Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


JA Citi Innovation Camp

Supported by the Citi Foundation

Fotogaléria | Tlačová správa | FB úvod | FB výsledky | video

Pre študentov stredných skôl, ktorí v tomto školskom roku absolvujú program Aplikovaná ekonómia (študentskú firmu), sme v spolupráci so Citi Foundation pripravili súťaž JA CITI INNOVATION CAMP. Uskutočnila sa vo štvrtok 12. októbra 2023 v Bratislave - Hotel Color, Pri Starom mýte 1

Celodenná súťaž Innovation Camp je intenzívna skúsenosť pre študentov, ktorá stimuluje ich kreatívne a inovačné schopnosti. Študenti pracovali na reálnej výzve v 5-členných zmiešaných tímoch. Ich úlohou bolo nájsť najlepšie riešenie na zadanú tému (tentokrát vymyslieť produkt a vypracovať podnikateľský plán  s rozpočtom do 1000 eur) a prezentovať ho pred odbornou porotou. Súťaže sa zúčastnilo spolu 60 študentov z 20 škôl. Ocenené boli  3 najlepšie tímy. 

Cieľom JA CITI INNOVATION CAMP je podporiť u študentov podnikavosť, kreatívne a prezentačné zručnosti, ako aj schopnosť prinášať inovatívne riešenia, naplánovať ich realizáciu a obhájiť ich potenciál. 12 súťažných tímov pracovalo od skorého rána na rozvíjaní svojich podnikateľských nápadov. Podvečer sa potom dozvedeli, ako ich nápad, prezentáciu a celkový výkon zhodnotila odborná porota, ktorú tvorili predsedníčka Oľga Dlugopolská, Linda Mikulová, Nastasia Pavuliaková a Miriam Szombathová (všetky zo Citibank).

Vďaka tejto súťaži si študenti môžu precvičiť svoje komunikačné prezentačné zručnosti a vyskúšajú si tímovú prácu pri riešení výzvy.

Výsledky:
1. miesto
 • Šimon Grosman - Šurany, Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7
 • Miroslav Kmec - Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16
 • Charlota Uhrinová - Košice, Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Škultétyho 10)
 • Viktória Valkovičová - Zlaté Moravce, Stredná odborná škola obchodu a služieb, SNP 5
 • Hugo Veselý - Bratislava, Cambridge International School, Úprkova 3
2. miesto
 • Šimon Antal - Trenčín, Stredná odborná škola dopravná, Školská 66
 • Adriána Korbášová - Žilina, Obchodná akadémia, Veľká okružná 32
 • Dávid Páchnik - Bratislava, Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A
 • Sofia Šprinc - Košice, Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Škultétyho 10
 • Hana Valentovičová - Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3
3. miesto
 • Terézia Bubeníková - Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2
 • Phillip Richard Eddowes Babka - Trnava, Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Limbová 3
 • Artem Gamolya - Bratislava, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Teplická 7
 • Lenka Karolová - Sereď, Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5
 • Sofia Sekáčová - Sečovce, Spojená škola, Kollárova 17

3. miesto získal tím EcoPowerbank - navrhli záložný batériový zdroj (powerbanku) s kapacitou 10000 mAh, ktorý je možné dobiť manuálne pomocou kľuky alebo integrovaným solárnym panelom.

2. miesto získal tím Isolatex.  Ich plán je výroba ekologickej stavebnej izolácie z textilného odpadu pod heslom: „Ak môže oblečenie ohrievať teba, prečo by nemohlo hriať aj tvoj dom?“.

1. miesto získal tím Grounds Up - navrhli ekologické hnojivá z kávového odpadu, ktorého vo svete vzniká ročne 60 miliónov ton. Ich riešenie umožňuje použitie hnojiva aj v interiéri, nakoľko je zbavené nepríjemných pachov.

 

Kontaktná osoba:

Grétka Balátová | programová manažérka | +421 948 243 004 | balatova@jaslovensko.sk