Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Veľtrh podnikateľských talentov

Veľtrh podnikateľských talentov (27. ročník) je celoslovenská súťaž študentských firiem, ktorá je súčasťou najväčieho podnikateľského festivalu v Európe Gen-E. Podujatie sa konalo pod záštitou Eduarda Hegera, predsedu vlády Slovenskej republiky a s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Študenti sa stretli so svojou konkurenciou a súťažili v niekoľkých kategóriách.

5. apríl 2022 | Bratislava, Centrum Nivy | Súťažné tímy | Víťazi | Fotky všeobecné | Fotky tímov a produktov | Tlačová správa

Pokračujeme 17. - 18. mája 2022 v TOP Finále

Program:

  • 10:00 Slávnostné otvorenie
  • 11:00 - 17:00 Prezentácia súťažných tímov v stánkoch a na pódiu
  • 16:45 Vyhlásenie Global Ralph De La Vega Award
  • 17:00 Vyhlásenie výsledkov veľtrhu

Možno Vás budú zaujímať:

Najlepších 8 študentských firiem z veľtrhu postúpilo do TOP Finále študentských firiem (17. - 18. máj 2022). Študentská firma, ktorá sa umiestni na prvom mieste v TOP Finále, získa vstupenku na medzinárodné finále študentskýh firiem Gen-ECompany of the Year Competition, ktorá sa bude konať 12. - 14. júla 2022 v estónskom Tallinne.

Pozrite si materiály z minulých Veľtrhov podnikateľských talentov:
2021 online:

tlačová správa | víťazi | fotky Google |súťažné tímy | video otvorenie | video výsledky | videá všetkých tímov

2020 online:

tlačová správa | víťazi | súťažné tímy | video otvorenievideo výsledky | videá TOP finalistov 

2019 naživo:

tlačová správa | víťazi | fotky Facebook fotky Google |súťažné tímy | livestreamvideo

Kontakt

Linda Sombatiová | projektová manažérka | +421 948 801 411 | sombatiova@jaslovensko.sk

Grétka Balátová | programová manažérka | +421 948 243 004 | balatova@jaslovensko.sk