Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Konferencia prezidentov s ANASOFTom

Konferenciu prezidentov študentských firiem sme zorganizovali v Bratislave už 17. krát v spolupráci s firmou ANASOFT.

9. február 2023 | ANASOFT, Mlynská dolina 41, Bratislava - naživo 

Konferencia prezidentov si kladie za úlohu zoznámiť študentov so systémom fungovania a riadenia firmy tak, aby vedeli získané poznatky reálne uplatniť pri vedení svojich študentských firiem. Lektori, manažéri sa venovali hlavne oblastiam projektového manažmentu, firemnej kultúre, imidžu firmy, spoločensky zodpovednému podnikaniu a tímovej práci. Pre študentov bol vytvorený priestor na diskusiu, výmenu skúseností a riešenie konkrétnych problémov, s ktorými sa stretávajú v praxi. Cieľom konferencie je poskytnúť čo najviac praktických informácií, ktoré neskôr môžu preniesť a zužitkovať pri svojom vlastnom študentskom podnikaní.

  • možnosť stretnúť sa a diskutovať s riadiacimi pracovníkmi úspešnej firmy,
  • prezentácie odborníkov z praxe na témy týkajúce sa fungovania a riadenia firmy,
  • priestor na konzultáciu s manažérmi,
  • príležitosť zoznámiť sa s vedením a činnosťou konkurenčných študentských firiem,
  • získať nové kontakty,
  • príležitosť nahliadnuť do reálneho sveta podnikania.
 

Pozrite si fotogalériu.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok kontaktujte Grétku Balátovú - balatova@jaslovensko.sk alebo 0948243004.