Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Školenia manažmentu s AT&T

Školenia manažmentu boli určené pre študentov programu Aplikovaná ekonómia. JA Slovensko ich organizuje v spolupráci s firmou AT&T Global Network Services Slovakia.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu školenia prebehli online prostredníctvom MS Teams v troch moduloch.

Základné informácie:

  • Kedy:
    • Modul 1: utorok 24. novembra, 9:00 - 11:00
    • Modul 2: streda 25. novembra, 9:00 - 11:00
    • Modul 3: štvrtok 26. novembra, 9:00 - 11:00
  • Kdeonline prostredníctvom MS Teams
  • Program: Školenia boli zamerané na základy manažérskych zručností. Dali sme priestor riadeniu JA Firmy, venovali sme sa témam ako motivácia, tímová práca a komunikácia v tíme, leadership, time-manažment a riadenie projektov. Bol vytvorený aj priestor na výmenu skúseností a názorov v diskusii so svojimi rovesníkmi. O svoje skúsenosti sa so študentmi podelili manažéri spoločnosti AT&T Global Network Services Slovakia.

Kontaktná osoba: Monika Spótová | projektová manažérka| +421 948 282 324 | spotova@jaslovensko.sk

Partnerom Školení manažmentu je spoločnosť AT&T.