Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2008/2009

Banky v akcii - 22. - 24. september 2009
1. miesto

MMBANK

Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava

Filip Kmeťko

Marek Neumahr

2. miesto

LILO

Obchodná akadémia, Lúčna 4, Lučenec

Veronika Delačová

Lucia Námešná

3. miesto

FAVORITI

Súkromná stredná odborná škola, Nemocničná 2, Dolný Kubín

Boris Gajdoš

Jozef Gruchalák

Team SAP (22. - 24. september 2009)
1. miesto

TRIUNFAC

Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky

Ján Marko

Samuel Hajster

2. miesto

GENIA

Gymnázium, Komenského 13, Lipany

Jozef Bujňák

Martin Tarasovič

3. miesto

MASTERS

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, Sučany

Tomáš Košťan

Oliver Páleník

Konferencia mladých lídrov - Moravský Sv. Ján,  8. - 11. september 2009
1. miesto Lenka Kokardová Gymnázium sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3, Košice
2. miesto Paulína Husáková Obchodná akadémia, M. R. Štefánika 8, Krupina
3. miesto Lukáš Vetrák Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec

Veľtrh študentských spoločností - Košice, 24. marec 2009

Najlepší manažérsky tím

1. miesto S.O.N.G.

Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3, Košice

učiteľka: Kvetoslava Danková

2. miesto GENIA

Gymnázium, Komenského 13, Lipany

učiteľka: Soňa Šuhajová

3. miesto GBAS.here

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, Sučany

učiteľ: Jozef Ristvej

   

Najlepšia marketingová prezentácia

1. miesto KESH

Obchodná akadémia, Malinovského 1, Brezno

učiteľka: Iveta Aschenbrierová

2. miesto ABC Corporation

Obchodná akadémia, Kukučínova 1, Sabinov

učiteľka: Gabriela Jankurová

3. miesto PeGe

Stredná odborná škola, Komenského 12, Trebišov

učiteľka: Helena Vargová

   

Prezentácia študentskej spoločnosti na pódiu

OA Corporation

Spojená škola, Obchodná akadémia, Centrálna 464, Svidník

učiteľka: Zdenka Kožlejová

  

Micrtosoft Inovatívny výrobok alebo služba

ABC Corporation

Obchodná akadémia, Kukučínova 1, Sabinov

učiteľka: Gabriela Jankurová

   

HP Responsible Business Award

GENIA

Gymnázium, Komenského 13, Lipany

učiteľka: Soňa Šuhajová

Veľtrh študentských spoločností - Bratislava, 1. apríl 2009  

Najlepší manažérsky tím

1. miesto BOSS

Obchodná akadémia, M. R. Štefánika 8, Krupina

učiteľka: Mária Šumichrastová

2. miesto EFECT

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

učiteľka: Marcela Murárová

3. miesto VIPO

Obchodná akadémia, K. Kittenbergera2, Levice

učiteľka: Mária Haulíková

   

Najlepšia marketingová prezentácia

1. miesto EGTeam

Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec

učiteľ: Ladislav Čajko

2. miesto MESO

Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina

učiteľka: Magdaléna Hajtmanková

3. miesto EQUALITE

Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom

učiteľka: Adriana Vančová

   

Prezentácia študentskej spoločnosti na pódiu

HELL TEAM

Obchodná akadémia pre telesne postihnutých, Mokrohájska 3, Bratislava

učiteľka: Mária Komárová

   

Microsoft Inovatívny výrobok alebo služba

BOSS

Obchodná akadémia, M. R. Štefánika 8, Krupina

učiteľka: Mária Šumichrastová

   

HP Responsible Business Award

EQUALITE

Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom

učiteľka: Adriana Vančová

Ocenení učitelia 
Mária Komarová Obchodná akadémia pre žiakov s telesným postihnutím,Mokrohájska 3, Bratislava
Hana Šutvajová Obchodná akadémia, Radlinského 1725/55, Dolný Kubín
Anetta Babulicová SOŠ obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, Piešťany
Margita Bitterová ZŠ a Gymnázium s vyčovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, Bratislava
Helena Vargová Stredná odborná škola, Komenského 12, Trebišov
Blažena Hrušková Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431, Hnúšťa
Medzinárodné podujatia  

Medzinárodný veľtrh, Bodo, Nórsko
8. 11. máj 2009

S.O.N.G.

Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3, Košice

učiteľka: Kvetoslava Danková

Lenka Kokardová
Veronika Miková
Peter Marton
   

JA-YE Europe Company of the Year Competition, Rotterdam, Holandsko
2. - 5. júl 2009

EQUALITE

Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom

učiteľka: Adriana Vančová

Barbora Bartáková
Ivana Jankovičová
Iveta Sabová
Marek Osúch
Peter Laurenčík