Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


TOP tím Aplikovanej ekonómie

Ocenenie TOP tím Aplikovanej ekonómie je cenou za Tvorivosť, Odvahu a Podnikavosť študentov zapojených do vzdelávacieho programu JA Aplikovaná ekonómia. Každoročne udeľujeme ocenenie študentskej firme na základe výsledkov jej celoročnej práce a umiestneniach na súťažiach pri zohľadnení tvorivého a inovatívneho prístupu v riadení firmy.

V školskom roku 2018/2019 bolo ocenenie udelené študentskej firme Ironic zo Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch pod vedením učiteľky aplikovanej ekonómie Ing. Henriety Takácsovej.

Študentská firma Ironic získala ocenenie vďaka zaujímavému produktu - ekologickým diagnostickým plienkam, ktorý študenti vyrábali a vďaka výsledkom, ktoré dosiahli v rámci svojho podnikateľského zámeru a činnosti ich firmy. 

Študentská firma Ironic získala aj ocenenie na JA Veľtrhu podnikateľských talentov – 1. miesto v kategórii Úžitkový produkt. Porota posudzovala podnikateľský nápad, jeho rozvoj a realizáciu v rámci študentskej firmy, berúc do úvahy aj potenciál uplatnenia na trhu. Dôraz sa kládol na originalitu, konkurencieschopnosť a inováciu na trhu. Ocenené boli študentské firmy s reálnym produktom, ktorý je praktický a využiteľný v bežnom živote.

Ekologické diagnostické plienky

Hlavným produktom študentskej firmy Ironic sú ekologické diagnostické plienky, ktoré sú výnimočné tým, že súčasťou látkovej ekologickej plienky je testovací vymeniteľný indukčný papierik, ktorý uľahčuje včasnú diagnostiku dieťaťa, ktorého Ph sa vymyká norme.

„Som vďačná, že práve môj post prezidentky a práve JA Veľtrh podnikateľských talentov ma naučil ako správne komunikovať, ako správne predať produkty a ako byť produktívna pre svoj tím. Vďaka JA som zistila, že aj v stresových situáciách sa dajú podávať výkony, a ako efektívne "zamaskovať chybičky krásy" bez vážnejšieho povšimnutia. Veľtrh bol pre nás všetkých dobrou skúsenosťou. Teraz naozaj viem, že dokážem byť v živote úspešná.“ Viktória Kóňová, prezidentka študentskej firmy Ironic

Členovia oceneného študentského tímu Ironic:
  • Viktória Kóňová, prezidentka
  • Rebeka Mandáková, viceprezidentka marketingu
  • Marcela Zeleňáková, viceprezidentka ľudských zdrojov
  • Nina Vidovičová, viceprezidentka financií
  • Paula Sárkoziová, viceprezidentka výroby