Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


JA Citi Innovation Camp

Supported by the Citi Foundation

Prihláška| prihlasovanie bolo spustené a bude otvorené do 28. 9.

Pre študentov stredných skôl, ktorí v tomto školskom roku absolvujú program Aplikovaná ekonómia (študentskú firmu), sme v spolupráci so Citi Foundation pripravili súťaž JA Citi Innovation Camp. Súťaž sa uskutoční vo štvrtok 12. októbra 2023 v Bratislave - Hotel Color, Pri Starom mýte 1

Celodenná súťaž Innovation Camp je intenzívna skúsenosť pre študentov, ktorá stimuluje ich kreatívne a inovačné schopnosti. Študenti budú pracovať na reálnej výzve v 5-členných zmiešaných tímoch (v každom tíme budú študenti zo 4 rôznych škôl). Ich úlohou bude nájsť najlepšie riešenie na zadanú tému a prezentovať ho pred odbornou porotou. Súťaže sa zúčastní spolu 60 študentov z 20 škôl. Ocenené budú 3 najlepšie tímy. Vďaka tejto súťaži si študenti môžu precvičiť svoje komunikačné prezentačné zručnosti a vyskúšajú si tímovú prácu pri riešení výzvy.

Súťaž je určená študentom stredných škôl (chlapcom aj dievčatám), ktorí v tomto školskom roku absolvujú program Aplikovaná ekonómia. Škola prihlasuje (presne) 3-členné tímy + 1 (povinný) náhradník ku každému tímu. (Náhradník sa súťaže zúčastňuje len v prípade, že sa niektorý z členov originálneho tímu zúčastniť nemôže. Náhradníci, ktorí nesúťažia, nemajú zabezpečený program ani stravu.) Škola môže opätovným vyplnením prihlášky prihlásiť aj viac vždy 3-členných tímov. Súťaže sa nemôže zúčastniť študent, ktorý sa akéhokoľvek Innovation Campu organizovaného JA Slovensko zúčastnil v minulosti. Prihláška je záväzná!

Tímy budeme do súťaže zaraďovať na základe žrebovania, ktoré prebehne cez MS Team 2. 10. 2023. Ak sú z jednej školy prihlásené 2 tímy, a celkový počet prihlásených tímov bude menší ako 20, prvý tím zo školy bude zaradený automaticky a žrebovať budeme z druhých prihlásených tímov. Ak bude počet prihlásených škôl väčší ako 20, druhý tím zo školy bude automaticky  zaradený medzi náhradníkov a žrebovať budeme len z prvých tímov za školu.

Pre účastníkov súťaže bude zabezpečený obed a občerstvenie. Dopravu do Bratislavy a späť a prípadné vzniknuté ubytovacie a iné cestovné náklady účastníkov hradí vysielajúca organizácia. Celkový maximálny počet účastníkov je 60 (12 tímov). V prípade záujmu sa súťaže so študentmi môže zúčastniť aj učiteľ Aplikovanej ekonómie. Pre zúčastnených učiteľov bude počas práce študentov pripravený workshop.

Súťaž sa uskutoční 12. októbra 2023 od 8:00 do 17:00 v Bratislave. (Registrácia od 7:15.) Je potrebné, aby sa prihlásení študenti zúčastnili celého priebehu súťaže, od jej začiatku o 8:00 až do ukončenia o 17:00. V prípade, že sa v požadovanom čase súťaže zúčastniť nemôžete, dajte príležitosť študentom, ktorí sa jej zúčastniť chcú a môžu. (Prosím, cestovné spojenie si pozrite ešte predtým, ako sa prihlásite.)

Prihlášku vypĺňajte, prosím, až keď máte od všetkých účastníkov/rodičov podpísané súhlasy so spracovaním osobných údajov (stiahnite si súhlas so spracovaním osobných údajov v .docx alebo .pdf). Scany (prípadne stačí odfotiť mobilom) všetkých súhlasov (min. 5 = 3 súťažiaci + min. 1 náhradník + učiteľ) pošlite v spoločne v jednom e-maile na adresu firma@jaslovensko.sk (do predmetu e-mailu napíšte "IC+ názov školy").

Účasť v súťaži je bezplatná

Prihlasovanie bude otvorené 27. 09. 2023 (od 9:00) do 29. 09. 2023 (do polnoci). Každá škola môže prihlásiť ľubovolný počet 3-členných tímov spĺňajúcich kritériá uvedené vyššie. 

Predbežný program:

(časy budú ešte upresnené)

 • 07:15 - 08:00        Registrácia účastníkov
 • 08:00 – 08:15       Otvorenie – informácie o súťaži a organizátoroch 
 • 08:15 – 08:45       Teambuildingové aktivity a aktivity na rozvoj kreativity
 • 08:45 – 09:00       Prestávka s občerstvením
 • 09:00 – 09:15       Vyhlásenie výzvy 
 • 09:15 – 12:00       Práca v tíme na riešení výzvy
 • do 12:00               Odovzdávanie USB kľúčov/Nahrávanie nápadov
 • 12:00 – 13:00       Obed
 • 13:00 – 13:15       Predstavenie poroty a informácie o priebehu prezentácií
 • 13:15 – 15:15       Prezentácie tímov
 • 15:15 – 16:00       Prestávka s občerstvením - certifikáty pre študentov, fotenie       
 • 16:00 – 17:00       Vyhlásenie víťazov, ukončenie súťaže 

Možno vás zaujmú aj informácie z minulého školského roka: 

fotogaléria | FB post s výsledkami | tlačová správa 

 

 

 

 

Kontaktná osoba:

Grétka Balátová | programová manažérka | +421 948 243 004 | balatova@jaslovensko.sk