Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2010/2011

Veľtrh študentských spoločností
Košice 17. marec 2011

Najlepší manažérsky tím

1. miesto ENERGETIC 

Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec

učiteľ: Ladislav Čajko

   2. miesto  ACE  

Gymnázium, Poštová 9, Košice

učiteľka: Eva Vanečková

  3. miesto   SPEED  

Gymnázium sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3, Košice

učiteľka: Kvetoslava Danková

 

Marketingová prezentácia študentskej spoločnosti

   1. miesto  ACE  

Gymnázium, Poštová 9, Košice

učiteľka: Eva Vanečková

   2. miesto  DYES  

Gymnázium, Poštová 9, Košice

učiteľka: Eva Vanečková

   3. miesto   DRAGON-FLY  

Spojená škola, o.z. Obchodná akadémia, Nám. SNP 5, Partizánske

učiteľka: Ingrid Rigáňová

    

Microsoft Inovatívny výrobok alebo služba

 ACE Gymnázium, Poštová 9, Košice

učiteľka: Eva Vanečková 

 

HP Responsible Business Award

ENERGETIC Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec

učiteľ: Ladislav Čajko

    

Prezentácia študentskej spoločnosti na pódiu

FUNKY FRESH

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

učiteľka: Marcela Murárová

    

Najlepšia študentská spoločnosť hodnotená študentskou porotou

 ACE Gymnázium, Poštová 9, Košice

učiteľka: Eva Vanečková 

    
Ocenení učitelia
Ladislav Čajko Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec
Marcela Murárová Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza
Erika Šušková Stredná odborná škola, Hattalova 968/33, Námestovo
Eva Vanečková Gymnázium, Poštová 9, Košice
Konferencia mladých lídrov (finále súťaže Mladý líder)

Moravský Svätý Ján, 21. - 24. september 2011

1. miesto Martin Opatovský Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
učiteľka: Andrea Kvorková
2. miesto Mária Mazúchová       Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banská Bystrica
učiteľka: Lenka Mikolajová
3. miesto Patrik Kolár Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1, Trenčín
učiteľka: Erika Senková
Najlepšia webová stránka študentskej spoločnosti

17. jún 2011 - Anasoft, Bratislava

1. miesto

ACE

Gymnázium, Poštová 9, Košice
http://kefkaspastou.eu/

Miroslav Mašat

Matúš Dunaj

1. miesto

Ekonomická Elita

Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina
http://ekonomickaelita.php5.sk/

Peter Reguli

Matúš Klaudíny

3. miesto

Fortune and Memories

Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1, Trenčín
http://famko.meu.zoznam.sk/

Marek Balaj

Ľubica Ondrášiková

Banky v akcii

Moravský Svätý Ján, 21. - 24. september 2011

1. miesto

Energetic One

Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec

Vyučujúci: Ing. Ladislav Čajko

Martin Čabák

Filip Sochor

2. miesto

Majstro1

Stredná odborná škola, Hattalova 968/33, Námestovo

Vyučujúca: Ing. Erika Šušková

Jakub Poleč

Tomáš Boldovják

3. miesto

Energetic Deux

Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec

Vyučujúci: Ing. Ladislav Čajko

Ján Ďurej

Anežka Kvetková

Medzinárodné podujatia

JA-YE European Trade Fair, Bratislava, Slovensko

ENERGETIC Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec

učiteľ: Ladislav Čajko

Andrea Kirschová

Lucia Klimková 

Filip Sochor

 

  

JA-YE Euorpe Company of the Year Competiton, 3. - 7. august 2011, Oslo,  Nórsko

ACE Gymnázium, Poštová 9, Košice

učiteľka: Eva Vanečková

(3. miesto v hlavnej kategórii)

Matúš Dunaj
Kristína Trančíková
Kristína Faguľová
Michal Tóth