Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2013/2014

Veľtrh študentských spoločností
Bratislava, 15. apríl 2014

SAP TOP podnikateľský nápad 

1. miesto ALO
Gymnázium, Poštová 9, Košice
učiteľka: Eva Vanečková
2. miesto GMH
Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431, Hnúšťa
učiteľka: Blažena Hrušková
3. miesto CROSS
Obchodná akadémia, Kálmána Kittenbergera 2, Levice
učiteľka: Mária Hauliková
  

AT&T TOP manažérsky tím

1. miesto Ži pre život
Stredná odborná škola, Hattalova 968/33, Námestovo
učiteľka: Erika Šušková
2. miesto Challenge T
Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec
učiteľ: Ladislav Čajko
3. miesto Glazart
Spojená škola - Obchodná akadémia, Centrálna 464, Svidník
učiteľka: Zdena Kožlejová
  

KPMG TOP marketingová prezentácia

1. miesto Challenge T
Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec
učiteľ: Ladislav Čajko
2. miesto Balance
Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava
učiteľka: Mária Mydlová
3. miesto Glazart
Spojená škola - Obchodná akadémia, Centrálna 464, Svidník
učiteľka: Zdena Kožlejová
  

MARPEX TOP úžitkový produkt

1. miesto TrebiShow
Stredná odborná škola, Komenského 12, Trebišov
učiteľka: Helena Vargová
2. miesto AURIS
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím, Koceľova 26, Bratislava
učiteľka: Ema Hajdinová
3. miesto Express Team
Stredná odborná škola podnikania, Veľkomoravská 14, Trenčín
Janka Mandincová
  

Hyundai Skills for the Future Award

CROSS Obchodná akadémia, Kálmána Kittenbergera 2, Levice
učiteľka: Mária Hauliková
  

GSM Shop TOP prezentácia na pódiu

POHODA Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica
učiteľka: Miriam Lidajová
  

Private Consulting TOP študentská spoločnosť v programe Podnikanie v cestovnom ruchu

CK PERFECT Hotelová akadémia, Malinovského 1, Brezno
učiteľka: Iveta Fodorová
  

ANASOFT TOP študentská spoločnosť vo vysokoškolskom programe Povolanie podnikateľ

Bobble FM Univerzita Komenského, Fakulta Managementu, Odbojárov 10, Bratislava
učiteľ: Miloš Mrva
  

Najlepšia študentská spoločnosť v hodnotení verejnosťou

OCVIFIX Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
učiteľka: Ružena Oczvirková
  

Najlepšia študentská spoločnosť v hodnotení študentmi

OCVIFIX Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
učiteľka: Ružena Oczvirková
  

Najlepšia študentská spoločnosť v hodnotení učiteľmi

AURIS Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím, Koceľova 26, Bratislava
učiteľka: Ema Hajdinová
   

TOP tím Aplikovanej ekonómie (Veľká cena SOPK)

Balance Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava
učiteľka: Mária Mydlová
Ocenení učitelia
Anna Palková Stredná priemyselná škola, Mnoheľova 828/23, Poprad
(Aplikovaná ekonómia)
Ingrid Rigáňová Spojená škola, o.z. Obchodná akadémia, Nám. SNP 5, Partizánske
(Aplikovaná ekonómia)
Jozef Ristvej Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, Sučany
(Aplikovaná ekonómia)
Iveta Fodorová Hotelová akadémia, Malinovského 1, Brezno
(Podnikanie v cestovnom ruchu)
Michal Žarnay Žilinská univerzita, Univerzitná 1, Žilina
(Povolanie podnikateľ)
Libuša Podhradská Hotelová akadémia, Mikovíhino 1, Bratislava
(Etika a Podnikanie)
Darina Krónerová Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
(Globálny etický program - Etika v podnikaní)
JA Student Business Idea
1. miesto Balance
Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava
učiteľka: Mária Mydlová

Patrícia Šišoláková

Nikola Kubovičová

Mária Víghová

SKILLS FOR THE FUTURE AWARD 2014, 26. - 28. máj 2014, Frankfurt, Nemecko
CROSS

Obchodná akadémia, Kálmána Kittenbergera 2, Levice

učiteľka: Mária Hauliková

Marek Kamenický

Dominik Kozmáli

Bianka Krnčanová

Vivien Trenčéniová

Lucia Králiková

Qualitis

Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom

učiteľ: Michal Jančo

René Bero

Marián Kulík

Dávid Trška

Erol Grble

Marián Čuri

JA-YE EUROPE COMPANY OF THE YEAR COMPETITION, 22. - 25. júl 2014, Tallin, Estónsko
Challenge T

Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec

učiteľ: Ladislav Čajko

Patrícia Dachová

Diana Lapajová

Linda Csölleová