Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2006/2007

Konferencia mladých lídrov (19. - 22. september 2007)
1. miesto Erika Šálková

Obchodná akadémia, Kálmána Kittenbergera 2, Levice

učiteľka: Daniela Skladanová

2. miesto Dominika Fedáková

Gymnázium, Komenského 13, Lipany

učiteľka: Soňa Šuhajová

3. miesto Ľuboš Husár

SPŠ, Moheľova 828/23, Poprad

učiteľka: Anna Schaleková

Najlepšia web stránka študentskej spoločnosti
1. miesto

Diffid

Gymnázium sv. T. Akvinského, Košice
učiteľka: Kvetka Danková

http://www.diffid.gta.sk/

Michal Ruščák

Lukáš Podracký

2. miesto

bodka.com

Stredná priemyselná škola, Dubnica nad Váhom
učiteľka: Ingrid Divílková

www.bodkacom.tiska.sk

Katka Šellingová

Marek Adamech

3. miesto

Copyleft

Gymnázium v. B. Nedožerského, Prievidza
učiteľka: Soňa Fedorová

copyleft.php5.sk

Petra Ivašková

Dušan Klinec

Veľtrh študentských spoločností - Banská Bystrica (22. máj 2007)

Najlepší manažérsky tím

1. miesto Smile

Združená stredná škola obchodu a služieb,
Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom

učiteľka: Jana Pomajbová

2. miesto QUID PRO QUO

Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava
učiteľka: Diana Susková

3. miesto Lišiak

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banská Bystrica
učiteľka: Lenka Mikolajová

   

Najlepšia marketingová prezentácia

1. miesto 3D - Three dimensions

Obchodná akadémia, Malinovského 1, Brezno
učiteľka: Iveta Aschenbrierová

2. miesto Trimix

Združená stredná škola dopravy, obchodu a služieb,
Cintorínska 4, Nitra
učiteľka: Helena Barátová

3. miesto E-čko

Obchodná akadémia, Martina Rázusa 1, Trenčín
učiteľka: Erika Senková

Veľtrh študentských spoločností - Košice (3. apríl 2007)

Najlepší manažérsky tím

1. miesto Diffid

Gymnázium sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3, Košice
učiteľka: Kvetoslava Danková

2. miesto EGprofiT

Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec
učiteľ: Ladislav Čajko

3. miesto Q-WELL

Gymnázium, Komenského 13, Lipany
učiteľka: Soňa Šuhajová

   

Najlepšia marketingová prezentácia

1. miesto EGprofiT Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec
učiteľ: Ladislav Čajko
2. miesto SMAJLÍK

ZSŠ dopravy, obchodu a služieb, Cintorínska 4, Nitra
učiteľka: Denisa Petráková

3. miesto Diffid Gymnázium sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3, Košice
učiteľka: Kvetoslava Danková
Team SAP (23. - 26. máj 2007)
1. miesto

FIS

Gymnázium Jura Hronca, Bratislava
učiteľ: Miloš Mrva

Jozef Vlčko

Peter Šimončič

2. miesto

JASASGPB

Gymnázium, Považská Bystrica
učiteľka: Eva Žernovičová

Lenka Nováková

Mária Piačková

3. miesto

TAJFUN

Združená stredná škola, Ružomberok
učiteľka: Daniela Hamranová

Ján Adam

Michal Štrba

Banky v akcii (12. - 14. september 2007)
1. miesto

EGprofiT

Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec
učiteľ: Ladislav Čajko

David Svačina

Martin Lamrich

2. miesto

TAMI

Súkromná obchodná akadémia, Petrovanská 34, Prešov
učiteľ: Peter Jaselský

Milan Foľta

Tajana Tomková

3. miesto

Gymcorp

Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov
učiteľka: Mária Sabolová

Vladimíra Magdošková
Daniela Palčová
Medzinárodné podujatia

JA-YE European Trade Fair 2007, Bukurešť, Rumunsko

Diffid

Gymnázium sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3, Košice
učiteľka: Kvetoslava Danková
(víťazný tím v kategórii "Najlepšia web stránka")

Erik Hrušč
Juraj Potočňák
Ján Bíly
   

JA-YE Company of the Year Competition 2007, Berlín, Nemecko

Diffid

Gymnázium sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3, Košice
učiteľka: Kvetoslava Danková
(víťazný tím v kategórii "HP Responsible Business Award"

Erik Hrušč
Jakub Nagy
Lucia Hudáková
Michal Ruščák
Ocenení učitelia
Fatima Blažeková Spojená škola, o.z. Obchodná akadémia, Nám. SNP 5, Partizánske
Mária Šumichrastová Obchodná akadémia, M. R. Štefánika 8, Krupina
Ladislav Čajko Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec
Emília Korenčiaková Súkromné gymnázium, Oravská cesta 11, Žilina