Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2005/2006

Team SAP 2006
1. miesto

FUCA

Považská Bystrica, Gymnázium, Školská 8
učiteľka: Eva Žernovičová

Martina Kolárovcová

Marek Wesserle

2. miesto

CUPO

Handlová, Stredná priemyselná škola, Lipová 15
učiteľ: Ladislav Kellerik

Peter Šnirc

Marek Čupka

3. miesto

SUNSET

Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3
učiteľka: Kvetoslava Danková

Lujza Kacsmariková

Patrik Bernát

Banky v akcii 2006    
1. miesto

VERMAJON

Združená stredná škola,Hattalova 968/33, Námestovo

Mário Kuláš

Veronika Plevjaková

2. miesto

JUMA

Súkromná obchodná akadémia, Petrovanská 34, Prešov

Maroš Mariančík

Juraj Beňačka

3. miesto

ZYCHY

Súkromná obchodná akadémia, Petrovanská 34, Prešov

Miriama Harabinová

Katarína Ha Dacová

Najlepšia web stránka študentskej spoločnosti
1. miesto

PS-KO

Martin, Stredná škola podnikania, Červenej armády 25
učiteľka: Lýdia Juricová

http://psko.ballers.sk/

Martin Gregor
Matúš Belák
2. miesto

Grow UP!

Košice, Gymnázium, Trebišovská 12
učiteľka: Mária Kovaříková

http://www.growup.webcreator.sk/

Matej Kitka

Roman Prokopovič

3. miesto

DunaStar

Bratislava, Gymnázium, Dunajská 13
učiteľka: Margita Bitterová

http://daflava.sk/dunastar/

Pal Melo

Gabriela Bitterová

Veľtrh študentských spoločností - Bratislava (21. 3. 2006)

Najlepší manažérsky tím

1. miesto MINININE

Obchodná akadémia, Mokrohájska 3, Bratislava

učiteľka: Mária Komarová

2. miesto 4FUN

Súkromná obchodná akadémia, Sv. Štefana 36, Štúrovo

učiteľka: Emília Szitášová

3. miesto L`ELLITE

Stredná umelecká škola, Staničná 8, Trenčín

učiteľka: Jarmila Maslová

   

Najlepšia marketingová prezentácia

1. miesto CATCOM

Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru, Dubnica nad Váhom

učiteľka: Ingrid Roobová

2. miesto PROGRESS

Združená stredná škola, Hlavné nám. 2, Dvory nad Žitavou

učiteľka: Slávka Kollárová

3. miesto E-ČKO

Obchodná akadémia, M. Rázusa 1, Trenčín

učiteľka: Erika Senková

Veľtrh študentských spoločností - Košice (28. 3. 2006)

Najlepší manažérsky tím

1. miesto SUNSET Gymnázium sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3, Košice

učiteľka: Kvetoslava Danková

2. miesto KOAS Stredná priemyselná škola, Novomeského 5/24, Martin

učiteľ: Tibor Konček

3. miesto EGTTRADE Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec

učiteľ: Ladislav Čajko

   

Najlepšia marketingová prezentácia

1. miesto FUČA Gymnázium, Školská 8, Považská Bystrica

učiteľka: Eva Žernovičová

2. miesto SUNSET Gymnázium sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3, Košice

učiteľka: Kvetoslava Danková

3. miesto TRITIS Stredná priemyselná škola, Filinského 7, Spišská Nová Ves

učiteľka: Katarína Benkovičová

Medzinárodné podujatia

Medzinárodný vianočný veľtrh študentských spoločností, Maďarsko

DunaStar Bratislava, Gymnázium, Dunajská 13
učiteľka: Margita Bitterová
Anikó Markušová
Karin Horváthová
Eleonóra Duduczová
   

7th Austrian JUNIOR Trade Fair, Linz, Austria

B & W Krupina, Obchodná akadémia, M. R. Štefánika 8
učiteľka: Mária Trubínyová
Miroslava Pešlová
Andrea Piatrovová
Slávka Dadová
   

JA-YE Europe Trade Fair 2006, Zagreb, Croatia

  Levice, Obchodná akadémia, K. Kittenbergera 2
učiteľka: Daniela Skladanová
Petra Števková
Veronika Husárová
Zuzana Skladanová
   

2005 Hewlett-Packard European Challenge

európska súťaž v počítačovej simulácii MESE
MEMORY Sučany, Gymnázium BAS, Komenského 215 
učiteľ: Jozef Ristvej
Ján Klimo
Marek Matrtaj
1MAJK Lučenec, Obchodná akadémia, Lúčna 4   
učiteľka: Slávka Hroncová
Jana Chlpošová
Martina Michalíková
SCINK Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2
učiteľka: Adriana Vančová
Michal Babiar
Michal Balušík
MATVLAD Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2
učiteľka: Adriana Vančová
Matej Valuch
Vladimír Kováč
VALE Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2
učiteľka: Andrea Kvorková
Jana Juríková
Lenka Košíková
BETA Považská Bystrica, Gymnázium, Školská 8
učiteľ: Eva Žernovičová
Jarmila Hurtová
Ivana Jankeová
FOOTURE Považská Bystrica, Gymnázium, Školská 8
učiteľ: Eva Žernovičová
Matej Bačík
Ľuboš Šanoba
PAPEZU Levice, Obchodná akadémia, K. Kittenbergera 2  
učiteľka: Daniela Skladanová
Peter Burčo
Patrik Vida
Zuzana Némethová
MIMA Trenčín, Obchodná akadémia, M. Rázusa 1
učiteľka: Erika Senková
Miriama Šebáňová
Martina Ukušová
DUKLA Trenčín, Obchodná akadémia, M. Rázusa 1
učiteľka: Erika Senková
Zuzana Ondrúšková
Andrea Fraňová
SURPRISE Trenčín, Obchodná akadémia, M. Rázusa 1
učiteľka: Erika Senková
Mária Špačková
Andrae Reháková
Ocenení učitelia
Zdenka Biloveská Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25
Valéria Dorková Prakovce, Obchodná akadémia, Breziny 282
Slávka Kollárová Dvory nad Žitavou, Združená stredná škola, Hlavné nám. 2
Eva Žernovičová Považská Bystrica, Gymnázium, Školská 8