Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Konferencia vice-prezidentov financií s Accace

Workshopy pre vychádzajúce podnikateľské talenty

Prihlasovanie | spustíme v piatok 10. 11. o 9:00

V tomto školskom roku v spolupráci s firmou Accace zorganizujeme Konferenciu vice-prezidentov financií študentských firiem v Bratislave.

Základné informácie:
 • Dátum: 5. december 2023 (utorok)
 • Čas: 9:00 - 15:30
 • Miesto: Accace | Bratislava, Twin City C, Mlynské Nivy 16 (5. poschodie)
 • Orientácia: hneď oproti autobusovej stanici Mlynské Nivy v Bratislave
 • Registračný poplatok 5 €/študent uhradíte v hotovosti na mieste (dostanete e-mailom pozvánku). Cestovné hradí vysielajúca organizácia.

Konferencia vice-prezidentov financií si kladie za úlohu zoznámiť študentov so systémom fungovania a riadenia komerčnej firmy tak, aby vedeli získané poznatky reálne uplatniť pri vedení svojich študentských firiem. (Nepôjde o školenie účtovníctva.) Lektori, manažéri sa venujú všetkým oblastiam riadenia firmy nezabúdajúc na motiváciu zamestnancov, financie, marketing a firemnú kultúru, imidž firmy, či spoločensky zodpovedné podnikanie.

Vytvoríme aj priestor na diskusiu, výmenu skúseností a riešenie konkrétnych problémov, s ktorými sa môžete stretnúť v praxi. Cieľom je poskytnúť čo najviac praktických informácií, ktoré neskôr môžete preniesť a zužitkovať pri svojom vlastnom študentskom podnikaní. Nepôjde o prednášku, očakávame aktívnu účasť všetkých zúčastnených študentov.

 • možnosť stretnúť sa a diskutovať s riadiacimi pracovníkmi úspešných firiem,

 • prezentácie odborníkov z praxe na témy týkajúce sa fungovania a riadenia spoločností,

 • priestor na konzultáciu s manažérmi,

 • príležitosť zoznámiť sa s vedením a činnosťou konkurenčných študentských firiem,

 • možnosť získať nové kontakty,

 • príležitosť nahliadnuť do reálneho sveta podnikania.

Konferencie sa môže zúčastniť maximálne 20 študentov.

Konferencie za za každú študentskú firmu môže zúčastniť 1 študent, ideálne vice-prezident financií, ale nie je to podmienkou. V prípade nenaplnenia kapacity bude zaradený aj druhý študent zo študentskej firmy. Študenti budú na školenie zaradení podľa poradia zaregistrovaných prihlášok. Konferencia je určená len pre študentov (bez učiteľov).

Vzhľadom na charakter podujatia očakávame od študentov - reprezentantov študentských firiem -  manažérske oblečenie. Zároveň očakávame, že všetci študenti sa zúčastnia celej konferencie od jej začiatku do jej ukončenia. Nepôjde o prednášku, očakávame aktívnu účasť všetkých zúčastnených študentov. Pokiaľ sa študent nemôže zúčastniť, ochorel, prípadne mešká, je potrebné, aby o tom osobne informoval organizátorku Grétku Balátovú na telefónnom čísle 0948/243 004.

Všetci účastníci konferencie budú mať zabezpečené občerstvenie. ​

Môžete si pozrieť aj fotky z vlaňajšej konferencie.

Kontaktná osoba: Grétka Balátová | programová manažérka| +421 948 243 004 | balatova@jaslovensko.sk