Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Konferencia prezidentov s ANASOFTom

Konferenciu prezidentov študentských firiem sme zorganizovali v Bratislave už 18. krát v spolupráci s firmou ANASOFT.

13. február 2024 | ANASOFT, Mlynská dolina 41, Bratislava

Konferencia prezidentov si kladie za úlohu zoznámiť študentov so systémom fungovania a riadenia firmy tak, aby vedeli získané poznatky reálne uplatniť pri vedení svojich študentských firiem. Lektori, manažéri sa venovali hlavne oblastiam projektového manažmentu, firemnej kultúre, imidžu firmy, marketingu, tímovej práci, ale nevynechali sme ani kybernetickú bezpečnosť. Vytvorili sme priestor na diskusiu, výmenu skúseností a riešenie konkrétnych problémov, s ktorými sa študenti stretávajú v praxi. Cieľom konferencie bolo poskytnúť čo najviac praktických informácií, ktoré neskôr môžu preniesť a zužitkovať pri svojom vlastnom študentskom podnikaní. 

  • možnosť stretnúť sa a diskutovať s riadiacimi pracovníkmi úspešnej firmy,
  • prezentácie odborníkov z praxe na témy týkajúce sa fungovania a riadenia firmy,
  • priestor na konzultáciu s manažérmi,
  • príležitosť zoznámiť sa s vedením a činnosťou konkurenčných študentských firiem,
  • získať nové kontakty,
  • príležitosť nahliadnuť do reálneho sveta podnikania.
 

Pozrite si fotogalériu.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok kontaktujte Grétku Balátovú - balatova@jaslovensko.sk alebo 0948243004.