Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


1995/1996

Najlepší študent Aplikovanej ekonómie
1. miesto Ivana Plešková Bratislava, OA, Zochova 6/8
2. miesto Juraj Vykysalý Trenčín, OA, M. Rázusa 1
3. miesto Martin Menšík Banská Bystrica, SPŠ J. Murgaša, Hurbanova 6
Slovenské študentské fórum
1. miesto Miroslava Cehelská Humenné, Gymnázium, Komenského 4
2. miesto Juraj Nemjo Humenné, Gymnázium, Komenského 4
3. miesto Rastislav Staňa Spišská Nová Ves, Gymnázium, Javorová 16
Veľtrh študentských spoločností - Trenčín (27. 4. 1996)

Najlepší výrobok

1. miesto ARTKOM Trenčín, SPŠ stavebná
1. miesto YOUCON Senica, OA 
   

Najlepšia služba

1. miesto AMRIF Nitra, Gymnázium, Párovská 1
1. miesto JUVENTUS Trenčín, DOŠ
 

Najoriginálnejší výrobok/služba

1. miesto PARTIS Partizánske, SPŠ
1. miesto STEP Sereď, OA
   

Najlepšia výročná správa

1. miesto ACT Bratislava, OA Zochova
1. miesto DREAM TEAM Levice, SPŠ
     

Výrobok/služba a životné prostredie

1. miesto REAL GAME Bratislava, OA Sklenárova
1. miesto V.O.S. Sereď, Gymnázium
 

Najlepší manažérsky tím

1. miesto AND Trnava, OA
1. miesto FIŠKO Pezinok, OA
   

Najlepší názov študentskej spoločnosti

1. miesto ŽRALOK Trenčín, Gymnázium Ľ. Štúra
1. miesto 3 DEF Bratislava, SPŠ chemická 
   

Imidž/Prezentácia

1. miesto ACT Bratislava, OA Zochova
1. miesto DREAM TEAM Levice, SPŠ
   

Najvyššia dividenda

1. miesto STEP Sereď, OA
Veľtrh študentských spoločností - Banská Bystrica (26. 4. 1996)

Najlepší výrobok

1. miesto STAPEK Martin, SPŠ, Novomeského 5/24
   

Najlepšia služba

1. miesto BUSINESS CORPORATION Rimavská Sobota, OA
 

Najoriginálnejší výrobok/služba

1. miesto SEAS Žilina, Gymnázium, Hlinská
   

Najlepšia výročná správa

1. miesto APLIKOM Dolný Kubín, OA, Radlinského
     

Výrobok/služba a životné prostredie

1. miesto STAPEK Martin, SPŠ, Novomeského 5/24
 

Najlepší manažérsky tím

1. miesto APPEC Prievidza, OA, F. Madvu 2
   

Najlepší názov študentskej spoločnosti

1. miesto MJA Banská Bystrica, SPŠ, Murgašova 6
   

Imidž/Prezentácia

1. miesto ATRAKTÍV Liptovský Mikuláš, DOŠ, Hurbanova 6
   

Najvyššia dividenda

1. miesto APPEC Prievidza, OA, F. Madvu 2
Veľtrh študentských spoločností - Košice (3. 5. 1996)

Najlepší výrobok

1. miesto TRICES Košice, Gymnázium, Šrobárova 1
   

Najlepšia služba

1. miesto EDISONIK Košice, SOU hutnícke
 

Najoriginálnejší výrobok/služba

1. miesto StavTeam Junior

Košice, SPŠ stavebná a geodetická,

Lermontovova 1

   

Najlepšia výročná správa

1. miesto TRICES Košice, Gymnázium, Šrobárova 1
     

Výrobok/služba a životné prostredie

1. miesto CEDEKA Košice, SOU strojárske
 

Najlepší manažérsky tím

1. miesto WINS Košice, OA, Watsonova
   

Najlepší názov študentskej spoločnosti

1. miesto FUNNY COMPANY Prešov, OA
   

Imidž/Prezentácia

1. miesto G-JUNIOR Humenné, Gymnázium
   

Najvyššia dividenda

1. miesto TRICES Košice, Gymnázium, Šrobárova 1
Najlepší MESE tím
1. miesto

ORAVA

Dolný Kubín, OA, Radlinského

Dagmar Poldaufová

Lucia Bolfová

Jaroslav Vojtechovský

Ján Zoller

Medzinárodné podujatia

1996 CANJAC, Hamilton, Canada

Humenné, Gymnázium, Komenského 4 Miroslava Cehelská
Humenné, Gymnázium, Komenského 4 Juraj Nemjo
Spišská Nová Ves, Gymnázium, Javorová 16 Rastislav Staňa
 

Medzinárodná súťaž MESE - MESE International 1996

Žilina, Gymnázium, Veľká okružná

Róbert Bohyník

Jozef Mika

Pavol Tavač

Jaroslav Kypr
Nitra, Gymnázium, Párovská 1

Martin Vojtek

Pater Caňo

František Brázdik

Róbert Minár
Partizánske, Gymnázium, Komenského

Denisa Žišková

Stanislav Vidovič

Radovan Kaufman

Ľubomír Košík

Bratislava, OA, Zochova

Boris Biba

Andrea Verčíková

Patrik Križanský

Michal Šebesta
Trenčín, OA, M. Rázusa 1

Marek Kubuš

Juraj Hankoci

Kristína Sokolová

Marián Michalička
Spišská Nová Ves, SPŠ drevárska

Martin Pavlík

Tomáš Lehotský

Ján Tomaľa

Peter Šiška