Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Konferencia vice-prezidentov financií s Accace

Workshopy pre vychádzajúce podnikateľské talenty

V tomto školskom roku sme v spolupráci s firmou Accace zorganizovali historicky prvú Konferenciu viceprezidentov financií študentských firiem v Bratislave.

Základné informácie:
  • Dátum: 5. december 2023 (utorok)
  • Čas: 9:00 - 15:30
  • Miesto: Accace | Bratislava, Twin City C, Mlynské Nivy 16 (5. poschodie)

Konferencia vice-prezidentov financií si kladie za úlohu zoznámiť študentov so systémom fungovania a riadenia komerčnej firmy tak, aby vedeli získané poznatky reálne uplatniť pri vedení svojich študentských firiem. Lektori, manažéri sa venovali všetkým oblastiam riadenia firmy nezabúdajúc na motiváciu zamestnancov, financie, marketing a firemnú kultúru, imidž firmy, či spoločensky zodpovedné podnikanie.

Vytvorili sme aj priestor na diskusiu, výmenu skúseností a riešenie konkrétnych problémov, s ktorými sa študenti môžu stretnúť v praxi.  Viceprezidenti financií študentských firiem mali

  • možnosť stretnúť sa a diskutovať s riadiacimi pracovníkmi úspešnej firmy,

  • možnosť zažiť prezentácie odborníkov z praxe na témy týkajúce sa fungovania a riadenia spoločnosti,

  • priestor na konzultáciu s manažérmi,

  • príležitosť zoznámiť sa s vedením a činnosťou konkurenčných študentských firiem,

  • možnosť získať nové kontakty,

  • príležitosť nahliadnuť do reálneho sveta podnikania.

Pozrite si fotky.

Kontaktná osoba: Grétka Balátová | programová manažérka| +421 948 243 004 | balatova@jaslovensko.sk