Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2022/2023

Veľtrh podnikateľských talentov | 28. marec 2023 | Bratislava Avion Shopping Park
Accace Výročná správa - gymnáziá
1. miesto

FLUF

Košice, Gymnázium, Poštová 9
učiteľka: Mgr. Eva Wolfová, PhD.

2. miesto

Amity

Košice, Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1
učiteľka: Ing. Ľudmila Olšinárová

3. miesto

ECOenergy

Kráľovský Chlmec, Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18
učiteľka: Mgr. Bernadeta Oláhová

Accace Výročná správa - odborné školy
1. miesto

Sodehal

Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16
učiteľka: Ing. Mariana Veličová

2. miesto

COFFEE PUNCH

Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80
učiteľka: Ing. Dana Hradileková

3. miesto

Le Seňoras

Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33
učiteľka: Ing. Erika Šušková

AT&T Manažérsky tím - gymnáziá
1. miesto

S.M.M.A.

Košice, Gymnázium, Alejová 1
učiteľka: Ing. Kvetoslava Danková

2. miesto

LAVI

Košice, Gymnázium, Poštová 9
učiteľka: Mgr. Eva Wolfová, PhD.

3. miesto

Hinge

Považská Bystrica, Gymnázium, Školská 234/8
učiteľka: RNDr. Silvia Závadská

AT&T Manažérsky tím - odborné školy
1. miesto

COFFEE PUNCH

Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80
učiteľka: Ing. Dana Hradileková

2. miesto

Sodehal

Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16
učiteľka: Ing. Mariana Veličová

3. miesto

ECOBIJA

Partizánske, Stredná odborná škola J. A. Baťu, Námestie SNP 5
učiteľka: Ing. Ingrid Rigáňová

2Muse Marketingová prezentácia - gymnáziá
1. miesto

Gradient

Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836/3
učiteľka: Ing. Erika Hrušková

2. miesto

FLUF

Košice, Gymnázium, Poštová 9
učiteľka: Mgr. Eva Wolfová, PhD.

3. miesto

LAVI

Košice, Gymnázium, Poštová 9
učiteľka: Mgr. Eva Wolfová, PhD.

2Muse Marketingová prezentácia - odborné školy
1. miesto

sabelas

Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3
učiteľka: Ing. Adriana Jurášková

2. miesto

Le Seňoras

Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33
učiteľka: Ing. Erika Šušková

3. miesto

EVTIS

Dubnica nad Váhom, Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1
učiteľka: Ing. Miriam Vlková

Citi Finančné riadenie - gymnáziá
1. miesto

Gradient

Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836/3
učiteľka: Ing. Erika Hrušková

2. miesto

DunaStar

Bratislava, ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13
učiteľka: Ing. Margita Bitterová

3. miesto

PROTEENS

Košice, Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Škultétyho 10
učiteľka: Mgr. Jana Šrenkelová

Citi Finančné riadenie - odborné školy
1. miesto

COFFEE PUNCH

Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80
učiteľka: Ing. Dana Hradileková

2. miesto

Le Seňoras

Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33
učiteľka: Ing. Erika Šušková

3. miesto

Sodehal

Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16
učiteľka: Ing. Mariana Veličová

S&T Produkt študentskej firmy - gymnáziá
1. miesto

FLUF

Košice, Gymnázium, Poštová 9
učiteľka: Mgr. Eva Wolfová, PhD.

2. miesto

LAVI

Košice, Gymnázium, Poštová 9
učiteľka: Mgr. Eva Wolfová, PhD.

3. miesto

PROTEENS

Košice, Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Škultétyho 10
učiteľka: Mgr. Jana Šrenkelová

S&T Produkt študentskej firmy - odborné školy
1. miesto

Sodehal

Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16
učiteľka: Ing. Mariana Veličová

2. miesto

Le Seňoras

Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33
učiteľka: Ing. Erika Šušková

3. miesto

ECOBIJA

Partizánske, Stredná odborná škola J. A. Baťu, Námestie SNP 5
učiteľka: Ing. Ingrid Rigáňová

IBM Spoločensky zodpovedná študentská firma - gymnáziá
1. miesto

FLUF

Košice, Gymnázium, Poštová 9
učiteľka: Mgr. Eva Wolfová, PhD.

2. miesto

Gradient

Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836/3
učiteľka: Ing. Erika Hrušková

3. miesto

LAVI

Košice, Gymnázium, Poštová 9
učiteľka: Mgr. Eva Wolfová, PhD.

IBM Spoločensky zodpovedná študentská firma - odborné školy
1. miesto

Le Seňoras

Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33
učiteľka: Ing. Erika Šušková

2. miesto

EVTIS

Dubnica nad Váhom, Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1
učiteľka: Ing. Miriam Vlková

3. miesto

TERMOS

Nové Zámky, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3
učiteľka: Ing. Henrieta Takácsová

SK-NIC Virtuálna firemná komunikácia - gymnáziá
1. miesto

FLUF

Košice, Gymnázium, Poštová 9
učiteľka: Mgr. Eva Wolfová, PhD.

2. miesto

LAVI

Košice, Gymnázium, Poštová 9
učiteľka: Mgr. Eva Wolfová, PhD.

3. miesto

Hinge

Považská Bystrica, Gymnázium, Školská 234/8
učiteľka: RNDr. Silvia Závadská

SK-NIC Virtuálna firemná komunikácia - odborné školy
1. miesto

Sodehal

Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16
učiteľka: Ing. Mariana Veličová

2. miesto

sabelas

Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3
učiteľka: Ing. Adriana Jurášková

3. miesto

COFFEE PUNCH

Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80
učiteľka: Ing. Dana Hradileková

Kyndryl Female Leadership (nerozlišujeme typ školy)
1. miesto

sabelas

Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3
učiteľka: Ing. Adriana Jurášková

2. miesto

Le Seňoras

Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33
učiteľka: Ing. Erika Šušková

3. miesto

VitaBomb

Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80
učiteľka: Ing. Luciana Hudcovicová

ManPower Leadership Award - 1. miesto (podľa abecedy)
Erik Bakai

EVTIS

Dubnica nad Váhom, Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1
učiteľka: Ing. Miriam Vlková

Ján Liam Bendo

K.M.G.

Revúca, Gymnázium Martina Kukučína, V. Clementisa 1166
učiteľ: Ing. Ladislav Čajko

Daniela Bucková

PROTEENS

Košice, Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Škultétyho 10
učiteľka: Mgr. Jana Šrenkelová

Adam Drdoš

Sodehal

Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16
učiteľka: Ing. Mariana Veličová

Ján Imrich

M$C

Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3
učiteľka: Ing. Kvetoslava Danková

Martin Jacko

Amity

Košice, Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1
učiteľka: Ing. Ľudmila Olšinárová

Simona Katrušinová

Business Creation

Zlaté Moravce, Stredná odborná škola obchodu a služieb, SNP 5
učiteľka: Ing. Gabriela Ondrejmišková

Filip Pyšný

COFFEE PUNCH

Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80
učiteľka: Ing. Dana Hradileková

Ema Sláviková

Clotho

Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2
učiteľ: Mgr. Ing. Martin Pagáč

Matúš Vajdička

ZYP

Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2
učiteľ: Mgr. Ing. Martin Pagáč

Company of the Year Competition - TOP5 (podľa abecedy)
Clotho Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2
učiteľ: Mgr. Ing. Martin Pagáč
COFFEE PUNCH Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80
učiteľka: Ing. Dana Hradileková
FLUF Košice, Gymnázium, Poštová 9
učiteľka: Mgr. Eva Wolfová, PhD.
LAVI Košice, Gymnázium, Poštová 9
učiteľka: Mgr. Eva Wolfová, PhD.
Sodehal Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16
učiteľka: Ing. Mariana Veličová
Company of the Year Competition - víťaz
1. miesto

FLUF

Košice, Gymnázium, Poštová 9
učiteľka: Mgr. Eva Wolfová, PhD.

TOP Tím SOPK | 16. máj 2023 | Bratislava
Sodehal Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16
učiteľka: Ing. Mariana Veličová
Mediálny pohár
1. miesto Adam Drdoš
Marcel Michaliak

Sodehal
Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16
učiteľka: Mariana Veličová

2. miesto Ema Tomášiková
Viktória Gajdošová

FLUF
Košice, Gymnázium, Poštová 9
učiteľka: Eva Wolfová

INI Innovation Camp | 25. apríl 2023 | Bratislava
1. miesto Natália Júlia Chrappanová Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 (AE)
Pavlína Jankulicová Sereď, Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5 (AE)
Gleb Kashyk Bratislava, Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20
Anastasiia Kutsyn Piešťany, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28
Andrés Virág Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2
2. miesto Karin Drgonová Sereď, Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5 (AE)
Samuel Katreniak Martin, Obchodná akadémia, Bernolákova 2
Lenka Pavelková Šurany, Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7
Róbert Schmizing Piešťany, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2
Karmen Antala Vyšná Komárno, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Budovateľská 32 (AE)
3. miesto Martin Franko Košice, SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1 (AE)
Laura Lincmaierová Bratislava, Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20
Sabína Strigáčová Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 (AE)
Andrej Šintaj Liptovský Mikuláš, Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804
Sarah Yasmin Zrayer Sereď, Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5 (AE)

JA Citi International Innovation Camp | 24. november 2022 | online

1. miesto Pozemkári Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu,
Mnoheľova 828, Poprad
Ing. Marta Tkáčová
Alex Javorský
Marko Kohan
Juraj Olekšák
Samuel Michal Siman
Sabína Zakopjanová
2. miesto PROTEENS Evanjelické gymnázium J. A. Komenského,
Škultétyho 10, Košice
Mgr. Jana Šrenkelová
Natália Nováková
Samuel Jakub
Sára Janovová
Barbora Kopnická
Zoja Kusendová
3. miesto becoffe SPŠ stavebná a geodetická,
Lermontovova 1, Košice
Ing. Dagmar Grancová
Lukáš Valuš
Michal Bálint
Barbora Fedáková
Martin Franko
Scarlett Lucia Koribaničová
Female Leadership Innovation Camp | 21. september 2022 | Bratislava
1. miesto Tatiana Turzová Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2
Daniela Zaicová Košice, Gymnázium sv.Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3
Lucia Behríková Považská Bystrica, Gymnázium, Školská 234/8
Natália Kontinová Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1
2. miesto Bianka Forgáčová Košice, Gymnázium, Poštová 9
Viktória Bačová Košice, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1
Barbora Gabrišová Považská Bystrica, Gymnázium, Školská 234/8
Adela Ondrušková Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1
3. miesto Lívia Urbánková Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2
Alexandra Bobaľová Košice, Gymnázium, Alejová 1
Laura Sročenská Košice, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1
Nina Hnátová Sereď, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119
GEN-E: JA EUROPE COMPANY OF THE YEAR COMPETITION, 11. - 14. júl 2023, Istanbul, Turecko (naživo)
FLUF

Gymnázium, Poštová 9, Košice
učiteľka: Eva Wolfová                                                           

Súťažili v hlavnej kategórii
3. najlepšia európska študentská firma roka

Rebeka Hubková získala Leadership Award.

Lea Benčová
Rebeka Hubková
Jakub Matusák
Tereza Pažinová
Sodehal

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava
učiteľka: Mariana Veličová

Súťažili vo Virtual Expo
víťazi kategórie PMIEF BEST APPLICATION OF PROJECT MANAGEMENT AWARD

Samuel Bučka
Adam Drdoš
Denis Gaál
Tomáš Kiss
Marcel Michaliak