Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Konferencia prezidentov s ANASOFTom

Fotky | Facebook | Účastníci  

Konferenciu prezidentov JA Firiem v programoch Aplikovaná ekonómia a Podnikanie v cestovnom ruchu II sme zorganizovali v Bratislave už 15. krát v spolupráci s firmou ANASOFT.

Konferencie prezidentov sa uskutočnila v utorok 19. novembra 2019 v bratislavskom ANASOFTe.

Konferencia prezidentov si kladie za úlohu zoznámiť študentov so systémom fungovania a riadenia komerčnej firmy tak, aby vedeli získané poznatky reálne uplatniť pri vedení svojich JA Firiem. Lektori, manažéri sa venovali hlavne oblastiam projektového manažmentu, ľudských zdrojov a motivácie zamestnancov, firemnej kultúre, imidžu firmy a spoločensky zodpovednému podnikaniu. Pre študentov bol vytvorený priestor na diskusiu, výmenu skúseností a riešenie konkrétnych problémov, s ktorými sa stretávajú v praxi. Cieľom projektu je poskytnúť čo najviac praktických informácií, ktoré neskôr môžu preniesť a zužitkovať pri svojom vlastnom študentskom podnikaní.

  • možnosť stretnúť sa a diskutovať s riadiacimi pracovníkmi úspešných komerčných firiem,
  • prezentácie odborníkov z praxe na témy týkajúce sa fungovania a riadenia spoločností,
  • priestor na konzultáciu s manažérmi,
  • príležitosť zoznámiť sa s vedením a činnosťou konkurenčných JA Firiem,
  • získať nové kontakty,
  • príležitosť nahliadnuť do reálneho sveta podnikania.
Základné informácie:
  • Dátum: 19. november 2019
  • Čas: 9:00 - 16:00
  • Miesto: ANASOFT, Mlynská dolina 41, Bratislava

Konferencie sa zúčastnilo 25 študentov (max. 2 študenti z jednej JA Firmy).

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok kontaktujte Grétku Balátovú - balatova@jaslovensko.sk alebo 0948243004.