Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2018/2019

JA Veľtrh podnikateľských talentov

9. apríl 2019 Bratislava

AT&T Manažérsky tím

1. miesto DIFFERENT
Levice, Obchodná akadémia, K. Kittengergera 2
učiteľka: Lýdia Cziriová
1. miesto Invicta
Košice, Gymnázium, Trebišovská 12
učiteľka: Jana Vodarčíková
2. miesto DOT
Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16
učiteľka: Mariana Veličová
2. miesto ESO
Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2
učiteľka: Adriana Vančová
3. miesto STARS
Partizánske, Stredná odborná škola, Námestie SNP 5
učiteľka: Ingrid Rigáňová
3. miesto Strength
Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec
učiteľ: Ladislav Čajko
  

AVION Marketingová prezentácia

1. miesto DIFFERENT
Levice, Obchodná akadémia, K. Kittengergera 2
učiteľka: Lýdia Cziriová
1.  miesto YOMA
Košice, Gymnázium, Poštová 1
učiteľka: Eva Wolfová
2. miesto STARS
Partizánske, Stredná odborná škola, Námestie SNP 5
učiteľka: Ingrid Rigáňová
2. miesto ESO
Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2
učiteľka: Adriana Vančová
3. miesto DOT
Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16
učiteľka: Mariana Veličová
3. miesto Strength
Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec
učiteľ: Ladislav Čajko
  

Citi Finančné riadenie

1. miesto DIFFERENT
Levice, Obchodná akadémia, K. Kittengergera 2
učiteľka: Lýdia Cziriová
1. miesto Strength
Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec
učiteľ: Ladislav Čajko
2. miesto DOT
Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16
učiteľka: Mariana Veličová
2. miesto

PiGY

Trenčín, Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Palackého 4

učiteľka: Katarína Šašinková

3. miesto M-Future
Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33
učiteľka: Ivona Korčušková
3. miesto Yhtiö
Košice, Gymnázium, Trebišovská 12
učiteľka: Jana Vodarčíková
   

SAP Produkt pre 21. storočie

1. miesto Invicta
Košice, Gymnázium, Trebišovská 12
učiteľka: Jana Vodarčíková
2. miesto INTECH
Zvolen, Stredná odborná škola technická, J. Švermu 1
učiteľka: Valentína Kaljužna
3. miesto DOT
Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16
učiteľka: Mariana Veličová
  

S&T Úžitkový produkt

1. miesto Ironic
Nové Zámky, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3
učiteľka: Henrieta Takácsová
1. miesto ESO
Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2
učiteľka: Adriana Vančová
2. miesto STARS
Partizánske, Stredná odborná škola, Námestie SNP 5
učiteľka: Ingrid Rigáňová
2. miesto YOMA
Košice, Gymnázium, Poštová 1
učiteľka: Eva Wolfová
3. miesto Ekobrčko
Holíč, Stredná odborná škola, Nám. sv. Martina 5
učiteľka: Katarína Mičová
3. miesto Yhtiö
Košice, Gymnázium, Trebišovská 12
učiteľka: Jana Vodarčíková
  

IBM Prezentácia na pódiu

1. miesto VENIT
Poprad, Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812
učiteľka: Jana Marcinová
1. miesto Strength
Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec
učiteľ: Ladislav Čajko
2. miesto DIFFERENT
Levice, Obchodná akadémia, K. Kittengergera 2
učiteľka: Lýdia Cziriová
2. miesto Yhtiö
Košice, Gymnázium, Trebišovská 12
učiteľka: Jana Vodarčíková
3. miesto AWeko
Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80
učiteľka: Luciana Hudcovicová
3. miesto Invicta
Košice, Gymnázium, Trebišovská 12
učiteľka: Jana Vodarčíková
  

Company of the Year Competiton

1. miesto ESO
Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2
učiteľka: Adriana Vančová
2. miesto YOMA
Košice, Gymnázium, Poštová 1
učiteľka: Eva Wolfová
3. miesto

DOT

Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16
učiteľka: Mariana Veličová

Ostatní finalisti
(zoradení podľa abecedy)
Beleco
Prešov, Evanjelické kolegiálne gymnázium, Námestie legionárov 3
učiteľka: Anna Demčáková
  Invicta
Košice, Gymnázium, Trebišovská 12
učiteľka: Jana Vodarčíková
 

SIDE
Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského
učiteľka: Kvetoslava Danková

  Strength
Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec
učiteľ: Ladislav Čajko
 

Manpower Leadership Award

(zoradení podľa abecedy)
Damián Duda VENIT
Poprad, Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812
učiteľka: Jana Marcinová
Daniela Gregušová YOMA
Košice, Gymnázium, Poštová 1
učiteľka: Eva Wolfová
Diana Hanesovská Strength
Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec
učiteľ: Ladislav Čajko
Jakub Hudec (PvcR)

DOWN THE ROAD

Brezno, Obchodná akadémia, Malinovského 1

učiteľka:  Erika Kurajdová

Klára Mészrošová

WITHOUT SUGAR

Nitra, Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4

učiteľka: Jozefína Bánovská

Tomáš Zavarský (PvCR)

Khetano Drom

Martin, Obchodná akadémia, Bernolákova 2

učiteľka: Danica Tokarčíková

  

2muse Cena študentov

1. miesto

PiGY

Trenčín, Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Palackého 4

učiteľka: Katarína Šašinková

  

TOP tím JA Aplikovanej ekonómie

1. miesto Ironic
Nové Zámky, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3
učiteľka: Henrieta Takácsová
JA Citi International Innovation Camp, Bratislava - 3. október 2018
1. miesto Klára Dlugopolská Bratislava, Gymnázium, Grösslingová 18
Radek Jaroš Česká Třebová, Vyšší odborná škola a Střední škola technická, Habrmanova 1540
Magdaléna Štepková Piešťany, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2
Viktória Štugelová Levice, Obchodná akadémia, Kálmána Kittenbergera 2
Marián Zajonc Poprad, Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828
Filip Žilavý Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107
2. miesto Jakub Duda Brno, Gymnázium, Tř. Kapitána Jaroše 14
Jana Karafiátová Krnov, Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Revoluční 92
Sofia Kubešová Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3
Natália Ondrisová Zvolen, Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94
Alexandra Orviská Piešťany, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28
Martin Romaňák Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2
3. miesto       Laura Határová Bratislava, Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2
Klára Jančiová Holíč, Stredná odborná škola, Nám. sv. Martina 5
Denisa Ľachová Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33
Matěj Sekanina Krnov, Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Revoluční 92
Tomáš Šedivý Levice, Obchodná akadémia, Kálmána Kittenbergera 2
Lukáš Valentík Zvolen, Stredná odborná škola technická, J. Švermu 1
Innovation Camp v spolupráci s AT&T Aspire, Košice - 26. november 2018
1. miesto Natália Krnová Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kalmána Kittenbergera 2
Soňa Pasuľková Michalovce, Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1
Matej Tarča Košice, Gymnázium, Poštová 9
Diana Thuroczyová Trebišov, Obchodná akadémia, Komenského 18
2. miesto Barbora Beňová Sereď, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 8
Lili Ondrejkovič Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kalmána Kittenbergera 2
Kristína Tomková Trebišov, Obchodná akadémia, Komenského 18
Matúš Trojčák Košice, Gymnázium, Poštová 9
3. miesto Erika Činčárová Michalovce, Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1
Veronika Gaľašová Košice, Gymnázium, Šrobárova 1
Sandra Szaniszlóová Košice, SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1
Peter Židek Žilina, Súkromné gymnázium, Oravská 11
Mini Innovation Camp v rámci projektu Podpora inovácií v podnikaní, Košice - 30. január 20189
1. miesto     Patrik Klajber SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice
Zuzana Lukáčová Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37, Košice
Ľuboslava Valeková Súkromná stredná odborná škola, Ul.29.augusta 4812, Poprad
Lea Žolnová Gymnázium, Poštová 9, Košice
2. miesto Pavlína Hanzová Evanjelická spojená škola, Námestie legionárov 3, Prešov
David Krojer Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828, Poprad
Michal Stratený Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
Sandra Szaniszlóová SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice
3. miesto Miriam Magočiová Gymnázium, Poštová 9, Košice
Lucia Slamená SOŠ ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves
Samuel Šlesar Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
Bohuš Tažik Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828, Poprad
Mediálny pohár
1. miesto Daniela Gregušová
Matej Tarča
YOMA
Gymnázium, Poštová 9, Košice
učiteľka: Eva Wolfová
Stáž v TASR
JA EUROPE COMPANY OF THE YEAR COMPETITION, 3. - 5. júl 2019, Lille, Francúzsko
ESO    

Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
učiteľka: Adriana Vančová         

Samuel Šlesar získal Leadership Award.               

Diana Lešková
Matej Remšík
Martin Romaňák
Michal Stratený
Samuel Šlesar

Ocenení učitelia  
Pezinok, Obchodná akadémia, Myslenická 1 Martina Ančicová
Piešťany, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28 Anetta Babulicová
Nitra, Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4 Jozefína Bánovská
Nové Zámky, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3 Eleonóra Benková
Bratislava, ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13 Margita Bitterová
Komárno, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Budovateľská 32 Alena Bohošová
Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 Anna Bránická
Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 Lýdia Cziriová
Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836 Ladislav Čajko
Trnava, Stredná priemyselná škola, Komenského 1 Jana Čechovičová
Michalovce, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4 Martina Čižmárová
Veľký Krtíš, Gymnázium A. H. Škultétyho, Školská 21 Miroslava Čopová
Bratislava, Spojená škola, Tokajícka 24 Agáta Danielovičová
Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3 Kvetoslava Danková
Prešov, Evanjelické kolegiálne gymnázium, Námestie legionárov 3 Anna Demčáková
Košice, Gymnázium, Alejová 1 Zuzana Dolhyová
Piešťany, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2 Beata Ďuračková
Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, Ul. 17. novembra 2701 Zuzana Faťarová
Tisovec, Stredná odborná škola, Jesenského 903 Iveta Ganajová
Košice, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1 Dagmar Grancová
Poprad, Obchodná akadémia, Murgašova 94 Tatiana Hadbavná
Bratislava, Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20 Magdaléna Hessková
Hnúšťa, Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431 Blažena Hrušková
Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80 Luciana Hudcovicová
Trnava, Stredná priemyselná škola , Komenského 1 Karin Chalányová
Levice, Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Františka Hečku 25 Monika Ivanovová
Dubnica nad Váhom, Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1 Michal Jančo
Banská Bystrica, Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80 Soňa Jonaštíková
Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 Adriana Jurášková
Zvolen, Stredná odborná škola technická, J. Švermu 1 Valentína Kaljužna
Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, Rázusova 1 Silvia Kamenská
Prešov, Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24 Jana Kočárová
Jelšava, Základná škola s materskou školou, Železničná 245 Martina Kolesárová
Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 Ivona Korčušková
Žilina, Súkromné gymnázium, Oravská 11 Emília Korenčiaková
Michalovce, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4 Anna Kostrejová
Brezno, Obchodná akadémia, Malinovského 1 Erika Kurajdová
Šurany, Obchodná akadémia, Námestie hrdinov 7 Ľudmila Kvasnovská
Liptovský Mikuláš, Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804 Renata Lenková
Holíč, Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5 Petra Liščáková
Poprad, Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812 Jana Marcinová
Poprad, Obchodná akadémia, Murgašova 94 Monika Mašlonková
Holíč, Stredná odborná škola, Nám. sv. Martina 5 Katarína Mičová
Žilina, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82 Miroslava Mičurová
Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25 Lenka Mikolajová
Sereď, Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5 Jana Mlynárová
Štúrovo, Súkromná spojená škola, Sv. Štefana 36 Tünde Molnárova
Žilina, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82 Katarína Némethová
Nitra, Súkromná stredná odborná škola Animus, Levická cesta 40 Tatiana Oravcová
Šurany, Obchodná akadémia, Námestie hrdinov 7 Jaroslava Ostrožlíková
Partizánske, Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5 Ingrid Rigáňová
Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1 Erika Senková
Revúca, Základná škola, Hviezdoslavova 1 Dana Serbáková
Poprad, Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828 Anna Schaleková
Lučenec, Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83 Lucia Spodniaková
Šurany, Obchodná akadémia, Námestie hrdinov 7 Sylvia Suchanová
Trenčín, Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Palackého 4 Katarína Šašinková
Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107 Lucia Šimičáková
Sereď, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8 Ľubica Štefáková
Nové Zámky, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3 Henrieta Takácsová
Trenčín, Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 2 Mária Tinková
Prievidza, Obchodná akadémia, F. Madvu 2 Marcela Tišťanová
Martin, Obchodná akadémia, Bernolákova 2 Danica Tokarčíková
Lipany, Gymnázium, Komenského Ľubica Tomková
Zvolen, Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94 Renáta Trnovcová
Bratislava, Súkromná športová stredná odborná škola, M. C. Sklodowskej 1 Kristína Valašková
Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2 Adriana Vančová
Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16 Mariana Veličová
Košice, Gymnázium, Trebišovská 12 Jana Vodarčíková
Prešov, Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24 Miroslav Vrabeľ
Košice, Gymnázium, Poštová 9 Eva Wolfová
Liptovský Mikuláš, Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804 Mária Zajacová
Považská Bystrica, Gymnázium, Školská 234/8 Silvia Závadská
Partizánske, Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5 Janka Žišková