Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2012/2013

Veľtrh študentských spoločností

Bratislava 21. marec 2013

SAP Top podnikateľský plán

1. miesto Fertilité

Spojená škola, o.z. Obchodná akadémia, Námestie SNP 5, Partizánske

učiteľ: Ingrid Rigáňová

2. miesto UNITAS

Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom

učiteľka: Andrea Kvorková

3. miesto KOČAJE

Stredná odborná škola, Komenského 12, Trebišov

učiteľka: Helena Vargová

                                                                                                                    

ALPINE PRO Top Marketingová prezentácia

1. miesto Idea

Gymnázium, Poštová 9, Košice

učiteľka: Eva Vanečková

2. miesto INfinity

Gymnázium, Trebišovská 12, Košice

učiteľka: Mária Kovaříková
3. miesto Fertilité

Spojená škola, o.z. Obchodná akadémia, Námestie SNP 5, Partizánske

učiteľka: Ingrid Rigáňová

    

S&T Top úžitkový produkt

1. miesto Fertilité

Spojená škola, o.z. Obchodná akadémia, Námestie SNP 5, Partizánske

učiteľka: Ingrid Rigáňová

2. miesto UNITAS

Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom

učiteľka: Andrea Kvorková

3. miesto STROM
SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky
učiteľka: Henrieta Takácsová
     

Top manažérsky tím

Together Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec

učiteľ: Ladislav Čajko

 

HP Responsible Business Award

Joy of Life Stredná odborná škola, Hattalova 968/33, Námestovo

učiteľka: Erika Šušková

    

Microsoft TOP prezentácia na pódiu

Idea

Gymnázium, Poštová 9, Košice
učiteľka: Eva Vanečková

    

Hodnotenie študentskou porotou

Deaf Com

Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím, Koceľova 26, Bratislava

učiteľka: Agata Čermáková

 

Hodnotenie učiteľmi

 Idea Gymnázium, Poštová 9, Košice
učiteľka: Eva Vanečková
     

TOP tím Aplikovanej ekonómie (Veľká cena SOPK)

KOČAJE

Stredná odborná škola, Komenského 12, Trebišov

učiteľka: Helena Vargová

Ocenení učitelia
Mária Hauliková Obchodná akadémia, K. Kittenbergera 2, Levice
Iveta Hájovská Stredná odborná škola, Štefánikova 39, Svit
Michal Jančo Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1,
Dubnica nad Váhom
Medzinárodné podujatia  

Banks in Action Challenge 2013 - európska súťaž Banky v akcii  

TISKACI Dubnica nad Váhom, Stredná priemyselná škola,
Obrancov mieru 343/1
učiteľka: Ľuba Matulová
Jakub Trška  
Lucia Skovajsová
Iveta Kurucová
Emília Racková
Showteam Košice, Gymnázium, Trebišovská 12
učiteľka: Mária Kovaříková

Šimon Siska
Lukáš Miľo

Peter Kužel

Tomáš Tóth

K.A.Banka Námestovo, Stredná odborná škola, Hatallova 968/33
učiteľka: Erika Šušková
Karina Grobarčíková
Adriána Hrubjaková
bronaldo Prešov, Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča, Bernolákova 21
učiteľka: Marianna Iľkovičová
Tatiana Miklošová
Lýdia Vardžíková
gojdic03 Prešov, Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča, Bernolákova 21
učiteľka: Marianna Iľkovičová
Branislav Janičko
Lukáš Hatala
Michal Choma
HUFA Prešov, Gymnázium, Konštantínova 2
učiteľka: Mária Sabolová
Anton Husovský
Alena Farkašová
Lucia Findišová
Filip Hanko
Jakub Kollár
Martin Mokriš
Miroslava Rimská
Dominika Seligová
Lívia Tomečková
Ľubica Zummerová

OA-Bank

(európske finále)

Svidník, Spojená škola - Obchodná akadémie, Centrálna 464
učiteľka: Margita Klimová
Zuzana Keselicová
Lenka Štefančíková
Egalite Deux Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836
učiteľ: Ladislav Čajko
Peter Dianiška
Martin Pavlovský
Egalite One Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836
učiteľ: Ladislav Čajko
Daniela Sochorová
Dominika Ťažká
   

GLOBAL ENTERPRISE CHALLENGE, 24. - 26. máj 2013, Turín, Taliansko

Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25
učiteľka: Zdenka Biloveská
Martina Bariaková
Bratislava, Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa, Beňadická 38
učiteľka: Zuzana Kurnasová
Matúš Gallik
Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2
učiteľka: Andrea Kvorková
Dorota Jelínková
Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25
učiteľka: Lenka Mikolajová
Michal Kolla
Košice, SPŠ elektrotechnická, Komenského 44
učiteľka: Marta Greňová
Lenka Kováčová
Dubnica nad Váhom, Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1
učiteľ: Michal Jančo
Andrej Kubíček
(3. miesto v Európe)
Košice, Gymnázium, Trebišovská 12
učiteľka: Mária Kovaříková
Alica Sigmundová
Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3
učiteľka: Kvetoslava Danková
Marko Soták
Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836
učiteľ: Ladislav Čajko
Kristína Weincillerová
Stará Turá, Stredná odborná škola, Športová 675
učiteľka: Edita Zámečníková
Milan Zmeko
     

JA-YE EUROPE COMPANY OF THE YEAR COMPETITION, 17. - 19. júl 2013, Londýn, Veľká Británia

Fertilité

Spojená škola, o.z. Obchodná akadémia, Námestie SNP 5, Partizánske

učiteľka: Ingrid Rigáňová

Nikoleta Rizikyová
Nikoleta Machalková
Matúš Hudec
Zdenko Tupý
Barbora Fodorová

     

Ocenenie FedEx Access Joint-Venture Award

Najlepšia študentská spoločnosť/joint-venture v programe Enterprise without Borders
(Podnikanie bez hraníc)

 
together

Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836

učiteľ: Ladislav Čajko

- ako súčasť spoločného podniku (joint-venture) TogetherElinikaProjects (
Together zo Slovenska, Elinika z Estónska a Smart Projects z Bulharska)