Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2015/2016

JA Veľtrh podnikateľských talentov
Bratislava, 22. marec 2016

AT&T manažérsky tím

1. miesto IRDIFY
Košice, Gymnázium, Poštová 1
učiteľ: Martin Daňko
2. miesto VitaGuards
Partizánske, Spojená škola, o. z. Obchodná akadémia, Námestie SNP 5
učiteľka: Fatima Blažeková
3. miesto MANSON
Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2
učiteľka: Adriana Vančová
  

AVION marketingová prezentácia

1. miesto Lenimentus
Žilina, Gymnázium, Varšavská cesta 1
učiteľka: Magdaléna Hajtmanková
2. miesto MANSON
Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2
učiteľka: Adriana Vančová
3. miesto IRDIFY
Košice, Gymnázium, Poštová 1
učiteľ: Martin Daňko
  

SAP podnikateľský nápad

1. miesto ZEAL
Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3
učiteľka: Kvetoslava Danková
2. miesto ADVANCE
Levice, Obchodná akadémia, K. Kittenbergera 2
učiteľka: Lýdia Cziriová
3. miesto GLORY
Košice, Gymnázium, Trebišovská 12
učiteľka: Mária Kovaříková
  

MARPEX úžitkový produkt

1. miesto New Generation
Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec
učiteľ: Ladislav Čajko
2. miesto MANSON
Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2
učiteľka: Adriana Vančová
3. miesto IRDIFY
Košice, Gymnázium, Poštová 1
učiteľ: Martin Daňko
  

Prezentácia na pódiu

1. miesto ZEAL
Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3
učiteľka: Kvetoslava Danková
2. miesto IRDIFY
Košice, Gymnázium, Poštová 1
učiteľ: Martin Daňko
3. miesto New Generation
Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec
učiteľ: Ladislav Čajko
  

Skills for the Future Award

1. miesto ZEAL
Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3
učiteľka: Kvetoslava Danková
2. miesto ADVANCE
Levice, Obchodná akadémia, K. Kittenbergera 2
učiteľka: Lýdia Cziriová
3. miesto LIBERTIS
Levice, Stredná priemyselná škola, Fr. Hečku 25
učiteľky: Eva Mizeráková, Monika Ivanovová
  

Podnikanie bez hraníc

1. miesto MANSON
Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2
učiteľka: Adriana Vančová
  

Cestovný ruch

1. miesto SEPORTOUR
Žilina, SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82
učiteľka: Veronika Gaboríková
2. miesto CK TRIPTOUR
Veľký Krtíš, Gymnázium A.H.Škultétyho, Školská 21
učiteľka: Miroslava Čopová
3. miesto UKND Travel
Šurany, Obchodná akadémia, Námestie hrdinov 7
učiteľka: Viera Cviková
   

Company of the Year Competiton

1. miesto IRDIFY
Košice, Gymnázium, Poštová 1
učiteľ: Martin Daňko
  

Najlepšia JA Firma v hodnotení študentmi

1. miesto ZEAL
Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3
učiteľka: Kvetoslava Danková
2. miesto MANSON
Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2
učiteľka: Adriana Vančová
3. miesto QCOFFEE
Dvory nad Žitavou, Stredná odborná škola, Hlavné námestie 2
učiteľka: Slávka Kollárová
  

TOP tím Aplikovanej ekonómie

MANSON Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2
učiteľka: Adriana Vančová
SKILLS FOR THE FUTURE AWARD 2015, 1. - 3. jún 2016, Madrid, Španielsko
ZEAL       

Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3
učiteľka: Kvetoslava Danková

 

2. miesto v Európe

Tadeáš Hrušovský

Dávid Lukáč

Matej Mikloš

Róbert Orság

Pavol Rabatin

JA-YE EUROPE COMPANY OF THE YEAR COMPETITION, 25. - 38. júl 2016, Lucerne, Švajčiarsko
IRDIFY

Gymnázium, Poštová 9, Košice                               

učiteľ: Martin Daňko

 

2. miesto v Európe

+ Michal Pándy získal Alumni Leadership Award.

Róbert Balluch

Pavol Drotár

Juraj Mičko

Lenka Mirdová

Michal Pándy

JA Business Idea - 16. jún 2016, Bratislava - ANASOFT
1. miesto (+JAML) Lucia Ďubeková Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33
učiteľka: Erika Šušková
2. miesto (+JAML) Aleš Manica Košice, Gymnázium, Trebišovská 12
učiteľka: Mária Kovaříková
3. miesto (+JAML) Kristián Horniak

Levice, Obchodná akadémia, Kálmána Kittenbergera 2
učiteľka: Lýdia Cziriová

 
 4. miesto (+JAML)
 
Pavol Rabatin Košice, Gymnázium sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3
učiteľka: Kvetoslava Danková
Ľudmila Mlynarčíková Poprad, Súkromné stredná odborná škola, 29.augusta 4812
učiteľka: Jana Marcinová
Patrik Porubčan Dubnica nad Váhom, Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23A
učiteľka: Jana Faltejsková