Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Konferencia prezidentov s ANASOFTom

Prihlasovanie | spustíme v utorok 23. januára 2024 o 9:00 (zatiaľ sa prihláška nedá odoslať)

Konferenciu prezidentov študentských firiem organizujeme v Bratislave už 18. krát v spolupráci s firmou ANASOFT.

13. február 2023 | ANASOFT, Mlynská dolina 41, Bratislava

Konferencia prezidentov si kladie za úlohu zoznámiť študentov so systémom fungovania a riadenia firmy tak, aby vedeli získané poznatky reálne uplatniť pri vedení svojich študentských firiem. Lektori, manažéri sa budú venovať hlavne oblastiam projektového manažmentu, firemnej kultúre, imidžu firmy, spoločensky zodpovednému podnikaniu a tímovej práci. Pre študentov bude vytvorený priestor na diskusiu, výmenu skúseností a riešenie konkrétnych problémov, s ktorými sa stretávajú v praxi. Cieľom konferencie je poskytnúť čo najviac praktických informácií, ktoré neskôr môžu preniesť a zužitkovať pri svojom vlastnom študentskom podnikaní. Nepôjde o prednášku, očakávame aktívnu účasť všetkých zúčastnených študentov.

 • možnosť stretnúť sa a diskutovať s riadiacimi pracovníkmi úspešnej firmy,
 • prezentácie odborníkov z praxe na témy týkajúce sa fungovania a riadenia firmy,
 • priestor na konzultáciu s manažérmi,
 • príležitosť zoznámiť sa s vedením a činnosťou konkurenčných študentských firiem,
 • získať nové kontakty,
 • príležitosť nahliadnuť do reálneho sveta podnikania.
Základné informácie:
 • Dátum a čas: 13. február 2024 | 9:00 - 15:00
 • Miesto: ANASOFT, Mlynská dolina 41, Bratislava
 • Kapacita: max. 20 študentov - prihlásiť sa môžu len prezidenti študentských firiem.
 • Uprednostnení budú prezidenti zo študentských firiem, ktoré sa ešte nezúčastnili žiadnej Konferencie prezidentov/viceprezidentov ani Školenia manažmentu. Ostatní budú zaradení podľa času odoslania prihlášky.
 • Pre účastníkov bude počas celého dňa pripravené občerstvenie.
 • poplatok 5 € - uhradíte v deň konania na mieste v hotovosti

Pozrite si fotogalériu z vlani.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok kontaktujte Grétku Balátovú - balatova@jaslovensko.sk alebo 0948243004.