Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Konferencia prezidentov s ANASOFTom

Konferenciu prezidentov študentských firiem organizujeme v Bratislave už 17. krát v spolupráci s firmou ANASOFT.

9. február 2023 - predbežný termín | ANASOFT, Mlynská dolina 41, Bratislava - naživo 

Konferencia prezidentov si kladie za úlohu zoznámiť študentov so systémom fungovania a riadenia firmy tak, aby vedeli získané poznatky reálne uplatniť pri vedení svojich študentských firiem. Lektori, manažéri sa budú venovať hlavne oblastiam projektového manažmentu, firemnej kultúre, imidžu firmy a spoločensky zodpovednému podnikaniu. Pre študentov bude vytvorený priestor na diskusiu, výmenu skúseností a riešenie konkrétnych problémov, s ktorými sa stretávajú v praxi. Cieľom konferencie je poskytnúť čo najviac praktických informácií, ktoré neskôr môžu preniesť a zužitkovať pri svojom vlastnom študentskom podnikaní.

 • možnosť stretnúť sa a diskutovať s riadiacimi pracovníkmi úspešnej firmy,
 • prezentácie odborníkov z praxe na témy týkajúce sa fungovania a riadenia firmy,
 • priestor na konzultáciu s manažérmi,
 • príležitosť zoznámiť sa s vedením a činnosťou konkurenčných študentských firiem,
 • získať nové kontakty,
 • príležitosť nahliadnuť do reálneho sveta podnikania.
Základné informácie:
 • Dátum a čas: 9. február 2023 (predbežný termín) | 9:00 - 14:00
 • Miesto: ANASOFT, Mlynská dolina 41, Bratislava
 • Kapacita: max. 15 študentov - prihlásiť sa môžu len prezidenti študentských firiem.
 • Pre účastníkov bude počas celého dňa pripravené občerstvenie.
 • poplatok 5 € - uhradíte v deň konania na mieste v hotovosti

Pozrite si fotky  z vlaňajšej Konferencie prezidentov.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok kontaktujte Grétku Balátovú - balatova@jaslovensko.sk alebo 0948243004.