Štiavnica Ing. Vladimír Gálik
Stredné odborné učilište Pod Bánošom Banský Bystrica Ing. Alexandra Šuhajdová
Združená stredná škola Jána Andraščíka Veterná 16 Bardejov PhDr. Marta Biľová
Obchodná akadémia pre telesne postihnutých Mokrohájska 3 Bratislava Ing. Mária Komárová
Gymnázium Jura Hronca Novohradská 3 Bratislava Mgr. Miloš Mrva
Obchodná akadémia Nevädzová 3 Bratislava Ing. Ružena Oczvirková
Súkromná obchodná akadémia LIBERTA Borinská 23 Bratislava Ing. Janka Čermáková
ZŠ a Gymnázium s VJM Dunajská 13 Bratislava Ing. Margita Bitterová
Obchodná akadémia Račianska 107 Bratislava Ing. Diana Susková
Súkromné stredné odborné učilište GASMO Žehrianska 6 Bratislava Ing. Anna Skovajsová
Obchodná akadémia Malinovského 1 Brezno Ing. Iveta Aschenbrierová
Spojená škola - SPŠ Laskomerského 3 Brezno Ing. Eva Macuľová
Obchodná akadémia D. M. Janotu Ul. 17. Novembra 2701 Čadca Ing. Lenka Lištvanová
Obchodná akadémia D. M. Janotu Ul. 17. Novembra 2701 Čadca Ing. Erika Padychová
Obchodná akadémia Radlinského 1725/55 Dolný Kubín Ing. Eva Klocoková
Gymnázium Školská 2 Dubnica nad Váhom Mgr. Adriana Vančová
Stredná priemyselná škola Obrancov mieru 343/1 Dubnica nad Váhom Ing. Ingrid Divílková
Združená stredná škola s vyuč. jazykom maďarským Ul. Gyulu Szabóa 21 Dunajská Streda Ing. Robert Marák
Združená stredná škola Hlavné námestie 2 Dvory nad Žitavou Ing. Slávka Kollárová
Združená stredná škola Hlavné námestie 2 Dvory nad Žitavou Ing. Katarína Havettová
Združená stredná škola obchodu a služieb Lipová 8 Handlová Ing. Jana Bojová
Spojená stredná škola Hlavná 425 Hnúšťa Mgr. Štefan Majeský
Gymnázium Mateja Hrebendu Hlavná 431 Hnúšťa Mgr. Blažena Hrušková
Obchodná akadémia Štefánikova 39 Humenné Ing. Pavol Matula
Obchodná akadémia Medňanská 822/14 Ilava Ing. Zuzana Novosádková
Združená stredná škola obchodu a služieb Budovateľská 32 Komárno Ing. Ida Kálmánová
Stredná priemyselná škola Komárno Petofiho 2 Komárno Ing. Dagmar Čerťanská
Gymnázium Trebišovská 12 Košice Ing. Mária Kovaříková
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského Zbrojničná 3 Košice Ing. Kvetka Danková
Združená stredná škola Gemerská 1 Košice Ing. Albín Sakal
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická Lermontovova 1 Košice  
Stredná priemyselná škola strojnícka Komenského 215 Košice Ing. Iveta Plávková
Gymnázium Poštová 9 Košice Mgr. Eva Vanečková
Súkromná stredná odborná škola Bukovecká 17 Košice Ing. Viera Pavliková
Súkromná stredná odorná škola Postupimská 37 Košice Ing. Jaroslava Cvoreňová
Stredná priemyselná škola hutnická Alejová 1 Košice Ing. Izabela Víchová
Stredná priemyselná škola dopravná Hlavná 113 Košice Ing. Monika Dávidová
Obchdodná akadémia M. R. Štefánika 8 Krupina Mgr. Mária Trubínyová
Súkromná stredná odborná škola ANIMUS Janka Jesenského 41 Levice Ing. Bronislava Havranová
Obchodná akadémia K. Kittenbergera 2 Levice Ing. Daniela Skladanová
Združená stredná škola Osszevont kozépiskola Ulica sv. Michala 36 Levice Ing. Anna Kováčová
Gymnázium Komenského 13 Lipany Mgr. Soňa Šuhajová
Stredná škola podnikania ČA 25 Martin Ing. Lýdia Juricová
Obchodná akadémia Bernolákova 2 Martin Ing. Ivana Židová
Obchodná akadémia Bernolákova 2 Martin Ing. Anna Vrtiaková
Stredná priemyselná škola Novomeského 5/24 Martin Ing. Mgr. Tibor Konček
Združená stredná škola obchodu a služieb Stavbárska 11 Martin Ing. Slávka Šidlová
Združená stredná škola obchodu a služieb Stavbárska 11 Martin Ing. Miroslava Makláryová
Združená stredná škola obchodu a služieb Stavbárska 11 Martin Ing. Janka Jancková
Združená stredná škola dopravná Zelená 2 Martin Ing. Alena Haštová
Gymnázium P. Horova Masarykova 1 Michalovce Mgr. Ján Lajčák
Stredná vinársko-ovocinárska škola Kostolná 3 Modra Ing. Ida Matuškovičová
Spojená škola-obchodná akadémia Jarmočná 1 Modrý Kameň Ing. Miroslav Varga
Stredná priemyselná škola SNP 413/8 Myjava Ing. Alena Adámková
Obchodná akadémia Slanická osada Námestovo Ing. Anna Kozáková
Obchodná akadémia Slanická osada Námestovo Ing. Mária Košútová
Združená stredná škola Hattalova 968/33 Námestovo Ing. Erika Šušková
Združená stredná škola dopravy, obchodu a služieb Cintorínska 4 Nitra Ing. Jozefína Bánovská
Združená stredná škola dopravy, obchodu a služieb Cintorínska 4 Nitra Ing. Denisa Petráková
Združená stredná škola dopravy, obchodu a služieb Cintorínska 4 Nitra Ing. Helena Barátová
Súkromná stredná odborná škola ANIMUS Vajanského 1 Nitra Ing. Monika Laurová
Súkromná stredná odborná škola ANIMUS Vajanského 1 Nitra Ing. Iveta Orolínová
Združená stredná škola Osvety 17 Nová Baňa Ing. Mária Lenčová
Gymnázium Rastislavova 332 Nováky Mgr. Gerta Kytková
Združená stredná škola obchodu a služieb Piešťanská cesta 2262/80 Nové Mesto nad Váhom Ing. Jana Pomajbová
Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu Zdravotnícka 3 Nové Zámky Ing. Petra Kováčová
Spojená škola, o. z. obchodná akadémia Námestie SNP 5 Partizánske Ing. Ingrid Rigáňová
Stredná škola - organizačná zložka SPŠ Námestie SNP 5 Partizánske Ing. Miroslav Gašparovič
Združená stredná škola obchodu a služieb Mojmírova 99/28 Piešťany Ing. Anetta Babulicová
Stredná priemyselná škola elektrotechnická Nám. SNP 8 Piešťany Ing. Eva Rolincová
Obchodná akadémia Murgašova 94 Poprad Ing. Tatiana Hadbavná
Gymnázium Konštantínova 2 Poprad Mgr. Mária Sabolová
Stredná priemyselná škola Mnoheľova 828/23 Poprad Ing. Anna Palková
Stredná priemyselná škola Mnoheľova 828/23 Poprad Ing. Anna Schaleková
Spojená škola s o. z. SOU a OA Breziny Prakovce Ing. Valéria Dorková
Gymnázium  Konštantínova 2  Prešov  Mgr. Mária Sabolová 
Súkromná ochodná akadémia Petrovianska 3 Prešov Ing. Lívia Máthéová
Obchodná akadémia v Prievidzi F. Madvu 2 Prievidza Ing. Marcela Murárová
Gymnázium V. B. Nedožerského Matice slovenskej 16 Prievidza Ing. Soňa Fedorová
Obchodná akadémia Akademika Hronca 8 Rožňava Ing. Silvia Ondrejčíková
Združená stredná škola Bystrická cesta 2 Ružomberok Ing. Daniela Hamranová
Spojená škola Kollárová 17 Sečovce Mgr. Michaela Štundová
Súkromná stredná škola podnikania Hollého 1380 Senica Ing. Katka Kromerínska
Obchodná akadémia Sereď Mládežnícka 158/5 Sereď Ing. Jana Mlynárová
Spojená škola s o. z. SPoŠ, OA Stojan 1 Spišská nová Ves Ing. Ľudmila Lengvarská
Stredná priemyselná škola drevárska Filinského 7 Spišská Nová Ves Ing. Katarína Benkovičová
Stredná škola podnikania Mierová 727 Strážske Ing. Beáta Kužmová
Stredná škola podnikania Mierová 727 Strážske Ing. Dana Citrjaková
Gymnázium Stropkov Konštantínova1751/64 Stropkov Mgr. Ivana Jecušková
Gymnázium bilingválne anglicko-slovenské M. Hodžu Komenského 215 Sučany Ing. Jozef Ristvej
Spojená škola-obchodná akadémia Centrálna 464 Svidník Ing. Zuzana Bilá
Združená stredná škola Štefániková 39 Svit Ing. Ľuboslava Kačmárová
Gymnázium Alma mater Mládežnícka 22 Šahy Mgr. Ľubica Černáková
Súkromná ochodná akadémia Sv. Štefana 36 Štúrovo Ing. Valéria Hároníková
Združená stredná škola Sv. Štefana 81 Štúrovo Ing. Judita Okolenská
Evanjelické gymnázium Jesenského 836 Tisovec Ing. Ladislav Čajko
Združená škola drevárska a nábytkárska Pílska 7 Topoľčany Ing. Jana Bielichová
Združená škola drevárska a nábytkárska Pílska 7 Topoľčany Ing. Dana Balajková
Združená stredná škola Komenského 12 Trebišov Ing. Helena Vargová
Obchodná akadémia Komenského 3425/18 Trebišov Ing. Anna Sládeková
Stredné odborné učilište železničné Školská 66 Trenčín Ing. Oľga Šišovská
Obchodná akadémia Milana Hodžu Martina Rázusa 1 Trenčín Ing. Erika Senková
Stredná umelecká škola Staničná 8 Trenčín Ing. Marta Páleníková
Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého Palackého 4 Trenčín Ing. Patrik Farula
Spojená škola org. Zl. SPŠ stavebná E. Belluša Staničná 4 Trenčín Ing. Štefan Baco
Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu Jilemnického 24 Trenčín Ing. Zuzana Gloneková
Stredná priemyselná škola stavebná Lomonosova 7 Trnava Ing. Ľubica Ježovičová
Stredná poľnohospodárska škola Zavarská 9 Trnava Ing Jana Valentovičová
Gymnázium M. Hattalu Železničiarov 278 Trstená Mgr. Boris Matušek
Gymnázium Ľ. Štúra 35 Turzovka Mgr. Jana Belková
Obchodná akadémia Medvedzie 133/1 Tvrdošín Ing. Eva Tóthová
Obchodná akadémia Medvedzie 133/1 Tvrdošín Ing. Janka Dreveňáková
Združená stredná škola drevárska Lúčna 1055 Vranov nad Topľou Ing. Jana Mihálková
Stredná priemyselná škola dopravná Sokolská 911/94 Zvolen Ing. Renáta Trnovcová
Stredné odborné učilište Lieskovská cesta 2298/4 Zvolen Mgr. Valentína Kaljužna
Súkromná stredná umelecká škola Môťovská cesta 8164 Zvolen Mgr. Ivica Laurincová
Gymnázium Veľká okružná 22 Žilina PaedDr. Renáta Saganová
Združená stredná škola Rosinská cesta 2 Žilina Ing. Jana Kostolná
Združená stredná škola Rosinská cesta 2 Žilina Ing. Martina Čelková
Súkromné gymnázium Oravská cesta 11 Žilina Ing. Emília Korenčiaková
Gymnázium Varšavská cesta 1 Žilina Ing. Magdaléna Hajtmanková
Stredná poľnohospodárska škola Predmestská 82 Žilina Ing. Eva Hrivíková
Dievčenská odborná škola Hlinská 31 Žilina Ing. Eva Kocúrová
Dievčenská odborná škola Hlinská 31 Žilina Ing. Beáta Latková