Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2004/2005

 

Konferencia mladých lídrov
1. miesto Tomáš Kovaľ Košice, Gymnázium, Trebišovská 12
učiteľka: Mária Kovaříková
2. miesto Zuzana Krkošová Krupina, Obchodná akadémia, M. R. Štefánika 8
učiteľka: Mária Šumichrastová
3. miesto Dana Janurová Žilina, Gymnázium, Veľká okružná 22
učiteľka: Katarína Fecmanová
Najlepšia www stránka študentskej spoločnosti
1. miesto

TISCOM

Dubnica nad Váhom, Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1
učiteľka: Ingrid Roobová

Zdenko Mojto

Milan Marguš

2. miesto

APPOSY

Žilina, Stredná poľnohospodárska škola, Predmestská 82

učiteľka: Katarína Némethová

Tomáš Sňahničan
3. miesto

GREMIO

Lipany, Gymnázium, Komenského 13

učiteľka: Soňa Šuhajová

Peter Šurín

Lucia Fedorová

Veľtrh študentských spoločností - Banská Bystrica (26. 4. 2005)

Najlepší výrobok/služba

1. miesto ABSOLUTE BUSINESS Košice, Gymnázium, Trebišovská 12
učiteľ: Mária Kovaříková
2. miesto FREEDOM Dvory nad Žitavou, ZSŠ, Hlavné nám. 2
učiteľ: Slávka Kollárová
3. miesto Tren-DeTis Trenčín, SPŠ odevná, Staničná 8
učiteľ: Jarmila Maslová
   

Najlepší manažérsky tím

1. miesto IMPULZ Levice, OA, K. Kittenbergera 2
učiteľ: Daniela Skladanová
2. miesto GREMIO Lipany, Gymnazium, Komenskeho 13
učiteľ: Soňa Šuhajová
3. miesto AMISTAD Košice, Gymnázium sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3
učiteľ: Kvetoslava Danková
Veľtrh študentských spoločností - Banská Bystrica (27. 4. 2005)

Najlepší výrobok/služba

1. miesto TEEN$ Žiar nad Hronom, Gymnázium, M. R. Štefánika 17
učiteľ:Mária Wagnerová
2. miesto V. I. P. Hnúšťa, Gymnázium, Hlavná 431
učiteľ: Blažena Hrušková
3. miesto UNIT Námestovo, ZSŠ odevná, Hattalova 968/33
učiteľ: Erika Šušková
   

Najlepší manažérsky tím

1. miesto YES Krupina, OA, M. R. Štefánika 8
učiteľ: Mária Šumichrastová
2. miesto DREITLY Martin, SPŠ, Novomeského 5/24
učiteľ: Tibor Konček
3. miesto Take One Sučany, Gymnázium BAS, Komenského 215
učiteľ: Jozef Ristvej
Team SAP
1. miesto

SCINK

Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2               
učiteľka: Adriana Vančová

Michal Babiar
Michal Balušík
2. miesto

FOOTURE

Považská Bystrica, Gymnázium, Školská 8                      
učiteľka: Eva Žernovičová

Matej Bačík
Ľuboš Šanoba
3. miesto

MATVLAD

Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2
učiteľka: Adriana Vančová

Matej Valuch
Vladimír Kováč
Banky v akcii
1. miesto

MATVLAD

Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2
učiteľka: Adriana Vančová

Matej Valuch
Vladimír Kováč
2. miesto

SCINK

Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2
učiteľka: Adriana Vančová

Lenka Kalusová
Michal Babiar
3. miesto

TATRA

Košice, Gymnázium sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3
učiteľka: Kvetoslava Danková

Natália Babjaková
Ľubomíra Eperješiová
Medzinárodné podujatia

2005 European Student Conference, Taksony Hungary

Považská Bystrica, Gymnázium, Školská 8
učiteľka: Eva Žernovičová
(Aplikovaná ekonómia)
Matej Bačík

Považská Bystrica, Gymnázium, Školská 8
učiteľka: Eva Žernovičová
(Aplikovaná ekonómia)

Ľuboš Šanoba
Levice, Obchodná akadémia, K. Kittenbergera 2
učiteľka: Daniela Skladanová
(Podnikanie v cestovnom ruchu)
Veronika Husárová
Štúrovo, Súkromná obchodná akadémia,  Sv. Štefana 36 
učiteľka: Valéria Hároníková
(Podnikanie v cestovnom ruchu)
Alexandra Pápešová
Košice, Gymnázium sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3 
učiteľka: Kvetoslava Danková
(Globálny etický program)
Eva Jarošová
Košice, Gymnázium sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3 
učiteľka: Kvetoslava Danková
(Globálny etický program)
Lucia Kozmová
   

2005 Hewlett-Packard European Challenge - Európska súťaž MESE

MEMORY

 

Sučany, Gymnázium BAS, Komenského 215
učiteľ: Jozef Ristvej

tím získal 7. miesto v Európe

 

Ján Klimo
Marek Matrtaj

PEGAS

Košice, Gymnázium sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3
učiteľka: Kvetoslava Danková

Lenka Rendošová
Tatiana Haciová

ARTEGO

Ružomberok, SPŠ, Scota Viatora 8
učiteľka: Daniela Hamranová

Tomáš Nemšovský
Jaroslav Maslo

PROFI

Spišská Nová Ves, SPŠ drevárska, Filinského 7       
učiteľka: Katarína Benkovičová

Juraj Ambrozy
Kamil Hoza

CATS

Bratislava, OA, Nevädzová 3
učiteľka: Ružena Oczvirková

Lucia Schoellerová
Kristína Pappová

AJETOHAN

Handlová, SPŠ, Lipová 15
učiteľ: Ladislav Kellerik

Štefan Kalman
Miroslav Kanička

TREMOR

Trenčín, Piaristické gymnázium, Palackého 4
učiteľ: Patrik Farula

Martin Pullman
Jozef Glasnák
   

2005 Hewlett-Packard Global Business Challenge - Medzinárodná súťaž MESE

MEMORY

Sučany, Gymnázium BAS, Komenského 215
učiteľ: Jozef Ristvej

Ján Klimo
Marek Matrtaj
Ocenení učitelia
Jozef Gužík Kysucké Nové Mesto, SPŠ, Nábrežná 1325
Edita Masná Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Skuteckého 8
Erika Senková Trenčín, Obchodná akadémia, M. Rázusa 1
Iveta Šáliová Zvolen, Združená stredná škola drevárska, Lučenecká cesta 2193
Soňa Šuhajová Lipany, Gymnázium, Komenského 13
Mária Šumichrastová Krupina, Obchodná akadémia, M. R. Štefánika 8
Magdaléna Zavacká Poprad, Obchodná akadémia, Murgašova 94