Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


TOP tím Aplikovanej ekonómie

Ocenenie TOP tím Aplikovanej ekonómie je cenou za Tvorivosť, Odvahu a Podnikavosť študentov zapojených do vzdelávacieho programu JA Aplikovaná ekonómia. Každoročne udeľujeme ocenenie študentskej firme na základe výsledkov jej celoročnej práce a umiestneniach na súťažiach pri zohľadnení tvorivého a inovatívneho prístupu v riadení firmy.

V školskom roku 2021/2022 bolo ocenenie udelené študentskej firme Foren zo Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu v Partizánskom pod vedením učiteľky Ing. Ingrid Rigáňovej.  Pozrite si fotogalériu z oceňovania.

Študentská firma Foren získala ocenenie vďaka zaujímavému produktu – Dromting: ekologickým fľaško-taškám z odpadových látok - ktorý študenti vyrábali a vďaka výsledkom, ktoré dosiahli v rámci svojho podnikateľského zámeru a činnosti ich firmy. 

Študentská firma Foren získala aj niekoľko ocenení na Veľtrhu podnikateľských talentov – 1. miesto v kategóriách Spoločensky zodpovedná firma a Marketingová prezentácia a 2. miesto v kategórii Finančné riadenie. Porota posudzovala podnikateľský nápad, jeho rozvoj a realizáciu v rámci študentskej firmy, berúc do úvahy aj potenciál uplatnenia na trhu. Dôraz sa kládol na originalitu, konkurencieschopnosť a inováciu na trhu. Ocenené boli študentské firmy s reálnym produktom, ktorý je praktický a využiteľný v bežnom živote.

Foren – Ekologické fľaško-tašky

Hlavným produktom študentskej firmy Foren sú ekologické fľaško-tašky Dromting, ktoré vyrábajú z odpadových materiálov. Hrdlá z použitých plastových fliaš a staré oblečenie recyklujú na fľaško-tašky. Majú viacero využití, dajú sa používať na pitie, ale aj prenos a uschovanie tekutého drogériového tovaru. Dromtingy majú pridanú hodnotu. Na rozdiel od bežných skladacích fliaš, neprepúšťajú vodu a dodávajú ľuďom komfort voľných rúk. 

 

„Na začiatku roka bol pre nás predmet aplikovaná ekonómia niečo nové a nepoznané. Naše začiatky boli ťažšie, nevedeli sme čo ideme vyrábať a ani pre koho. Už toto rozhodovanie nás zjednotilo a začali sme spolupracovať ako jeden tím. Naučili sme sa riešiť rôzne problémy, pomáhať si a taktiež nadobudli zručnosti z reálnej praxe. Veľká vďaka patrí našim akcionárom, ktorí nám od začiatku v našej podnikateľskej činnosti verili, ale aj našej pani učiteľke, pretože práve ona bola našou veľkou podporou a viedla nás tým správnym smerom. Budúcim študentom Aplikovanej ekonómie by sme chceli odkázať, aby sa počas celého fungovania navzájom podporovali a nebáli sa veriť svojim inštinktom, pretože to im pomôže najviac.“  Patrícia Fodorová, prezidentka študentskej firmy Foren

Členovia oceneného študentského tímu Foren:
  • Patrícia Fodorová, prezidentka

    Jakub Balla, viceprezident ľudských zdrojov

    Laura Beňušková, viceprezidentka výroby

    Lenka Balážková, viceprezidentku marketingu

    Monika Gašparíková, predajkyňa