Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Foodathon

Prihláška| najneskôr do 6. októbra 2023

Ste pripravení byť súčasťou niečoho výnimočného? Šancu mať skutočný vplyv na svetové potravinové systémy a zároveň spolupracovať s brilantnými hlavami z rôznych kontinentov? Ak to ešte neviete, Foodathon je neuveriteľnou príležitosťou práve pre Vás - stredoškolákov vo veku 15 až 18 rokov, aby ste sa spojili, inovovali a vytvorili riešenia, ktoré budú formovať budúcnosť poľnohospodárstva.

Foodathon nie je len online podujatie, je to cesta. Cesta, na ktorej spojíte svoje sily so študentmi z Európy a Afriky, aby ste riešili jednu z najnaliehavejších výziev našej doby: udržateľnosť v sektore poľnohospodárstva. Budete vyvíjať praktické riešenie, ktoré môže efektívne podporiť udržateľnosť poľnohospodárstva, čo prinesie skutočný rozdiel v potravinovej bezpečnosti a výžive. Toto je vaša šanca stať sa tvorcami zmeny!

Každý európsky súťažný tím má 4 členov, ktorí sú stredoškoláci vo veku 15-18 rokov.

Po uzavretí registrácií budú tímy zložené z jedného afrického tímu a jedného európskeho tímu, ktorý si v registračnom formulári vybrali rovnakú výzvu. 13. októbra dostanete kontakt na svojich kolegov z iného kontinentu.

Víťazný tím získa účasť na GEN-E 2024 (registračné poplatky a letenky), ktoré sa uskutoční 2. - 4. júla 2024 v talianskej Catanii.

Časový harmonogram:
  • do 6. 10. | Registrácia
  • 13. 10. | Oznámenie tímov (ktorý európsky s ktorým africkým)
  • 16. 10. | Oficiálne otvorenie súťaže a vyhlásenie výzvy
  • 17. 10. | Mentoringové stretnutie č. 1
  • 19. 10. | Mentoringové stretnutie č. 2
  • 23. 10. | Deadline pre zadanie riešenia (video)
  • 10. 11. | Živé prezentácie a vyhlásenie víťazov

Každý tím si vyberie JEDNÉHO zástupcu tímu (kapitána tímu). Táto osoba bude kontaktnou osobou pre tím a vyplní nižšie uvedený formulár. Nižšie uvedené otázky stále vyžadujú zoznam mien členov tímu a ich e-mailov.

Ako kontaktnú osobu za JA Slovensko môžete v prihláške uvádzať uvádzať - Grétka Balátová - balatova@jaslovensko.sk .

Upozorňujeme, že súčasťou prihlášky sú aj formuláre súhlasu každého študenta podpísané rodičmi študenta alebo samotným študentom, ak už má 18 rokov. Formuláre súhlasu všetkých členov tímu je potrebné nahrať priamo do prihlášky (potrebujete ich mať teda podpísané a oscanované ešte predtým, ako budete samotnú prihlášku vypĺňať). 

Stiahnite si súhlasy:

Celú súťaž organizuje JA Europe, kontaktná osoba: Bruno Porcidonio | bruno@jaeurope.org