Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Súťažné kategórie

Povinnou kategóriou pre všetky tímy je Výročná správa. Každý tím, ktorý sa fyzicky zúčastní veľtrhu vo výstavnom stánku si vyberá minimálne jednu ďalšiu kategóriu. Súťažný tím sa môže rozhodnúť súťažiť aj len v kategórii Výročná správa, v tom prípade nebude súťažiť vo výstavnom stánku.

01. Accace Výročná správa

02. AT&T Manažérsky tím

03. Nivy Marketingová prezentácia

04. Citi Finančné riadenie

05. S&T Produkt študentskej firmy

06. 2muse Prezentácia na pódiu

07. IBM Spoločensky zodpovedná študentská firma

08. SK-NIC Virtuálna firemná komunikácia

09. Kyndryl Female Leadership 

10. Manpower Leadership Award

11. Výber finalistov pre medzinárodnú súťaž Company of the Year Competition

 

V prípade, že nám aktuálna situácia neumožní organizovať veľtrh prezenčne, uskutoční sa v uvedenom termíne online.

Pozrite si aj Sprievodcu pre účastníkov Veľtrhu podnikateľských talentov (obsahuje dôležité informácie k výročnej správe, interview v stánku a prezentácii na pódiu).

Neexistuje žiadny recept na výhru. Každá študentská firma je iná a musí sa preto sama rozhodnúť, ako na veľtrhu najlepšie prezentovať svoje silné stránky a skúsenosti jej členov a ako demonštrovať svoje dosiahnuté úspechy a jedinečnosť svojho príbehu.

Okrem osobitých kritérií pre jednotlivé súťažné kategórie je potrebné vziať do úvahy aj nasledujúce všeobecné, no nemenej dôležité atribúty hodnotenia odbornej poroty:

 • Preukázali a/alebo vysvetlili študenti svoje úspechy vo vzdelávaní a ich individuálny a tímový rozvoj počas práce v študentskej firme?
 • Aplikovali študenti inovatívny prístup k výzvam súvisiacim s vedením študentskej firmy?
 • Pochopili študenti hodnoty, ktoré ich študentská firma priniesla svojim výrobkom / službou na trh, resp. samotným spotrebiteľom?
 • Aký vplyv mala na študentov samotná learning-by-doing skúsenosť?
 • Do akej miery pochopili členovia študentskej firmy fungovanie firmy a podnikateľské princípy?
 • Aký vplyv mala študentská firma na študentov v oblasti rozvoja nasledovných podnikateľských kompetencií / dokázali ich študenti počas súťaže efektívne demonštrovať?
 • Kreativita 
 • Sebavedomie
 • Iniciatíva
 • Tímová práca
 • Vynaliezavosť
 • Vytrvalosť
 • Zodpovednosť                                                                                                           

Hodnotenie každej z kategórií prebieha aj formou interview vo výstavnom stánku. Odborná porota berie do úvahy aj nasledujúce kritériá:

 • Je účel stánku jasný a je v súlade s vizuálnych dojmom, ktorým stánok na zákazníka pôsobí?
 • Zodpovedá vzhľad stánku činnosti študentskej firmy alebo produktom/službám, ktoré študentská firma ponúka?
 • Má stánok nejaké unikátne/kreatívne prvky a vedia študenti odprezentovať, ktoré to sú a v čom je ich jedinečnosť? Vedia študenti odprezentovať v čom je ich študentská firma jedinečná?
 • Sú študenti schopní viesť zákazníka cez obchodný proces typický pre predaj na veľtrhu od začiatku až do ukončenia obchodu/predaja?
 • Asistujú členovia tímu jeden druhému pri práci v stánku a tiež pri rozhovoroch s porotcami?