Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Súťažné kategórie

Povinnou kategóriou pre všetky tímy je Výročná správa. Každý tím si vyberá minimálne jednu ďalšiu (tímovú) kategóriu. 

01. Accace Výročná správa

02. AT&T Manažérsky tím

03. Dr. Max Marketingová prezentácia 

04. 2muse Prezentácia na pódiu

05. Citi Finančné riadenie

06. Axians Produkt študentskej firmy

07. IBM Spoločensky zodpovedná študentská firma

08. SK-NIC Virtuálna firemná komunikácia

09. Kyndryl Female Leadership 

10. Manpower Leadership Award

11. ​​​UniCredit Company of the Year Competition - výber finalistu pre európsku súťaž

+ Tesco Cena verejnosti

 

Pozrite si aj Sprievodcu pre účastníkov Veľtrhu podnikateľských talentov (obsahuje dôležité informácie k výročnej správe, interview v stánku a prezentácii na pódiu).

V prípade, že študentská firma využíva pri svojej práci nástroje umelej inteligencie v akomkoľvek smere, odporúčame, aby tak robila otvorene, transparentným a etickým spôsobom.

Neexistuje žiadny recept na výhru. Každá študentská firma je iná a musí sa preto sama rozhodnúť, ako na veľtrhu najlepšie prezentovať svoje silné stránky a skúsenosti jej členov a ako demonštrovať svoje dosiahnuté úspechy a jedinečnosť svojho príbehu.

Okrem osobitých kritérií pre jednotlivé súťažné kategórie je potrebné vziať do úvahy aj nasledujúce všeobecné, no nemenej dôležité atribúty hodnotenia odbornej poroty:

 • Preukázali a/alebo vysvetlili študenti svoje úspechy vo vzdelávaní a ich individuálny a tímový rozvoj počas práce v študentskej firme?
 • Aplikovali študenti inovatívny prístup k výzvam súvisiacim s vedením študentskej firmy?
 • Pochopili študenti hodnoty, ktoré ich študentská firma priniesla svojim výrobkom / službou na trh, resp. samotným spotrebiteľom?
 • Aký vplyv mala na študentov samotná learning-by-doing skúsenosť?
 • Do akej miery pochopili členovia študentskej firmy fungovanie firmy a podnikateľské princípy?
 • Aký vplyv mala študentská firma na študentov v oblasti rozvoja nasledovných podnikateľských kompetencií / dokázali ich študenti počas súťaže efektívne demonštrovať?
 • Kreativita 
 • Sebaohodnotenie
 • Iniciatíva
 • Tímová práca
 • Vynaliezavosť
 • Vytrvalosť
 • Zodpovednosť                                                                                                           

Hodnotenie každej z kategórií prebieha aj formou interview vo výstavnom stánku. Odborná porota berie do úvahy aj nasledujúce kritériá:

 • Je účel stánku jasný a je v súlade s vizuálnych dojmom, ktorým stánok na zákazníka pôsobí?
 • Zodpovedá vzhľad stánku činnosti študentskej firmy alebo produktom/službám, ktoré študentská firma ponúka?
 • Má stánok nejaké unikátne/kreatívne prvky a vedia študenti odprezentovať, ktoré to sú a v čom je ich jedinečnosť? Vedia študenti odprezentovať v čom je ich študentská firma jedinečná?
 • Sú študenti schopní viesť zákazníka cez obchodný proces typický pre predaj na veľtrhu od začiatku až do ukončenia obchodu/predaja?
 • Asistujú členovia tímu jeden druhému pri práci v stánku a tiež pri rozhovoroch s porotcami?