Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2007/2008

Konferencia mladých lídrov - Moravský Sv. Ján, 17. - 20. september 2008
1. miesto Klára Gurínová

Piaristické gymnázium J. Braneckého, Palackého 4, Trenčín

učiteľ: Patrik Farula

2. miesto Michal Hrobárik

Združená stredná škola, Rosinská cesta 2, Žilina

učiteľka: Jana Kostolná

3. miesto Michaela Šormanová

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

učiteľ: Marcela Murárová

Najlepšia web stránka študentskej spoločnosti - 3. jún 2008
1. miesto

Vinárka

Stredná vinársko - ovocinárska škola, Kostolná 3, Modra 
učiteľka: Ida Matuškovičová

http://vinarka.limbavin.sk/

Lukáš Berta

Ľubomír Slimák

2. miesto

Fat Bone

Obchodná akadémia pre telesne postihnutú mládež,
Mokrohájska 3, Bratislava 
učiteľka: Mária Komarová

http://www.fatbone.tsoft.sk/
Tomáš Vajda
3. miesto

Fifteen

ZSŠ hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky 
učiteľka: Petra Kováčová

www.fifteen.ic.cz

Ondrej Čičman

Róbert Nagy

4. miesto

Experiment

Súkromná stredná škola podnikania, Hollého 1380, Senica 
učiteľka: Katarína Kromerínska

http://www.sssp.edu.sk/experiment.htm

Magda Ambrová

Denisa Chovancová

Veľtrh študentských spoločností - Bratislava, 23. apríl 2008

Najlepší manažérsky tím

1. miesto WE 4 YOU Združená stredná škola, Hlavné nám. 2, Dvory nad Žitavou
učiteľka: Slávka Kollárová
2. miesto E-ČKO Obchodná akadémia, Martina Rázusa 1, Trenčín
učiteľka: Erika Senková
3. miesto ALL4U Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica
učiteľka: Anna Mrenová
   

kategória: Najlepšia marketingová prezentácia

1. miesto BUTTERFLY Združená stredná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80,
Nové Mesto nad Váhom

učiteľka: Dana Hradileková
2. miesto SCOOLS Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
učiteľ: Adriana Vančová
3. miesto BOSORKY Združená stredná škola dopravy, obchodu a služieb, Cintorínska 4,
Nitra

učiteľka: Denisa Petráková
   

Inovatívny výrobok alebo služba

DELLO Gymnázium Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava
učiteľ: Miloš Mrva
   

HP Responsible Business Award

JusTTis SPŠ stavebná, Lomonosovova 7, Trnava
učiteľka: Ľubica Ježovičová
Veľtrh študentských spoločností - Banská Bystrica, 17. apríl 2008  

Najlepší manažérsky tím

1. miesto BlaRiTo Monde Spojená škola - Obchodná akadémia, Nám. SNP 5, Partizánske
učiteľka: Ingrid Rigáňová
2. miesto ENTER Obchodná akadémia, Malinovského 1, Brezno
učiteľka: Iveta Aschenbrierová
3. miesto STARS Združená stredná škola, Osvety 17, Nová Baňa
učiteľka: Mária Lenčová
   

Najlepšia marketingová prezentácia

1. miesto InOut Obchodná akadémia, Radlinského 1725/55, Dolný Kubín
učiteľka: Eva Klocoková
2. miesto Funnycom Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom
učiteľ: Ľubomír Znášik
3. miesto VPP Gymnázium M. Hrebendu, Hlavná 431, Hnúšťa
učiteľka: Blažena Hrušková
   

Inovatívny výrobok alebo služba

Fox3T

Spojená škola – Stredná priemyselná škola, Nám. SNP 5, Partizánske

učiteľ: Miroslav Gašparovič
   

HP Responsible Business Award

Spirit Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza
učiteľka: Marcela Murárová
Veľtrh študentských spoločností - Košice, 19. marec 2008

Najlepší manažérsky tím

1. miesto EGTop Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec
učiteľ: Ladislav Čajko
2. miesto FOKS Gymnázium, Poštová 9, Košice
učiteľka: Eva Vanečková
3. miesto OPEN WORLD Spojená škola, Slanická osada, Námestovo
učiteľka: Mária Košútová
   

Najlepšia marketingová prezentácia

1. miesto EGTop Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec
učiteľ: Ladislav Čajko
2. miesto P.U.B. Bilingválne gymnázium, Komenského 215,  Sučany
učiteľ: Jozef Ristvej
3. miesto Active Gymnázium, Komenského 13, Lipany
učiteľka: Soňa Šuhajová
   

Inovatívny výrobok alebo služba

FOKS Gymnázium, Poštová 9, Košice

učiteľka: Eva Vanečková

   

HP Responsible Business Award

Active Gymnázium, Komenského 13, Lipany
učiteľka: Soňa Šuhajová
Team SAP, 18. - 21. jún 2008
1. miesto

SCOOLS

Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
učiteľka: Adriana Vančová

Ivan Luhový

Pavol Šukala

2. miesto

PreBoT

Spojená škola, Farská 7, Bánovce nad Bebravou
učiteľka: Katarína Mikušová

Peter Predný

Martin Botka

3. miesto

EGTop

Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec
učiteľ: Ladislav Čajko

Anton Dang

Branislav Klimo

Banky v akcii, september 2008  
1. miesto

EGTop

Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec
učiteľ: Ladislav Čajko

Anton Dang

Branislav Klimo

2. miesto

E-čko

Obchodná akadémia, Martina Rázusa 1, Trenčín
učiteľka: Erika Senková

Marek Kulík

Róbert Prno

3. miesto

ACTIVE

Gymnázium, Komenského 13, Lipany
učiteľka: Soňa Šuhajová

Jozef Bujnovský

Peter Andraščík

Medzinárodné podujatia  

JA-YE Company of the Year Competition, Štokholm, Švédsko - Júl 2008

EGTop Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec
učiteľ: Ladislav Čajko
Michal Trebuľa
Nikoleta Diossyová
Magdaléna Lauríková
Katka Lihocká
   

9th Austrian JUNIOR Trade Fair 2008, Linz, Rakúsko - Apríl 2008

DELLO Gymnázium J.Hronca, Novohradská 3, Bratislava
učiteľ: Miloš Mrva

Barbara Herucová
Ivan Kozmon
Jozef Kováč

Ocenení učitelia
Ľubica Ježovičová SPŠ stavebná, Lomonosovova 7, Trnava
Ľuboslava Kačmárová Združená stredná škola, Štefánikova 39, Svit
Mária Lenčová Združená stredná škola, Osvety 17, Nová Baňa
Anna Mrenová Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica
Soňa Šuhajová Gymnázium, Komenského 13, Lipany
Erika Šušková Združená stredná škola, Hattalova 968/33,    Námestovo